نون حلال! ...دلنوازتر از هميشه مينواخت...

18 اسفند 1391 ساعت 21:19

مولف : مونا اسلامي بلده


نون حلال! 
...دلنوازتر از هميشه مينواخت.
گويي درد داشت...
...درد نداري در عين دارايي


کد مطلب: 80375

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdccp1q4.2bqxm8laa2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir