سیاست روز - آخرين عناوين جهان http://siasatrooz.ir/fa/world Wed, 16 Oct 2019 22:25:51 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 16 Oct 2019 22:25:51 GMT جهان 60 غرب و دوگانگی جدایی طلبی http://siasatrooz.ir/vdch-znzw23nzid.tft2.html ]]> جهان Wed, 16 Oct 2019 18:52:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdch-znzw23nzid.tft2.html بازگشت رقه به زیر پرچم سوریه واحد http://siasatrooz.ir/vdcjavevyuqev8z.fsfu.html ]]> جهان Wed, 16 Oct 2019 18:52:38 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjavevyuqev8z.fsfu.html دوگانگی از یمن تا سوریه http://siasatrooz.ir/vdceez8zvjh8zwi.b9bj.html ]]> جهان Tue, 15 Oct 2019 18:31:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdceez8zvjh8zwi.b9bj.html تقلای آمریکا برای احیای داعش در عراق http://siasatrooz.ir/vdcfjydy1w6dy0a.igiw.html ]]> جهان Tue, 15 Oct 2019 18:31:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfjydy1w6dy0a.igiw.html پیام‌های یک انتخابات http://siasatrooz.ir/vdcdxf0fnyt0fx6.2a2y.html ]]> جهان Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdxf0fnyt0fx6.2a2y.html برهم خوردن معادلات اشغالگران شمال سوریه http://siasatrooz.ir/vdcfmydyxw6dy0a.igiw.html ]]> جهان Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfmydyxw6dy0a.igiw.html اهداف ترکیه از حمله به سوریه چیست؟ http://siasatrooz.ir/vdcgwq9qqak9qx4.rpra.html ]]> جهان Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgwq9qqak9qx4.rpra.html مولفه‌های سفر پوتین http://siasatrooz.ir/vdcgqq9qwak9qx4.rpra.html ]]> جهان Sun, 13 Oct 2019 18:32:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgqq9qwak9qx4.rpra.html آمریکا خاورمیانه را ناامن‌تر کرده است http://siasatrooz.ir/vdchzznzk23nzid.tft2.html ]]> جهان Sun, 13 Oct 2019 18:32:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdchzznzk23nzid.tft2.html خروج همه نیروها از سوریه http://siasatrooz.ir/vdcdnf0fsyt0ff6.2a2y.html ]]> جهان Sat, 12 Oct 2019 19:41:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdnf0fsyt0ff6.2a2y.html