چهارجوابی

با سه نقطه‌ها برخورد می‌شود

اظهارنظر زیر یادآور کدام ضرب‌المثل شیرین فارسی است؟ سفیر آمریکا در سازمان ملل: آمریکا در سال ۸۸ در مورد اعتراضات ایران موضع‌گیری نکرد اما..

17 دی 1396 ساعت 21:24


اظهارنظر زیر یادآور کدام ضرب‌المثل شیرین فارسی است؟
سفیر آمریکا در سازمان ملل: آمریکا در سال ۸۸ در مورد اعتراضات ایران موضع‌گیری نکرد اما دولت ترامپ دیگر در مورد اعتراضات ایران سکوت نخواهد کرد.
الف) وقتی یکی گفت نون و پنیر تو سرت را بگذار زمین و بمیر
ب) یکی را توی ده راه نمی‌دادند سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت.
ج) تو قاچ زین را بچسب اسب سواری پیشکش!
د) به مرده که رو بدهی از خودش اعمال خرابکارانه بروز می‌دهد. 

رئیس پلیس تهران : با ...، ... می‌کنیم.
نقطه‌چین بالا را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) معتادان - برخورد
ب) مفسدان - مبارزه
ج) آلودگی هوا - مقابله
د) این گزینه به دلایل اخلاقی حذف شده است.


کد مطلب: 102650

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbs5b8grhbg0p.uiur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir