سیاست روز - پربيننده ترين عناوين فرهنگ http://siasatrooz.ir/fa/culture Tue, 21 Feb 2017 02:14:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 21 Feb 2017 02:14:59 GMT فرهنگ 60 پرچم بالای ترویج اخلاق http://siasatrooz.ir/vdcfttd1.w6dc1agiiw.html ]]> فرهنگ Mon, 20 Feb 2017 18:42:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfttd1.w6dc1agiiw.html فرصت تفکر به مخاطب http://siasatrooz.ir/vdcbfsb9.rhbwzpiuur.html ]]> فرهنگ Sat, 18 Feb 2017 19:47:36 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbfsb9.rhbwzpiuur.html انتخاب درست مردم http://siasatrooz.ir/vdcdoo0n.yt0jn6a22y.html ]]> فرهنگ Sat, 11 Feb 2017 09:09:44 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdoo0n.yt0jn6a22y.html ممیزی د‌‌‌‌‌‌ولتی چگونه جشنواره را بی‌روح کرد‌‌‌‌‌‌؟ http://siasatrooz.ir/vdccopqo.2bq4i8laa2.html ]]> فرهنگ Mon, 13 Feb 2017 18:57:15 GMT http://siasatrooz.ir/vdccopqo.2bq4i8laa2.html بایکوت چهارساله‌ آثار درخشان سینمای انقلاب در جشنواره فجر دولت امید http://siasatrooz.ir/vdcgzn9y.ak97n4prra.html ]]> فرهنگ Wed, 15 Feb 2017 23:29:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgzn9y.ak97n4prra.html آنچه امسال شاهد بودیم یک فاجعه ملی در قالب «جشن‌پاره» فیلم فجر بود http://siasatrooz.ir/vdceon8o.jh8vei9bbj.html ]]> فرهنگ Wed, 15 Feb 2017 23:29:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdceon8o.jh8vei9bbj.html جشنواره فجر پاسخی به نفی ولنگاری د‌‌‌‌‌‌‌ر فرهنگ است! http://siasatrooz.ir/vdcgqn9y.ak97t4prra.html ]]> فرهنگ Wed, 15 Feb 2017 05:48:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgqn9y.ak97t4prra.html چالش دو تابعیتی‌ها http://siasatrooz.ir/vdccp0qo.2bq4m8laa2.html ]]> فرهنگ Wed, 08 Feb 2017 22:49:25 GMT http://siasatrooz.ir/vdccp0qo.2bq4m8laa2.html کار شهدا با نپرداختن به آنها ناتمام خواهد ماند http://siasatrooz.ir/vdcgtn9y.ak97q4prra.html ]]> فرهنگ Sun, 12 Feb 2017 20:20:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgtn9y.ak97q4prra.html سینمای ایران را ابتذال‌گرایان، مجیزگویان و وابستگان آن سوی آب برده‌اند! http://siasatrooz.ir/vdcdxk0n.yt0jz6a22y.html ]]> فرهنگ Sat, 11 Feb 2017 18:15:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdxk0n.yt0jz6a22y.html