کاریکلماتور آشفتگی های نگارشی واژگان در قانونگذاری سنتی!!

22 بهمن 1398 ساعت 22:07

اشاره:
اما كاريكلماتورها، به عنوان يكي از قالب هاي شبه نوع طنز و مطايبه، به رغم دارا بودن ظرفيت هاي پژوهشي و تعدد مجموعه هاي كاريكلماتور، چندان مورد توجه محققان ادبي قرار نگرفته اند. اين گونه آثار از نظر زبان و محتوا از جايگاه خاصي در ميان آثار ادبي برخوردارند، بويژه اين كه بدانيم سرچشمه هاي اين شكل را در ميان امثال و حكم، برخي از شطحيات عرفا ، اشعار سبك هندي و نوع تكامل يافته آن را در اشعار دهه هفتاد مي توان جستجو كرد؛ همچنان كه محققان معاصر معتقدند در شعر مدرن خلاقيت در زبان نهفته است و يكي از ويژگي هاي بارز پست مدرن و مكتب ساختار شكني را نيز طنز و بازي هاي طنزآميز زباني تشكيل مي دهد. آشفتگی های نگارشی واژگان در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی به گونه ای است که شاید ماده، تبصره یا جمله قانونی فاقد آشفتگی های نگارشی واژگان وجود نداشته باشد. این نوشتار به ارائه لطایف و ظرایف ادبی پیرامون آشفتگی های نگارشی واژگان در قانونگذاری به سبک ایرانی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:


مجمع تشخیص مصلحت نظام
- چشم انداز بیست ساله نظام برای بررسی آیین درست نویسی واژگان به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارسال شد!
- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: سیاست های کلی نظام از نظر ادب نگارش در واژگان مورد بازبینی قرار می گیرند!
- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با رسانه ها گفت: دستورالعمل یکپارچگی و همسانی در رسم الخط واژگان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد!
- به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بی سامانی نگارش واژگان در قانونگذاری سنتی از آغاز تاکنون به جایگاه قانونگذاری کشور ضربه زده است!
- مصلحت نیست که به بی سروسامان نویسی واژگان در قوانین در رسانه ها پرداخته شود! 

دولت
- دولت همه دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا برای همه مدیران ارشد دوره آموزشی آیین درست نویسی واژگان در قوانین را برگزار نماید!
- بررسی بخشنامه های صادره از استانداری ها توسط دانشکده زبان و ادبیات فارسی مهم ترین دانشگاه استان ها آغاز شد!
- همه وزارتخانه مکلف شدند یک متخصص با مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی برای کنترل بخشنامه های وزارتی استخدام نمایند!
- دولت با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: بخشنامه های ترکیب های نادرست، سنگین، دل آشوب، دشوار، زشت و ناهنجار واژگانی از درجه اعتبار ساقط شدند!
- دوره تخصصی بی سروسامان نویسی مقررات به دلیل عدم استقبال متقاضیان در مرکز مدیریت دولتی و غیردولتی و غیره برگزار نشد! 

مجلس شورای اسلامی
- طرح دو فوریتی آیین درست نویسی واژگان در قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد!
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای بر یکپارچگی و همسانی در رسم الخط واژگان در قوانین تاکید کردند!
- تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به کاربرد ترکیب های نادرست، سنگین، دل آشوب، دشوار، زشت و ناهنجار در واژگان قوانین اعتراض کردند!
- همایش «آشفته کاری های واژگانی مقنن» در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار می شود!
- یادداشت «بی سامانی نگارش واژگان در قانونگذراری» از آغاز تاکنون در خبرگزاری خانه ملت منتشر شد! 

شورای نگهبان
- رییس پژوهشکده شورای نگهبان: یکپارچگی و همسانی در رسم الخط واژگان مصوبات شورای نگهبان مورد بازبینی قرار می گیرد!
- سخنگوی شورای نگهبان از بی سامانی نگارش واژگان در قوانین از آغاز تاکنون انتقاد کرد!
- شورای نگهبان با رد مصوبه مجلس شورای اسلامی به وجود موارد ترکیب های نادرست، سنگین، دل آشوب، دشوار، زشت و ناهنجار در واژگان مصوبه اعتراض کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان خواستار تصویب آیین نامه ادب نگارش در واژگان قانون توسط مجلس شورای اسلامی شد!
- آیین درست نویسی واژگان در قوانین در مصوبات شورای نگهبان به اعضا ابلاغ شد! 

قوه قضاییه
- شاخصه های ارزیابی یکپارچگی و همسانی در رسم الخط واژگان قوانین در سازمان بازرسی کل کشور آماده بهره برداری است!
- نظارت بر ترکیب های نادرست، سنگین، دل آشوب، دشوار، زشت و ناهنجار واژگان موجود در قوانین مصوب سال ۱۳۹۷ در سازمان بازرسی کل کشور به پایان رسید!
- گزارش نظارتی بررسی ادب نگارش در واژگان قوانین سی سال گذشته توسط سازمان بازرسی کل کشور منتشر شد!
- آیین نامه درست نویسی واژگان در قوانین از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد!
- سازمان بازرسی کل کشور نسبت به کاربرد فراوان ترکیب های نادرست، سنگین، دل آشوب، دشوار، زشت و ناهنجار در واژگان مقررات صادره از سوی دستگاه های اجرایی هشدار داد!


کد مطلب: 112792

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjh8ev8uqevaz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir