سیاست روز - آخرين عناوين اقتصاد http://siasatrooz.ir/fa/economy Wed, 15 Mar 2017 22:35:20 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 22:35:20 GMT اقتصاد 60 رشد اقتصادی کاغذی http://siasatrooz.ir/vdcamano.49na615kk4.html ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 19:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamano.49na615kk4.html حداقل دستمزد۹۳۰ هزار تومان؛ افزایش ۵/۱۴ درصدی http://siasatrooz.ir/vdcb0wb9.rhbw8piuur.html ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 19:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb0wb9.rhbw8piuur.html ۹۶، سال اجرای وعده‌های قانونی http://siasatrooz.ir/vdcaiano.49naw15kk4.html ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 07:34:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaiano.49naw15kk4.html طرح‌های اشتغال‌زا به گَردِ پای بیکاران نرسید http://siasatrooz.ir/vdcgtu9y.ak97y4prra.html ]]> اقتصاد Tue, 14 Mar 2017 07:14:24 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgtu9y.ak97y4prra.html منابعی که به مقصد نمی‌رسند http://siasatrooz.ir/vdcjhaeh.uqeoazsffu.html ]]> اقتصاد Sun, 12 Mar 2017 22:20:50 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjhaeh.uqeoazsffu.html سر بی‌کلاه تولید http://siasatrooz.ir/vdci3ya3.t1avq2bcct.html ]]> سارا علياري اقتصاد Sat, 11 Mar 2017 20:17:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdci3ya3.t1avq2bcct.html همیشه پای یک کوله‌بر در میان است! http://siasatrooz.ir/vdcdk50n.yt0jk6a22y.html ]]> اقتصاد Fri, 10 Mar 2017 18:43:09 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdk50n.yt0jk6a22y.html حمایت از تولید ملی حرف یا عمل؟! http://siasatrooz.ir/vdcae0no.49nay15kk4.html ]]> اقتصاد Thu, 09 Mar 2017 08:11:23 GMT http://siasatrooz.ir/vdcae0no.49nay15kk4.html سهامداران امروز؛ مالکان مجازی فردا http://siasatrooz.ir/vdcbszb9.rhbwfpiuur.html ]]> اقتصاد Tue, 07 Mar 2017 19:58:11 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbszb9.rhbwfpiuur.html بهبود یک پله‌ای رتبه اعتباری ایران http://siasatrooz.ir/vdchiqnw.23n6idftt2.html ]]> اقتصاد Mon, 06 Mar 2017 21:15:16 GMT http://siasatrooz.ir/vdchiqnw.23n6idftt2.html