توضیح کدخدایی در مورد موانع ورود کاندیداها به مجلس

15 آذر 1398 ساعت 21:57


سخنگوی شورای نگهبان گفت: محکومیت‌های کیفری تنها یکی از موانع قانون انتخابات مجلس است و موانع دیگری نیز در قانون برای حضور در انتخابات ذکر شده است. عباسعلی کدخدایی در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت: سیاسیون برای ورود به مجلس صرفاً از برخی شرایط و گاه برخی موانع یاد می کنند مثل محکومیت کیفری. وی در این باره نوشت؛ محکومیت های کیفری تنها یکی از موانع قانون انتخابات مجلس است و موانع دیگری نیز در قانون برای حضور در انتخابات ذکر شده است. هم وجود شرایط لازم است هم فقدان موانع ضروری!


کد مطلب: 111899

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcgyq9qyak9q74.rpra.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir