اسلحه كشيدن يك نماينده اردني در برنامه زنده تلويزيوني

2 مهر 1391 ساعت 21:30


siasatrooz.ir/images/docs/files/000077/nf00077008-1.flv
اسلحه كشيدن يك نماينده اردني در برنامه زنده تلويزيوني


کد مطلب: 77008

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcbwgbz.rhbzgpiuur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir