سیاست روز 23 آذر 1398 ساعت 22:30 http://siasatrooz.ir/vdcjy8evouqevyz.fsfu.html -------------------------------------------------- سخنگوی وزارت امور خارجه: عنوان : منعی برای آزمایش‌های موشکی ما و حتی موشک‌های بالستیک نیست -------------------------------------------------- متن : سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما نگران اظهارات مداخله گرانه آمریکا نیستیم و منعی برای آزمایش های موشکی ما و حتی موشک های بالستیک نیست، مجداد لازم است که آنان نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ را مورد توجه قرار داده و آزمایش های موشکی متعارف ایران که در راستای توانمندی دفاعی خود انجام می دهد را با "آزمایش های موشکی نامتعارف" خلط نکنند و به تعهدات خود ذیل برجام برگردند. سید عباس موسوی در اولین نشست خبری در تبریز در مورد مواضع نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مورد برنامه های موشکی ایران، گفت: آنچه که ما در برجام مذاکره کرده ایم صرف موضوع هسته ای بوده که با برخی اظهارات و مشکلات سعی کرده بودند که موضوع موشکی را هم به نوعی مطرح کنند، در حالی که صراحتا قطعنامه ۲۲۳۱ جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه آزمایش های موشکی منع نکرده است. وی در این خصوص افزود: آن ها به خوبی به این موضوع واقف هستند. ما اظهارات آنان را مداخله گرایانه می دانیم و رد می کنیم و احساس می کنیم با توجه به اتفاقاتی که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام افتاد و عدم توانایی آنان در اجرای تعهداتشان، در حال فرافکنی هستند و موضوعات بی ربط و غیر مرتبط را مطرح می کنند. موسوی گفت: اعلام می کنیم که خروج این کشور از پیمان های روسیه و... و پس از آن نیز آزمایش های موشکی اخیر باعث بی ثباتی در جهان خواهد شد.