پاسخ نیروهای مسلح به اقدامات دشمن پشیمان کننده است

22 ارديبهشت 1397 ساعت 22:01


معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: در نیروهای مسلح این توان وجود دارد که اگر دشمن اقدامی کند چنان پاسخی به آنها می دهیم که تا آخر عمرشان پشیمان باشند.
امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در همایش رونمایی از کتاب الگوهای فرماندهی مطلوب اظهار کرد: فرماندهی در نیروی زمینی به عنوان گسترده ترین نیرو در سطح نیروهای مسلح بسیار مهم است. فرماندهی امروز با گذشته بسیار متفاوت است و کرامت انسانی بسیار اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: داشتن نقشه برای اینکه کجا بودیم و کجا هستیم و به کجا می خواهیم برویم بسیار مهم است. باید بدانیم که با وجود تحریم به کجا رسیده ایم.
سیاری تاکید کرد: در نیروهای مسلح این توان وجود دارد که اگر دشمن اقدامی کند چنان پاسخی به آنها می دهیم که تا آخر عمرشان پشیمان باشند. مهر


کد مطلب: 104329

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcgxt9qyak9zw4.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir