سیاست روز - پربيننده ترين عناوين جامعه :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/society Wed, 22 Feb 2017 02:50:27 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 22 Feb 2017 02:50:27 GMT جامعه 60 جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد. سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد. وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود. سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود. اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود. سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود. سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است. وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد. وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود. وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند. به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است. وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد. سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند. سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است. وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است. سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است. سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد. ]]> جامعه Tue, 19 Apr 2011 08:59:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟ http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟ ]]> جامعه Wed, 30 Dec 2009 03:03:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html روحانی به‌خاطر خوزستان جواب پس می‌دهد http://siasatrooz.ir/vdchqmnw.23n6wdftt2.html خوزستان نفس ندارد، خوزستان برق ندارد، خوزستان آب ندارد، خوزستان تعطیل است، خوزستان... همه این‌ها عنوان خبرهایی است که در دو هفته اخیر از استان خوزستان شنیده‌ایم خبرهایی که به دلیل تکرار مکرر و البته تشکیل نشدن جلسه مدیران ارشد در این استان باعث شد تا رهبر معظم انقلاب هم نسبت به احقاق حق مردم این خطه به مسئولان کشوری تذکر بدهند، چیزی که حالا شنیده شده باعث کلید خوردن طرح سوال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس خواهد شد، طرحی که چراغ خاموش فعلا ۳۷ امضا جمع کرده و به عقیده نمایندگان استان در صورت علنی شدن می‌تواند امضای اکثر قریب به اتفاق نمایندگان را بگیرد. تماس تلفنی ابتکار با وزیر بهداشت عراق! می‌گویند دنبال کانون‌های داخلی بروید، می‌گویند بررسی کنید و مشکل را برطرف کنید تا مردم این استان نفس بکشند، کار به جایی رسید که حتی مقام معظم رهبری با اشاره به این جمله که «حوادث اخیر جنوب کشور حقیقتاً دل انسان را می‌خراشد» تذکر دادند که مسئولان باید موضوع را پیگیری کنند، اما خانم ابتکار همچنان از تهران در حال پیگیری ماجرا در خارج از مرزهاست. بر همین اساس چند ساعت بعد از تذکر رهبری ابتکار با وزیر بهداشت عراق درخصوص گرد وغبار صحبت و با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی خود با "عدلیه حمود" وزیر بهداشت عراق، گفت: مهم‌ترین محور این گفت وگوی تلفنی، توفان‌های گرد و غبار و ضرورت مهار کانون‌های گرد و غبار عراق به ویژه کانون‌های موثر بر مناطق غربی و جنوبی ایران همچون تالاب‌های مرزی بود! اینکه این مسئول حاضر به حضور در صحنه نشده و هنوز دنبال حل مشکل در خارج از مرزها را دارد جای بسی تامل دارد!! اما نمایندگان استان که ظاهرا از پیگیری‌ای اینچنینی ناامید شده‌اند طرح سوال از رئیس‌جمهور را کلید زده‌اند. آنهایی که پاسخگو نیستند چهار روز است با موبایل و ثابت استاندار خوزستان را می‌گیریم و کسی بر نمی‌دارد و جوابمان بوق ممتد است، معاون درمانی این استان همچنین، مسئولان محیط‌زیست و برخی نمایندگان هم در دسترس نیستد. سیدشریف حسینی با وعده یک ساعت بعد دل‌خوشمان می‌کند اما از آن یک ساعت ساعت‌ها می‌گذرد و در دسترس نیست. در این بین اما دل‌خوشیم که مسئولان به دلیل درگیری‌هایی که برای پیگیری ماجرای خوزستان دارند وقت پاسخ تلفن را ندارند. در این بین اما دو نماینده فعلی و یک نماینده قبلی که در بازرسی مجلس مشغول است پاسخگوی ما می‌شوند تا یادمان برود در نشست‌های خبری خانم ابتکار به دلیل نوشتن از حق مسلم رد دعوت نمی‌شویم و این معاونت دوست ندارد سوالات روزنامه را پاسخ دهد. ناصری‌نژاد: طرح سوال از رئیس‌جمهور در دستور است مجید ناصری‌نژاد رئیس مجمع نمایندگان خوزستان دل پری از جای خالی دولت در بین مردم خوزستان دارد و با اشاره به اینکه از روز اول این موضوع را به رئیس‌جمهور گفته است، می‌گوید: شرایط خوزستان بحرانی است و این بحران به سطح بالایی رسیده است، موضوع از ده سال قبل آغاز و با بی‌تفاوتی تشدید شد. مسئولان رسیدگی نکردند و بر همین اساس می‌گویم که مشکلات بیشتر خواهد شد ما قبل از این در مراحل مختلف پیگیری داشتیم سوال و استیضاح و مکاتبه با دولت اما به هیچ جایی برای احقاق حقوق مردم خوزستان نرسیدیم. وی ادامه داد: در دور هفتم مجلس خودم از متکی سوال پرسیدم، از باقی وزرا هم همینطور در این دوره از همان اول از وزیر نیرو سوال دارم، دنبال تحقیق و تفحص و انتقال آب هستیم و استیضاح وزیر نیرو را در دستور کار داریم، همزمان با ورود بحران به همراه همه نمایندگان استان در هیات رئیسه تجمع کردیم، پزشکیان در هیات زئیسه مجلس حتی اطلاعیه تذکر به رئیس‌جمهور را پیشنهاد کرد بنویسیم و این کار نوشته و قرائت شد. رئیس مجمع نمایندگان خوزستان ادامه داد: تقریبا همه نمایندگان تذکر دادند و مصاحبه‌های مختلف داشتند حالا در دستور نمایندگان برای سوال از رئیس‌جمهور در دستور کار قرار دارد و باید بگویم که این موضوع را ما دنبال می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی خوزستان مسئولین اجرایی هستند که برخورد جدی با حوادث نکردند و زمانی برای حل ماجرا نگذاشتند ادامه داد: سال گذشته همین اوضاع بود اما وقتی جو آرام شد و بحران فروکش کرد موضوع را فراموش کردند و اگر مسئولان سال ۹۳ مشکل پیش آمده را تدبیر می‌کردند اوضاع اینچنین پیش نمی‌رفت. مدیریت سهل‌انگار و بی‌تفاوتی ناصری‌نژاد ادامه داد: متاسفانه مدیریت در این ماجرا سهل‌انگارانه و بی‌تفاوت بوده است. داد زدیم و گفتیم جلوی عامل اصلی را بگیرید که انتقال آب است اما این موضوع را ملی ندیده و فکر کردند ما استانی با ماجرا برخورد می‌کنیم و مثلا به دنبال رای در استان هستیم.گفتند بحث منطقه‌ای می‌کنید و برخی‌ها فکر کردند خوراک تبلیغاتی دارد، اما هنوز هم می‌گویم انتقال آب به صلاح نیست و یکی از تبعات آن تاثیرات ریزگردها است، و وقتی آب خوزستان کم و تالاب خشک و جنگل خشک به صحرا تبدیل می‌شود اینها به منشا گرد و غبار تبدیل می‌شود و معتقدم نود درصد مشکلات از داخل است. وی در پاسخ به ابتکار که موضع خوزستان را تنها مربوط به داعش می‌داند گفت: آرزو داریم داعش نابود شود اما خشک شدن شادگان و هورالعظیم چه ربطی به داعش دارد؟! مارون و جراحی و زهره هندیجان سه چهار سال است که آب ندارد داعش دشمن ماست اما نمی‌شود همه چیز را به گردن آن انداخت و مشکلات داخلی را ندید. وی با اشاره به سفر نمایندگان به استان درباره سفری جمعی نیز گفت: رئیس کمیسیون انرژی نماینده ماهشهر در منطقه مستقر است و از دولت دعوت کردیم که جلسه را ببرد به خوزستان، از رئیس مجلس هم خواستیم که به جای رئیس دولت که حاضر به سفر نشده این سفر را انجام دهد. رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: در همین راستا جلسه کمیسیون و مجمع وزیر نیرو و سازمان محیط‌زیست در کمیسیون انرژی روز پنج‌شنبه با اعضا، حضور وزیر نفت و نیرو و جهاد کشاورزی در خوزستان برگزار می‌شود. تلاش می‌کنیم رئیس‌جمهور یا معاون اول وی را با خود همراه کنیم هر چند که چند بار درخواستمان را بی‌پاسخ گذاشتند. ناصری‌نژاد گفت: از مقام معظم رهبری نهایت تشکر را داریم و از خداوند درخواست سلامت ایشان را داریم، ایشان در بزنگاه ورود پیدا کردند راه‌حل خروج دادند اما کاش مسئولین به فرمایشات آقا توجه می‌کردند. وی با اشاره به این نکته که اگر رئیس‌جمهور روز اول سفر می‌کردند به اهواز تجمعی برگزار نمی‌شدگفت: امیدواریم مسئولین بیدار بشوند و به هوش بیایند و رسیدگی کنند تصمیمات عملیاتی بگیرند نه‌اینکه فقط توصیه بوده و مسایل کلی گفته بشود، رسیدگی مهم است، باید در عمل رسیدگی جدی کنند، حتی تاحالا نتوانستیم تعطیلات مردم را سامان بدهیم یکی می‌گوید تعطیل و دیگری می‌گوید تعطیل نیست! این خوب نیست.وی با اشاره به اینکه مشکلات تنفسی چهل درصد افزوده شده گفت: این موضوع نگران کننده است و از دولت همه بیایند به مردم تصمیمات اجرایی بگیرند و بودجه لازم را در نظر بگیرند. به روحانی گفتم حداقل به فکر رای خودت باش رئیس مجمع نمایندگان خوزستان ادامه داد: به رئیس‌جمهور گفتم اگر به فکر مردم نیستید حداقل به فکر رای خودتان باشید، یک روز گرفتاری خوزستان ۸۰۰هزار بشکه تولید نفت را کم کرده است. این موضوع ثروت ملی است، گفتم به فکر مسایل باشید موضوعات امنیتی شوخی بردار نیست. ناصری‌نژاد خاطر نشان کرد: وقتی ماجرا به جایی می‌رسد که رهبری نگران می‌شود یعنی بحران است و این شوخی بردار نیست. حالا مساله استان نیست کل کشور درگیر است و من فکر می‌کنم روحانی اگر یک روز می‌گذاشتند و خودشان به خوزستان می‌آمدند کار عاقلانه‌ای بود که مردم را آرام می‌کرد. ۳۷ نماینده طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا کردند جلیل مختار نماینده مردم آبادان هم به سیاست روز گفت: پیشنهاداتی درخصوص کنترل ریزگرد و مالچ‌باشی داده‌اند هزاران مصاحبه صورت گرفته که امیدوارم اثر کند. وی گفت: بحث ریزگردها و برخورد با آن بحث ملی است، مجلس و دولت به دنبال حل مشکل باشند نه اینکه فقط شعار بدهند. ورود پر برکت رهبری دیروز به این موضوع نشان بر اهمیت موضوع دارد. نماینده مردم آبادان ادامه داد: اینکه رهبری به مسئولین هشدار بدهند می‌تواند فصل‌الخطابی باشد از دادن شعارها و انداختن مشکلات و دلایل به دوش هم و به دولت قبل پرهیز کنند. به دنبال حل معضل باشند امیدوارم شاهد این باشیم بحث از حالت شعاری از قول و وعده و وعید مسئولین خارج بشود و موضوعیت اجرایی شود و بحران حل شود تا مردم خوزستان آرام شوند. وی گفت: هنوز جدی وارد سوال از رئیس‌جمهور نشده ۳۷ امضا جمع شده هنوز رسما به هیات رئیسه داده نشده و این موضوع تا حدودی رسانه‌ای نشده و با اینکه مجمع روز پنج شنبه در استان خوزستان گرفته شود در روزهای آینده افزایش پیدا می‌کند و بالا می‌رود. مختار گفت: به دنبال مطالبات سیاسی نیستیم و تنها خواسته به حق مردم را پی گرفته و اجازه برخورد سیاسی با امضا را نمی‌دهیم. نماینده مردم آبادان گفت: مردم خوزستان ۸ سال از کشور دفاع کردند و از جان و مال گذشتند شایسته نیستند خوزستانی‌ها بیایند و قضیه را با تفکر سیاسی دنبال کنند و آن چیز که شایسته است احقاق حق مردم است. وی درباره صحبت ابتکار درباره تقصیر داعش و نبود کانون داخلی ریزگرد نیز خاطرنشان کرد: ما برای اینکه مساله را به گردن دیگران انداخته و شانه خالی کنیم این موضوع را بیان می‌کنیم. هیچ وقت به دنبال ضعف خودمان نرفته‌ایم در حالی که اول منشا داخلی را باید بررسی کنیم و اگر منشا دیگری بود آن وقت می‌گویم خانم ابتکار شما درست می گویید اما وقتی هنوز دنبال حل منشا داخلی نرفتیم ارائه این صحبت‌ها درست نیست. مختار گفت: الحمدالله مردم خوزستان صبور هستند و عاشق نظام و ولایت و رهبری هستند و اجازه نمی‌دهند هیچ‌کس از پیگیری به حق خواسته‌هایشان بهره‌برداری کند. الحمدلله اعتراضات با مجوز انجام شده و یک بار هم نا بهنجاری در آن نبوده و مردم براساس آن مطالبات به حق می‌کنند. حضور دولت و هیات دولت برای پیگیری موضوع بسیار تاثیر گذار و بارقه امیداست و از روز اول دنبال آن بودیم ولی... به نظر می‌رسد اگر دولت گلایه‌مندی خوزستان را پاسخ ندهد باید حداقل به نمایندگان آنها در صحن پاسخ داده و مجددا رای اعتماد بگیرد.مائده شیرپور ]]> جامعه Mon, 20 Feb 2017 18:42:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdchqmnw.23n6wdftt2.html كنكوري‌هايي كه كد رهگيري ندارند با سازمان سنجش تماس بگيرند http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html معاون سازمان سنجش گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري ثبت‌نام را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور خود مطلع شوند با سازمان سنجش تماس بگيرند. ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با فارس با تأكيد بر اين‌كه براي دريافت نتايج كنكور، داوطلبان بايد شماره پرونده يا كد رهگيري خود را بدانند، افزود: واحد پاسخگويي تلفني سازمان سنجش در اين مورد با شماره تلفن‌هاي 9 - 88923595 پاسخگوي داوطلبان است. وي گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري خود را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور مطلع شوند. مي‌توانند با ارائه مشخصات فردي خود از جمله نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و تاريخ تولد، كد رهگيري و شماره پرونده خود را دريافت كنند. ]]> جامعه Sat, 01 Aug 2009 08:17:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html ثبت نام دکتر خسرو نصیری زاده دردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری http://siasatrooz.ir/vdch6-nz.23nm6dftt2.html دکتر خسرو نصیری زاده دبیر کل مجمع متخصصین ایران و دبیر سیاسی حزب وحدت ملی با مشی اصلاح طلبانه و اصلاح الگوی مدیریت اقتصادی کشور دردور دهم انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام كرد . محمد برزگر دبير كل حزب وحدت ملي درخصوص دکتر نصیری زاده گفت : نصیری زاده براین باوراست طی دوره های گذشته در کشور بعضا به دلیل کاستی ها و نبود فضای مناسب ، برخی از عملکرد ها با مشکل و نقصان همراه بوده اما مدیران پیشتازکشور باید با تخصص و اقتدار ، تمامی این کاستی ها را از بین برده و با عملکرد درست علمی ، مهمترین دستاورد کشور را که استقلال سیاسی است مستحکم تر سازد. دبیر کل حزب وحدت ملی تصریح کرد : نصیری زاده مهمترین دغدغه های دهه چهارم انقلاب را در اصولی چون پایان دادن به روش های آزمون وخطا می داند و براین باور است که دولت آینده باید دولت اجماع ملی باشد. محمد برزگر در بیان دید گاه های اقتصادي ـ سیاسی نصیری زاده در صورت انتخاب شدن از سوی مردم برای ریاست جمهوری گفت :اگر سیاست های 30سال گذشته ,کشوررا در مسیر تحقق سند چشم انداز قرار می دهد باید تداوم پیدا کند ولی اگر سیاست های حاکم بر امور اجرایی کشور نتوانسته ونمی تواند مارا در تحقق سند چشم انداز20 ساله به موفقیت نایل کند ، رویه ها وتاکتیک ها متناسب با سند چشم انداز 20ساله نیازمند تغییر و بازنگری است . دبیر کل حزب وحدت ملی تصریح کرد : نصیری زاده براین باور است براساس سند چشم انداز 20 ساله ایران در سال 1404 باید به قدرت اول منطقه در عرصه علمی، فناوری و اقتصادی تبدیل شود. رییس ستاد انتخابات ریاست جمهوری نصیری زاده اذعان داشت : در شرایط کنونی اقتصاد کشور دیپلماسی تجاری و بازرگانی با محوریت دیپلماسی غیر دولتی باید تقویت شوند واحزاب و تشکل ها در چارچوب منافع ملی در یک دیپلماسی غیر دولتی فعالیت خود را آغاز کنند.به گفته برزگر , نصیری زاده در خصوص مهمترین برنامه های حوزه سیاست های خارجی معتقد است که تقویت هویت ایرانیان سراسر دنیا و تسهیل مشارکت آنها در توسعه ملی و تعامل سازنده با کشورهای قانونی جهان در راستای رسیدن به حداکثر تامین منافع ملی کشور با رعایت سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت ، از جمله مواردی است که باید جزء مهمترین برنامه های اجرایی دولت آینده قرار گیرد. محمد برزگر می افزاید: نصیری زاده در حوزه سیاست خارجی معتقد است حتی می توان با آمریکا در خصوص مسائل و مشکلات موجود خاورمیانه از جمله عراق ، افغانستان و فلسطین بحث و گفتگو کرد.همچنین درعرصه سیاست خارجی رویکرد دبیر سیاسی حزب وحدت ملی براساس سه اصل عدالت، صلح و امنیت در جهان است و باید به دنبال نظامات جدید اقتصادی در منطقه باشیم . دبیرکل حزب وحدت ملی ایران اظهار داشت : بازنگری در سیاست های خارجی و تلاش برای برون رفت از فضای غیر توسعه فضای حاکم بر خاورمیانه امروز ، لازم است در راس برنامه های سیاست خارجی دولت دهم قرار گیرد . ]]> جامعه Mon, 11 May 2009 07:11:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdch6-nz.23nm6dftt2.html مالچ‌پاشی مشکلات خوزستان را دو چندان می‌کند http://siasatrooz.ir/vdcaaino.49naw15kk4.html متاسفم که باز هم برای از بین بردن ریزگردهای خوزستان می‌گویند باید مالچ‌پاشید؛ به یازده دلیل زیر نباید برای حل بحران خوزستان به سمت مالچ‌پاشی رفت؛ بارها گفته‌ام و بار دیگر تکرار می‌کنم. ۱-‌ در جایی که جایگزین‌های مقرون به‌صرفه‌تری از نفت وجود دارد و در عین حال تلاشمان بر آن است که نفت را به صورت فرآورده‌های نفتی بفروشیم تا ارزش افزوده به دست بیاوریم، تبدیل نفت به قیر برای تولید مالچ نفتی غیرمعقول است. ۲- تبدیل نفت به قیر، مستلزم استفاده از کارخانجات است و هزینه‌بر. ۳- قیر سفت باید طی فرآیندی هزینه‌بر شل شود تا به مالچ نفتی تبدیل شود. ۴- برای پاشیدن مالچ نفتی ماشین‌های مخصوصی لازم است که به عنوان مثال دو ماه در سال مالچ می‌پاشند و ده ماه دیگر سال بلااستفاده می‌مانند. ۵- پس از مالچ‌پاشی، با زمینی سیاه و زشت روبه‌رو می‌شویم. انگار منطقه کاملا سوخته است. ۶- گازی که از مالچ نفتی بلند شده و با وزش باد به هر سو می‌رود بوی نفت سوخته دارد و استشمام آن سرطان‌زاست. ۷- رنگ سیاه مالچ نفتی، ضریب حرارتی زمین را بالا می‌برد و باد گرم ایجاد می‌کند. ۸- تمام گیاهان و جانوران زیر خاک خشک می‌شود و برای همیشه در منطقه از بین می‌روند. ۹- آب بارندگی‌ها هدر می‌رود چون مالچ نفتی غیرقابل نفوذ است. آب در قسمتی که زمین پست است جمع می‌شود و بلا استفاده می‌ماند. ۱۰- رفت و آمد روی مالچ نفتی ممنوع است چراکه مالچ نفتی بر اثر راه رفتن در زمستان می‌شکند و در تابستان می‌چسبد. واقعا فکر می‌کنند عراق حاضر می‌شود یک میلیون هکتار از زمین‌های خود را مالچ نفتی بپاشد و کلا هیچ‌کس روی آن راه نرود؟ ۱۱- مالچ نفتی هر سه سال یک بار باید تمدید شود. مالچ نفتی تا حداکثر سه سال دوام دارد. پس از سه سال شبیه دوده بخاری شده و پخش می‌شود که عامل ابتلا به سرطان است. استفاده از مالچ‌ نفتی خصوصا در اطراف روستاها اشتباهی جبران‌ناپذیر است. تصور کنید در حاشیه روستا زمین‌های کشاورزی به دلیل نبود آب خشک و به کانون ریزگرد تبدیل شده‌اند. حالا این زمین‌ها را با مالچ نفتی پوشانده‌ایم. ساکنان منطقه چه کنند؟ کمترین مشکل ممکن این است که احشامشان در این قیر گرم گرفتار شوند. حرارت منطقه بالا می‌رود، مشکلات شدیدی برای مردم پیش می‌آید و مالچ سرطان‌زا هم هست. ریزگردها را باید به جای مالچ نفتی با ریگ تثبیت کرد. باید در کانون‌های ریزگرد لایه نازکی از ریگ بپاشیم.در کشور ریگ زیاد داریم. هزینه‌ آن از مالچ نفتی به مراتب کمتر است. تنها وسایلی که برای تثبیت ریزگردها با ریگ لازم است یک بیل مکانیکی است که ریگ را پشت کامیون بریزد. این راهکار همیشگی است. نیازی به تمدید ندارد. راهکار جدید دارند که چند هزار هکتار از دشت خوزستان را جنگل بکارند! همین که قرار است زمین را بکنند، که خاک ایجاد می‌کند و بعد جنگل می‌خواهد، انصاف است به کشاورز آب نرسد و درخت بدون میوه بکارید که کاری برای مقابله با ریزگرد از دستش برنمی‌آید؟! پروفسور پرویز کردوانی - چهره ماندگار علمی ایران ]]> جامعه Tue, 21 Feb 2017 18:26:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaaino.49naw15kk4.html جای خالی مدیریت بحران قبل از حوادث http://siasatrooz.ir/vdcgun9y.ak9774prra.html برف و کولاک می‌شود ارتش و سپاه و نیروهای مردمی در صحنه‌اند، وقتی سیل می‌آید همینطور و این حضور از فاجعه ریختن پلاسکو تا حوادث طبیعی به چشم می‌خورد، فارغ از همراه بودن همه دستگاه‌ها برای کاهش مخاطرات این سوال پیش می‌آید که مدیریت بحران با نیروهایی که باید از قبل برای بحران به وجود آمده تربیت می‌کرده در کجاست؟! یا اینکه چرا قبل از رخدادی وظایف نیروهای ستادی مشخص نیست و در دقایق اولیه نمی‌توانند در محل حاضر شوند؟! این موضوع در حوادث طبیعی هفته اخیر هم به چشم می‌خورد بر همین اساس ماجرا را بررسی می‌کنیم. در حالی که بخش‌هایی از کشور طی هفته‌های اخیر دچار سیلاب شده و امدادرسانی به حادثه دیدگان با مشکل همراه است؛ ظاهرا دولت عزمی برای کاهش حوادث و خسارات ناشی از آن ندارد که غیبت وزرا در شورای عالی هلال‌احمر و نامه‌های اعتراضی بدون پاسخ به رئیس جمهور مؤید این مسئله است. اردیبهشت امسال امیر محسن ضیایی، رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور درباره سرنوشت نامه به رئیس‌جمهوری در زمینه زیادشدن غیبت‌های سه وزیر کابینه به رسانه‌ها گفته بود: حضور وزیر بهداشت، وزیر امورخارجه و وزیر کشور در شورای عالی هلال‌احمر بسیار کم است و ارتباط گرفتن نیز بسیار سخت شده است. البته آنطور که مشخص است نخستین بار اواسط پاییز سال گذشته رئیس جمعیت هلال‌احمر از یک غیبت مهم از طرف سه وزیر انتقاداتی داشت و حتی عنوان کرده بود: «ما یک مکاتبه‌ای درباره نحوه حضور اعضای شورای عالی با ریاست جمهوری داشتیم. البته وزرا در این دوره کار بسیار سنگینی دارند که انتظار زیادی از آنها نداریم ولی حضورشان می‌تواند کمک کند چون افراد کلیدی دولت هستند هم وزیر خارجه، هم وزیر کشور و هم وزیر بهداشت؛ اینها کسانی‌اند که می‌توانند جمعیت را کمک کنند و با همین نیت هم انتخاب شدند در حالی که می‌توانستند کسان دیگری را انتخاب کنند. ولی به هر حال دنبال این هستیم که حضور آنان را پررنگ‌تر کنیم». گلایه از وزرایی که غیبت می‌کنند حال بعد از یکسال و نیم از این مسئله ضیایی درباره سرنوشت این مکاتبات به فارس گفته که‌ جلسات شورای عالی هلال هر ماه تشکیل می‌شود که اعضای آن نمایندگان رئیس‌جمهور و وزرا هستند، همچنین آقای نوبخت به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در این جلسات حضور دارد. دو بار به هیأت دولت اعلام کرده‌ایم که وزرا به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی شرکت کنند چرا که این شورا جزء معدود شوراهایی بوده که ۴ عضو آن نماینده رئیس‌جمهور هستند و در واقع قانون از این طریق می‌خواسته که ارتباط دولت و جمعیت هلال‌احمر را وسیع کند و کمک به این جمعیت افزایش یابد. رئیس جمعیت هلال‌احمر اضافه کرد: در جلسات شورای عالی هلال‌احمر فرد باید به عنوان شخص حقیقی حضور پیدا کند در حالی که در بسیاری از شوراها به طور مثال قائم‌مقام وزیر به جای وزیر می‌تواند در جلسه حضور یابد ولی در شورای عالی هلال چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر نیست این مسئله سبب شده که به دلیل سفر وزرا و یا شلوغ بودن برنامه‌هایشان نتوانند در جلسات شورای عالی هلال‌احمر شرکت کنند ضیایی در پاسخ به اینکه آیا تا کنون دلیلی مبنی بر عدم حضور توسط وزرا و نمایندگان رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی هلال‌احمر اعلام شده است،‌ گفت: وزیر بهداشت تا کنون دو جلسه از شورای عالی هلال‌احمر را شرکت کرده و آقای نوبخت نیز در این جلسات حضور دارند. شخص آقای عارف نیز نماینده رئیس‌جمعیت است و در شورای عالی اقدامات لازم را انجام می‌دهد ولی در کل سه وزیر در ارتباط با شرکت در جلسات اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. وی گفت:‌ سه بار نامه کتبی داده‌ایم که حضور وغیاب افراد را به اطلاع رئیس‌جمهور برسانیم ولی پاسخ کتبی نگرفته‌ایم و اقدام مؤثری جهت شرکت وزرا در جلسات عالی هلال‌احمر انجام نگرفته است. رئیس جمعیت هلال‌احمر در ارتباط با کسری بودجه هلال‌احمر و عدم تحقق آن اظهار داشت: در این زمینه ما مکاتبات زیادی با رئیس‌جمهور داشته‌ایم ولی بسیاری از این مکاتبات را لزوماً علنی نمی‌کنیم تا مردم نگران نشوند ولی از طریق رسمی و اداری پیگیری‌ها را انجام داده و ملاحظه‌ای در این زمینه نداریم ولی باید توجه داشت همه مکاتبات ما علنی نمی‌شود. ضیایی در پاسخ به اینکه آیا تا کنون اعتراض رسمی نسبت به عدم تحقق بودجه داشته‌اید یا خیر، ‌گفت: ما وضعیت را اعلام می‌کنیم و مکاتبات و پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم ولی باید توجه داشت که وضعیت اعتبارات دولت یک مشکل است و منابعی که اعتبارات جمعیت بر اساس آن ساخته شده نیز مشکل دیگر که این مسئله باید مدنظر قرار گیرد. وی گفت:‌ مشکل دوم در جهت تعامل با سازمان برنامه و بودجه رخ می‌دهد چرا که ما بخش عمده‌ای از منابع داخلی‌مان را از تبصره ۱۰ و ۱۲که مربوط به مدیریت بحران است به دست می‌آوریم و ماهیت آن به طریقی است که به صورت تنخواه در اختیارمان قرار گرفته و در زمان بحران در اختیار دستگاه‌هایی همچون هلال‌احمر قرار می‌گیرد. نباید منتظر بمانیم اتفاقی رخ دهد و بعد اعتبار بگیریم رئیس جمعیت هلال‌احمر تصریح کرد: مسئله‌ای که حائز اهمیت است این بوده که هلال‌احمر باید از قبل آماده باشد و نباید منتظر بمانیم اتفاقی رخ دهد و بعد اعتبار بگیریم. باید انبارهایمان پر باشد، ناوگان هلی‌کوپتر آماده و امداد و نجات تکمیل باشد که همه اینها را باید طی سال انجام دهیم و نگذاریم بحرانی رخ دهد و سپس اقدام کنیم. وی عنوان کرد: در جلسه آخر شورای عالی هلال‌احمر ما تقاضای استفاده از ذخایر جمعیت را کردیم که شورای عالی موافقت کرد که ۵۰ میلیارد تومان از این ذخیره را ابتدا به صورت قرض‌الحسنه برداشت کنیم تا بتوانیم انبارها را شارژ و ناوگان امداد و نجات را تقویت کنیم و اگر هم نتوانستیم، آن را به عنوان سند قطعی بپذیرند، البته امیدواریم بشود که آن مبلغ را دوباره جایگزین کرده تا ذخایر کاسته نشود. ضیایی گفت: سال گذشته نیز ۵۰ میلیارد تومان از ذخایر هلال‌احمر برداشته شد و باید توجه داشت که همه توانمان را در ایفای مأموریت‌ها انجام می‌دهیم و مردم به هیچ عنوان نگران نباشند حتی کمبودها با فداکاری امدادگران و جوانان داوطلب جبران می‌شود و با رایزنی‌هایی با دولت و مجلس تلاش می‌کنیم اعتبارات را بگیریم و سال آینده مشکلات برطرف شود. گفتنی است در اثر بارندگی‌های شدیدی که طی هفته گذشته استان بوشهر و کرمان و فارس را در بر گرفت، تاسیسات شهری و زیرساخت‌های ارتباطی بسیاری از شهرها و روستاهای این استان‌ها از بین رفت. این بارش‌ها که در نوع خود در طی ۱۵ سال گذشته بی‌نظیر گزارش شده سبب شد که جنوب استان بوشهر با مشکلات عدیده‌ای همراه باشد. حالا مردم حادثه دیده مانده بودند و امدادگران با دست خالی، به طوری که سخنگوی هلال‌احمر معتقد است؛ کمترین تجهیزات برای امدادگران هلال‌احمر در نظر گرفته شده و شاید بتوان گفت نسبت به امدادگران خارج از کشور از امکانات حداقلی برخورداریم. وعده در سال پایانی! محمدیون، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در پاسخ به سوالی درباره رایزنی‌هایی که با مسئولان جهت رفع مشکلات مالی هلال‌احمر داشته‌اند، گفت: اخیرا با مسؤلان کشوری در این باره جلساتی داشته‌ایم. انشاالله مشکلات مالی هلال‌احمر رفع شود. اگر هم رفع نشد، کسانی دیگر بیایند و هلال‌احمر را با ۱۰ هزار نیرو و همچنین ۵۰ هزار نیروی داوطلب بچرخانند. البته قول داده‌اند مشکلات حل شود. امیدواریم هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام شود، چراکه هلال‌احمر باید در مناطق دور افتاده خدمت‌رسان باشد؛ در مجموع مشکلی از جهت انبارها نداریم. اما این ادعای من با روند کنونی تداوم نخواهد داشت. این در حالی است که به گفته کارشناسان و محققان ۴۵ نوع رخداد طبیعی در دنیا وجود دارد و ایران در حوزه حوادث طبیعی از ۱۰ کشور حادثه خیز محسوب می‌شود. همچنین معاون پیش‌بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور چندی پیش اعلام کرد که در ۳۰ سال در کشور ۱۵۰ هزار نفر بر اثر سیل و زلزله کشته شده اند و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در ۹۷ درصد از کشور بستر وقوع زلزله با شدت متوسط یا بالا وجود دارد همچنین حدود ۸۰ درصد مناطق در کشور گرم و خشک بوده و زمینه بروز پدیده گرد و غبار نیز فراهم است. اما با همه این تعابیر مدیریت بحران در کشور همچنان تعریف عملی دقیقی ندارد و قبل از به وقوع پیوستن بحران هماهنگی‌های لازم را انجام نمی‌دهد، همین موضوع باعث می‌شود دیگر ارگانها و بسیج مردمی برای کاهش خسارات وارد عمل شوند، این موضوع گرچه قابل تحسین است اما دلیل غیبت مدیریت بحران و هماهنگی قبل از بحران نیست چرا که همانطور که آمارها نشان می‌دهد برخی از حوادث قابل پیش‌بینی است مثلا ما می‌دانیم که در فلات ایران در نقطه زلزله‌خیز هستیم یا همین سیل از هفته قبل با پیش‌بینی‌های صورت گرفته عیان شده بود اما چرا آمادگی ما در حد بحران ایجاد شده نیست خود جای بحث و تحلیل دارد که طرح آن با حضور کارشناسان و مسئولان ضروری به نظر می‌رسد. ]]> جامعه Sun, 19 Feb 2017 20:32:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgun9y.ak9774prra.html دولت محیط‌زیست وعده برگزاری نشست جهانی می‌دهد http://siasatrooz.ir/vdcdkk0n.yt0j56a22y.html خبرها از استان خوزستان خوشایند نیست، چند روز متوالی است که برای چندمین‌بار در سال اخیر نفس مردم شهر به شماره افتاده، این چندمین‌بار به دلیل تکرار مکرر و ناتوانی در شمارش این دفعات است، اینبار اما ریزگردها به جز ریه و چشم مردم راکتورهای برق و توربین‌های آب را هم هدف گرفته است، اغلب شهرها از جمله آبادان تعطیل شده و گرد و غبار در شوش به ۳۳ برابر حد مجاز رسیده است، در چنین شرایطی نه نامه‌ای از رئیس‌جمهور مبنی بر پیگیری فوری می‌رسد و نه خبری از معاون رئیس‌جمهور در این استان است، جلسه مدیریت بحران در پایتخت برگزار می‌شود و خانم ابتکار عنوان می‌کند که مهمتر از اقدامات صورت گرفته، تصویب قطعنامه‌های جهانی درخصوص موضوع ریزگردها و به پیشنهاد ایران در سطح مجمع عمومی سازمان ملل و تدوین یک گزارش جهانی با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای وضعیت گرد و غبار در کشورهای مختلف دنیا بوده است! نمی‌دانیم مردم خوزستان با این پاسخ قانع می‌شوند یا خیر! با نگاهی به اوضاع خوزستان به بندهای مطرح شده در این جلسه می‌پردازیم. تعطیلی ادارات و مدارس خوزستان میزان گرد و غبار در شوش در شمال خوزستان در ظهر دیروز به ۳۳ برابر حد مجاز و در اهواز به ۱۵ برابر حد مجاز رسید. میزان گرد و غبار در ساعت ۱۱ دیروز در اهواز ۲ هزار و ۲۵۹ میکروگرم بر مترمکعب، شوش چهار هزار و ۹۹۰ میکروگرم بر مترمکعب، سوسنگرد ۲ هزار و ۵۶ میکروگرم بر مترمکعب، ماهشهر یک هزار و ۸۳۹ میکروگرم بر مترمکعب، دزفول یک هزار و ۶۲ میکروگرم بر مترمکعب، شادگان ۲ هزار و ۴۲۰ میکروگرم بر مترمکعب و رامشیر ۲ هزار و ۲۲۷ میکروگرم بر متر مکعب است. این در حالی است که استاندارد ذرات معلق در هوا ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است. بر اساس این گزارش، در پی ورود توده گرد و غبار به خوزستان از صبح دیروز شنبه مدارس بیش از ۱۳ شهرستان خوزستان تعطیل شد. ساعت کاری ادارات نیز در برخی شهرستان‌ها از جمله اهواز، باوی، کارون و شوش تا ساعت ۱۲ اعلام شده است. وعده برگزاری نشست جهانی سازمان ملل به جای حل مشکل اما در جلسه بررسی حال خوزستان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه ریزگردها در طول سال‌های گذشته در برخی از استان‌های کشورمان شاهد بودیم، اولین نشست جهانی سازمان ملل در زمینه ریزگردها در ایران، بزودی در کشورمان تشکیل خواهد شد. معصومه ابتکار دیروز شنبه در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران کشور برای بررسی آخرین وضعیت شهرهای آسیب دیده استان خوزستان از ریزگردها و اقدامات صورت گرفته که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، افزود: در رابطه با بخش محیط‌زیست و احیای تالاب‌های خوزستان گام‌های خوبی برداشته شده است و تالاب هورالعظیم و شادگان وضعیت خوبی دارند. خانم ابتکار بهتر نیست مستندات ارائه کنید وی ادامه داد: همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای را در این زمینه دنبال خواهیم کرد و اخیرا نیز با مسئولان کشور عراق درباره کانون گرد و غبار این کشور گفت‌وگوهایی صورت گرفته است و این موضوعات را از طریق وزارت امور خارجه کشورمان نیز پیگیری می‌کنیم. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اظهار داشت: مهمتر از اقدامات صورت گرفته، تصویب قطعنامه‌های جهانی درخصوص موضوع ریزگردها و به پیشنهاد ایران در سطح مجمع عمومی سازمان ملل و تدوین یک گزارش جهانی با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای وضعیت گرد و غبار در کشورهای مختلف دنیا بوده است. پس چرا دوستان شما مشکلات بودجه‌ای و اعتبار را در این راستا موثر می‌دانند. نکته بعدی هم این است که تابستان سال آتی که اصلا معلوم نیست شما همچنان بر صندلیتان نشسته باشید مردم خوزستان چه کنند؟! چرا یکروز به این استان نمی‌روید که مشکلات را از نزدیک شاهد باشید؟ ابتکار گفت: تلاش می‌کنیم از توانمندی فنی و تخصصی مجامع بین‌المللی استفاده کرده وهمکاری کشورهای مختلف را جلب کنیم چراکه بخش مهمی از منشاء گرد و غبارها مربوط به کشورهای عراق و عربستان است که وارد ایران می‌شود. وی به اقدامات ستاد ملی مبارزه با گرد و غبار اشاره کرد و گفت: کانون‌های گرد و غبار استان خوزستان شناسایی شده و برنامه‌های لازم در حال اجرا می‌باشد و در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی هم بطور جدی وارد عمل شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه کرد: درمورد تثبیت خاک این منطقه نیز وزارت جهاد و کشاورزی بحث مالچ پاشی را دنبال می‌کند و حدود ۷۰ نوع مالچ را بررسی کردیم و به دنبال مالچی هستیم که اثر منفی بر خاک نداشته و ماندگاری آن بیش از شش سال باشد. وقتی طرح‌های بهتری پیشنهاد می‌شود و افرادی از جمله پروفسور کردوانی آنها را اعلام می‌کنند چرا بر مالچ‌پاشی اصرار می‌شود؟ جهانگیری: کل امکانات کشور باید بسیج شود! اما در این جلسه معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به مسائل دو هفته اخیر استان خوزستان و قطع شدن آب و برق ناشی از شرایط جوی در این استان گفت: کل امکانات کشور باید برای حل مسائل استان خوزستان بسیج شود. کاش می‌شد ازمعاون اول دولت محیط‌زیستی پرسید بعد از دوهفته می‌گوید باید بسیج شود!!!!! در این دو هفته دقیقا چه می‌کردید، مگر رهبر معظم انقلاب نفرمودند که پاسخگوی گلایه‌ها باشید؟! اما سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری، به همین نکته ختم نشده و در جلسه بررسی مسائل و مشکلات استان خوزستان با بیان مطلب فوق گفته که مردم این استان در برابر مسائل و مشکلات ناشی از ریزگردها صبوری و تحمل همراه با بزرگواری کردند و باید از صبر و متانت این مردم قدردانی شود. شما چرا به جای عذرخواهی از مردم به خاطر قصورهای صورت گرفته از آنها صبوری می‌خواهید؟ معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: ریزگردها و گرد و خاک که همراه با رطوبت و بارندگی شد، اختلالات و اشکالاتی در شبکه توزیع برق استان خوزستان ایجاد کرد. جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و نیز مدیران استان خوزستان، افزود: در جریان حوادث اخیر اقداماتی ضربتی و خارج از روال معمول کارها صورت گرفت تا هرچه سریع‌تر مشکلات مردم استان مرتفع شود. هر چه سریع‌تر یعنی چه مدت بعد از دو هفته کنونی؟! معاون اول رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه بخشی از علت تشکیل ریزگردها داخلی و بخشی منشاء خارجی دارد، خاطرنشان کرد: در دیدارهای مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات کشور عراق موضوع ریزگردها بارها مطرح شده و یکی از محورهای اصلی مذاکرات بوده است اما متاسفانه دولت عراق با مسائل و مشکلات متعددی روبروست که البته وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط‌زیست با طرف مقابل مذاکره و موضوع را تا حل و فصل نهایی پیگیری خواهند کرد. جهانگیری همچنین با اشاره به منشاء داخلی تشکیل ریزگردها، مهمترین رسالت دستگاه‌های مسئول در این زمینه را شناسایی و مطالعه مناطق اصلی تشکیل ریزگردها عنوان کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی اجرای طرح مقابله با ریزگردها است که امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات موثری در این زمینه صورت پذیرد. وی افزود: اتفاقات اخیر ناشی از شرایط جوی و حوادث طبیعی بوده است و با وجود همه اقدامات صورت گرفته ممکن است مجدداً با اینگونه شرایط روبه‌رو شویم به همین دلیل وزارت نیرو باید برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا در صورتیکه برق استان با اختلال مواجه شد، از قطع آب پیشگیری شود و فعالیت شبکه آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها با وقفه مواجه نشود. جهانگیری با اعلام اینکه مسائل استان خوزستان اخیراً در دو جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: نگاه دولت به استان خوزستان نگاهی ویژه است و رئیس‌جمهوری در این جلسات تاکید ویژه داشتند که شخصاً پیگیر مسائل استان خوزستان باشم و دکتر روحانی بر لزوم بکارگیری همه امکانات برای حل مشکلات تاکید کردند. معاون اول رئیس‌جمهوری استان خوزستان را از مهمترین استان‌های کشور برشمرد و گفت: استان خوزستان قلب تپنده توسعه ایران است و اگر خللی در فعالیت این استان ایجاد شود، کل کشور دچار مشکل خواهد شد. لطفا مصداق‌های عینی از نگاه ویژه دولت به خوزستان را بیان کنید وی با اشاره به صدمات و خساراتی که مردم استان خوزستان در دوران دفاع‌مقدس متحمل شدند، افزود: مردم استان خوزستان حق بزرگی بر دولت و نظام دارند و مشکلات استان خوزستان مشکلات ملی تلقی می‌شود نه مشکلات استانی و منطقه‌ای که باید به طور ویژه برای حل آن تلاش کنیم. جهانگیری با اشاره به اقدامات شبانه‌روزی و تلاش‌های بی‌وقفه وزارت نیرو در روزهای اخیر، گفت: وزارت نیرو اقدامات خوبی در استان خوزستان انجام داده و بر اساس گزارش وزیر نیرو، پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از قطع آب و برق انجام شده و در صورت وقوع پدیده‌های ناگهانی و قطع برق، شبکه آبرسانی استان دیگر با مشکل مواجه نخواهد شد. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ازسوی وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با ریزگردها و بیابان زدایی در کانون‌های تشکیل ریز گردهای استان خوزستان، گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور باید تامین اعتبار برای طرح مقابله با ریزگردها در استان خوزستان را بعنوان یکی از موضوعات و اولویت‌های اصلی مدنظر قرار دهد و برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای این برنامه بصورت ویژه تلاش کنند. جهانگیری با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید به وزارت جهاد کشاورزی در اجرای طرح مقابله با ریزگردها کمک کنند، تصریح کرد: این یک الزام و تکلیف سازمانی از منظر اقتصاد مقاومتی است و استاندار خوزستان نیز اختیار کامل دارد که امکانات استان را برای اجرای این طرح بسیج کند. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین خواستار مشارکت و حضور نیروهای مسلح و نیروهای بسیج برای کمک به اجرای این طرح شد و افزود: امیدوارم این برنامه خارج از روال معمول و با اقداماتی جهادی و ضربتی هرچه زودتر به نتیجه برسد. جهانگیری از تشکیل جلسه آتی چند هفته آینده در استان خوزستان خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد یک ردیف بودجه برای حل مسائل و بحران‌های استان خوزستان در بودجه سال ۹۶ کل کشور گنجانده شود. معاون اول رئیس‌جمهوری از ستاد مدیریت بحران کشور نیز خواست که مسائل و مشکلات استان خوزستان را بطور ویژه دنبال کند و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای حل مسائل اخیر استان خوزستان انجام و وظایف هر بخش و هر دستگاه تعیین شده است اما در صورت نیاز کارگروهی نیز برای هماهنگی‌های لازم در این زمینه ایجاد خواهد شد. جهانگیری همچنین با اشاره به مصوبه دولت در سال ۹۳ مبنی بر ارائه تسهیلات به مردم استان خوزستان برای عایق بندی منازل و تجهیزات استان، این مصوبه را تصمیمی مناسب و کارآمد توصیف کرد و خواستار پیگیری این مصوبه برای اجرا شد. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به دغدغه‌های مردم خوزستان درباره رود کارون و آلودگی آب این رودخانه که ناشی از پساب واحدهای صنعتی است، گفت: دولت تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ کرده و مقرر شده در برنامه ششم توسعه، واحدهای صنعتی آلاینده که در بالادست کارون قرار دارند، وضعیت خود را در چارچوب الزامات زیست محیطی اصلاح کنند و در غیر این‌صورت تعطیل خواهند شد. معاون اول رئیس‌جمهوری در پایان این جلسه به بارش باران و برف در استان‌های مختلف در چند روز اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در برخی استان‌ها سیل جاری شده و برخی از مردم با مشکل مواجه شده‌اند که لازم است ستاد مدیریت بحران کشور و نیز مدیران استانی بسیج شوند و مشکلات مردم را حل و فصل کنند و وزیر کشور و سازمان برنامه و بودجه نیز برای جبران خسارات وارد شده به مردم پیشنهاد مشخصی را برای طرح در جلسه هیئت وزیران آماده کنند. اجازه بدهید بعد از گذشت سه سال و نیم از دولت تدبیر و امید بگوییم که معنی این جمله شما را نمی‌فهمیم؟! « تامین منابع و اعتبار برای طرح مقابله با ریزگردهای استان خوزستان باید برای سازمان برنامه و بودجه یک اولویت اصلی باشد.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در این نشست استان خوزستان را استانی مهم و تاثیرگذار در کشور توصیف کرد و خواستار توجه ویژه برای حل مشکلات استان توسط مسئولین شد. کاش وزیر کشور دقیق می‌گفت که از چه کسی این خواسته را طلب می‌کند؟ حمید چیت‌چیان وزیر نیرو نیز در این نشست گزارشی از دلایل ایجاد مشکل قطعی برق و آب در استان خوزستان ارائه کرد و گفت: در روزهای نخست بهمن‌ماه گرد و خاک با منشاء جنوب شرق اهواز در استان پراکنده شد به گونه‌ای که مقدار آن بی‌سابقه بود و یک لایه ضخیم بر روی تاسیسات برق و خطوط انتقال برق قرار گرفت که پس از بارندگی و ایجاد رطوبت در هوا این خاک تبدیل به گل شد و مشکلاتی را در سطح شبکه انتقال و توزیع و نیز در پست‌های برق بوجود آورد. چیت‌چیان افزود: با از بین رفتن رطوبت هوا مشکل قطع آب و برق از بین رفت اما گرد و خاک همچنان بر روی تاسیسات وجود داشت و پس از بارش، رطوبت و مه غلیظ که در ۲۳ بهمن ماه ایجاد شد، پدیده قطع آب و برق تکرار شد و پنچ نیروگاه و تعدادی از پست‌های برق استان از مدار خارج شد. وزیر نیرو ادامه داد: همان روز با تعدادی از مدیران وزارتخانه عازم اهواز شدم و ضمن بررسی مسائل، تصمیمات لازم اتخاذ شد و پس از برق رسانی به تصفیه خانه‌ها مشکل قطع آب مرتفع شد و سپس نیروگاه‌ها نیز یکی پس از دیگری به مدار بازگشتند. وی با اشاره به تکرار این پدیده و حادث شدن مشکلات در اثر بارندگی و گرد و خاک، گفت: روز پنجشنبه نیز به همراه معاونین آب و برق وزارتخانه و تعدادی از مدیران عامل در اهواز بودم و همه توان وزارتخانه برای تمرکز بر این مسئله بسیج شد و کارها مورد پیگیری قرار گرفت. خدارا شکر می‌کنیم که یکی از وزرا درباره کارهای صورت گرفته صحبت کرده است نه کارهایی که باید انجام شود. سردار باقری رئیس ستادکل مشترک نیروهای مسلح هم با اشاره به بسیج نیروهای مسلح در استان خوزستان و در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات برای حل مشکلات استان، گفت: نیروهای مسلح و بسیج در اجرای طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت آماده همکاری هستند.مائده شیرپور ]]> جامعه Sat, 18 Feb 2017 19:47:36 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdkk0n.yt0j56a22y.html مسئولان پاسخ مردم خوزستان را بدهند http://siasatrooz.ir/vdcaemno.49nai15kk4.html از آزادی بیان صحبت می‌کنند و طرح می‌دهند پرسشگر را به زندان محکوم کنند، دقایقی بعد از ریختن پلاسکو ندای وا اسفا و استعفا راه می‌اندازند ولی وقتی مردم جلوی استانداری صف می‌کشند و فریاد استعفای ابتکار را سر می‌دهند می‌گویند کسانی به آنها خط داده‌اند! داد می‌کشند که بورسیه غیر قانونی و املاک نجومی وجود دارد اما وقتی بعد از بررسی مشخص می‌شود همه اینها توهمات بوده کسی عذرخواهی نمی‌کند! استیضاح قانونی آخوندی به خاطر تصادف دو قطار در سمنان و قربانی شدن زائران امام رضا(ع) را دو ماه به تاخیر می‌اندازند و ....همه این پارادوکسها مطالبات و حملاتی است که از سوی طرفداران دولت و اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، متن زیر در راستای همین منویان منتشر شده است:«ما را چه شده است که امروز به جای همدردی با مردم، بجای در کنار مردم بودن و بجای همدلی و یکصدا و وحدت برای تحقق مطالبات مردم خوزستان و رفع مشکلاتی که بیش از ده سال است به جان زندگی جامعه خوزستانی افتاده است، باز هم مردم و دولت را زخم زبان می زنیم و هلهله کنان، رنج و محنت مردم را دستاویز بازی‌ها و منافع جناحی می‌کنیم؟» کسی نیست به این افراد و رسانه‌های محترمشان یادآوری کند چرا همین موضوعات را خودتان رعایت نمی‌کنید نه تنها رعایت نمی‌کنید بلکه حتی به دروغ‌افکنی هم برای پیشبرد اهدافتان متوسل می‌شوید. کلیپی که مردم از ابتکار استعفا می‌خواهند و ابتکار با ادبیات خاصی به جای عذرخواهی می‌گوید:«منتظر نظر شما بودم!» واقعی است. کلیپهای دیگر که نشان از درد دل مردم خوزستان و حال بد مردم این استان دارد واقعی است همانطور که جشنی که رییس سازمان محیط زیست و معاون رییس جمهور در تالاب هورالعظیم سالهای قبل گرفته بود واقعی است؟! مردم گلایه دارند و مسئول پاسخگو می‌خواهند... همین افراد پاسخ بدهند که کدام دفعه در هوای بد کنار مردم بودید و حداقل دردشان را از نزدیک لمس کردید؟! این روزها گردوغبار و آثار مخرب آن دمار از روزگار خوزستانی‌ها درآورده و از دست هیچ‌کس برای مقابله با آنها کاری بر نمی‌آید. اگر مسئولان به این حقیقت تلخ معترف شوند و بهای ناتوانی‌شان در مهار ریزگردها را در بسترها و قالب‌های دیگر به مردم خوزستان بپردازند شاید بتوان در برداشت این مردم از مسئولان کشور و دولتمردان به دلیل کم‌توجهی به مشکلات خوزستان، کمی تجدید نظر کرد. چرا نمی‌گویند نتوانستیم؟! چرا به جای عذرخواهی و اظهارناتوانی دست به کارهایی می‌زنند که در جهان منسوخ شده و تنها کره‌شمالی این رویه را پیش می‌برد، مگر می‌شود خوزستان را سانسور کرد و با تهمت موج سواری به رسانه‌هایی که درد دل مردم این دیار را منعکس می‌کنند فرار رو به جلو داشت و طلبکار شد؟! کاش حداقل سخنان رهبر معظم انقلاب را گوش می‌کردید یا حداقل این جمله ایشان را جایی در دیوار اتاق گرم و نرمتان می‌آویختید که «مردم گلایه‌مندند و مسئولان بگویند چه کرده‌اند؟» چرا نمی‌گویید برای خوزستان چه کرده‌اید؟! مگر نگفتید با آمدن شما همه چیز خوب می‌شود هوا هم همینطور مگر نمی‌گفتید برکات برجام حتی ابرهای تیره و ریزگردها را هم با خود می‌برد، مردم حرف شما را شنیدند و باور کردند حالا می‌پرسند وعده‌هایتان چه شد؟! حق دارند بپرسند و شما هم باید...تاکید می‌کنم باید پاسخگوی مردمی باشید که به آنها وعده داده‌اید. اصول اولیه وعده دادن ایجاب می‌کند با توجه به امکانات و درنظرگرفتن ضریب خطا این اتفاق بیفتد، اگر این موارد را درنظر نگرفته‌اید که کلا اصول مدیریت را باید یکبار دیگر مرور کنید و اگر فقط وعده دادی که مردم دلخوش شوند و در میتینگ‌های سیاسی‌تان کف و دست و هورا بکشند حالا باید تنتان برای داد و استعفا آب دیده شده و تبعاتش را ببینید. نمی‌شود که وعده داد و در رفت، نمی‌شود وعده داد و بعد گفت اشتباه کردم! این بار نه تنها هوا بلکه آب و برق هم در خوزستان دچار مشکل شده است. می‌گویند ماجرا در گفتار بسیار ساده است. رطوبت بالای هوا یا بارش باران، غبار نشسته بر سیستم‌های عایق شبکه برق را به هادی تبدیل می‌کنند و این اتفاق منجر به اختلال در پست‌های برق استان خوزستان می‌شود. در نهایت هم برخی از تجهیزات برق این استان تخریب و از مدار خارج می‌شوند. اتفاقی که در چند روز گذشته بارها تکرار شده و انعکاس و واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری داشته است. به عبارتی گرد و غبار نشسته بر مقره‌های برق، ترانس‌ها و خطوط انتقال نیرو با بارش باران یا افزایش رطوبت، هادی و رسانا شده و با ایجاد جرقه و قوس الکتریکی، قطعی برق را در بیشتر شهرهای خوزستان در پی خواهد داشت. این پدیده نادر و منحصر به خوزستان چند روزی است سرخط اخبار معطوف به این استان و شهرهای جنوبی‌تر آن شده است. این دلیل به ظاهر ساده برای قطعی برق و خاموشی خوزستان، گفته‌های وزیر نیرو و مسئولان دیگر است که البته از نظر فنی محتمل و دقیق هم هستند و جای بحث ندارند.اما اینکه آن غبارها (ریزگردهای همیشگی) که میهمانان ناخوانده یک و نیم دهه‌ای خوزستان به شمار می‌آیند قادر به خلق چنین رخداد و بحران دامنه‌داری هستند، تأمل بیشتر در باب تبعات این گردوغبارها را الزامی می‌کند. واقعیت این است که از مشکلات اخیری که این گردوغبارها برای تاسیسات و نیروگاه‌های برق خوزستان ایجاد کرده‌اند می‌توان دریافت که این گردوغبارها قدرت‌های نهفته دیگری نیز در خود دارند که ما از درک آنها ناتوان بوده‌ایم. پرسش اصلی شهروندان خوزستان و بسیاری دیگر از هموطنانمان این است که این ریزگردهای چه پیامدهایی برای سلامتیشان به بار می‌آورد؟! اکنون وقت آن رسیده که تعارف را به کناری نهیم و به این ریزگردها به شکلی بنگریم که در خور حقیقت وجودی خود آنهاست. ریزگردهایی که حاوی مقادیر زیادی ذرات فلزات گوناگون هستند. ذرات فلزاتی که قادرند صنعت برق خوزستان را با آن سابقه، عقبه و توان به کانونی بحران‌ساز تبدیل کنند. شاید اگر افرادی قصد داشتند مغرضانه و عامدانه از سر دشمنی؛ با شبکه برق خوزستان آن کنند که ریزگردها در روزهای اخیر کرده‌اند، هیچ‌گاه این کار برایشان امکان‌پذیر نبود. انگار باید همیشه حقیقت از پشت تیره‌ترین ابرها رخ نمایان سازد. باید حقیقت از محدوده‌ و حریم کنترل شده‌ مسئولان به خواست قادر متعال به گونه‌ای خارج شود که هیچ فیلتری توان جرح و تعدیل آن را نداشته باشد. ریزگردها یا برای سلامت ساکنان خوزستان مضر هستند یا نیستند؛ حد میانه‌ای وجود ندارد. اگر مضرند چرا برای سلامت مردمان این استان اقدامی عملی صورت نمی‌گیرد؟ عده‌ای دیگر پا را از این حد راتر گذاشتند که اگر به فلان کشور کمک نمی کردید خوزستان آباد بود؟! غافل از اینکه باید از همان افراد که مغرضانه بر طبل نفاق می‌کویند پرسید هر بار که صحبت از ریزگردها شده خانم ابتکار از ابتکارشان در سازمان ملل گفتند و اینکه تا داعش نابود نشود اوضاع همین است، معاون رییس جمهور که جشنواره فیلم سبز به پا می‌کند و جشنواره‌های غیر تخصصی را حمایت می‌کند کی از نبود اعتبار برای از بین بردن گرد و غبار گلایه کرده وی داعش را مقصر دانسته و اگر پولی برای نابودی داعش هزینه شده نشان می‌دهد که در راستای منویات خانم ابتکار بوده است!!! اما انگار عده‌ای دوست دارند اشتباهات بزرگ خود را سانسور و با ذره بین دنبال ضعف رقیب بگردند، انتقاد کنید داد بزنید، عصبانی شوید اما ما نمی‌توانیم چون نزدیک انتخابات است و با دیدن اوضاع نابسامان خوزستان رای‌هایتان به خطر می‌افتد درد مردم خوزستان را منعکس نکنیم. به جای حرص خوردن صداقت و پاسخگویی را پیشه کنید مطمئنا زودتر جواب می‌گیرید.سوشیانت آسمانی ]]> جامعه Sat, 18 Feb 2017 06:43:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaemno.49nai15kk4.html گلایه‌های مردم را چه کسی ارج می‌نهد؟! http://siasatrooz.ir/vdcbasb9.rhbw0piuur.html مردم گلایه‌مندند، مسئولان بگویند چه کردند؟! همین یک جمله در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب کفایت می‌کرد تا مردم همچنان رهبر معظم انقلاب را کنار خود حس کرده و بر یقینشان بمانند که ایشان از گلایه‌های‌شان باخبرند. به رغم توصیه‌ها و تاکیدات مکرر رهبری مبنی بر لزوم توجه و پاسخگویی مسئولان به مطالبات مردمی، اما برخی انگار هنوز صدای گلایه مردم را نشنیده‌اند یا نمی‌خواهند بشنوند. انگار آمار بیکاری، آمار طلاق، آمار آسیب‌های اجتماعی را نمی‌خوانند. مردم گلایه‌مندند از وضع بهداشت و درمان که تا آمدند به خدمات سلامت همگانی خوشبین شوند و آرام و قرار بگیرند ثبات به هم خورد، ناراحتند که تورم رشد می‌کند و بیکاری هم، ناراحتند و گلایه دارند از مسئولانشان پاسخی در خور و شایسته طلب می‌کنند، فرقی ندارد کشاورز یه طور گلایه دارد، مردم شهرهای صنعتی طور دیگر و پایتخت‌نشین هم به نوع خود. مهمترین مساله این است که با همه گلایه‌ها و ناراحتی‌هایی که ممکن است در دل هر یک از مردم نسبت به مسئولان وجود داشته باشد نظام خود را دوست دارند و بارها و بارها در نقاط حساس ثابت کرده‌اند که گلایه‌هایشان از مسئولان است نه انقلاب. مردم دلشان مسئول انقلابی می‌خواهد مسئولی که هم درد مردم باشد و بتواند حداقل گوش شنوایی داشته و تلاشش را برای رفع مشکلات نشان دهد، اگر این اتفاق بیفتند و حتی مشکلات مرتفع نشود گلایه‌هایشان کم می‌شود یا کلا از بین می‌رود، مردم ما همان‌هایی هستند که نداشتن اقلام اولیه را در دوران جنگ تاب آوردند و دم نزدند، الان گلایه دارند چون مسئولان شاید مانند آن زمان پاسخگو و هم دلشان نیستند، گلایه دارند از آنهایی که تا اتفاقی رخ می‌دهد دور می‌شوند و کنار مردم نیستند، گلایه دارند از مسئولانی که حقوقهای غیر قانونی و نجومی را می‌بینند و اقدام سریع نمی‌کنند، گلایه دارند اما دلشان به رهبر انقلاب که جنس گلایه‌هایشان را درک می‌کنند خوش است و دلشان خوش‌تر می‌شود اگر مسئولان هم به خواست رهبر و مردم لبیک گویند و خود را پاسخگوی مردم بدانند. مردم با دل خوش و رضایت به کمک مسئولان برای حل معضلات می شتابند.مائده شیرپور ]]> جامعه Sat, 18 Feb 2017 06:43:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbasb9.rhbw0piuur.html