سیاست روز پیگیری می‌کند:

تداوم پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگرایی؟!

23 تير 1398 ساعت 21:47


قانون و قانونگذاری از مهم ترین شئون جامعه و تعیین کننده حدود و اختیارات اعضای جامعه و تبیین کننده حقوق و تکالیف اجتماعی است. بروز و تشدید مشکلات در زندگی مردم، دلیل آشکاری برای ناکارآمدی قوانین است چرا که همه می دانند که جامعه را با قانون اداره می کنند. «چالش قانون» آمده است که علل مشکلات موجود در زندگی مردم را در نظام قانونگذاری کشور ردیابی کند . این مهم مگر با گسترش فرهنگ پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگذاری بر اساس قانون اساسی میسر نیست. این نوشتار به تداوم پرسشگری از تقسیم کار ملی قانونگرایی می پردازد (پرسش های مرتبط با مطالب ۱۱ شماره گذشته صفحه چالش قانون) که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

1- پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱- اصلاحیه مکرر قوانین از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشانه چیست؟ ۲- آیا اصلاح مکرر قوانین به مصلحت نظام و کشور است؟ ۳- آیا اصلاح مکرر قوانین به تحقق چشم انداز کمک می کند؟ ۴- آیا اصلاح مکرر قوانین در راستای اجرای دقیق تر سیاست های کلی نظام است؟ ۵- روند نظارت بر اصلاح و اجرای قوانین چگونه صورت می گیرد؟ ۶- گزارش عملکرد نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام و کاهش اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۷- از آنجا که وضع موجود کشور محصول عملکرد اعضای محترم قبلی و فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، چگونه می توان امید داشت که این مجمع بتواند با مصلحت اندیشی مشکل اصلاح مکرر قوانین را حل کند ؟ ۸- آیا مصلحت و مصلحت سنجی نیز مشمول اصلاح مکرر بعدی می شود؟ ۹- چگونه می توان مصالح مربوط به یک قانون را سنجید که اصلاح مکرر بعدی برای آن متصور نباشد؟ ۱۰- آیا مصلحت اندیشی خود نوعی اصلاح مکرر قوانین قبلی نیست؟ ۱۱- آیا در تشخیص مصلحت، قانون تغییرات مکرری را می پذیرد که محل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؟ ۱۲- آیا در مصلحت اندیشی های مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمینه های تغییر مکرر قوانین محدود می شود؟ ۱۳- در الگوی مصلحت اندیشانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین چه تدابیری وجود دارد؟ ۱۴- آیا گردش علمی نخبگان برای کاهش تغییرات مکرر قوانین در مجمع تشخیص مصلحت نظام کافی است؟ ۱۵- مصلحت چیست؟ آیا تغییر پذیر است؟ ۱۶- آیا تغییرات مکرر قوانین به مصلحت نظام قانونگذاری کشور است؟ ۱۷- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۱۸- الگوی بی ثبات تشخیص مصلحت چگونه می تواند از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری کند؟ ۱۹- آیا مصلحت اندیشی در صورت تغییر شرایط مصلحت، تغییر می کند؟ ۲۰- مصلحت اندیشی به معنای تغییر شرع به نفع قانون یا تغییرقانون به نفع شرع است؟ ۲۱- آیا تغییرات مکرر قوانین تامین کننده مصلحت نظام بر طبق اسناد فرادست نظام است؟ ۲۲- آیا بی ثباتی موجود قوانین، می تواند تا سال ۱۴۰۴ اهداف چشم انداز بیست ساله نظام را محقق سازد؟ ۲۳- اساسا ثبات قوانین به مصلحت نظام است؟ ۲۴- چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست کلی نظام در هیچ بخشی به موضوع ثبات قوانین و ضرورت پیشگیری از تغییرات مکرر آنها اشاره ندارد؟ ۲۵- آیا تشخیص تغییرات مکرر قوانین و سنجش دلایل آن در تعیین مصلحت برای نظام جایی دارد؟ ۲۶- مجمع اطلاعات مورد نیاز برای تشخیص مصلحت نظام را از کجا و چگونه تهیه می کند؟ ۲۷- چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از اختیارات مقام معظم رهبری برای پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین و آثار سوء آن در اداره امور کشور، مصلحت اندیشی نمی کند؟ ۲۸- چرا چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام همانند قوانین دستخوش تغییرات مکرر نمی شوند؟ ۲۹- آیا تغییرات زمینه و زمانه اجتماعی در مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی دارد؟ ۳۰- آیا در قوانینی که طی مدت کوتاه چندین بار تغییر می کنند قابلیت تحقق چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام و تغییرات آن اندازه گیری و محاسبه می شود؟ ۳۱- آیا بکارگیری بازی های زبانی در قالب تغییرات مکرر قوانین به مصلحت نظام قانونگرایی کشور است؟ ۳۲- آیا چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام از آسیب بازی های زبانی رنج می برد؟ ۳۳- چگونه زبان حقیقی از مجازی در چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام شناسایی می شوند؟ ۳۴- چکونه می توان بازی های زبانی را در چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام تشخیص داد؟ ۳۵- آیا وجود متون اسناد فرادست غیرقابل اجرا را می توان نوعی بازی زبانی یا زبان بازی دانست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف مجمع تشخیص مصلحت آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات اعضای مجمع تشخیص مصلحت آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۴۰- گزارش عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا رعایت اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی برای تدوین قوانین به مصلحت کشور است؟ ۴۲- آیا در زبان معیار رایج در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبحث علامت گذاری واژگان و عبارات رعایت می شود؟ ۴۳- آیا در مورد مصوبات ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی که محل اختلاف با شورای محترم نگهبان است، تذکرات لازم پیرامون رعایت ویراستاری علائم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟ ۴۴- آیا اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام خود به اصول نگارش و علامت گذاری در زبان فارسی آشنایی لازم و کافی را دارند؟ ۴۵- آیا بخش خاصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟ ۴۶- میزان استفاده مجمع تشخیص مصلحت نظام از منابع علمی و اطلاعاتی در تشخیص مصلحت چیست؟ ۴۷- آیا تعیین و تشخیص مصلحت، کاری غیرعلمی است؟ ۴۸- چگونه در تشخیص مصلحت از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟

2- پرسشگری از دولت
۱- دلایل این همه اصلاحیه بر قوانین نادرست کشور چیست؟ چرا در لوایح اصلی به نادرستی مواد پیشنهادی بی توجهی شده است؟ ۲- دلایل این همه متمم بر قوانین ناقص کشور چیست؟ چرا در لوایح اصلی به نقص مواد پیشنهادی بی توجهی شده است؟ ۳- دلایل این همه الحاق بر قوانین ناکامل کشور چیست؟ چرا در لوایح اصلی به ناکامل بودن مواد پیشنهادی بی توجهی شده است؟ ۴- دلایل این همه حذف بر قوانین مازاد کشور چیست؟ چرا در لوایح اصلی به مواد اضافی پیشنهادی بی توجهی شده است؟ ۵- ضعف موضوع شناسی و تشخیص مصادیق در دستگاه های اجرایی کشور چیست که موجب اصلاح مکرر قوانین شده است؟ ۶- آیا اجرای قوانین با اصلاح مکرر در دستگاه های اجرایی کشور با مشکل مواجه نمی شود؟ ۷- حقوق و تکالیف مردم در اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۸- آیا اهداف پیش بینی شده در قوانین کشور با اصلاح مکرر آنها قابل تحقق است؟ ۹- نقش نظام کارشناسی در تدوین لوایح غلط، ناقص، ناکامل و مازاد چیست؟ ۱۰- آیا تدوین لوایح در دولت بر اساس داده ها، یافته ها و اطلاعات مورد نیاز انجام می شود؟ - دلیل اصلاح مکرر قوانین ناشی از اصلاح داده ها، یافته ها و اطلاعات مرتبط با قوانین است؟ ۱۱- آیا تغییر دولت ها، تغییر سلیقه های سیاسی و اغراض شخصی در تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟ ۱۲- راستی آزمایی اطلاعات مورد نیاز برای تدوین لوایح و تغییرات مکرر آنها در دولت چگونه صورت می گیرد؟ ۱۳- چرا پس از مدتی از تصویب قانون و اجرای آن معلوم می شود که اطلاعات اولیه مربوط به تدوین قانون نادرست بوده و ضروری است قانون بصورت مکرر تغییر یابد؟ ۱۴- چه تضمینی وجود دارد که تغییرات مکرر قانون خود پس از مدتی نیازمند تغییر مجدد نباشد؟ ۱۵- اشکالات قوه مجریه در تغییرات مکرر قوانین در بخش تدوین لوایح چیست؟ ۱۶- اشکالات دولت در تغییرات مکرر قوانین در بخش اجرای قوانین چیست؟ ۱۷- آیا نظام کارشناسی مستقر در دولت آمادگی تدوین لوایح بدون تغییرات و اصلاحیه بعدی را دارد؟ ۱۸- آیا بی ثباتی مدیریت ها در بخش های مختلف دولت در تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟ ۱۹- قوانین و تغییرات مکرر آنها چه خسارت هایی را به دولت وارد نموده است؟ ۲۰- خسارت های مادی و معنوی ناشی از تغییرات مکرر قوانین برای جامعه چیست؟ ۲۱- تدوین لوایح همه جانبه در دولت به چه پیش نیازهایی وابسته است؟ ۲۲- نقش نخبگان و خبرگان در تدوین لوایح بدون تغییرات مکرر بعدی در دولت چیست؟ ۲۳- نقص موجود در لوایح که موجب تغییرات مکرر قوانین می شود ناشی از چیست؟ ۲۴- آیا مصوبات هیات وزیران نیز مانند مصوبات مجلس شورای اسلامی دارای تغییرات مکرر بعدی است؟ ۲۵- خطای محاسباتی موجود در قوانین و تغییرات مکرر آنها ناشی از چیست؟ ۲۶- آیا دولت نمی تواند با طراحی قواره یا الگوی لوایح نمونه از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری نماید؟ ۲۷- آیا تغییرات مکرر قوانین در حاکمیت قانون در جامعه اختلال ایجاد می کند؟ ۲۸- تاثیر تغییرات مکرر قوانین در میزان قانونگرایی در دولت چیست؟ ۲۹- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی دولت چیست؟ ۳۰- چند درصد لوایح دولت مربوط به تغییرات مکرر قوانین قبلی است؟ ۳۱- آیا تدوین قوانینی که مکررا تغییر می کنند، نوعی بازی با ادبیات قانون و قانونگرایی نیست؟ ۳۲- آیا استفاده از واژگان و اصطلاحات مشابه و مترادف در تدوین لوایح با هدف دور زدن مقررات قانونگذاری و دامن زدن به بازی های زبانی در حوزه قانون و قانونگرایی نیست؟ ۳۳- اطلاق نام لایحه و گذراندن از تصویب هیات وزیران در مورد متنی که مکررا تغییر خواهد کرد نشانه چیست؟ ۳۴- قوانینی که مکررا در حال تغییرند چگونه ملاک عمل قرار می گیرند؟ آیا ملاک ها نوعی بازی زبانی اند؟ ۳۵- آیا درخواست خیل عظیم اصلاحیه، الحاقیه، حذف، ابطال، تغییر و... پیرامون قوانین مصوب قبلی، تکرار بازی زبانی قوانین ناکارآمد نیست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی دولت چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف دولت آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات اعضای دولت آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با دولت چیست؟ ۴۰- گزارش عملکرد دولت پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی برای تدوین پیش نویس لوایح و تصویب نامه های هیات وزیران رعایت می شود؟ ۴۲- آیا در مورد پیش نویس های ارجاعی از سوی وزارتخانه های مختلف، تذکرات لازم پیرامون رعایت ویراستاری علائم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟ ۴۳- آیا اعضای محترم هیات دولت و کارکنان وزارتخانه ها و استانداری ها خود به اصول نگارش و علامت گذاری در زبان فارسی آشنایی لازم و کافی را دارند؟ ۴۴- آیا بخش خاصی در دولت برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟ ۴۵- آیا اصول صحیح نویسی علایم و نشانه ها در متن آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها، بخشنامه ها، نامه ها و دستورات اداری رعایت می شود؟ ۴۶- میزان استفاده دولت از منابع علمی و اطلاعاتی در تدوین لوایح چیست؟ ۴۷- میزان بهره مندی دولت از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟ ۴۸- چگونه در تدوین لوایح از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در دولت چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری دولت با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟

3- پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
۱- دلیل تصویب خیل قوانین غلط و محتاج اصلاحیه های مکرر در مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۲- آیا مجلس شورای اسلامی، اطلاعات و توانایی کافی برای تشخیص قوانین غلط را از قوانین صحیح را دارد؟ ۳- آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی آن دارای علم و تجربه لازم برای تشخیص قوانین غلط از صحیح هستند؟ ۴- آیا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی و پژوهشی قانونگذاری، از توانایی علمی و فنی مورد نیاز برای پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین برخوردار است؟ ۵- مجلس شورای اسلامی چگونه بر حسن اجرای قوانین غلط مصوب خود و اصلاحیه های مکرر آن نظارت دارد؟ ۶- آیا روش تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و اصلاح مکرر آنها در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هم تفاوتی داشته است؟ ۷- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر قوانین و اصلاح مکرر آنها طی چهار دهه گذشته چیست؟ ۸- چه دلیلی وجود دارد که اصلاح مکرر قوانین موجب اصلاح امور کشور شده است؟ ۹- میزان اثربخشی اصلاح مکرر قوانین در حل مشکلات زندگی مردم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه اندازه گیری می شود؟ ۱۰- نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سطح قوانین و پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۱۱- نقش کمیسیون های تخصصی در کاهش تغییرات مکرر قوانین بصورت پیشگیرانه چیست؟ ۱۲- آیا عملکرد دیوان محاسبات در تفریغ بودجه های سنواتی برای نظارت بر تغییرات مکرر قوانین کافی است؟ ۱۳- آیا حضور یک یا دو نماینده مجلس شورای اسلامی در شوراها و مجامع مختلف، به معنای تامین وجه نظارتی در پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین است؟ ۱۴- معیار انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراها و مجامع مختلف برای اعمال نظارت چیست؟ ۱۵- اشکالات مجلس شورای اسلامی در تغییرات مکرر قوانین در بخش تصویب چیست؟ ۱۶- بطور متوسط چند درصد از دستور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی به اصلاح مکرر قوانین اختصاص دارد؟ ۱۷- سطح موجود گردش علمی نخبگان و خبرگان در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تصویب قوانین دارای اصلاحیه های مکرر بعدی کافی است؟ ۱۸- نقش اصلاح مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان چیست؟ ۱۹- نقش اصلاح مکرر قوانین در هماهنگی های دولت و مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۲۰- نقش اصلاح مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۲۱- بطور متوسط چند درصد از دستور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی به تغییرات مکرر قوانین اختصاص دارد؟ ۲۲- سطح موجود گردش علمی نخبگان و خبرگان در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از تصویب قوانین دارای اصلاحیه های مکرر بعدی کافی است؟ ۲۳- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان چیست؟ ۲۴- نقش تغییرات مکرر قوانین در هماهنگی های دولت و مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۲۵- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۲۶- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان چیست؟ ۲۷- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ۲۸- نقش تغییرات مکرر قوانین در بلاتکلیفی دستگاه های مجری قانون در ارائه خدمات به مردم چیست؟ ۲۹- تاثیرات تغییر مکرر قوانین در کاهش منزلت اجتماعی قانون و اعتماد مردم به نظام قانونگرایی چیست؟ ۳۰- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم چیست؟ ۳۱- راهکارهای اساسی مجلس شورای اسلامی در کاهش و یا حذف تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۳۲- تداوم وضع موجود در تغییرات مکرر قوانین، چه مشکلاتی برای مردم و نظام قانونگذاری ایجاد می کند؟ ۳۳- آیا تصویب قوانین فراوان که مکررا تغییرپذیرند، مصداق بارز بازی زبانی نیست؟ ۳۴- آیا تصویب قوانین بدون اجرا یا با اجرای ضعیف همزمان با افزایش مشکلات زندگی مردم، بازی زبانی نیست؟ ۳۵- تفاوت زبان حقیقی و مجازی در حوزه قانون و قانونگرایی چیست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی مجلس شورای سلامی چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف مجلس شورای سلامی آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات مجلس شورای سلامی آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با مجلس شورای سلامی چیست؟ ۴۰- گزارش عملکرد مجلس شورای سلامی پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی برای تدوین طرح ها توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی رعایت می شود؟ ۴۲- آیا در مورد پیش نویس های ارجاعی از سوی دولت و کمیسیون ها، تذکرات لازم پیرامون رعایت ویراستاری علائم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟ ۴۳- آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصول نگارش و علامت گذاری در زبان فارسی آشنایی لازم را دارند؟ ۴۴- آیا بخش خاصی در مجلس شورای اسلامی به اصول و ضوابط نگارش طرح ها و مصوبات رسیدگی می کند؟ ۴۵- آیا ویراستاری علایم و نشانه های متن قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و تایید شده توسط شورای نگهبان، نیازمند طرح و تصویب مجدد آن در مجلس شورای اسلامی است؟ ۴۶- میزان استفاده مجلس شورای اسلامی از منابع علمی و اطلاعاتی در تدوین و تصویب طرح ها و لوایح چیست؟ ۴۷- میزان بهره مندی مجلس شورای اسلامی از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟ ۴۸- چگونه در تصویب لوایح از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در مجلس شورای اسلامی چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟

4- پرسشگری از شورای محترم نگهبان
۱- شورای محترم نگهبان بر اساس چه معیاری خیل فراوان قوانین غلط را که در آینده اصلاح شده یا می شوند را تایید می کند؟ ۲- شورای محترم نگهبان چگونه می تواند به قوانین غلط که بعدا بصورت مکرر اصلاح می شوند وجه شرعی بدهد؟ ۳- تطابق قوانین غلط و محتاج اصلاحیه های مکرر با قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان چگونه صورت می گیرد؟ ۴- برمبنای کار شورای محترم نگهبان حقوق از دست رفته مردم در اثر اصلاحیه های مکرر قوانین غلط مطابق شرع و قانون اساسی است؟ ۵- آیا شورای محترم نگهبان در زمینه های تخصصی دارای علم و تجربه کافی است که بتواند از اصلاح مکرر قوانین بطور پیشگیرانه جلوگیری کند ؟ ۶- چرا شورای محترم نگهبان نمی تواند مصوبات محتاج اصلاحیه های مکرر بعدی را تشخیص دهد و آنها را تایید نکند و با این کار ضعف نظام کارشناسی در دولت و مجلس شورای اسلامی را جبران کند ؟ ۷- نقش شورای محترم نگهبان در پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۸- تایید اصلاح مکرر قوانین از سوی شورای محترم نگهبان به معنای تایید بی ثباتی در حوزه قانونگذاری است؟ ۹- بی ثباتی قانون در کشور موجب تشدید مشکلات در زندگی مردم شده است. آیا تایید قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها توسط شورای محترم نگهبان به معنای تایید تشدید مشکلات در زندگی مردم نیست؟ ۱۰- تفسیر شورای محترم نگهبان از قانون و نقش اجتماعی اصلاح مکرر قوانین و آثار سوء و زیانبار بی ثباتی قانون چیست؟ ۱۱- آیا تایید تغییرات قوانین توسط شورای محترم نگهبان تاییدیه قانون قبلی را رد می کند؟ حکم شرعی و مطابقت قانون و تغییرات مکرر آن با قانون اساسی چگونه است؟ ۱۲- آیا تایید تغییرات مکرر قوانین توسط شورای محترم نگهبان به معنای تایید نظام کارشناسی مبتنی بر آزمون و خطای موجود در دستگاه های تدوین کننده لوایح و طرح های تدوینی در مجلس شورای اسلامی نیست؟ ۱۳- آیا هم راستایی قوانین و تغییرات مکرر آنها با چشم انداز بیست ساله نظام و سیاست های کلی نظام در تایید آنها توسط شورای نگهبان نقش دارد؟ ۱۴- آیا گزارش های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون حسن اجرای قوانین در تایید تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟ ۱۵- تایید قوانین و تغییرات مکرر آنها به معنای تایید ضعف تشخیص مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان نیست؟ ۱۶- تایید شورای نگهبان با چه مکانیسمی مصوبات مجلس شورای اسلامی و تغییرات مکرر آنها را با شرع و قانون اساسی مطابقت می دهد؟ ۱۷- اگر بپذیریم که مشکلات روزافزون در زندگی مردم از طریق ناکارآمدی قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها ایجاد شده است، آیا مسئولیت اجتماعی ناشی از تایید وجه شرعی و مطابقت آن با قانون اساسی به عهده شورای محترم نگهبان است؟ ۱۸- آیا عدم مغایرت قوانین و تغییرات مکرر آنها با شرع و قانون اساسی به معنای شرعی بودن و مبتنی بر قانون اساسی بودن آن است؟ ۱۹- آیا نظریه های مجمع مشورتی حقوقی و فقهی مرتبط با شورای نگهبان برای تطبیق قوانین و اصلاحیه های مکرر آنها با شرع و قانون اساسی و پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین کافی است؟ ۲۰- آیا فقها و حقوقدان های محترم شورای نگهبان، همه علوم و فنون مورد نیاز برای تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و تغییرات مکرر آنها با شرع و قانون اساسی در دنیای مملو از پیچیدگی ها را دراختیار دارند؟ ۲۱- چرا شورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی برای تشخیص زودرس ضعف قوانین و تغییرات مکرر آنها استفاده نمی کند؟ ۲۲- آیا فعالیت های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان برای تامین دانش مورد نیاز برای تایید قوانین و تغییرات مکرر آنها کافی است؟ ۲۳- تحلیل پژوهشکده شورای نگهبان از وجود مشکلات عدیده در زندگی مردم که در اثر قوانین و تغییرات مکرر آنها که همگی به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است چیست؟ ۲۴- شورای محترم نگهبان برای تایید واقعی مصوبات مجلس شورای اسلامی که نیازمند تغییرات مکرر نباشد به چه اطلاعات یا مفاهیمی نیاز دارد؟ ۲۵- برای اینکه تطبیق مصوبه مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان نیازمند تایید تغییرات مکرر نداشته باشد چه شرایطی لازم است؟ ۲۶- آیا علم فقاهت و حقوق برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین کافی است؟ ۲۷- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی شورای محترم نگهبان چیست؟ ۲۸- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۲۹- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط شورای محترم نگهبان و دولت چیست؟ ۳۰- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۳۱- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط شورای محترم نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ۳۲- آیا بی ثباتی جریان قانونگذاری و بر هم خوردن نظم امور در جامعه در اثر تغییرات مکرر قوانین با روح حاکم بر شرع و قانون اساسی در تغایر و تعارض نیست؟ ۳۳- آیا تاثیر نامطلوب تغییرات مکرر قوانین بر منافع عمومی، با شرع و قانون اساسی مغایرت دارد؟ ۳۴- بررسی مغایرت یا تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی و تغییرات مکرر آنها، در شورای محترم نگهبان شکلی است یا محتوایی؟ آیا می توان قانون را بدون تاثیرات اجتماعی آن با شرع و قانون اساسی تطبیق داد؟ ۳۵- آیا تایید مصوبات مکررا تغییر یافته مجلس شورای اسلامی، تایید نوعی بازی زبانی در حوزه قانون و قانونگرایی نیست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی شورای محترم نگهبان چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف شورای محترم نگهبان آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات شورای محترم نگهبان آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با شورای محترم نگهبان چیست؟ ۴۰- گزارش عملکرد شورای محترم نگهبان پیرامون آشنا ساختن مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی مکاتبات اعلام عدم مغایرت یا مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی رعایت می شود؟ ۴۲- آیا در مورد مصوبات ارجاعی از سوی مجلس شورای اسلامی، تذکرات لازم پیرامون رعایت ویراستاری علائم و نشانه های سجاوندی ارائه می شود؟ ۴۳- آیا اعضای محترم شورای نگهبان به اصول نگارش و علامت گذاری در زبان فارسی آشنایی کافی را دارند؟ ۴۴- آیا بخش خاصی در دبیرخانه شورای محترم نگهبان برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟ ۴۵- آیا ویراستاری علایم و نشانه های متن قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی و تایید شده توسط شورای نگهبان، نیازمند طرح و تایید مجدد آن در شورای محترم نگهبان است؟ ۴۶- میزان استفاده شورای محترم نگهبان از منابع علمی و اطلاعاتی در بررسی مصوبات چیست؟ ۴۷- میزان بهره مندی شورای محترم نگهبان از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟ ۴۸- چگونه در تایید مصوبات از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در شورای محترم نگهبان چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری شورای محترم نگهبان با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟

5- پرسشگری از قوه قضاییه
۱- چرا سازمان بازرسی کل کشور در انجام وظایف نظارتی خود از اصلاح مکرر قانون جلوگیری نمی کند؟ ۲- آیا قوانین با نظارت سازمان بازرسی کل کشور بصورت مکرر اصلاح می کند؟ ۳- روش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای تشخیص قوانین نیازمند اصلاحیه چیست؟ ۴- سازمان بازرسی کل کشور برای پیشگیری از اصلاح مکرر قوانین چه تدابیری دارد؟ ۵- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اصلاح مکرر قوانین طی چند دهه گذشته چیست؟ ۶- برنامه سازمان بازرسی کل کشور در شناسایی نقش تغییر دولت ها، تغییر سلیقه های سیاسی و اغراض شخصی در اصلاح مکرر قوانین چه برنامه ای دارد؟ ۷- سازمان بازرسی کل کشور در راستای بررسی میزان اثربخشی اصلاح مکرر قوانین در حل مشکلات زندگی مردم چه برنامه ای دارد؟ ۸- اشکالات سازمان بازرسی کل کشور در اصلاح مکرر قوانین در بخش نظارت چیست؟ ۹- آیا بازرسی های پسینی (بعد از اجرا) سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و جلوگیری از اصلاح مکرر آنها، کافی است؟ ۱۰- معیارهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از اصلاح مکرر قوانین چیست؟ ۱۱- شاخصه بندی معیارهای سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۱۲- نظارت مستمر، فوق العاده و موردی سازمان بازرسی کل کشور چگونه می تواند از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری کند؟ ۱۳- نقش سازمان بازرسی کل کشور در تقویت ضعف موجود در نظام کارشناسی دولت و کاهش میزان تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۱۴- آیا ارسال گزارش حسن اجرای قوانین در دولت به دولت، در کاهش تغییرات مکرر قوانین موثر است؟ ۱۵- الگوی نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و نقش آن در کاهش تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۱۶- الگوی نظارت فوق العاده سازمان بازرسی کل کشور و نقش آن در کاهش تغییرات مکرر قوانین چیست؟ ۱۷- گزارش نظارت موردی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون قانون ۱۲۳۱۳۴ سازمان تامین اجتماعی چیست؟ ۱۸- در حالی که قوانین کشور توسط مجلس شورای اسلامی تبویب و تنقیح نشده است، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس چه الگویی از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری می کند؟ ۱۹- آیا تاکنون گزارش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون تغییرات مکرر قوانین منتشر شده است؟ ۲۰- گردش علمی نخبگان و خبرگان برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین از طریق نظارت سازمان بازرسی کل کشور کافی است؟ ۲۱- نقش تغییرات مکرر قوانین در اتلاف وقت و انرژی سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ ۲۲- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟ ۲۳- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و دولت چیست؟ ۲۴- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی چیست؟ ۲۵- نقش تغییرات مکرر قوانین در روابط سازمان بازرسی کل کشور و شورای محترم نگهبان چیست؟ ۲۶- آیا مفهوم نظارت بر حسن اجرای قوانین در گذز زمان خود دستخوش تغییرات مکرر شده است؟ ۲۷- نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کدامیک از مراحل کنترل حسن اجرای قوانین اعمال می شود؟ ۲۸- آیا سازمان بازرسی کل کشور به نظارت پیشینی (قبل از تدوین لایحه یا طرح) بر قوانین توجه دارد؟ ۲۹- آیا نظارت همزمان با اجرای قوانین برای جلوگیری از تضییع بیت المال در سیستم نظارت سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد؟ ۳۰- آیا سیستم نظارتی سازمان بازرسی کل کشور قابلیت تحلیل تغییرات مکرر قوانین در گذر زمان را در روش نظارتی خود دارد؟ ۳۱- تفاوت نظارت بر قوانین حاوی زبان حقیقی و مجازی در قانونگرایی چیست؟ ۳۲- الگوی نظارت بر قوانین حاوی بازی های زبانی چیست؟ ۳۳- آیا نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی تواند بصورت پیشگیرانه از جازدن بازی های زبانی به عنوان قانون جلوگیری نماید؟ ۳۴- آیا بازی های زبانی نظارت پذیرند؟ ۳۵- شاخصه های نظارتی تشخیص زبان حقیقی و مجازی در قانون و قانونگرایی چیست؟ ۳۶- میزان آشنایی مردم با ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) چقدر است؟ ۳۷- مردم تا چه حد با اهداف و وظایف قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) آشنا هستند؟ ۳۸- مردم از چه طریقی از نقطه نظرات قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) آگاه می شوند؟ ۳۹- راه های ارتباط مردم با قوه قضاییه (در بخش نظارت بر اجرای قوانین) چیست؟
۴۰- گزارش عملکرد قوه قضاییه (در نظارت بر اجرای قوانین) پیرامون آشناسازی مردم با وظایف خود چیست؟ ۴۱- آیا کیفیت علائم و نشانه های سجاوندی مربوط به قوانین در جریان نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای قوانین لحاظ می شود؟ ۴۲- آیا بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به اصول نگارش و علامت گذاری زبان فارسی آشنایی کافی را دارند؟ ۴۳- آیا بخش خاصی در سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به اصول و ضوابط نگارش قوانین و مصوبات وجود دارد؟ ۴۴- آیا پیرامون مشکلات موجود در ویراستاری علایم و نشانه های متن قوانین به تقسیم کار ملی در قانونگرایی تذکرات نظارتی لازم داده می شود؟ ۴۵- آیا بر نحوه نگارش قوانین و پیشگیری از بروز مشکلات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نظارتی صورت می گیرد؟ ۴۶- میزان استفاده سازمان بازرسی کل کشور از منابع علمی در تدوین طرح و گزارش های نظارتی چیست؟ ۴۷- میزان بهره مندی قوه قضاییه (در نظارت بر حسن اجرای قوانین) از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟ ۴۸- چگونه در در نظارت بر حسن اجرای قوانین از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ ۴۹- گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در سازمان بازرسی کل کشور چگونه صورت می گیرد؟ ۵۰- میزان تعامل و همکاری سازمان بازرسی کل کشور با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه 


کد مطلب: 109887

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcaaon6049nwa1.k5k4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir