سعي كرديم عكسي را توي اين قاب قرار دهيم كه چندان دلخراش نباشد...

22 اسفند 1390 ساعت 21:48


سعي كرديم عكسي را توي اين قاب قرار دهيم كه چندان دلخراش نباشد. بودند عكس‌هايي كه دل آدم را به درد مي‌آورد و دلمان براي پدر و مادرهاي اين بچه ها غصه‌دار مي شد.
اما نخواستيم كامتان تلخ شود. فقط خواستيم بگوييم امروز را مواظب باشيد. مواظب بچه هايي كه ممكن است...


کد مطلب: 72582

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcdxk05.yt0xj6a22y.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir