سید کمال خرازی عنوان کرد:

تمرکز غرب بر کارشکنی در امور کشورهای مستقل

22 آذر 1398 ساعت 23:32


رئیس شورای راهبردی روابط خارجی از کارشکنی غرب در امور کشورهای مستقل انتقاد کرد.
سیدکمال خرازی در دیدار با پروفسور «یان شوئه تونگ، استاد برجسته و رئیس موسسه روابط بین الملل دانشگاه شینخوا با تاکید بر نقش مهم ایران و چین در تمدن بشری اظهار داشت: چین و ایران تجارب تمدنی گرانسنگی دارند، چینی‌ها آموزه‌های کنفوسیوس و ایرانی‌ها آموزه‌های اسلامی را مبنای تمدن امروز خود قرار داده اند؛ لذا تبادل علمی و تمدنی برای بهره‌برداری از تجربیات دو ملت بسیار مفید خواهد بود.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با انتقاد از رویکرد کارشکنانه قدرت‌های غربی در قبال کشورهای مستقل تاکید کرد: امضای سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله بین ایران و چین، امکان تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: ایران از تبادل دانشجو و توسعه همکاری علمی بین دو کشور استقبال می‌کند. خرازی با تاکید بر اهمیت نقش رهبران در ایجاد اصلاحات و حل مشکلات اظهار داشت: در انقلاب‌ها، نقش رهبری برای هدایت ملت‌ها بسیار تعیین کننده است، در غیر این صورت، نهضت ملت‌ها به هرج و مرج می انجامد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: مردم کشورهای آسیایی بایستی فلسفه سیاسی امروز خود را براساس ارزش های تمدنی و فرهنگی خود تدوین کنند
یان شوئه تونگ، نویسنده کتاب تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت رهبری برای موفقیت اصلاحات در هر کشوری اظهار داشت: رهبری در کشور چین محدود به یک نفر نیست، بلکه گروهی از سیاست‌سازان را دربر می گیرد. وی ادامه داد: اگر قرار باشد همه افراد تصمیم‌سازی کنند، فاجعه‌آمیز خواهد بود، از همین رو گروه‌های کوچک اندیشمند باید با ارائه ایده‌های اساسی، به قوام نظام‌ها در کشورها کمک کنند. این استاد برجسته چینی با اشاره به ضرورت مداوم بودن اصلاحات در هر کشوری تاکید کرد که اصلاح به معنی تغییر اصول نیست.


کد مطلب: 111982

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcjovev8uqevhz.fsfu.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir