ميدان آزادي سال‌هاي سال است كه مثل بهمن ۵۷ سيل خروشان مردم را به چشم مي‌بيند...

19 بهمن 1390 ساعت 20:05


ميدان آزادي سال‌هاي سال است كه مثل بهمن ۵۷ سيل خروشان مردم را به چشم مي‌بيند و در مقابل عظمتشان سر تعظيم فرود مي‌آورد.


کد مطلب: 71698

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcaain0.49n6o15kk4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir