برمشامم مي رسد هر لحظه بوي كربلا... بر دلم ترسم بماند آرزوي كربلا... تشنه آب فراتم اي اجل مهلت بده...

12 آذر 1390 ساعت 21:12کد مطلب: 69883

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcdsj09.yt0nj6a22y.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir