سوء مديريت در تزريق پول هم صنعت زمين خورده را نجات نداد!

19 دی 1391 ساعت 23:03کد مطلب: 79395

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdccp1qm.2bqoo8laa2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir