چشماتو وا کن و ببین... ببین که بابا اومده

سخنگوی دولت: می‌توان با کاهش هزینه‌های غیرضرور، تراز بودجه را برقرار و بخشی از هزینه‌های ضروری را...

14 تير 1397 ساعت 3:05


سخنگوی دولت: می‌توان با کاهش هزینه‌های غیرضرور، تراز بودجه را برقرار و بخشی از هزینه‌های ضروری را از ردیف سایر درآمدها جبران کرد.
منظور سخنگوی دولت از "کاهش هزینه‌های غیرضرور" کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) نان و پنیر و گوجه عصرانه بچه‌های روزنامه سیاست روز
ب) کش تنبون آقا حشمت همسایه روبه‌رویی
ج) سفر رئیس‌جمهور به سوییس و اتریش و بلژیک
د) هیچکدام 

عضو کمیسیون عمران مجلس: نمی‌توان همه علل منتهی به گرانی مسکن را به دلالی ربط داد.
به نظر شما مشکل گرانی مسکن را غیر از "دلالی" به چه چیزی می شود ربط داد؟
الف) آمریکای جهانخوار
ب) شقایق‌هایی که در دامنه کلیمانجارو می‌رویند
ج) درد شقیقه اسمال آقا - میوه فروش محل -
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

اظهارنظر زیر یادآور کدام یک از اشعار شیرین پارسی است؟
وزیر کشور: به عنوان وزیر کشور و مسئول امنیت داخلی می‌گویم اگر ۲۴ ساعت چشمانم را روی هم بگذارم بیش از یک میلیون پناهنده از مرزهای غربی به اروپا می‌روند.
الف) چشماتو نبند وگرنه کار دنیام تمومه
ب) چشماتو وا کن و ببین... ببین که بابا اومده
ج) برای دیدن تو، نه یک چشم، نه صد چشم  همه چشما رو می‌خوام
د) قربون چشات برم از راه دوری اومدم... راه دوری نمی‌ره اگه به من نگاه کنی


کد مطلب: 105066

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcfvtdyvw6dxxa.igiw.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir