این خانم ژاپنی سال گذشته در سونامی فوکوشیما در همین نقطه ای بود که ایستاده است و...

12 اسفند 1390 ساعت 22:14


این خانم ژاپنی سال گذشته در سونامی فوکوشیما در همین نقطه ای بود که ایستاده است و حالا پس از گذشت یک سال عکسی از خود را به دست گرفته و در همان نقطه ایستاده است


کد مطلب: 72294

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcdox05.yt0xn6a22y.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir