سیاست روز 11 مهر 1397 ساعت 23:07 http://siasatrooz.ir/vdcjomeviuqey8z.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : در مسیر آینده -------------------------------------------------- متن : سرانجام پس از ماه ها رایزنی و مذاکرات میان گروه های سیاسی عراق و گمانه زنی های بسیاری که صورت گرفت انتخاب ارکان اصلی ساختار سیاسی عراق اجرایی شد. براساس گزارش های منتشره عادل المهدی به عنوان نخست وزیر جدید عراق به جای حیدر العبادی مامور تشکیل کابینه شد و از سوی دیگر برهم صالح به نمایندگی از جریان های کردی به سمت ریاست جمهوری به جای فواد معصوم انتخاب شد. این انتخاب ها زمینه ساز پیشرفتی بزرگ در تحقق روند دولت سازی در عراق می شود که قطعا تاثیر بسیاری بر حل چالش های این کشور خواهد داشت. با این تفاسیر چند نکته مهم در این میان قابل توجه است.انتخاب عادل المهدی و برهم صالح خواسته احزاب و جریان های سیاسی بوده که برگرفته از بلوغ سیاسی این کشور است که نمود عینی آن را در بسیاری از کشورهای عربی که آمریکا ادعای حمایت از آنها را سر می دهد نمی توان مشاهده کرد. عراق می تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورهای عربی در حوزه مردم سالاری دینی باشد. در همین حال انتخاب های مذکور اقدامی در جهت مقابله عراق با دخالت های آنانی عنوان شود که تلاش داشتند تا از خلا سیاسی موجود برای برهم زدن ثبات عراق بهره گیرند که ناکام ماندند در همین حال حمایت و همکاری تمام جریان های سیاسی با عادل المهدی برای تشکیل دولت اقدامی در جهت تامین منافع ملی عراق خواهد بود که شکستی دیگر برای دشمنان این سرزمین است چنانکه اسناد نشان می دهد آمریکا و سعودی برای عدم تحقق روند سیاسی عراق در کنار انگلیس تقلای بسیاری داشته و هزینه های بسیاری کرده اند. در همین حال باید توجه داشت که حل مشکلات مردم و مبارزه با تروریسم اولویت دولت جدید عراق بوده بویژه اینکه فساد اداری زمینه ساز اعتراض های مردمی شده است و مقابله با فساد و پاکسازی ساختار اقتصادی و امنیتی از جریان های غیرمردمی نظیر بعثی ها از مطالبات مردمی از دولت جدید عراق است. در این میان برخی محافل رسانه ای تلاش کرده اند تا با برجسته سازی منفی روابط عادل المهدی و برهم صالح با جمهوری اسلامی ایران، به تخریب ساختار سیاسی عراق و جایگاه ایران در حل مشکلات این کشور بپردازند در حالی که در باب نوع نگاه ایران به روند سیاسی عراق نیز این امر قابل تاکید است که ایران با هر فردی که مردم و جریان های سیاسی انتخاب کنند همکاری داشته خواهد داشت چراکه اصل برای ایران احترام به خواست مردم عراق است افرادی مانند عادل المهدی و برهم صالح نه افرادی نزدیک به ایران بلکه افرادی ملی و مردمی معرفی هستند که رویکردشان به ایران نیز به خاطر مطالبه مردمی و آگاهی آنان از نقش سازنده ایران در منطقه است. نکته دیگر لزوم مقابله دولتمردان جدید عراق با طراحی آمریکا برای احداث پایگاه جدید است که به دلیل وجود خلا سیاسی در این کشور بارها به دنبال آن بوده اند که امنیت و ثبات این کشور را تهدید می کند. نکته دیگر وضعیت یکپارچگی عراق است که این روزها برخی در مناطقی همچون مناطق کردنشین ساز جدایی کوک کرده اند. اقدامات صورت گرفته در اقلیم کردستان که اعتراض های اتحادیه میهنی به روند انتخابات اقلیم را به همراه داشته جای تامل دارد. به هر تقدیر آنچه در عراق در جریان است ادامه روند سیاسی است که مطالبه مردمی برای رسیدن به عراقی واحد با آینده روشن را در بر می گیرد که با همگرایی با متحدان و دوستان واقعی عراق در منطقه که همواره یاور این کشور در مبارزه با تروریسم بوده اند می تواند به سرمنزل مقصود برسد. نویسنده: فرامرز اصغری