گشايش نمایشگاهی از پنجره‌های قدیمی دوره قاجار ...

17 دی 1390 ساعت 20:16


باز كن پنجره را
تو اگر بازكنی پنجره را
من نشان خواهم داد
به تو زیبایی را

گشايش نمایشگاهی از پنجره‌های قدیمی دوره قاجار با عنوان "قدیم حال پنجره ها خوب بود" در اصفهان.


کد مطلب: 70843

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbfwbz.rhbgapiuur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir