مي خواستم از خاطرات كودكي و لبوي داغ بنويسم، اما نگاه اين كودك داخل كادر همه ذهنم را پراند.

11 آبان 1390 ساعت 20:23کد مطلب: 69187

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdca06ni.49noa15kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir