لقمان در کاخ ریاست جمهوری

وزیر سابق بهداشت: در دوره‌ای که وزیر بودم هر روز من را به مجلس می‌کشاندند و سوال‌پیچ می‌کردند. وقتی به مجلس...

16 شهريور 1397 ساعت 20:51


وزیر سابق بهداشت: در دوره‌ای که وزیر بودم هر روز من را به مجلس می‌کشاندند و سوال‌پیچ می‌کردند. وقتی به مجلس می‌آمدم نمایندگان می‌گفتند چرا اینقدر جواب‌هایتان تکراری شده و من پاسخ می‌دادم چون سوال‌هایتان تکراری است.
به نظر شما ایشان با چه انگیزه‌ای در انتخابات مجلس کاندید شدند و حالا به عنوان نایب رئیس مجلس مشغول به کار هستند؟
الف) چون سوال‌پیچ کردن وزرای دولت را دوست دارند.
ب) با خودشان فکر کردند بهتر است با رفقا دور هم باشند و بخندند.
ج) چون دلش زود به زود برای نمایندگان و سوالات تکراری آنها تنگ می‌شد.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

رئیس دفتر رئیس‌جمهور: بنا نداریم مسائل گرانی را با بگیر و ببند حل کنیم.
اگر با "بگیر" و "ببند" حل نکنند با کدام یک از گزینه‌های زیر حل خواهند کرد؟
الف) داغ و درفش
ب) بوس و بغل
ج) باج و خراج
د) خواهش و التماس 

عبارت خرمندانه زیر از کدام دانشمند است؟
انتظار دیگر این است که قبول داریم با این شرایط اقتصادی که به وجود آمده فشار روی مردم زیاد شده و الان گرانی اقلام را داریم مردم در حد نیاز خریداری کنند و کسبه انصاف را در قیمت‌گذاری رعایت کنند.
الف) لقمان حکیم
ب) کنفسیوس
ج) آدام اسمیت - پدر علم اقتصاد -
د) برادر واعظی - رئیس دفتر رئیس‌جمهور -


کد مطلب: 105936

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbfsb80rhbg9p.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir