سیاست روز - آخرين عناوين جهان http://siasatrooz.ir/fa/world Tue, 12 Dec 2017 21:16:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 12 Dec 2017 21:16:18 GMT جهان 60 ۸ میلیون یمنی در قحطی http://siasatrooz.ir/vdce7w8zwjh87wi.b9bj.html ]]> جهان Tue, 12 Dec 2017 17:43:25 GMT http://siasatrooz.ir/vdce7w8zwjh87wi.b9bj.html راهکارهایی برای آینده http://siasatrooz.ir/vdcfx0dymw6dx0a.igiw.html ]]> جهان Tue, 12 Dec 2017 17:43:25 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfx0dymw6dx0a.igiw.html لبیک فلسطین به مقاومت http://siasatrooz.ir/vdcgzx9qtak9zx4.rpra.html ]]> جهان Tue, 12 Dec 2017 17:43:25 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgzx9qtak9zx4.rpra.html کارنامه دو دیدگاه در یک میدان http://siasatrooz.ir/vdcfc0dyvw6dxya.igiw.html ]]> جهان Mon, 11 Dec 2017 17:53:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfc0dyvw6dxya.igiw.html عربستان به جنگ احمقانه در یمن پایان دهد http://siasatrooz.ir/vdchwinzq23nvzd.tft2.html ]]> جهان Mon, 11 Dec 2017 17:53:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdchwinzq23nvzd.tft2.html استمرار تظاهرات جهانی حمایت از قدس http://siasatrooz.ir/vdci3razvt1auz2.cbct.html ]]> جهان Mon, 11 Dec 2017 17:53:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdci3razvt1auz2.cbct.html تصمیم ترامپ سرآغازی برای پایان اسرائیل خواهد بود http://siasatrooz.ir/vdccxiqsx2bqxi8.ala2.html ]]> جهان Mon, 11 Dec 2017 17:53:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdccxiqsx2bqxi8.ala2.html اعلام برائت بحرینی‌ها از بن‌حمد http://siasatrooz.ir/vdcfv0dycw6dxya.igiw.html ]]> جهان Sun, 10 Dec 2017 20:49:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfv0dycw6dxya.igiw.html پوتین در سرزمین فراعنه http://siasatrooz.ir/vdciyrazut1auz2.cbct.html ]]> جهان Sun, 10 Dec 2017 20:49:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdciyrazut1auz2.cbct.html دشمن را پشیمان می‌کنیم http://siasatrooz.ir/vdcja8evvuqeyvz.fsfu.html ]]> جهان Sun, 10 Dec 2017 20:49:30 GMT http://siasatrooz.ir/vdcja8evvuqeyvz.fsfu.html