خانه ننجون را زیر و رو کردند

دادستان کل کشور اعلام کرد نمی‌توانم فهرست چیزهایی که از خانه رئیس‌جمهور سابق کشف کرده ایم اعلام کنم...

9 آذر 1396 ساعت 5:02


دادستان کل کشور اعلام کرد نمی‌توانم فهرست چیزهایی که از خانه رئیس‌جمهور سابق کشف کرده ایم اعلام کنم.
در همین راستا عصر دیروز یک گروه وابسته به جریان انحرافی به منزل ننجون حمله ور شدند و برخلاف اخلاق و مرام فهرست اموال ننجون را اعلام کردند.
لیست اعلام شده به این شرح است:
الف) بریده جراید مربوط به ستون ننجون و اظهارات ددمشینانه ... ددمناشی ... ددمشینیانه ... ددمنشانه ننجون در رسانه‌های کشور.
ب) سه دستگاه شنود که هنوز از هویت کامل آن اطلاعی در دست نیست و برابر ادعای ننجون سه دستگاه موبایل از رده خارج است.
ج) دو عدد پشتی مستعمل با نقوش استکباری و اشکال مغایر عفت عمومی اعم از آهوان و کودکان نیمه عریان.
د) چند متر شیلنگ که احتمالا برای ریختن آب در آسیاب استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار و ایادی شرق و غرب آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ه) چند آفتابه سبز راه راه که به طور یقین از ابزار فتنه‌گری و اعمال مجرمانه ایشان محسوب می‌شود.
و) دفترچه اقساط
ز) دفترچه حساب پس‌انداز با موجودی سیصد هزار ریال که احتمالا با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بی‌ارتباط نیست.
ح) وسایل رمل و اسطرلاب و جادو و جنبل.
ط) چند حلقه فیلم مبتذل درباره ارتباط نامشروع تام و جری.
ی) یک عکس دونفره با اسم یکی از کوچه‌های مساله‌دار پایتخت.
ک) مقادیر معتنابهی اسباب تروریستی که ایشان مدعی است برای چهارشنبه‌سوری ذخیره کرده است.
ل) مواد دیگری نیز کشف شده که به دلایل رعایت شئونات اخلاقی از ذکر آن معذوریم.


کد مطلب: 102047

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcba5b8zrhbggp.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir