سیاست روز - پربيننده ترين عناوين جامعه :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/society Wed, 15 Mar 2017 23:56:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 23:56:44 GMT جامعه 60 جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد. سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد. وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود. سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود. اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود. سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود. سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است. وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد. وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود. وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند. به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است. وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد. سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند. سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است. وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است. سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است. سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد. ]]> جامعه Tue, 19 Apr 2011 08:59:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟ http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟ ]]> جامعه Wed, 30 Dec 2009 03:03:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html وضعیت سهام عدالت بازنشستگان به کجا رسید؟ http://siasatrooz.ir/vdcfj0dc.w6dyyagiiw.html دهم بهمن‌ماه سال گذشته بود که سازمان خصوصی‌سازی زمان آغاز پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و صندوق‌های دیگر به جز لشگری را اعلام کرد و بر همان اساس بخش کمی از این سهام در همان مقطع پرداخت شد. در آن زمان مقرر شده بود افراد مشمول پس از دریافت نامه سفارشی اداره پست، باید در مدت پنج روز برای دریافت معرفی نامه به پست مراجعه کرده و پس از آن با در دست داشتن مدارک لازم و معرفی‌نامه به دو بانک عامل سپه و کشاورزی برای دریافت سود یک میلیون تومان سهام عدالت خود مراجعه کنند. طرح سهام عدالت موضوعی است که دولت نهم به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه، اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای ایده عدالت گستری در جامعه «طرح توزیع سهام عدالت» را بعد از طی مراحل قانونی به اجرا در آورد. دولت در این طرح درصدد است طی چند مرحله، ۴۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به هر بازار را به دهک‌های پایین درآمدی با اولویت روستاییان و عشایر واگذاری کند و بهای آن را به صورت اقساطی و از محل سود این سهام، در طول ۱۰ سال دریافت کند. میزان واگذاری سهام دولتی متناسب با امکانات دولت و تعداد اعضای تعاونی تعیین می‌شود. مشمولان مرحله نخست واگذاری سهام عدالت، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران بدون درآمد و در مراحل بعدی بازنشستگان، کارمندان و سایر اقشار تا ۶دهک جامعه را شامل خواهد شد. به دلیل اهمیت موضوع، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرایند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رئیس جمهوری تشکل شد. همچنین ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندارد تشکیل می‌شوند، در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی، بر فرایند توزیع سهام در استان نظارت می‌کنند. ۳۳۷ بر همین مبنا تعاونی عدالت شهرستانی در سراسر کشور تشکیل شده و پیش‌بینی می‌شود که در حدود ۴۲ میلیون نفر عضو این تعاونی‌ها خواهند بود. مهم‌ترین هدف این سهام، توزیع ثروت و توانمندسازی دهک‌های پائین جامعه برای حضور در اقتصاد مطرح شد اما در کنار این هدف، اهداف دیگری نیز دیده شده است؛ افزایش درآمد و قدرت سرمایه‌گذاری خانواده‌های کم درآمد، توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه، کاهش تصدیگری دولت، گسترش و افزایش بازار سرمایه، توزیع مدیریت دولتی بین بخش خصوصی، جلوگیری از انباشت سرمایه‌های دولت و ترویج فرهنگ سهامداری در کشور از دیگر اهداف طرح واگذاری سهام عدالت است. اما در حالیکه اهداف بسیاری برای این طرح در نظر گرفته سده است رئیس کانون عالی مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه سهام عدالت بازنشستگان فقط در حد یک ورق کاغذ است، گفت: تا کنون چند بار در مورد عدم پرداخت سود و اعطای سهام عدالت به بازنشستگان پیگیری کرده ایم اما نتیجه ای نداشته است. علی اکبر خبازها در گفتگو با مهر افزود: طی سالهای اخیر سهام عدالت به تعداد زیادی از بازنشستگانی که قبل از سال ۸۶ بازنشسته شده اند تعلق گرفت و پس از آن دیگر خبری از سهام عدالت نشد و سازمان خصوصی سازی نیز پاسخی نمی دهد. وی گفت: تعداد زیادی از بازنشستگانی که پس از سال ۸۶ بازنشسته شده اند موفق به دریافت سهام عدالت نشده اند در حالی که قرار بود این سهام به تمامی بازنشستگان پرداخت شود و همچینن سود آن نیز هر سال به بازنشستگان تعلق گیرد. رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: تا کنون فقط یک بار سود سهام عدالت به مبلغ ۴۵ هزار تومان به بازنشستگان پرداخت شده است و از آن زمان به بعد خبری از سود نبوده است. به گفته خبازها، البته گفته می شود که سود سهام در ازای پول یک میلیون تومان برگه های سهام عدالت است که نزد سازمان خصوصی سازی جمع آوری می شود اما در این خصوص نیز این سازمان تا کنون پاسخ روشنی نداده است. وی با اشاره به اینکه بازنشستگان سئوالات زیادی در مورد سهام عدالت و همچنین سود آن مطرح می کنند، افزود: تاکنون چندین بار از سازمان خصوصی سازی درخواست کرده ایم که به سئوالات بازنشستگان در مورد سهام عدالت پاسخ دهد اما تا کنون هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم. گفتنی است پیش از این در سال ۸۶ امر واگذاری سهام عدالت بازنشستگان توسط شعبه‌های سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شد و بازنشستگان درآن مقطع زمانی فرم‌هایی را برای شناسایی خود وخانواده‌هایشان تکمیل و از طریق شعب تامین اجتماعی به وزارت دارایی تحویل دادند ولی با گذشت چند سال هنوز به بسیاری از فرم‌ها ترتیب اثر داده نشده بود که از پارسال مقرر شد چگونگی پرداخت آن با کمی تغییر رو به رو شود. حال با توجه به آنکه در خصوص این برگه های سهام عدالت تا کنون بازنشستگان با سر در گمی های بسیاری مواجه شده اند به نظر می رسد باید راهکاری را اتخاذ نمود که موانع موجود بر سر این امر تعدیل شود. با توجه به انکه قشر بازنشسته کشور پس از سالها تلاش و کوشش برای ارتقای جامعه حق بسیاری بر گردن دارد اینگونه نا هماهنگی ها به هیچ وجه قابل قبول نبوده و باید ترتیبی را اتخاذ داد که ناهموار های موجود برداشته شود. ]]> جامعه Fri, 10 May 2013 18:21:55 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfj0dc.w6dyyagiiw.html ثبت نام دکتر خسرو نصیری زاده دردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری http://siasatrooz.ir/vdch6-nz.23nm6dftt2.html دکتر خسرو نصیری زاده دبیر کل مجمع متخصصین ایران و دبیر سیاسی حزب وحدت ملی با مشی اصلاح طلبانه و اصلاح الگوی مدیریت اقتصادی کشور دردور دهم انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام كرد . محمد برزگر دبير كل حزب وحدت ملي درخصوص دکتر نصیری زاده گفت : نصیری زاده براین باوراست طی دوره های گذشته در کشور بعضا به دلیل کاستی ها و نبود فضای مناسب ، برخی از عملکرد ها با مشکل و نقصان همراه بوده اما مدیران پیشتازکشور باید با تخصص و اقتدار ، تمامی این کاستی ها را از بین برده و با عملکرد درست علمی ، مهمترین دستاورد کشور را که استقلال سیاسی است مستحکم تر سازد. دبیر کل حزب وحدت ملی تصریح کرد : نصیری زاده مهمترین دغدغه های دهه چهارم انقلاب را در اصولی چون پایان دادن به روش های آزمون وخطا می داند و براین باور است که دولت آینده باید دولت اجماع ملی باشد. محمد برزگر در بیان دید گاه های اقتصادي ـ سیاسی نصیری زاده در صورت انتخاب شدن از سوی مردم برای ریاست جمهوری گفت :اگر سیاست های 30سال گذشته ,کشوررا در مسیر تحقق سند چشم انداز قرار می دهد باید تداوم پیدا کند ولی اگر سیاست های حاکم بر امور اجرایی کشور نتوانسته ونمی تواند مارا در تحقق سند چشم انداز20 ساله به موفقیت نایل کند ، رویه ها وتاکتیک ها متناسب با سند چشم انداز 20ساله نیازمند تغییر و بازنگری است . دبیر کل حزب وحدت ملی تصریح کرد : نصیری زاده براین باور است براساس سند چشم انداز 20 ساله ایران در سال 1404 باید به قدرت اول منطقه در عرصه علمی، فناوری و اقتصادی تبدیل شود. رییس ستاد انتخابات ریاست جمهوری نصیری زاده اذعان داشت : در شرایط کنونی اقتصاد کشور دیپلماسی تجاری و بازرگانی با محوریت دیپلماسی غیر دولتی باید تقویت شوند واحزاب و تشکل ها در چارچوب منافع ملی در یک دیپلماسی غیر دولتی فعالیت خود را آغاز کنند.به گفته برزگر , نصیری زاده در خصوص مهمترین برنامه های حوزه سیاست های خارجی معتقد است که تقویت هویت ایرانیان سراسر دنیا و تسهیل مشارکت آنها در توسعه ملی و تعامل سازنده با کشورهای قانونی جهان در راستای رسیدن به حداکثر تامین منافع ملی کشور با رعایت سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت ، از جمله مواردی است که باید جزء مهمترین برنامه های اجرایی دولت آینده قرار گیرد. محمد برزگر می افزاید: نصیری زاده در حوزه سیاست خارجی معتقد است حتی می توان با آمریکا در خصوص مسائل و مشکلات موجود خاورمیانه از جمله عراق ، افغانستان و فلسطین بحث و گفتگو کرد.همچنین درعرصه سیاست خارجی رویکرد دبیر سیاسی حزب وحدت ملی براساس سه اصل عدالت، صلح و امنیت در جهان است و باید به دنبال نظامات جدید اقتصادی در منطقه باشیم . دبیرکل حزب وحدت ملی ایران اظهار داشت : بازنگری در سیاست های خارجی و تلاش برای برون رفت از فضای غیر توسعه فضای حاکم بر خاورمیانه امروز ، لازم است در راس برنامه های سیاست خارجی دولت دهم قرار گیرد . ]]> جامعه Mon, 11 May 2009 07:11:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdch6-nz.23nm6dftt2.html تفریحی به قیمت جان http://siasatrooz.ir/vdchmqnw.23n6wdftt2.html چه کسی باور می‌کند بیست میلیارد تومان برای یک شب ضرر اقتصادی کنیم و چندین کشته و مجروح و مصدوم و نقص عضو روی دستمان بماند برای تفریح؟! چرا از بیرون به این اتفاقی که متاسفانه هر ساله با آن مواجهیم توجه نمی‌کنیم؟! آیا نظر افکار عمومی جهان برایمان مهم نیست؟! شمایی که خوشحال می‌شوید از اینکه ایران را جزو پرطرفدارترین کشورهای دنیا در واکنش‌های مردمی می‌دانند، شماهایی که از به توافق رسیدن برجام تا برد تیم‌ملی فوتبال و قهرمانی کشتی برای ابراز شادی به خیابان می‌آیید و سرآمد جهان در واکنش سریع به حوادث اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هستید چرا یک روز چهارشنبه‌سوری همه وجهه خوبی که از خود ساخته‌اید را به باد می‌سپارید؟! برای جانت؛ مدیریت اندوخته‌ات و آرامش سرزمینی که حاضری برای وارد نشدن خدشه‌ای به آن جان‌دهی، برای وجهه بین‌المللی کشورت لطفا کاری نکن که بعد از دیدن صحنه‌های پخش شده از رسانه‌ها خجل باشی. چرا رسم‌های کهنه و قدیمی را ترک کرده و به جای آن به کارهای عجیب و غریبی می‌پردازی که با هیچ رسم و قانون و آیین همخوانی ندارد و برای عموم جامعه مورد تقبیح است. متاسفیم که می‌نویسیم، از چند شب قبل از آخرین چهارشنبه سال، به خصوص در شهرهای بزرگ نه تنها بیماران بیمارستان‌ها و سالمندان از دست سر و صدای رسم آخر سال ایرانیان در امان نیستند بلکه بسیاری از مغازه‌داران و مردم نیز از ترس آن که بی‌احتیاطی برخی هموطنان بلایی برای جان و مال آنان شود زودتر کسب و کار خود را تعطیل می‌کنند و به خانه خودشان برمی‌گردند. این وضعیت در این شب خاص بدتر می‌شود و علاوه بر سر و صدای ترقه‌ها صدای آمبولانس‌ها نیز آرامش شهر را در برمی‌گیرد. رئیس اورژانس کشور در گفت‌وگو با ایسنا آمار فوت‌شدگان حوادث چهارشنبه‌سوری در سال گذشته در مقایسه با سال‌های قبل از آن کاهش داشته است اما نسبت‌ به سال‌های ۹۲ و ۹۱ کاهش زیادی داشته است چراکه در سال ۹۲، ۹ تن و در سال ۹۱ ،۱۹ تن جان خود را از دست داده‌اند. در میان حادثه‌دیدگان بیش از ۱۰ مورد قطع عضو دیده شده است و مقایسه آمار مصدومان اورژانس پیش‌بیمارستانی با سال گذشته از کاهش ۵۰ درصدی تعداد این افراد حکایت دارد، سال گذشته بیش از ۵۰۰ تن توسط عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند که این آمار امسال به ۲۵۹ مورد رسیده است. به گفته وی، استان‌های تهران و فارس، بیشترین مصدومان حوادث چهارشنبه‌سوری را داشته است. یک نفر مردی ۴۵ ساله در رباط‌کریم بود که به خاطر شوک ناشی از انفجار دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داد. مورد دیگر جوان ۲۴ ساله در استان قزوین بود و یک نوجوان نیز در شهر رشت جان خود را از دست داد و تعداد فوت‌شدگان چهارشنبه‌سوری به ۳ تن رسید. پاسداشت این رسم ایرانی که هویت اولیه آن اکنون مبهم و آشفته است و مبنای عقلانی ندارد نه تنها از سوی بسیاری از روشنفکران زیر سوال برده نمی‌شود بلکه دلیلی بر هویت اصیل ایرانی نیز خوانده می‌شود. دیگر در این ایام نه مانند ماه رمضان خبری از همدردی روشنفکرانه با فقرا می‌شود و نه مانند محرم نذری‌های هیئات مختلف با بهانه کمک به نیازمندان زیر سوال برده می‌شود و هشتگی در محکومیت این خرج‌های بیهوده داغ می‌شود. با گذری کوتاه در بازار تهران می‌توان به راحتی به مواد محترقه دست پیدا کرد، موادی که البته از ۲ هزار تومان هم شروع می‌شوند و تا ده‌ها هزار تومان یافت می‌شوند. اما وجه دیگر این اسراف ملی هزینه‌ای است که بابت این مراسم از سوی مردم پرداخت می‌شود. اگر به طور متوسط ۷۰ درصد ۲۱ میلیون خانوار ایرانی یعنی حدود ۱۵ میلیون خانوار تنها هر کدام ۱۵ هزار تومان خرید کنند با رقمی عجیب مواجه خواهیم شد که می‌تواند در امور عام‌المنفعه بسیاری خرج شود. در واقع حتی با این تخمین دست پایین می‌توان گفت که خانوارهای ایرانی حداقل در این شب بیش از ۲۱ میلیارد تومان از درآمدهای خود را به خرید مواد محترقه اختصاص می‌دهند. بازداشت یک ماهه هنجارشکنان در همین راستا و برای مهار این اتفاق معاون امنیتی و انتظامی فرماندار تهران با بیان اینکه دستورالعمل لازم برای برخورد با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال صادر شده است، گفت: افرادی که با هنجارشکنی در چهارشنبه آخر سال دستگیر شوند تا انتهای تعطیلات نوروزی در بازداشت به سر خواهند برد. علی‌اصغر ناصربخت به تسنیم گفته که اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه اورژانس، آتش‌نشانی، بیمارستان‌ها، هلال‌احمر و نیروی انتظامی انجام گرفته و تمامی این تمهیدات برای پیشگیری از خطرات احتمالی حوادث چهارشنبه آخر سال در نظر گرفته شده است. وی افزود: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هم بر اساس وظایف قانونی خود با جرمهای مشهود در روز چهارشنبه‌ آخر سال برخورد خواهد کرد و هنجارشکنان یا کسانی که آسایش عمومی را از مردم سلب کنند برابر قانون مجازات خواهند شد. معاون امنیتی انتظامی فرماندار تهران اظهار کرد: خانواده‌ها می‌توانند نقش بازدارندگی را برای فرزندان خود ایفا کنند و امیدواریم امسال نیز با توجه به رشد آموزشهای لازم، شاهد کاهش آسیبهای چهارشنبه آخر سال باشیم. دلخوشیمان تنها این است که شاید امسال شهادت آتش‌نشانان و اطلاع‌رسانی‌های رسانه‌ها باعث شود، مردم دست از این اسراف ملی بردارند و این ۲۰ میلیارد تومان را در صدها راه شادی و خیر مصرف کنند و با اعصابی آرام و بدون مشکلات جسمی و تبعات عجیب و غریب انفجار به پیشواز سال جدید بروند.سوشیانت آسمانی ]]> جامعه Tue, 14 Mar 2017 07:14:24 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmqnw.23n6wdftt2.html كنكوري‌هايي كه كد رهگيري ندارند با سازمان سنجش تماس بگيرند http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html معاون سازمان سنجش گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري ثبت‌نام را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور خود مطلع شوند با سازمان سنجش تماس بگيرند. ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با فارس با تأكيد بر اين‌كه براي دريافت نتايج كنكور، داوطلبان بايد شماره پرونده يا كد رهگيري خود را بدانند، افزود: واحد پاسخگويي تلفني سازمان سنجش در اين مورد با شماره تلفن‌هاي 9 - 88923595 پاسخگوي داوطلبان است. وي گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري خود را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور مطلع شوند. مي‌توانند با ارائه مشخصات فردي خود از جمله نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و تاريخ تولد، كد رهگيري و شماره پرونده خود را دريافت كنند. ]]> جامعه Sat, 01 Aug 2009 08:17:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html چهارشنبه‌سوری ایرانی - انسانی می‌سازیم http://siasatrooz.ir/vdcaw0no.49na015kk4.html آنهایی که دلشان می‌خواهد به اقتصاد کشور کمک کنند می‌توانند با نه گفتن به خرید مواد محترقه چینی؛ آنهایی که هنوز از حادثه شهادت آتش‌نشانان در پلاسکو دلخور و ناراحتند می‌توانند به حرمت این افراد و آنهایی که همیشه دنبال اهرم بازدارنده می‌گردند می‌توانند با نگاهی به قانون به چهارشنبه‌سوری و آتش‌سوزی‌های عجیب و غریب که سنت زیبای شب چهارشنبه آخر سال را مخدوش کرده است نه گفته و به کمپین محو کردن چهارشنبه‌سوری خطرناک بپیوندند. نباید فراموش کنیم که مراسم چهارشنبه آخر سال یا همان چهارشنبه‌سوری، سنتی کاملا ایرانی است که در این سال‌ها، این سنت را فراموش کرده‌ایم و تنها به شادی‌های خطرناک آن افزوده‌ایم. در این سال‌های اخیر هر وقت هفته آخر سال از راه می‌رسد، خیلی از خانواده‌ها، کاسب‌ها، مغازه‌داران و البته برخی مسئولین، به تکاپو می‌افتند که مراسم چهارشنبه‌سوری به سلامت صبح شود. در حالی که در سال‌های گذشته، حوادث ناشی از برپایی این مراسم به مراتب بیشتر از خود مراسم برجسته بوده است، بطوریکه شاهد اتفاقات ناگوار همراه با تلفات جانی و مالی در جریان وقوع حوادث چهارشنبه آخر سال هستیم. این در حالی است که احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، معتقد است که با روش غلطی که برای جلوگیری از برگزاری چهارشنبه‌سوری بی‌خطر بکار گرفته‌ایم نمی‌توان شاهد کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث این مراسم بود. به گفته این نماینده مجلس، طی سال‌های اخیر چهارشنبه‌سوری از حالت سنتی خارج و به مراسمی خطرناک تبدیل شده است. بیگدلی بر این عقیده است که نمی‌توان تنها با آگاه‌سازی این رسوم غلط را حذف کرد بلکه باید جایگزینی برای آن معرفی شود مردم به جهت نبود جایگزینی برای برپایی این روز، اقدام به برگزاری چهارشنبه‌سوری و آتش‌بازی خطرناک می‌کنند. وی با انتقاد از اینکه برگزاری مراسم چهارشنبه آخرسال تنها جیب عده‌ای واسطه‌گر و سودجو را پُر می‌کند، می‌گوید: بیش از ۹۰ درصد مواد محترقه وارداتی است، درحالی که هنوز نتوانسته‌ایم حتی برای یک سال از ورود مواد محترقه به کشور جلوگیری کنیم. ۷ کشته به خاطر مراسم غلط! حادثه انفجار بر اثر انبار مواد محترقه در اردبیل که جمعه شب اتفاق افتاد را می‌توان یک فاجعه وحشتناک تلقی کرد که خانواده‌های زیادی را در آستانه سال نو، عزادار و سیاه‌پوش کرده است. در این حادثه، تعدادی از هموطنان تنها به خاطر منفعت یک نفر، جان خود را از دست دادند. در واقع، این حادثه را می‌توان نمونه‌ای از همین حوادث چهارشنبه‌سوری قلمداد کرد که رنگ و لعاب خشونت آن به مراتب بیشتر از آیین سنتی آن است. همین یک تلنگر در کنار همه تلنگرهایی که در سال‌هایی اخیر خورده‌ایم کافی است برای احیای فرهنگ ایرانی - اسلامی چهارشنبه‌سوری. آمارهای سوختگی‌های عجیب می‌دانیم درمان سوختگی ساده نیست، آمار بیمارستان‌های سوانح سوختگی را هم حتما دیده و به کمبودها در این حوزه پی برده‌ایم اما در همین رابطه دکتر محمدجواد فاطمی رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته، با اعلام اینکه سالانه ۲۱۰ هزار نفر در کشور دچار سوختگی می‌شوند، افزود: سوختگی جزء بیماری‌های بسیار پرهزینه است بطوریکه برای یک نوبت پانسمان استاندارد می‌بایست چند میلیون تومان هزینه کرد. وی با اشاره به اینکه هزینه بستری یک بیمار سوخته بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، گفت: هزینه برخی بیماران سوخته نیز به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون هم می‌رسد. رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته با اعلام اینکه بیماران سوخته اغلب از افراد فقیر جامعه هستند، تاکید کرد: سوختگی بیماری فقرا است و اغلب این قبیل بیماران در جامعه رها شده‌اند زیرا هزینه درمان سوختگی را ندارند. فاطمی با عنوان این مطلب که در هیچ‌کدام از بیمارستان‌های خصوصی کشور بخش سوختگی وجود ندارد، افزود: با توجه به هزینه بالای بیماران سوخته، وجود بخش‌های سوختگی برای این قبیل مراکز درمانی مقرون به صرفه نیست. وی با اعلام اینکه میزان سوختگی در کشورمان ۸ برابر متوسط جهانی است، تنها راه‌حل مشکل سوختگی در کشور را پیشگیری دانست و گفت: با اضافه کردن تخت و بخش‌های سوختگی نمی‌توان کار خاصی در زمینه پیشگیری از سوختگی انجام داد. زیرا، فردی که می‌سوزد دیگر درمان نمی‌شود. فاطمی با اعلام اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر در کشور بر اثر سوختگی در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، افزود: در حدود ۳ هزار نفر از این افراد فوت می‌کنند. رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر بر اثر سوختگی در ایران خیلی بالاست، گفت: در زمینه درمان سوختگی نیز ۴۰ سال از دنیا عقب هستیم. راه‌اندازی کمپین «نه» به خطر محمد وحدتی‌هلان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم برگزاری چهارشنبه آخر سال براساس سنت قدیمی جامعه تاکید کرد و گفت: در گذشته چهارشنبه‌سوری براساس آیین متفاوتی از آنچه که امروزه جوانان و نوجوانان به آن گرایش دارند، برگزار می‌شد در حالی که ما باید به این آیین و رسوم گذشته خود بازگردیم تا ضمن احیای این مراسم به شیوه سنتی، مانع از خسارت‌های جانی و مالی ناشی از برگزاری خطرناک چهارشنبه آخر سال شویم. وی افزود: متاسفانه هر ساله به جهت بی‌دقتی نوجوانان و جوانان زیادی به جهت برگزاری نادرست چهارشنبه آخر سال آسیب زیادی دیده و گاهی افراد جان خود را از دست می‌دهند در حالی که باید مسئولان تمهیداتی بیندیشند تا از بروز این گونه آسیب‌ها جلوگیری کرد. از سوی دیگر، عده‌ای سودجو برای منفعت خود، به خطرات چهارشنبه‌سوری دامن می‌زنند به گونه‌ای که عمدتا وسایلی را به فروش می‌رسانند که ممکن است برای جوانان و نوجوانان جذاب بوده درحالی که خطرات بسیار زیادی برای آنها به همراه دارد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با یادآوری راه‌اندازی کمپین «نه» به چهارشنبه‌سوری پرخطر، گفت: در این میان لازم است رسانه‌های همگانی وارد عمل شوند و خانواده‌ها و جوانان را از خطرات زیاد استفاده از ابزارهای پرخطر چهارشنبه‌سوری آگاه کنند زیرا خطرات این روز، نه تنها خانواده‌ها را بلکه جامعه را نیز با خطر مواجه خواهد کرد. ضرورت برخورد پلیس و دستگاه قضایی با متخلفان عباس گودرزی با بیان اینکه لازم است نیروی انتظامی و دستگاه قضائی بدون رودربایستی برخورد جدی با متخلفان داشته باشند، گفت: آداب و رسوم غلط و نادرست خلاف شرع و عقل است و باید کنار گذاشته شود، چراکه شایسته فرهنگ ایرانی نیست. وی افزود: شیوه برگزاری چهارشنبه‌سوری طی سال‌های اخیر شیوه غلطی است که باید اصلاح شود زیرا تبعات آن تا حدی است که جامعه را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. لذا، می‌طلبد با عزم همگانی و با کمک رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و نقش تاثیرگذار آموزش و پرورش بتوان از آسیب‌های ناشی از این معضل جلوگیری کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: علاوه بر فرهنگسازی برای برگزاری چهارشنبه‌سوری بدون خطر، لازم است نیروی انتظامی و دستگاه قضائی بدون رودربایسی برخورد جدی با متخلفان داشته باشند و از سودجویی عده‌ای که تنها به منافع خود فکر می‌کنند، جلوگیری کنند. اهدای خون و حفظ حرمت شهدای پلاسکو در همین حال، اما کارهایی هست که می‌شود با انجام آنها چهارشنبه آخر سال را برای خانواده و دیگران خاطره‌انگیز کرد و کمک کرد تا سال جدید را با دعای خیر مردم به پایان برد. روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد: امسال حادثه‌ها و بلایا بر سر امید مردم آوار شدند. پلاسکو فرو ریخت؛ جوانان خدومی از میانمان رخت بربستند اما مردم بیش از هر زمانی احساس همبستگی نمودند. جرقه عشق به همنوع یکبار دیگر در دل‌های شهروندان زبانه کشید. هر کس به راهی رفت، عده‌ای به صفوف اهدای خون پیوستند نیاز به خون خیلی زود برطرف شد، نیاز به عشق همچنان پا بر جا ماند. سازمان انتقال خون با پویش از یلدا تا نوروز تلاش نمود که این عشق را همچنان پویا نگه دارد. سرچشمه جوشان عشق در رگ‌های اهداکنندگان در جریان بود و مصرف‌کنندگان این ماده حیاتی را همچنان به آینده امیدوار نگه می‌داشت. اکنون به پایان سال نزدیک می‌شویم به روزهای منتهی به تعطیلات نوروز، روزهایی که همه درگیر دید و بازدید هستند مشغله آغاز روزی نو و سالی نو که شاید اهدای خون را به محاق فراموشی سپارد. از این‌رو است که با شما عهد بسته‌ایم در هفته منتهی به پایان سال با تمام امکانات پذیرای قدوم عاشقانه اهداکنندگان عزیز خون باشیم. عهد بسته‌ایم که سرخی عشق را برای تعطیلاتی بدون دغدغه به میزان کافی ذخیره نماییم. پیمانمان با شما پایان دادن به ایجاد صداهای ناهنجار و آزاردهنده و بازگشت به شور "سرخی من از تو" باشد. عهد بسته‌ایم که به یاد آتشنشانان شهیدمان که در حادثه پلاسکو جلوه ایثار را به مقابل دیدگانمان گستراندند، از خطر ورزی و انفجار خودداری کنیم و با ایثار خون خود به نیازمندان، مریدان آن تمثال‌های ایثار و گذشت که بر آتش زدند، باشیم. بر این اساس امیدواریم یکبار برای همیشه با همت عموم جامعه معضل چهارشنبه‌سوری خطرناک حل شود.سوشیانت آسمانی ]]> جامعه Sat, 11 Mar 2017 20:17:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaw0no.49na015kk4.html سیاسی‌کاری یا رسیدگی به داد مردم؟ http://siasatrooz.ir/vdcjioeh.uqeoyzsffu.html مردم برایشان مهم نیست کدام جناح و چه آقا و خانمی تخلف کرده‌اند، مردم دلشان می‌خواهد با همه تخلفات برخورد شود بدون نگاه به اینکه رنگ هر یک از متخلفان چیست. مردم دلشان می‌گیرد از اینکه با نگاه به برچسب‌ها تصمیم می‌گیرند فرد متهم است یا محق؛ اگر این نگاه به برچسب‌ها توسط مسئولان و از آن فاجعه‌بارتر توسط نمایندگان مردم صورت بگیرد که دیگر فاجعه اندر فاجعه می‌شود. مردم دلشان می‌خواهد مجلس و نمایندگانی که برگزیده شده‌اند به پلاسکو همان قدر اهمیت بدهند که به فاجعه به وقوع پیوستن تصادف دو قطار در ایستگاه هفت‌خوان؛ و یا مشکلات متعدد مردم در استان‌های دارای ریزگرد که سرآمد همه آنها خوزستان است. مردم دلشان می‌خواهد نمایندگان همانقدر که املاک نجومی را تقبیح می‌کنند حقوق‌های نجومی را هم نفی کنند و اینطور نباشد که بگیر و ببند سیاسی برای املاک نجومی راه بیندازند و به جای برخورد با حقوق‌های غیرقانونی، قانونی را تعریف کنند که حقوق‌های غیرشرعی و حرام را قانونی جلوه دهد! مردم دلشان می‌گیرد از برخوردهای جناحی و سلیقه‌ای دلشان می‌خواهد برای ریال به ریال تخلف‌های صورت گرفته از متخلفان جواب گرفته شود؛ چرا به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان ورود نشد و تحقیق و تفحصی صورت نگرفت؟! و هزاران چرای دیگر و یا حتی بدتر از آن از آنهایی که تحقیق و تفحص صورت گرفت اطلاع‌رسانی عمده نشد؟ چرا هنوز گزارش کیفیت بنزین‌های وارداتی با وجود تاکید مجلس علنی نشده است؟! اینها را گفتیم تا برسیم به طرح تحقیق و تفحصی که روز گذشته در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان رد شد؛ طرح تحقیق و تفحص که مدت‌هاست به یک سناریوی سیاسی برای اردونشینان جناحی خاص مبدل شده بود، روز گذشته با رای نمایندگان مجلس مجددا رد شد. فروش تراکم، واگذاری املاک و همچنین تغییر کاربری‌ها سه ضلع مثلثی بود که سعی در به حاشیه کشاندن شهرداری تهران و تحت‌الشعاع قرار دادن خدمات یک دهه این نهاد را داشت. اساسا طرح تحقیق و تفحص جزئی لاینفک از اختیارات نمایندگان ملت به حساب می‌آید، اما نکته حائز اهمیت اینکه اهدافی که همواره در بحث تحقیق و تفحص مدنظر است در پرونده شهرداری تهران به چشم نمی‌خورد. شفاف‌سازی هدف اصلی طرح تحقیق و تفحص به شمار می‌رود، اما بنا به گفته بسیاری از اعضای کمیسیون عمران مجلس، قالیباف با حضور مکرر خود در بهارستان هیچ نقطه ابهام‌آمیزی را باقی نگذاشت تا زمینه‌ای برای کلید خوردن این طرح باقی بگذارد حسین مقصودی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس است در گفت‌و‌گویی به دلایل نمایندگان برای رد طرح تحقیق و تفحص می‌پردازد. او معتقد است به دلیل شفاف‌سازی صورت گرفته توسط شهردار تهران و نبود هیچ نقطه ابهام‌آمیز برای نمایندگان، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری رد شد. این نکته‌ای است که دامادی دیگر عضو کمیسیون عمران نیز بر آن مهر تایید می‌زند. او می‌گوید: شهردار تهران در چندین نوبت خود را به بهارستان رساند و پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس، در این شرایط هیچ نقطه ابهامی نیز برای اعضای کمیسیون عمران باقی نماند. اما برای بررسی چرایی تاکید برخی از نمایندگان بر تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران باید دو رویکرد را مورد توجه قرار داد. نکته اول عملکرد و خدمات عیان محمدباقر قالیباف طی یک دهه اخیر در شهرداری تهران است. مهرداد لاهوتی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی موفقیت‌های شهرداری پایتخت طی یک دهه اخیر را موضوعی غیرقابل انکار می‌داند. این نماینده مجلس می‌گوید: کافیست در مقام قیاس برآییم و تعصبات سیاسی را کنار بگذاریم تا به موفقیت‌های چشمگیر این نهاد پی ببریم. نکته دوم، زمان محدود تا سوت آغاز انتخابات ریاست جمهوری است. در روزهایی که گمانه‌زنی‌های طیف اصلاح‌طلب مبنی برحضور شهردار تهران در انتخابات است - این در حالیست که هیچ خبر رسمی مبنی بر حضور وی منتشر نشده - تمامی تلاش‌ها معطوف به ناکارآمد جلوه دادن قالیباف شده است. این شرایط بخشی از فضای سپهر سیاسی کشور را به سوی بد اخلاقی سوق داد تا تعدادی از نمایندگان مردم با تاسی از راهبرد تعیین شده خارج از بهارستان، در مسیر سیاه نشان دادن سپیدی گام بردارند. به هرشکل طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به بن‌بست خورد تا سیاسی‌کاری نتواند مانعی بر سر راه خدمت‌رسانی به مردم شود. یازده سال از عمر مدیریت شهری اخیر پایتخت می‌گذرد و برای ناکارآمد نشان دادن این سیستم در بین افکار عمومی تلاش شد تا ابزار سیاسی کاری استفاده شود، اما پاسخگویی قالیباف و تاکید او بر روشن شدن زوایای پنهان اتهامات وارد شده، به نوعی طراحان این سناریو را ناامید کرد تا شفاف‌سازی شهردار تهران در مسیر ابهامات مطرح شده، تمام نقشه‌های یک جریان خاص سیاسی نقش بر آب شود. هر چند قبول داریم شهرداری هم صد درصد عاری از عیب و خطا نیست اما بهتر است برای پرداختن به بررسی‌ها و درخواست‌ها برای محکوم کردن به خاطر خراب کردن جناح‌های یکدیگر به داد درد مردم برسید، همانقدر که مردم آسیب دیده تهران از خراب شدن پلاسکو نیاز به حمایت داشتند مردم خوزستان و آنهایی که در تصادف دو قطار در ایستگاه هفت‌خوان کشته شدند هم نیاز به حمایت دارند و چقدر نامیمون و بد است که یکی را بر دیگری به دلیل همسو بودن با جناح خود نادیده بگیریم. البته لازم به ذکر است که پیش از این تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی در جلسه ۲۵ بهمن‌ماه سال‌جاری نیز رد شده بود. اما با وجودی که در همین مجلس ساز و کار تحقیق و تفحص از شهرداری توسط شورای شهر تعبیه شده بود اما باز هم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری کلید خورد!! محمود صادقی طراح این طرح پیش از به رأی گذاشتن رد این تحقیق و تفحص، گفت: برخی نمایندگان که خواستار این تحقیق و تفحص بودند در سه حوزه فروش تراکم، فروش املاک و تغییر کاربری‌ها از شهردار تهران سؤالاتی را مطرح کردند که از پاسخ‌های وی قانع نشدیم!! اما انگار قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های داوطلبانه صورت گرفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی فقط مربوط به قشر خاصی بود چون اکثریت مجلس با رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در لفافه گفتند که از صحبت‌های مطرح شده شهردار در صحن علنی قانع شده بودند و مشکلی با برنامه‌های وی نداشتند، اما اینکه طرح سوال از رئیس‌جمهور به خاطر مشکلات عدیده خوزستان و ریزگردهایی که پانزده روز مردم را فلج کرد و همچنان ادامه دارد با وجود پیگیری نمایندگان استان خوزستان مسکوت می‌ماند و موافقان دولت این اتفاقات را سیاسی تعبیر می‌کنند اما پیگیری طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را عین حقوق خود می‌دانند، کاش برخی از نمایندگان که عملکردشان مشخص است به مردم پاسخ دهند چرا با توجه به اتفاقات صوت گرفته در برخورد دو قطار استیضاح آخوندی را با دو ماه و نیم تاخیر برگزار کردند و در برخورد قاطع با حقوق‌های نجومی با رای به حداکثر ۲۴ میلیونی حقوق در از نظر مردم مردود شده‌اند اما با برخی تخلفات دیگر که بارها و بارها به آن از جناح‌های بی‌طرفی چون قوه قضاییه و دیده‌بان شفافیت پرداخته شده موضع‌گیری خاص دارند؟!سوشیانت آسمانی ]]> جامعه Wed, 15 Mar 2017 07:24:36 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjioeh.uqeoyzsffu.html جنون مرگ در پایان سال http://siasatrooz.ir/vdcbgzb9.rhbwwpiuur.html کافیست کمی تصاویر حوادث رخ داده در چهارشنبه آخر سال را در سالهای گذشته ورق بزنی، تصاویر به قدری دردناک است که نمی‌توانی آنها را در حد مرور کردن هم تماشا کنی، هر ساله هزاران بار این تصاویر در رسانه‌های کشور برای مردم مرور می‌شود و باز....انگار برخی‌ها تا خودشان تجربه نکنند باور نمی‌کنند که ممکن است این اتفاق برایشان رخ دهد، اما امسال عزمی به پا شده عزمی به حرمت خون شهدای پلاسکو که شاید بتوان مانعی برای این حوادث ایجاد کرد. اما نکته مهم، توجه به این است که قربانیان حوادث چهارشنبه آخر سال تنها افرادی نیستند که با مواد محترقه و خطرناک سروکار دارند بلکه شهروندانی که ناظر حوادث خطرناک چهارشنبه آخر سال بودند نیز در موارد متعددی دچار مرگ، مصدومیت، قطع عضو و نابینایی شده‌اند. بنابر آمار اعلام شده از سوی مسئولان در حوادث آخرین چهارشنبه سال ۹۴ سه نفر،‌ سال ۹۳ سه نفر، سال ۹۲، ۹ نفر و سال ۹۱ نوزده نفر جان خود را از دست دادند و چند صد نفر نیز طی این سالها دچار مصدومیت شدند، مصدومینی که بین آنها ده‌ها نفر دچار قطع عضو شدند یا بینایی خود را از دست دادند. با وجود اینکه آمارها سال به سال نشان‌ ازکاهش جان‌باختگان و مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال است اما با این حال همچنان شاهد حوادث تلخ و مرگبار در روزهای منتهی به آخر سال و در چهارشنبه‌ آخر سال هستیم و متأسفانه امسال آمار قربانیان این حوادث رو به افزایش است. شامگاه هفتم اسفند همین امسال هم در نخستین حادثه مرگبار، دو جوان حین ساختن مواد محترقه در شهر سقز جان خود را از دست دادند. در حادثه مرگبار دیگری که شامگاه ۲۰ اسفندماه جاری در محله شهریار اردبیل به وقوع پیوست، هفت نفر جان خود را از دست دادند و چهار نفر نیز دچار مصدومیت شدند؛ بی‌احتیاطی، تهیه و تولید مواد محترقه دست‌ساز سبب انفجار در یک منزل مسکونی علت اولیه این حادثه اعلام شد. قربانیان حوادث چهارشنبه آخر سال تنها افرادی نیستند که با مواد محترقه و خطرناک سروکار دارند بلکه شهروندانی که ناظر حوادث خطرناک چهارشنبه آخر سال بودند نیز در موارد متعددی دچار مصدومیت، قطع عضو شده یا بینایی خود را از دست داده‌اند، سال گذشته یک مرد چهل و پنج ساله در رباط‌‌کریم بر اثر صدای انفجار مواد محترقه دچار ایست قلبی شدو جان باخت. مدیر اجرایی صنف رنگ‌فروشان تهران با اشاره به خطرات ادغام مواد محترقه و اکلیل و سرنج می‌گوید: استفاده از این مواد به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود، در موارد بسیاری افراد هنگام ادغام این دو ماده به‌دلیل شرایط نامناسب محیط و عدم اطلاع از واکنشهای شیمیایی دچار حادثه می‌شوند، برخی گمان می‌کنند فقط این مواد به‌هنگام عمل کردن و پس از پرتاب دچار جرقه و انفجار می‌شوند در صورتی که ممکن است هنگام فعل و انفعالات این دو ماده جرقه، انفجار و اشتعال به وجود بیاید، این مواد از مقدار کم تا زیاد آنها می‌تواند خطرآفرین باشد. اما نکته قابل تامل این است که متاسفانه مراسمی که در حال حاضر در آخرین چهارشنبه سال و با عنوان جشن «چهارشنبه‌سوری» برگزار می‌شود، تفاوت قابل توجهی با مراسم سنتی و اصیل خود دارد. برخی از مراسم‌هایی که در حال حاضر در قالب و طرحی جدید برگزار می‌شوند، در گذشته به صورتی متفاوت برگزار شده است. اسماعیل آذر پژوهشگر ادبیات گفت: آیین آتش‌افروزی یک رسم قدیمی است که در زمان ایرانیان باستان برگزار می‌شد. ایرانیان باستان حدود یک هفته مانده به سال جدید، بر پشت بام خانه خود آتش روشن می‌کردند و بر این باور بودند که ارواح درگذشتگان آنها در واپسین روزهای سال به پشت بام خانه‌هایشان می‌آیند. بر همین اساس آتشی را در آنجا به پا می‌کردند تا فروهرها راه خود را گم نکنند. از سوی دیگر، از برافروختن آتش به عنوان نمادی برای مژده دادن رسیدن گرما و پایان یافتن سرما استفاده می‌کردند و بطور همزمان خانه‌های خود را پاک و پاکیزه می‌کردند و به عبارتی کاری شبیه خانه تکانی امروزی را انجام می‌دادند. اجرای بعضی از آیین‌های سنتی، گاهی با خرافات و خرافه‌گرایی در میان افراد همراه می‌شود و در این میان آیین آتش‌افروزی نیز از فلسفه خرافات به دور نمانده است. به گفته آذر؛ برخی از اعراب براساس یک باور خرافی، در گذشته معتقد بودند که یوم الارباع (چهارشنبه) نحس است و نحوست آن با روشن کردن آتش خنثی می‌شود. به همین دلیل به شادی و پایکوبی می‌پرداختند تا در آن روز اتفاق شومی رخ ندهد. در جریان استفاده برخی از نوجوانان و جوانان از مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال، آرامش شهروندان در اثر آلودگی‌های صوتی و پیامدهای استفاده از مواد آتش‌زای پرخطر سلب می‌شود؛ همچنین اثر مخرب مواد مذکور بر محیط زیست آسیب‌های بسیاری را متوجه طبیعت و فضای محیط زیست می‌کند. این پژوهشگر ادبیات گفت: در فرهنگ غنی و آداب و رسوم ما ایرانیان، کاری که ناراحتی و آزار دیگران را به دنبال داشته باشد، وجود نداشته است. وی افزود: در واقع اموری که منجر به رنجور شدن عده‌ای شود، در نگاه افراد با هر عقیده و بینشی، غیرقابل پذیرش است. آذر اظهار داشت: وقوع حادثه‌های چهارشنبه آخر سال که هم سازندگان و هم اطرافیان فرد حادثه‌آفرین را به رنج و سختی می‌اندازد، هیچ لطفی نمی‌تواند داشته باشد. بدون شک صدای مهیب شلیک بمب‌ها و اسلحه‌های بزرگ در جنگ برای هیچ کسی خوشایند نیست و آلودگی صوتی موادی از قبیل نارنجک‌های دست‌ساز و دیگر وسایل منفجره، نیز برای کسی خوشایند نخواهد بود. این پژوهشگر ادامه داد: در روزگار کهن، آیین و مراسمی بنام «چهارشنبه‌سوری» و آن هم با شکل و مدل امروز آن وجود نداشته است. چنین کارهایی علاوه بر سلب آرامش شهروندان، منجر به تلفات جانی و مالی فراوانی می‌شود که گاهی اوقات قابل جبران نخواهد بود. اتفاقات ناگواری که بر اثر بی‌احتیاطی افراد در شب چهارشنبه آخر سال رخ می‌دهد، جای شیرینی یک شب خوب را، خاطرات تلخ و افسوس و استرس می‌گیرد. تفاوت آیین سنتی آتش‌افروزی در فرهنگ ما ایرانیان و مراسمی که در حال حاضر، در چهارشنبه آخر سال به اجرا در می‌آید، بیانگر ایجاد فاصله و شکاف‌ میان این دو مراسم است. چنین شبی را می‌توان به شیوه همان رسم اصلی برگزار کرد. آتشی برای مژده دادن پایان سرمای زمستان روشن کرد و به شادی در کنار سایر اعضای خانواده پرداخت. خوردن آجیلی که در برخی از شهرهای کشور مرسوم است هم خالی از لطف نیست. اما امسال دانش‌آموزان دبیرستانی با اجرای یک ایده نو و خیرخواهانه، بجای ترقه، برای کودکان معلول نیازمند ویلچر خریدند. نویدی مسئول روابط عمومی این مرکز خیریه گفت: عده‌ای از دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر مشهد، مبلغی را که برای خرید مواد محترقه و وسایل آتش‌زا در نظر گرفته بودند، به یکی از خیریه‌های شهر مشهد اختصاص دادند. وی افزود: این مرکز خیریه که از افراد معلول و ناتوان جسمی و ذهنی نگهداری می‌کند، مبلغ اهدایی دانش‌آموزان را صرف خرید ویلچر برای دو تن از کودکانی که مددجوی این مرکز به شمار می‌روند، کرد. مسئول روابط عمومی این مرکز خیریه اظهار داشت: به بهانه چهارشنبه آخر سال، مراسم یادبودی برای شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو و با حضور دانش‌آموزان و همچنین تعدادی از آتش‌نشانان شهر مشهد برگزار خواهیم کرد. نویدی ادامه داد: این مراسم یادبود با مشارکت دانش‌آموزان دبیرستانی ۱۰ مدرسه در شهر مشهد برگزار می‌شود و در پایان مراسم طوماری مبنی بر برگزاری مراسم چهارشنبه پایان سال بدون استفاده از مواد محترقه به امضای دانش‌آموزان می‌رسد. اجرای چنین طرحی از یک‌سو باعث فرهنگ‌سازی در میان نسل نوجوان و جوان و یادآوری آیین‌های سنتی و ملی می‌شود و از طرف دیگر دانش‌آموزان، تشویق به مشارکت در امور خیر و نیکوکاری می‌شوند. شیوه متفاوت و عجیب و غریب مراسم چهارشنبه آخر سال، با وجود تذکرات و هشدارهای فراوان عوامل اورژانس و آتش‌نشانی حوادث تلخ و ناگوار بسیاری را رقم زده است. با توجه به شهادت آتش‌نشانان در حادثه پلاسکو، امید می‌رود عده قلیلی که از حوادث تلخ چهارشنبه آخر سال در سال‌های گذشته عبرت نگرفته‌اند، به‌حرمت شهدای آتش‌نشان و برای پاسداشت مقام آنها، با تحریم خرید و استفاده از مواد محترقه و خطرناک، چهارشنبه بدون حادثه‌ای را برای جامعه بسازند.سوشیانت آسمانی ]]> جامعه Sun, 12 Mar 2017 22:20:50 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbgzb9.rhbwwpiuur.html حل معضل طلاق یا کارنامه‌سازی برای پایان دوره http://siasatrooz.ir/vdcbazb9.rhbwapiuur.html گفته شده وزارت ورزش و جوانان در حال پیگیری طرحی است که در صورت به نتیجه رسیدن، یک بند دیگر به شرایط لازم برای ثبت عقد ازدواج اضافه می‌شود؛ این اتفاق آن هم در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ آیا وزارت ورزش و جوانان که اغلب درگیر مسایل ورزشی بوده یاد کار در زمینه‌های کاهش آمار طلاق افتاده یا صرفا قرار است کارنامه آقای وزیر برای مناظرات انتخاباتی پر شود؟! آنطور که مهر نوشته حدود ۲۵۰۰ مشاور و روانشناس این روزها مراحل پایانی دوره‌های تخصصی را در قالب «طرح ملی تربیت مدرسان آموزش‌های پیش از ازدواج» می‌گذرانند تا با پایان این دوره‌ها و از فروردین‌ماه این طرح به مرحله اجرا برسد. در قالب این طرح ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج تحت پوشش فراگیر آموزش‌های پیش از ازدواج قرار می‌گیرند تا در یک دوره ۱۶ ساعته با مهارت‌ها و شاخص‌های انتخاب صحیح همسر و در ادامه آموزه‌های لازم برای زندگی آشنا شوند. این همان طرحی است که حالا گروهی در قوه قضاییه، دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول در حال پیگیری آن هستند تا اگر به جمع‌بندی برسند، گذراندن دوره‌های ۱۶ ساعته آموزش‌های پیش از ازدواج برای ثبت عقد در دفترخانه‌های ازدواج اجباری شود. یک ماه پیش مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در مراسم اعطای مجوز به مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، برخی مجوزهای لازم برای ثبت ازدواج را صوری دانست و گفت: ایجاد الزاماتی همچون مشاوره خانواده در کنار برخی مجوزهای دیگر برای ثبت ازدواج از ضروریات است و باید دریافت تاییدیه حضور در دوره‌های مشاوره پیش از ازدواج، به عنوان سندی مهم در ثبت ازدواج مد نظر قرار گیرد. اما این طرح چه تاثیری می‌تواند در سیر نزول آمار طلاق ایفا کند؟ آمار بالای طلاق و طرح پیش‌رو اینکه ضرورتی برای ارائه طرح‌هایی با هدف جلوگیری از آمار طلاق در جامعه وجود دارد امری انکار نشدنی است که با نگاهی به آمار طلاق بهتر می‌توانیم درباره آن قضاوت کنیم اما آیا این رویه می‌تواند در کاهش طلاق موثر واقع شود؟ براساس آمار از سال ۷۳ تا ۹۳ طلاق در کشور با شیب بالا از ۲۹ هزار مورد به ۱۶۲ هزار مورد در سال رسیده است که ۱۴ درصد طلاق‌ها در سال اول زندگی و ۴۸ درصد در پنج سال نخست زندگی رخ می‌دهد. همه آمارهای نگران‌کننده در زمینه طلاق، نبود موضوعی مهم در ازدواج را نشان می‌دهند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج اگر در زمان درست و با آموزش‌هایی استاندارد انجام شود، می‌تواند به میزان قابل توجهی جلوی طلاق‌ را بگیرد. تاریخچه مصوبات قانونی مربوط به آموزش‌های پیش از ازدواج به ۲۵ سال پیش برمی‌گردد. در سال ۱۳۷۰ آموزش‌های پیش از ازدواج در کشور تصویب شد و در سال ۸۱ در دستور کار بهزیستی قرار گرفت، اما ادامه نیافت. سال ۸۲ در برنامه چهارم توسعه و شورای عالی جوانان برنامه ساماندهی ازدواج جوانان به تصویب رسید، اما این برنامه‌ها تا سال ۹۴ که سند سلامت جوانان تصویب شد، فراز و نشیب بسیاری را طی کرد. در ادامه ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج در قالب طرح تسهیل ازدواج، به تصویب مجلس رسید اما با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج در مجلس شورای اسلامی، این آموزش‌ها هنوز به طور شایسته اجرا نمی‌شود و مغفول مانده است. طرح ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج به ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج خردادماه گذشته طی مراسمی کلید خورد و اگرچه در آن زمان ماهیت آن چندان شناخته شده نبود اما پس از ۲ ماه و در مردادماه، این طرح در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان مطرح شد. آموزش رایگان اجباری! اگرچه این اقدام کار پسندیده‌ای است و با توجه به این نکته که حضور در دوره‌های آموزش پیش از ازدواج برای جوانان رایگان اعلام شده است می‌تواند موثر واقع شود اما نباید فراموش کرد که برای افرادی کلاس دایر می‌شود که با توجه به انتخاب زوج خود از دایره انتخاب عقلایی خارج و بیشتر در مرحله احساسی به سر می‌برند که شاید در این مرحله حرف‌ها و آموزش‌ها از کارایی لازم برخوردار نباشد، وقتی شرایطی مانند تدریس این امور در ۱۲ ساله تحصیلی فراهم است که آنجا افراد هنوز انتخابی نداشتند چرا باید بگذاریم وقتی ماجرا به انتخاب فرد مورد نظر رسید این کلاس‌ها را برگزار کنیم؟! بر همین اساس الان که وزارت ورزش و جوانان در حال کار روی این موضوع است که اساسا اجباری شدن حضور در دوره‌های پیش از ازدواج کمکی به تحکیم خانواده و کاهش طلاق می‌کند یا خیر؟ می‌توان این پیشنهادات را ارایه داد که بهترین تصمیم برای بهترین زمان آموزش همسرداری به منظور کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن اتخاذ شود. در همین زمینه اما معاون ساماندهی امور جوانان در مورد اجباری شدن طرح دوره‌های پیش از ازدواج به عنوان شرایط ثبت عقد ازدواج هم توضیح داد و گفت: این مساله پیچیدگی‌ها بسیاری دارد و ساز و کار آن باید از طریق مصوبه مجلس باشد. در حال حاضر افرادی در قوه قضاییه، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای مسئول در حال کار روی این طرح هستند. از سوی وزارت ورزش و جوانان هم در حال کار روی این موضوع هستیم که اساسا اجباری شدن این طرح کمکی به تحکیم خانواده و کاهش طلاق می‌کند یا خیر؟ وی ادامه داد: اگر به جمع‌بندی برسیم، این موضوع در قالب یک لایحه برای تصویب به مجلس می‌رود. آمار طلاق در سال‌های اول تا سوم ازدواج بسیار بالا است شکوه نوابی‌نژاد، مشاور خانواده و ازدواج و از آموزشگران مدرسان طرح آموزش‌های پیش از ازدواج است. او در مورد اهداف اجرای این طرح به مهر، گفت: هدف کلی این طرح این است که آمار طلاق در سال‌های اول تا سوم ازدواج که بسیار بالاست کاهش یابد. باید از طریق ارائه این آموزش‌ها جلوی انتخاب غلط در ازدواج را بگیریم زیرا انتخاب همسر مهمترین تصمیم زندگی فرد است. وی ادامه داد: این محتوای آموزشی با تکیه بر فرهنگ ایرانی و اسلامی و بومی کشورمان تهیه شده است و شروع یک ازدواج خوب با انتخاب صحیح است زیرا در ایران علاوه بر ۲ نفر که با هم ازدواج می‌کنند، ۲ خانواده‌ هم به نوعی با هم وصلت می‌کنند. در این دوره‌ها قرار است شاخص‌های انتخاب آگاهانه به جوانان آموزش داده شود و جلوی شکل‌گیری ازدواج‌های بی‌بنیاد گرفته شود. علیرضا نظام‌دوست از مشاورانی است که برای بازآموزی و هماهنگی آموزش‌های پیش از ازدواج به این طرح پیوسته است. او که از گیلان برای گذراندن دوره ۸ ساعته مربیگری به تهران آمده است، نیز گفت: با گذراندن این دوره مجوز اراده اموزش‌های ۱۶ ساعته به جوانان را دریافت می‌کنیم. از آنجا که تکنیک‌های مشاوره هر روز در حال تغییر است برگذاری چنین دوره‌های ضروری است. وی در پاسخ به اینکه آیا اجباری شدن دریافت گواهینامه دوره‌های ۱۶ ساعته برای ثبت ازدواج اقدامی مثبت تلقی می‌شود؟ تاکید کرد: اجباری شدن خیلی خوب است. وقتی مواردی همچون سلامت جسمانی و آزمایشات پزشکی در ازدواج ضروری است، باید سلامت روان هم به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد. این مشاور خانواده در مورد اینکه رویکرد دیگر کشورها در این موضوع چگونه است؟ ادامه داد: تا به حال نشنیده‌ام که گذراندن چنین دوره‌هایی اجباری باشد اما در کشورهای توسعه یافته ارائه آموزش‌های ازدواج از سنین نوجوانی و حتی کودکی در دستور کار نهادهای رسمی آموزش قرار دارد. تاثیر آموزش‌های پیش از ازدواج بر کاهش طلاق روشن نیست جامعه هدف اجرای این طرح یعنی ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج، بیشتر کسانی هستند که انتخاب خود را کرده‌اند و در این زمان ارائه شاخص‌های انتخاب همسر بی‌معنی است. زهرا رسایی روانشناس تربیتی نیز که برای دریافت مجوز آموزش دوره‌های پیش از ازدواج حاضر شده است، در زمینه اجباری بودن این دوره‌ها گفت: اجباری شدن این دوره‌ها برای جوانان چندان موثر نیست زیرا سن فراگیری آموزش‌های پیش از ازدواج باید در سنین نوجوانی باشد. جامعه هدف اجرای این طرح یعنی ۷۵۰ هزار زوج در آستانه ازدواج بیشتر کسانی هستند که انتخاب خود را کرده‌اند و در این زمان ارائه شاخص‌های انتخاب همسر بی‌معنی است زیرا افراد در موقعیت احساسی قرار دارند و در این وضعیت تاثیر اجرای طرح بر کاهش طلاق هم در هاله‌ای از ابهام است. اجباری شدن دریافت گواهی حضور در دوره‌های پیش از ازدواج در کنار حامیان جدی، با مخالفت‌هایی هم روبه‌رو است. همانطور که در گذشته زمزمه‌هایی همچون «دریافت گواهی سلامت روان» برای ازدواج موجب مخالفت‌های عمومی شده بود و حتی به مراحل مقدماتی اجرا هم نرسیده بود، اما طرح ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج حالا مصوبات ابتدایی را دریافت کرده و در آستانه اجراست. از این منظر نگاه کارشناسی دقیق به اجباری شدن حضور در این دوره‌ها برای ثبت ازدواج بسیار ضروری است. فرهنگ‌سازی مقدم بر اجبار است محمدرضا رستمی معاون وزیر ورزش و جوانان که خود از حامیان اجرای این طرح است نیز در مورد اجباری شدن دریافت گواهی حضور در دوره‌ها به عنوان پیش شرط ثبت ازدواج معتقد است که مردم سوالات بسیاری در مورد مجوزهای مختلف سازمانی دارند. در حال حاضر شهروندان مجبورند برای هر امر کوچک و بزرگی مثل انتشار کتاب و ثبت شرکت و... مجوز دریافت کنند و همین مساله موجب ذهنیت منفی در میان جوانان شده است. باید با فرهنگ‌سازی کار را شروع کنیم. در واقع اگر جوانان خودشان برای حضور در این دوره‌های پیش از ازدواج احساس نیاز کنند، شاید نیازی به قانون و اجبار و ابزارهای رسمی نباشد و این وظیفه همه دستگاه‌های مسئول است. حال باید منتظر ماند و دید نتیجه بررسی‌های مسئولان در قوه قضاییه و دولت و دیگر نهادها به کجا می‌رسد و آیا در کنار مجوزهای فعلی برای ثبت ازدواج، شرط جدیدی هم اضافه خواهد شد یا خیر؟ به نظر می‌رسد اگر قصد واقعی خدمت به جامعه و کاهش آمار طلاق باشد می‌شود این موارد حساس وتوسعه فرهنگ ازدواج صحیح و انتخاب مناسب را در آموزش‌های مدارس پیگیری کرد نه آن وقتی که طرفین از مرحله انتخاب همسر گذشته‌اند و در مرحله حساسی به سر می‌برند که عمدتا تصمیمات احساسی گرفته و دروس کلاس‌ها آنطور که باید و شاید تاثیر عمیقی بر بهبود شرایط آینده زندگیشان نخواهد گذاشت. ]]> جامعه Thu, 09 Mar 2017 08:17:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbazb9.rhbwapiuur.html