اول تو قطع کن

رئیس دفتر رئیس‌جمهور: تماس تلفنی که آقای مکرون شب گذشته با آقای روحانی برقرار کرد، ۱۰۰ دقیقه طول کشید...

11 مرداد 1398 ساعت 22:41


رئیس دفتر رئیس‌جمهور: تماس تلفنی که آقای مکرون شب گذشته با آقای روحانی برقرار کرد، ۱۰۰ دقیقه طول کشید.
خبر کوتاه بود. به همین کوتاهی که ملاحظه می فرمایید اما ما که کوتاه نمی آییم. صد دقیقه؟ آخر بی انصاف ها ملاحظه بیت المال ایران و فرانسه را نکردید؟ تمام معاملات ایران و فرانسه در صد سال اخیر اینقدر سودآور نبود که شما صد دقیقه پول تلفن را حرام کردید.
در همین راستا "ننجون" بخشی از مکالمات برادر روحانی و مکرون استکباری را شنود کرده که می توانید بخوانید.
روحانی: مسیو مکرون! نفت از ما... پژو از رده خارج مال ما
مکرون: نفت و گاز از شما ...رنوی رده خارج ما هم از شما
روحانی: پسته از ما ... کنسروهای دربسته از شما
مکرون: پادرمیانی از ما ... داروندار شما از ما
روحانی: باشه قبول
مکرون: قول دادی ها
روحانی: قولم قوله مثل شما اروپایی ها نیست
مکرون: دمت گرم
روحانی: خداحافظ مکرون جان
مکرون: اول تو قطع کن
روحانی: نه اول تو قطع کن
مکرون: تو قطع کن
روحانی: نمیشه خودت قطع کن
مکرون: تو قطع کن
روحانی: اول تو
مکرون: اول تو
روحانی: اوول تو قطع کن
مکرون: خودت قطع کن


کد مطلب: 110177

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcef78zfjh8zzi.b9bj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir