سیاست روز - آخرين عناوين جهان http://siasatrooz.ir/fa/world Fri, 03 Jul 2020 23:47:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Fri, 03 Jul 2020 23:47:29 GMT جهان 60 اصرار بر بحران ساز بودن http://siasatrooz.ir/vdcc10qs12bqs18.ala2.html ]]> جهان Fri, 03 Jul 2020 19:06:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc10qs12bqs18.ala2.html انتفاضه مسلحانه در برابر طرح اشغال http://siasatrooz.ir/vdcdso0foyt0fs6.2a2y.html ]]> جهان Fri, 03 Jul 2020 19:06:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdso0foyt0fs6.2a2y.html ائتلاف علیه امنیت ملی http://siasatrooz.ir/vdca6yn6e49n6e1.k5k4.html ]]> جهان Wed, 01 Jul 2020 20:18:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdca6yn6e49n6e1.k5k4.html مقاومت گزینه فلسطین علیه طرح اشغال http://siasatrooz.ir/vdcb8ab8arhb8fp.uiur.html ]]> جهان Wed, 01 Jul 2020 20:18:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb8ab8arhb8fp.uiur.html تبعیض علیه زنان محجبه در بحران کرونا http://siasatrooz.ir/vdccs0qsp2bqs18.ala2.html ]]> جهان Wed, 01 Jul 2020 20:18:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdccs0qsp2bqs18.ala2.html خیز پکن برای برچیدن پازل آمریکایی تجزیه http://siasatrooz.ir/vdcaoyn6i49n6u1.k5k4.html ]]> جهان Tue, 30 Jun 2020 17:42:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaoyn6i49n6u1.k5k4.html مدعیان بدون کارکرد http://siasatrooz.ir/vdcb9ab8zrhb85p.uiur.html ]]> جهان Tue, 30 Jun 2020 17:42:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb9ab8zrhb85p.uiur.html مجمع جهانی صلح اسلامی چهارمین همایش حقوق بشر آمریکایی را برگزار می کند http://siasatrooz.ir/vdch6knzk23nzid.tft2.html ]]> جهان Tue, 30 Jun 2020 13:06:52 GMT http://siasatrooz.ir/vdch6knzk23nzid.tft2.html گام ضعیف ماکرون http://siasatrooz.ir/vdcjaxevauqev8z.fsfu.html ]]> جهان Mon, 29 Jun 2020 18:35:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjaxevauqev8z.fsfu.html پلیس دیترویت معترضان را زیر گرفت http://siasatrooz.ir/vdca0yn6a49n6u1.k5k4.html ]]> جهان Mon, 29 Jun 2020 18:35:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdca0yn6a49n6u1.k5k4.html