خط فقر سال ۸۹، نهصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد. خط فقر سال ۹۱ چقدر است؟!

13 تير 1391 ساعت 21:35کد مطلب: 75076

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcep78f.jh8nfi9bbj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir