چهارجوابی

بخشش لازم نیست، اعدامش کنید دیگه!

رئیس کمیسیون شورای شهر: شهرداری خیابان مردم را به مجلس فروخته است...

1 آبان 1396 ساعت 0:24


رئیس کمیسیون شورای شهر: شهرداری خیابان مردم را به مجلس فروخته است.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از اماکن زیر در فهرست فروش شهرداری قرار دارد؟
الف) میدان آزادی
ب) کوه‌های بی‌بی شهربانو
ج) دره فرحزاد
د) هر سه گزینه فوق صحیح است 

جراید: وزارت نفت در واکنش به خبر استخدام بدون رعایت ضوابط دختر یکی از نمایندگان مجلس در وزارت نفت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دختر نماینده مجلس استخدام نشده بلکه از آموزش و پرورش منتقل شده است.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) تردد بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت نفت برای دختران نمایندگان مجلس هیچ منعی ندارد.
ب) ژن‌های خوب نمی‌میرند فقط از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر منتقل می‌شود.
ج) بعضی‌ها فکر می‌کنند ما شاخ داریم در حالی که نداریم.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است. 

کدام یک از سوالات زیر اهمیت بیشتری دارد؟
الف) امیر لیست را کجا داد؟
ب) بودن یا نبودن، مساله چی هست؟
ج) چرا بابک را اعدام نمی‌کنند؟
د) صد و پنجاه میلیارد دلار کجاست؟


کد مطلب: 101529

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcf0ydy1w6dxta.igiw.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir