چهارجوابی

دولت اسمش را نبر

رئیس پلیس راهور: یکی از ۱۰ راهکار اورژانسی پلیس برای حل معادله تهران، ...

3 دی 1395 ساعت 20:57


نقطه‌چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
رئیس پلیس راهور: یکی از ۱۰ راهکار اورژانسی پلیس برای حل معادله تهران، ... مالکان خودروهای شخصی است.
الف) کتک زدن
ب) ناسزا گفتن به
ج) اعدام کردن
د) اخذ «عوارض تردد» 

خواهر ابتکار: مردم حس می‌کنند که فضا برای فعالیت گروه‌ها و تشکل‌ها باز شده و امکان نقد در جامعه وجود دارد. کشور آرامش پیدا کرده و تنش‌ها تا حدی حذف شده است.
کلمات کلیدی در عبارت فوق را پیدا کنید.
الف) باز و بسته
ب) تنش و حذف
ج) حس و مشاهده
د) خیالات و محالات 

وزیر ارتباطات: دولت یازدهم توییتر را فیلتر نکرده است.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از دولت‌های زیر "توییتر" را فیلتر کرده است؟
الف) هوخشتره - دولت اشکانیان
ب) دیاکو - دولت مادها
ج) اردشیر درازدست- دولت ساسانیان
د) اسمش را نبر - دولت باز هم اسمش را نبر


کد مطلب: 97931

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdciz3a3.t1ayp2bcct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir