رئیس انجمن ننجون‌های جهان کیست؟

جراید: ریاست انجمن همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه، برعهده مریم ایمانیه، همسر...

8 بهمن 1397 ساعت 22:38


جراید: ریاست انجمن همسران دیپلمات‌های وزارت امور خارجه، برعهده مریم ایمانیه، همسر محمدجواد ظریف است.
با توجه به خبر فوق ریاست "انجمن ننجون‌های جهان" برعهده کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) ننه سرما
ب) ننه قوزی
ج) ننه رهبر کره شمالی
د) ننجون خودمان 

عبارت زیر از کیست؟
اختلاف قیمت اقلام مصرفی برای مردم قابل توجیه نیست و تنوع، تعدد و تکثر قیمت‌ها در اقلام مشابه قابل دفاع نیست.
الف) سقراط حکیم
ب) حکیم ذیمقراطیس
ج) آدام اسمیت - پدر علم اقتصاد -
د) دادستان کل کشور 

جانشین فرمانده ناجا: برخی از دشمنان و افراد ناآگاه به این شایعه دامن زدند که با قحطی گوشت مواجه هستیم.
ما از این اظهارنظر نتیجه می‌گیریم که ...
الف) گوشت در محل ایشان زیر دست و پا ریخته و کسی نگاهش نمی‌کند.
ب) از آخرین باری که ایشان گوشت خریده‌اند سه چهارسال می‌گذرد.
ج) پنجاه درصد از رقم کیلویی از صد و هفت هزار تومان گوشت گوساله "حباب" است.
د) همه بدبختی‌ها زیر سر دشمنان و افراد ناآگاه است وگرنه مدیریت اقتصادی کشور سه قدم جلوتر از اقتصاد سوییس است.


کد مطلب: 107765

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcd950fkyt0z56.2a2y.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir