نگرشی به مولفه های تعیین کننده گرایش به بیمه های اشخاص در ایران

3 مرداد 1399 ساعت 23:55


در فضای رقابتی تجاری امروز,محققان بر این عقیده اند که برای پیمایش برنامه های بیمه,علاوه بر مهارت های ابتدایی خواندن و سواد ریاضی,افراد باید سطح سواد بیمه ای نیز داشته باشند.سواد بر خلاف تعریف ساده آن,تنها به معنای توانایی خواندن و نوشتن نیست ,بلکه مفهومی فراتر و هدف هایی والاتر از آن دارد.مهارتی اساسی برای توانمند سازی انسان در رشد عقل ,منطق,تفکر نظام مند و پژوهش.در واقع سواد پیش نیاز اصلی برای رشد فکری و توانایی انجام پژوهش است.بدون داشتن سواد نمی توان به منابع بشری دست یافت و از آنها برای تولید دانش نو بهره گرفت. پیشرفت تمدن بشری وابسته به سواد و توسعه آن در سطوح پایین جامعه است.هرمان سواد آموزی را "فرآیندی وابسته به فرهنگ و قصدمندانه"می داند.بنابراین ,مفهوم سواد با مفهوم اکتساب نیز در پیوند است.این اکتساب بیانگر آن است که مهارت ها و توانش های متناظر با سواد,اموری نیستند که به طور زیستی و در فرآیند رشد خود به خودی در انسان ایجاد شوند.برای نمونه راه رفتن کودکان,امری فیزیولوژیک و ناشی از رشد آنهاست که در بازه زمانی ویژه ای فارغ از آموزش و تلاش و در هر حال رخ می دهد.در مقابل ,سواد خواندن ,در عین نیاز به زمینه های رشدی ويژه ,مساوی آنها نیست و علاوه بر آنها,نیازمند تلاش و برنامه ریزی و آموزش است.عدم درک اقتصاد و امور مالی,یک عامل بازدارنده برای مالکیت سهام است ,از دست رفتن رفاه ,ناشی از عدم مشارکت در بازارهای سرمایه ,در اثر فقدان سواد مالی بسیار قابل توجه است.موضوع سواد مالی بدین لحاظ با اهمیت است که عدم کفایت سواد مالی,زندگی افراد ,خانواده ,دوستان و شرکای تجاری آنها را به سبب اتخاذ تصمیمات نامناسب مالی تحت الشعاع قرار می دهد و این امر اثرات نامناسب بر جامعه داشته و حتی سبب کاهش ثروت ملی و در نهایت کاهش سطح رفاه مالی در جامعه می گردد.سواد بیمه نیز این گونه تعریف شده است : "فرد به طور بالقوه چگونه اطلاعات بیمه عمر را می فهمد و از آن استفاده می کند". مطالعات اخیر در مورد نقش شاخص مالی نشان می دهند که افزایش اهمیت بازار مالی,صرفا شاخصی برای ارزیابی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری جدید نیست.فقدان دسترسی به بازار مالی می تواند نتیجه ی ضعف در صلاحیت اقتصادی باشد.در چند دهه گذشته ,در اثر پیشرفت مالی,ابزارهای مالی پیچیده ای به وجود آمده اند که استفاده کامل از آنها مستلزه داشتن مهارت زیاد است. در حوزه بیمه های اشخاص,معمولا عدم شناخت کافی از بیمه عمر خریداری شده و شرایط آن عواقب جانبی نامطلوبی برای خریداران دارد .بعنوان مثال ,تاخیر در پرداخت حق بیمه ممکن است منجر به ابطال بیمه عمر و ذخیره ریاضی بشود. محققان ابراز داشته اند که آشنایی با شرایط بیمه های عمر باعث می شود افراد بتوانند منافع گزینه های مختلف را سبک و سنگین کنند و از حقوق خودشان به عنوان مصرف کننده آگاه تر شوند.هنگامی که مردم قادر به درک شرایط بیمه نامه ها نباشند,نه تنها تلاش های آگاهانه ارائه دهندگان بیمه را تضعیف می کند بلکه کارایی بیمه های عمر در برقراری ارتباط با مشتریان را نیز تضعیف می کند.این عدم درک از شرایط و منافع آتی بیمه نامه ها,گاهی باعث ناامیدی مردم از درک ماهیت بیمه های عمر شده و آنها را از خرید این نوع بیمه نامه ها دور می کند.از سوی دیگر نزدیکی نتایج به دست آمده نشان می دهد که احتمالا مردم درک محدودی نسبت به بیمه های عمر دارند .در مجموع مشاهدات ما نشان داد که مردم تا حد زیادی با اهداف,مفهوم و منافع بیمه عمر آشنا هستند,اما ظاهرا نسبت به ویژگی ها و جنبه های فنی آن و فرآیندها و رویه های اداری آن کمتر مهارت دارند.از این رو لازم است بیمه گرها در افزایش آگاهی عمومی در خصوص فرآیندهای اداری,جنبه های فنی(همانند ذخیره ریاضی) و مزیتهای بیمه عمر نسبت به سایر ابزارهای مالی (همانند پس انداز بلند مدت)تلاش کنند. با توجه به این که مطالعات نشان می دهد مردم بر این عقیده هستند که بیمه گران در رسیدگی به مسایل مربوط به خدمات مشتری غیر قابل اعتماد هستند ,لازم است شرکتهای بیمه تمامی نقاط تماس با مشتریان را بررسی و مدیریت کنند.فرآیند ارائه خدمات خودشان را مورد ارزیابی قراردهند ,محصولات بیمه عمر را به صرفه تر و اقتصادی تر سازند و مواردی را که از استانداردهای بین المللی عقب مانده اند شناسایی و اصلاح کنند. آنها باید دامنه پوشش بیمه های عمر را گسترش دهند و در کنار آن به طور مناسبی اطلاعات مورد نیاز مشتریان را ارئه دهند.نتیجه بررسی نشان داد که مردم در مقایسه با سایر ابزارهای مالی,سود بلند مدتی را برای سرمایه گذاری در بیمه های عمر متصور نیستند.صرف نظر از مسایل اقتصادی ,بیمه گران باید هنگام طراحی بیمه های عمر ,ترجیحات ,انتظارات و منافع مشتریان را بیشتر مورد توجه قراربدهند تا در مقایسه با سایر ابزارهای مالی و سرمایه گذاری ,بیمه عمر دارای صرفه اقتصادی کوتاه مدت,میان مدت و بلند مدت باشند. مانلی مولی زاده کارشناس ارشد بیمه های اتکایی کشتی و پی اند آی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران


کد مطلب: 114644

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdchkknzk23nz-d.tft2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir