سیاست روز - پربيننده ترين عناوين جامعه :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/society Sun, 25 Jun 2017 03:24:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 25 Jun 2017 03:24:14 GMT جامعه 60 جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد. سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد. وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود. سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود. اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود. سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود. سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است. وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد. وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود. وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند. به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است. وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد. سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند. سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است. وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است. سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است. سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد. ]]> جامعه Tue, 19 Apr 2011 07:59:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html یک صندلی و این همه مدعی http://siasatrooz.ir/vdcaa0no.49noa15kk4.html نام‌های مختلفی تاکنون از میان رجال برای شهرداری تهران مطرح شده اما خبر‌های شورا حاکی از آن است که بانوان منتخب شورای پنجم یک خانم را برای تصدی کرسی شهردار در نظر دارند. انتخاب شهردار آینده پایتخت این روزها تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی شورای پنجم شهر تهران شده است. روزهایی که هنوز نه رسانه‌ها توانسته‌اند گزینه اصلی اداره پایتخت را شناسایی کنند و نه حتی خود ۲۱ نفر منتخب شورا می‌دانند که چه کسی شهردار خواهد شد. در این میان اخبار متفاوتی از نحوه انتخاب شهردار تهران و ملاک‌ها و اولویت‌های شورای پنجم به گوش می‌رسد و همین امر سبب شده تا حتی خود اعضا نیز نتوانند روی یک نفر به اجماع برسند. در آخرین اخبار روز گذشته، نام ۵ نفر از جمله محمود حجتی، محسن هاشمی، مرعشی، حبیب‌الله بیطرف و محمدعلی نجفی به عنوان گزینه‌های نهایی شهرداری تهران اعلام شد. نکته جالب اینجاست که در تمام گمانه‌زنی‌ها رسانه‌ها نام شهردار آینده را در میان رجال جست‌وجو می‌کنند و کسی به این موضوع فکر نمی‌کند که شاید شهردار آینده تهران یک بانو باشد. شورای پنجم شهر تهران دارای ۶ بانو است و این میزان، بیشترین سهم زنان از شورای شهر تهران را از ابتدا تاکنون به خود اختصاص داده است. پیشتر در شورای چهارم و در برخی شهرها زمانی که تعداد بانوان به حد تاثیرگذاری رسیده بود، شاهد ریاست یکی از آنها بر شورا بودیم. حالا شورای شهر تهران برای دوره پنجم ۶ عضو خانم دارد که این به معنای تاثیرگذاری آنها در شورای آینده خواهد بود. آنها تقریبا یک‌سوم اعضای شورای آینده را تشکیل می‌دهند و قطعا می‌توانند در انتخاب شهردار نقش تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. در این خصوص زهرا صدراعظم نوری منتخب شورای پنجم در مصاحبه با سایت خبری تیترشهر زمانی که خبرنگار از او پرسید کدام یک از اسامی مطرح شده (هاشمی، مرعشی، نجفی، بیطرف و حجتی) برای شهردار شدن شانس بیشتری دارند در پاسخ گفت: چرا هیچ‌کس به شهردار خانم فکر نمی‌کند؟ وی ادامه داد: اعتقاد دارم که یک زن می‌تواند تصدی شهرداری تهران را برعهده بگیرد و به دنبال حضور زنان ابتدا در شهرداری تهران و سپس در لایه‌های مختلف مدیریت شهری هستیم چراکه شهرداری زنان تجربه عجیب و غریبی نیست و در کشورهای دیگر شاهد آن هستیم. اعضای شورای پنجم مجاز به پیشنهاد ۳ گزینه برای شهردار آینده هستند درخصوص نحوه انتخاب شهردار آینده مباحث مختلفی مطرح شده است اما آخرین اظهارات را در این خصوص افشین حبیب‌زاده منتخب شورای پنجم داشته که گفته است:هر عضو شورا سه نفر را به عنوان داوطلب برای شهرداری تهران معرفی و پیشنهاد کند. از میان کاندیداها هر کسی که حداقل ۵ رای کسب کند، وارد لیست اولیه کاندیداهای شهردار تهران خواهد شد. با این رویه انتظار می‌رود که یکی از نامزدهای نهایی شهرداری تهران خانم باشد چراکه تعداد زنان شورای پنجم بیش از ۵ نفری است که حبیب‌زاده اعلام کرده و آنها می‌توانند یک نفر را به عنوان نامزد نهایی معرفی کنند. کدام بانو شانس شهردار شدن دارد؟ کارنامه کاری مهمترین نکته در انتخاب یک خانم به عنوان شهردار آینده پایتخت است که باید مورد توجه قرار گیرد. در تاریخ فعالیت اصلاح‌طلبان در مجلس و شورای شهر تهران، بانوان زیادی از این طیف سیاسی در بهارستان و بهشت حاضر بودند.حتی در دولت‌های هفتم، هشتم و یازدهم زنان توانستند تا سمت معاونت ریاست جمهوری نیز پیشرفت کنند اما هرگز نتوانستند بر صندلی وزارت تکیه بزنند. حال که موضوع انتخاب شهردار زن از سوی صدراعظم نوری یکی از اعضای شورای پنجم مطرح شده است باید در میان زنان اصلاح‌طلبی که سابقه کار اجرایی دارند، به دنبال گزینه‌هایی باشیم که قادر به اداره پایتخت باشند. زنان شورای پنجم انتخاب‌های محدودی دارند و باید بین گزینه‌هایی کمتر از انگشتان یک دست به دنبال شهردار مطلوب خود بگردند. آنها شاید بتوانند، زهرا شجاعی رئیس مجمع زنان اصلاح‌طلب و رئیس مرکز زنان دولت اصلاحات، فاطمه راکعی نماینده سابق مجلس یا آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد را به عنوان گزینه‌های خود بررسی کنند. شاید در میان این ۳ گزینه شانس آذر منصوری از دیگر گزینه‌ها به واسطه حضور اعضای این حزب در شورای پنجم بیشتر باشد. گزینه دیگر و شاید اصلی زنان شورای پنجم، احتمالا عضو شورای سوم شهر تهران و معاون فعلی رئیس‌جمهور خواهد بود، معصومه ابتکار تنها نامی است که بانوان منتخب شورای پنجم می‌توانند به عنوان گزینه مطلوب خود به شورا معرفی کنند. چراکه ابتکار هم سابقه حضور در شورای شهر را دارد و هم سال‌ها معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست است. این سوابق شاید بتواند شانس ابتکار را برای معرفی به عنوان نامزد شهرداری افزایش دهد اما آیا این سوابق با توجه به انتقادهای وارده بر عملکرد او در سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند برای تصدی کرسی بهشت مطلوب باشد؟(باشگاه خبرنگاران جوان) ]]> جامعه Fri, 23 Jun 2017 20:40:52 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaa0no.49noa15kk4.html ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟ http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟ ]]> جامعه Wed, 30 Dec 2009 02:03:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html كنكوري‌هايي كه كد رهگيري ندارند با سازمان سنجش تماس بگيرند http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html معاون سازمان سنجش گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري ثبت‌نام را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور خود مطلع شوند با سازمان سنجش تماس بگيرند. ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با فارس با تأكيد بر اين‌كه براي دريافت نتايج كنكور، داوطلبان بايد شماره پرونده يا كد رهگيري خود را بدانند، افزود: واحد پاسخگويي تلفني سازمان سنجش در اين مورد با شماره تلفن‌هاي 9 - 88923595 پاسخگوي داوطلبان است. وي گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري خود را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور مطلع شوند. مي‌توانند با ارائه مشخصات فردي خود از جمله نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و تاريخ تولد، كد رهگيري و شماره پرونده خود را دريافت كنند. ]]> جامعه Sat, 01 Aug 2009 07:17:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html نترس مردود نمي‌شوي http://siasatrooz.ir/vdcau0n0.49neu15kk4.html چندی پیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد ۲۰‌درصد، (حدود ۲۶۰ هزار نفر) از دانش‌آموزان اول متوسطه در سال تحصیلی جزو مردودین هستند و اگر این رقم در سرانه هر دانش‌آموز ضرب شود، رقم خسارت بالایی برای آموزش و پرورش به‌دست می‌آید. خسارت بالايي كه آموزش و پرورش نه قادر به كنترل آن است و نه مي تواند براي كاهش آن راهكاري مگر حذف ارائه دهد. راهكار ساده اي كه با بهانه تغيير شيوه آموزشي كشور ارائه شده و بر اساس آن دانش آموزان مردودی کلاس اول راهنمایی که به دلیل شش پایه شدن مقطع دبستان سال تحصیلی آینده قادر به حضور مجدد در آن کلاس نمی باشند با توجه به تغییراتی که از طرف شورای عالی آموزش و پرورش در آیین نامه آموزشی مدارس راهنمایی به وجود آمده طی دو مرحله درتابستاني موظف به دادن امتحان و گرفتن نمره قبولي هستند. البته در صورتی که دانش آموزی در این امتحان قبول نشود بازهم وارد پایه دوم راهنمایی شده و در آن مقطع ادامه تحصیل می دهد به شرطی که در پایه دوم قبول شود و به اين ترتيب مردودي هاي امسال پايه اول راهنمايي به سال ديگر ارجاع داده مي شوند چراكه اگر همين دانش آموز در پایه دوم راهنمایی هم قبول نشود دو راهکار ورود به مدارس آموزش از راه دور و بزرگسالان یا برگشت به پایه اول راهنمایی برای او در نظر گرفته مي شود. سقوطي به نام تحول حذف مردودی از دوره‌های تحصیلی بار ديگر نشان مي دهد كه آموزش و پرورش به جای بررسی اصولي مشکلات آموزشی رفتن به شورای‌عالی آموزش و پرورش و راحت نمودن قوانين آموزش را تنها راهكار موجود مي داند. راهكار باب شده اي كه همواره مورد انتقاد كارشناسان اموزشي بوده چراكه به معناي تضعيف سلسله آموزشي كشور مي انجامد. موضوع مهمي كه حماسه سرمد،كارشناس مسائل آموزشي در اين خصوص به "سياست روز" مي گويد: اینکه بخواهیم برای جلوگیری از ضرر مالی و براي بهتر نمودن آمار ارائه شده ، دانش‌آموز را بدون بنیه علمی و داشتن صلاحیت‌های لازم به پایه‌های بالاتر بفرستیم سمي مهلك است كه اثرات آن به مرور زمان مشخص مي شود. سرمد معتقد است اين سم تمام نظام آموزشي ما را مسموم مي‌كند وي در ادامه توضيح مي دهد:کمک به ترویج تنبلی يا همان خیانت به آینده علمی کشور همان چيزي است كه در پرتو اين قبيل تصميمات آموزشي به كشور ارائه مي شود چراكه وزارت آموزش و پرورش طي اين سالها تنها در فكر نزول كيفيت بوده است. اين معلم در ادامه سخنان خود به نمونه ديگري از اين تصميمات سطحي و غير كارشناسي شده اشاره كرده و مي گويد: حذف نمره از دوره ابتدایی و ارزشیابی دانش‌آموزان به‌صورت «توصیفی» به معناي پارو كردن دانش آموزان به پایه‌های بالاتر است؛ پارو كردني كه وزارت آموزش و پرورش و شخص آقاي وزير سخت به دنبال آن هستند و براي به كرسي نشاندنش هم دلايل غير قابل قبولي ارائه مي دهند. وي با تاكيد بر آنكه هدف از ایجاد پایه ششم ابتدایی جلوگیری از کاهش افت تحصیلی پایه اول راهنمایی اعلام شده است ، ادامه مي دهد: بین دوره‌های ابتدایی و راهنمایی خلاءاي وجود داشت که با ایجاد پایه ششم ابتدایی این خلأ پر می‌شود.اکنون حذف مردودی در نظام آموزش و پرورش ایران جا افتاده و نتیجه آن نیز چیزی نیست که آنی مشخص شود بلکه به مرور و پس از فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزانی که با این روش درس خوانده‌اند مشخص خواهد شد. اين كارشناس آموزشي همچنين تصريح مي كند:تحول بنیادین نبايد به معناي حذف مردودی از دوره‌های تحصیلی خلاصه ‌شود چراكه کاستن از کیفیت آموزش و نادیده گرفتن ضوابط و استانداردها به هيچ وجه قابل تائيد نيست و هيچ نظام آموزشي به اين شيوه ارتقا نمي يابد و تحولي در آن بوجود نمي آيد. ترديدي كه ديده نمي شود بررسي نظام آموزشي چند کشور مختلف نشان مي دهد که در نظام آموزشي کشورهاي آلمان، آرژانتين، اسپانيا و فرانسه و روسيه نظام قبولي و مردودي وجود دارد اما در کشورهايي نظير ژاپن، فنلاند، نروژ و انگلستان که نظام آموزشي موفقي دارند ارتقاي به کلاس بالاتر براساس ارزشيابي داخلي اتوماتيک وار و قطعي انجام مي شود و هيچ دانش آموز در هيچ مقطع تحصيلي مجبور به تکرار پايه نمي شود. اما در برخي از کشورها نظير لهستان تنها ۵درصد دانش آموزان مجبور به تکرار يک پايه مي شوند و تا پايه چهارم مردودي وجود دارد اما از پايه چهارم به بالا دانش آموزان ضعيف مجبور به تکرار کلاس مي شوند. اما آنچه اهميت دارد و در كشور ما چندان به ان توجه نمي شود آن است كه در تمامي اين كشورها بنياد آموزشي مستقر در آنها به اندازه اي مستحكم است كه براي تمامي برنامه هاي گفته شده زمينه اجرايي مناسب وجود دارد. به عنوان مثال نتايج بررسي ها نشان مي دهد در کشورهايي که مردودي در نظام آموزشي آنها وجود ندارد براي دانش آموزاني که در برخي درس ها نمره قبولي کسب نکرده اند کلاس هاي تقويتي برگزار مي شود تا بنيه علمي دانش آموز تقويت شود و بعد به کلاس بالاتر بروند اما در اين طرحي كه براي نظام آموزشي ما مطرح شده با توجه به كمبودهاي موجود در كشور مباني مطرح شده از سوي مسئولان آموزشي تنها به يك روياي شيرين مي نمايد. روياي شيريني كه به منظور بهبود وضعيت اقتصادي و آمار كمي مطرح شده و با عنوان طرح تحول اقتصادي بر سر زبان ها افتاده است. روياي قشنگي كه شايد براي كشورهاي ديگر شيرين باشد اما تجربه نشان داده كه تقليد صرف از نظام كشورهاي ديگر بدون بررسي هاي كارشناسي وضعيت پيچيده آموزش ما را پيچيده تر مي كند. موضوع مهمي كه هيچ گاه مورد توجه قرار نگرفته و هيچ گاه نيز قرار نيست كه مورد توجه قرار بگيرد مگر هنگامي كه اثرات نامطلوب آن جامعه را به وضع انحطاط كشاند و چراغ هاي اورژانسي را روشن كرد. حرف آخر حرف آخر اين گزارش هم از حذف مردودی در پایه اول دبیرستان خبر داده و تنها مي گويد عمده دانش آموزان مردودی پایه اول دبیرستان برای ادامه تحصیل به رشته های کار و دانش منتقل شده و در آنجا ادامه تحصیل می دهند. حرف آخري كه تنها در خصوص آن مي توان گفت:مصداق صريح اين جمله اهانت به دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای و کار و دانش است؛همان اهانتي كه سبب مي شود آرزوي مدرك گرايي در كشور ما بر روي عرش‌‌ها بنا گذاشته شود. ]]> جامعه Fri, 11 May 2012 16:34:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcau0n0.49neu15kk4.html برنامه‌های دانش‌آموزی در روز قدس http://siasatrooz.ir/vdcgnu9y.ak9yu4prra.html دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان با اجرای طرح قدس قلب من است و با شعار به خانه ات برگردهمزمان با قشرهای مختلف مردم در روز جهانی قدس فریاد ضد صهیونیستی سر می‌دهند. حامد علامتی در نشست خبری اعلام برنامه‌های روز قدس اظهار کرد: این طرح با هدف ایجاد روحیه نشاط و حماسه دانش‌آموزی با محوریت حمایت از ملت مظلوم فلسطین، ایجاد تقویت و حفظ روحیه دشمن‌ستیزی در بین دانش‌آموزان، ایجاد میدانی برای نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در راستای استکبارستیزی و تقویت بیداری اسلامی و بستری برای تعامل دانش‌آموزان در سطح ملی و فراملی با محوریت بیداری اسلامی تدارک دیده شده است. برگزاری تریبون آزاد با عنوان « به خانه‌ات برگرد» در مسیر راهپیمایی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ادامه داد: این حرکت یکی از موارد بحث و گفت‌وگو و روش جریان‌ساز است تا قشرهای مختلف بویژه دانش‌آموزان با استفاده از ظرفیت فراهم شده در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس اظهارنظرهای خود را درخصوص نامشروع بودن مهاجرت یهودیان به فلسطین و جنایت‌های رژیم صهیونیستی و اشغال بیش از ۶۵ سال در فلسطین اعلام کنند. علامتی تصریح کرد: مقدماتی فراهم شده تا دانش‌آموزان با استفاده از تلفن همراه خود از این تریبون فیلم ۳۰ ثانیه‌ای تهیه کرده و به دبیرخانه طرح "قدس قلب من است" ارسال کنند. پویش دانش‌آموزان با عنوان «قدس قلب من است» وی بیان داشت: در قالب این پویش از دانش‌آموزان سراسر کشور خواسته شده تا در یک حرکت نمادین جمله "قدس قلب من است" را به صورت خلاقانه در کف دست خود نوشته یا نقاشی کنند و در مسیر راهپیمایی به نمایش بگذارند. به گفته علامتی همچنین به دانش‌آموزان توصیه شده در این زمینه کف دست نوشته‌های خود را عکس‌برداری کرده و به دبیرخانه طرح ارسال کنند. علامتی به اجرای فایل صوتی جهاد بدون مرز توسط دانش‌آموزان در روز جهانی قدس اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح دانش‌آموزان به گروه‌های دو یا سه نفری تقسیم شده و خود را به شکل دانش‌آموز فلسطینی، لبنانی و بحرینی در می‌آورند و در طول راهپیمایی در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند. وی افزود: دانش‌آموزان با این اقدام حمایت و همدردی خود را از مردم فلسطین به صورت یک تماس صوتی نمادین با یکی از دانش‌آموزان فلسطینی، لبنانی و بحرینی به نمایش می‌گذارند. دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ادامه داد: در پایان راهپیمایی روز جهانی قدس یک حلقه انسانی از دانش‌آموزان در حمایت از اماکن مقدس فلسطین تشکیل می‌شود و دانش‌آموزان فیلم و عکس این حرکت را می‌توانند به دبیرخانه طرح قدس قلب من است، ارسال کنند. تشکیل غرفه‌های قصه‌خوانی در مسیر راهپیمایی علامتی یادآور شد: روز قدس ظرفیت مناسبی است تا قصه اشغال فلسطین و شکل‌گیری رژیم صهیونیستی نامشروع و از بین بردن هویت فلسطینی مورد بازخوانی قرار گیرد که در این رابطه غرفه قصه‌خوانی با عنوان "قصه غصه" تشکیل می‌شود. وی به طراحی و ساخت ماکت هویت فلسطین در روز جهانی قدس اشاره کرد و گفت: در ۳۲ استان کشور قرار است به صورت نمادین ماکت‌های طراحی شده در این زمینه به نمایش گذاشته شود. دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان تصریح کرد: دانش‌آموزان به منظور حمایت از اماکن مقدس فلسطینی اعتراض خود را به تخریب آثار اسلامی در فلسطین اعلام می‌کنند و طوماری در مراسم روز قدس امضا کرده و آن را به دفتر یونسکو در تهران تحویل می‌دهیم. وی یکی از دیگر از برنامه‌های روز جهانی قدس را برگزاری استندآپ کمدی ویژه دانش‌آموزان پسر عنوان کرد، افزود: این برنامه به منظور جریان‌سازی بین دانش‌آموزان تدارک دیده شده است تا با استفاده از ظرفیت راهپیمایی روز قدس یک استندآپ کمدی از فرار صهیونیست‌ها از فلسطین اشغالی به نمایش گذاشته شود. علامتی اظهار داشت: همچنین از ظرفیت روز جهانی قدس برای بازبینی فیلم‌های تولیدی با موضوع فلسطین از جمله فیلم‌های سری، هفت سنگ، قاعده بازی، سی و سه روز، بازمانده، بیگانگان وشهابی از جنس نور استفاده خواهد شد. وی خاطرنشان کرد‌: مستند اسرائیل، برابر اسرائیل، مستند غافلگیری مرگبار و فیلم به وقت واشنگتن در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته که اکران آن از امروز در محیط‌های پیش بینی شده آغاز شده است. علامتی پاسخ به شبهات درخصوص فلسطین، چرایی راهپیمایی روز قدس، اخبار راهپیمایی، بخش طنز، ساخت عروسک‌های نمادین نوزادان کشته شده در فلسطین، برگزاری تئاتر خیابانی ویژه دانش‌آموزان پسر، اجرای نمادین رفتار خشونت‌آمیز سربازان اسرائیل با زنان وکودکان فلسطینی و تشییع نمادین شهدای انتفاضه را از دیگر برنامه‌های اتحادیه همزمان روز جهانی قدس اعلام کرد. وی با بیان اینکه دبیرخانه باشگاه دانش‌آموزان ضد صهیونیستی از سال قبل تشکیل شده که محل آن در فارس مستقر است، گفت: دانش‌آموزان می‌توانند در بخش تابلو نوشته از شهدای زن انتفاضه و نمایش آن در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند و برای تامین محتوا می‌توانند به http://zananeasemani.blogfa.com مراجعه کنند. دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان از دوم تیر همزمان با روز جهانی قدس تا روز ۲۳ تیرماه روز مقاومت اسلامی فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند و نتایج تمامی بخش‌ها و برنامه‌های روز قدس شهریور ماه همزمان با برگزاری کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان اعلام می‌شود.حسین بابایی ]]> جامعه Wed, 21 Jun 2017 21:54:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgnu9y.ak9yu4prra.html «خمیر مرغ» هم مثل «روغن پالم» مجاز شد! http://siasatrooz.ir/vdcfjed1.w6d1eagiiw.html پس از گذشت چند سال از ممنوع اعلام شدن استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس، چند روز قبل خبر ممنوع نبودن استفاده از «خمیر مرغ» با شرایط خاص در رسانه‌ها منتشر شد، ماجرایی که شباهت زیادی با ممنوع و آزاد شدن استفاده از «روغن پالم» دارد. هفته گذشته خبری با عنوان «استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس آزاد شد» با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها روبه رو شد و تعجب بسیاری از مردم جامعه را برانگیخت. «خمیر مرغ» چیست؟ طبق تعریف استاندارد ملی ایران خمیر مرغ عبارت است از فرآورده‌ یکنواخت متشکل از گوشت مرغ (گوشتی، تخم‌گذار و مادر) که مناسب برای مصرف انسان است و با استفاده از وسایل مکانیکی از لاشه کامل فاقد پوست و اندرونه و یا استخوان‌های حاوی گوشت مرغ حاصل می‌شود به گونه‌ای که استخوان تحت فشار از گوشت جدا شده و ساختمان فیبر عضلانی از دست رفته یا تغییر می‌کنند. خمیر مرغ از سال ۱۹۶۰ در جهان تولید شده است و امروزه استفاده از خمیر مرغ به عنوان یکی از مواد اولیه در فرمولاسیون برخی فرآورده‌‌های گوشتی رواج دارد و با توجه به ویژگی‌های تغذیه‌ای و تکنولوژی خوب و قیمت مناسب خمیر مرغ، استفاده از آن در فرمولاسیون فرآورده‌های گوشتی مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفت. اما از سوی دیگر اشکالاتی مانند رنگ، طعم و بافت نامطلوب و بار میکروبی بالا آن را به عنوان یک ماده اولیه خام فاسد شدنی و پرخطر تبدیل می‌کند. آذرماه سال ۹۴ - دیناروند: استفاده از خمیر مرغ ممنوع شد پس از منتشر شدن اخبار ضد و نقیض در خصوص سلامت برخی خمیرهای استفاده شده در سوسیس و کالباس؛ سرانجام رسول دیناروند که بارها بر ممنوع بودن استفاده از خمیر مرغ تاکید کرده بود، آذرماه سال ۹۴ با اعلام اینکه استفاده از خمیر مرغ به طور کامل منتفی شده است خاطر نشان کرد: تولید کنندگان فرآورده‌های غذایی دیگر اجازه استفاده از استخوان‌ها و مواد زاید مرغ جمع‌آوری شده از مرغ فروشی‌ها را ندارند. رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: طبق هماهنگی‌ها با دامپزشکی و سازمان استاندارد، مقرر شد از مرغ کامل در تهیه سوسیس و کالباس استفاده شود. وی افزود: تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی موظف شدند مرغ را به طور کامل از کشتارگاه‌های مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنند و دیگر نمی‌توانند مانند قبل از استخوان و مواد زائد مرغ در تهیه سوسیس و کالباس استفاده کنند. احتمال بروز بیماری‌های غیرواگیر با مصرف سوسیس غیراستاندار محمد هاشمی، متخصص بهداشت عمومی با اشاره به این‌که سوسیس و کالباس به دلیل چربی و نمک بالا مضر هستند درباره شرکت‌های استفاده کننده از خمیر مرغ می‌گوید: معمولاً شرکت‌هایی که زیرزمینی کار می‌کنند و یا اینکه مدت کوتاهی است مشغول به کار هستند و سپس به جای دیگر منتقل می‌شوند به خاطر موقتی بودن و نبود نظارت از خمیر مرغ استفاده می‌کنند. هاشمی در مورد عوارض مصرف جگر مرغ نیز افزود: جگر مرغ می‌تواند سرشار از مواد هضم نشدنی باشد زیرا جگر منبع اصلی دفع سموم موجودات زنده خونگرم است. سوسیس و کالباس بیماری‌های غیرواگیر را در انسان افزایش می‌دهد. خرداد ۹۶ - صالح‌زاده: استفاده از خمیر مرغ با شرایط خاص آزاد شد پس از کش و قوس‌های فراوان و گذشت چند سال از ممنوع شدن استفاده از خمیر مرغ، فرهمند صالح‌زاده معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور با اعلام این خبر که استفاده از خمیر مرغ با شرایط خاص ممنوع نیست اظهار کرد: اصلاحیه‌ای‌ درباره استفاده از خمیر مرغ با شرط و شروط خاصی انجام شده است. وی افزود: این شرایط اکنون به ثبت رسیده است و صنایع تولید سوسیس و کالباس می‌توانند از این امکان استفاده کنند. معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: این اصلاحیه در کمیته ملی استاندارد و با حضور مسئولان سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، استاندارد و عوامل دیگر مورد تأیید قرار گرفت تا در مرحله اول با شرایط خاصی امکان استفاده داشته باشند و در مرحله دوم دوباره این شرایط تغییر خواهد کرد. پس از انتشار این خبر نیز رئیس سازمان غذا و دارو در اظهار نظری دیگر گفت: توافقی که بین سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد انجام شد، این بود که اجازه داده شود شرکت‌های تولید کننده سوسیس و کالباس که خود دارای دستگاه جداکننده مکانیکی گوشت مرغ هستند، از این خط برای جدا کردن گوشت مرغ از قطعات استخوان استفاده کنند تا گوشت مرغ را برای تولید فرآورده‌های سوسیس و کالباس خود به کار ببرند. سرنوشت مشترک پالم و خمیر مرغ اما شاید بتوان این تصمیم سازمان غذا و دارو را با ماجرای ممنوع و آزاد شدن استفاده از روغن «پالم» مقایسه کرد. به‌طوری‌که پس از کشمکش‌های بسیار میان دستگاه‌های مختلف و اما و اگرهای استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی و نگرانی مردم جامعه در عدم خرید لبنیات، در نهایت با نشست مشترکی که میان سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و برخی از دستگاه‌های مرتبط به این تفاهم رسیدند که از اول مهرماه سال ۹۳ استفاده از روغن پالم و یا هرگونه چربی گیاهی از خط تولید انواع محصولات لبنی خارج شود. براساس این تصمیم چنانچه واحدهای لبنی در فرآورده‌های تعیین شده خود از روغن پالم استفاده کنند به طور قطع تخلف کرده و پرونده آنها به دادگاه‌ها ارجاع خواهد شد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم پروانه ساخت واحدهایی که به صورت غیرمجاز از روغن پالم در فرآورده‌های لبنی استفاده می‌کنند را ابطال می‌کند و سازمان ملی استاندارد نیز در پروانه‌های استاندارد این واحدها تجدیدنظرهای لازم را انجام می‌دهد. دیری نگذشت که سازمان غذا و دارو ممنوع بودن استفاده از روغن پالم را منتفی دانست، نکته مهم این تصمیم نیز همزمان شدن با صحبت‌های حسن روحانی در این‌باره است. رئیس‌جمهور در نشست مشترک مطبوعاتی با «محمد نجیب رزاق» نخست‌وزیر مالزی اعلام کرد که تهران و کوالالامپور مصمم هستند سطح روابط خود را در مرحله نخست به دوره قبل از تحریم‌ها بازگردانند. روحانی به موضوع روغن پالم که مالزی یکی از صادرکنندگان آن است، اشاره و با بیان اینکه نخست وزیر مالزی اشاره دارند که مالزیایی‌ها از این روغن استفاده و سلامتی آنان نیز خوب است، گفت: برای تبیین ویژگی‌های این روغن از لحاظ سلامتی، ما منتظر سفر هیاتی از طرف مالزی به ایران هستیم. پس از این موضوع موضع بسیاری از کارشناسان و دولتی‌ها درباره روغن پالم تغییر و حتی برخی آن را مفید دانستند. موضوعاتی از این دست باعث شباهت سرنوشت «خمیر مرغ» و «روغن پالم» شد. چرایی ماجرای ممنوع و آزاد شدن استفاده از این دو محصولی که به گفته متخصصان تغذیه می‌توانند آسیب‌های جدی به سلامت افراد وارد کنند سوالی است که پاسخ روشنی برای آن داده نشده است؛ هرچند این اما و اگرها ممکن است به ضرر مردم تمام شود و در آخر این سلامتی است که قربانی ندانم‌کاری و کوتاهی مسئولان خواهد شد.محمد رضازاده - فارس ]]> جامعه Wed, 21 Jun 2017 21:54:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfjed1.w6d1eagiiw.html آمار فریب خوردگان از یک میلیون نفر گذشت! http://siasatrooz.ir/vdcb0wb9.rhb9gpiuur.html موج بیکاری سال‌هاست جمعیت جوان و جویای کار جامعه را در برگرفته است؛ جوانانی که حالا باید جمعیت بیکار شده‌های ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را هم به آنها اضافه کرد. اگرچه تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و از دست رفتن هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم مشکلات عدیده اقتصادی برای خانواده‌ها به همراه داشته است اما نباید از مشکلات ثانویه موج ایجاد شده در جامعه نیز غافل شد. همه چیز وقتی شروع می‌شود که بیکاری گریبان خانواده‌ای را گرفته است. سرپرست خانواده برای گذران زندگی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و در این بین دیدن آگهی استخدام آنهم با وعده حقوق و مزایای رویایی تمام معادلاتش را برهم می‌زند. وقتی می‌شنوند که می‌توان با پرداخت اندکی پول صاحب شغلی رویایی شد بی‌درنگ هزینه را به حساب شرکت واریز می‌کنند. این آغازی است برای سوءاستفاده از افراد جویای کار که بعد از چند هفته می‌فهمند چه کلاه گشادی بر سرشان رفته است. آمار کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده از افراد جویای کار به ویژه زنان درحال افزایش است. کافی است سری به سایت‌های مختلف و آگهی‌هایی که بی‌هیچ محدودیتی در فضای مجازی دست به دست می‌شوند بزنید، آن وقت است که پیدا کردن شغل به شرط واریز کردن ۵۰۰ هزار تومان ناقابل ساده ترین شرطی خواهد بود که در مقابلت قرار می‌دهند. رونق کلاهبرداری در تلگرام و اینستاگرام یکی از افرادی که به تازگی مورد سوءاستفاده مالی توسط یکی از همین شرکت‌های کاغذی قرار گرفته است به خبرنگار مشرق می‌گوید: از طریق تبلیغات یکی از همین شرکت‌ها که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به دستم رسیده بود به شرکت وصل شدم. در ابتدا همه چیز خوب بود و قرارشد پس از پرداخت حق مشاوره، در کوتاهترین زمان به شرکتی که برای تخصص من اعلام نیاز کرده بود معرفی شوم. همان روز مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب شرکت واریز کردم اما پس از چندین بار پیگیری، وقتی به دفتر کاریابی مراجعه کردم متوجه کلاه بزرگی شدم که بر سرم رفته بود. دفتر کار اجاره‌ای بود و دیگر خبری از مدیرعامل شرکت و کارمندان نبود. پیدا کردن فریب خوردگان موسسات کاریابی قلابی چندان کار سختی نیست. به کمک انجمن‌های صنفی دفاتر مشاور شغلی و کاریابی به فرد دیگری وصل می‌شویم که با تحصیلات کارشناسی ارشد فریب استخدام در یک بانک دولتی را خورده است. همه چیز از یک کانال تلگرامی آغاز شده بود و حتی فکرش را هم نمی‌کرد که روزی نامش در بین فریب خوردگان شرکت‌های کلاهبردار جای بگیرد. همیشه فکر می‌کرد که کلاهبرداران طعمه هایشان را از بین افراد کم‌سواد و ساده لوح انتخاب می‌کنند. اما حالا خودش گرفتار شده و برای شرکت در آزمون استخدامی یکی از بانک‌ها ۲۵۰هزار تومان به حساب فردی با عنوان مدیریت یک شرکت کاریابی واریز کرده است. پول را پرداخت کرده و بعد از چند روز تازه فهمیده است که بانک مذکور نه استخدامی در پیش دارد و نه آزمون استخدامی.تنها اتفاقی که افتاده، کلاه برباد رفته نزدیک به۳۰۰ فرد جویای کار است که با رویای استخدام در بانک و به دست آوردن شغلی رویایی به حساب کلاهبردار پول واریز کرده‌اند. تبلیغات واهی یا واقعی؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد مراکز کاریابی کلاهبردار یا سودجو، عمدتا از روش‌های تحریک و توهم‌زایی، در تبلیغات خود استفاده می‌کنند و تلاش دارند به گونه‌ای خود را معرفی کنند که فرد بیکار، با مشاهده این تبلیغات یا شنیدن توصیفات آنها از فعالیت شان، این تصور را در خود ایجاد کند که می‌تواند بودن داشتن مهارت یا دانش خاصی، راه صد ساله را چند ماهه و چند هفته‌ای طی کند و همین توهم، آغاز گول خوردن آنهاست. این شرکت‌ها و مؤسسات در تبلیغــات خود معمولا از جملات وســـوسه‌انگیز مانند این حرف‌های تکراری استفــــاده می‌کنند: عضـــوی از تولیدکنندگان باشید، رئیس خود باشید، ماهانه میلیون‌ها تومان از کار در منزل بدست آورید و .... چنین بنگاه‌هایی در تبلیغات ابتدایی، یا به اندک پس‌انداز شما چشم دوخته‌اند و یا آنکه با این ترفند که به شما نمی‌گویند باید مقدار زیادی از هزینه‌های تبلیغات در روزنامه‌ها، خرید منابع و نرم‌افزار یا تجهیزات برای انجام این کار بپردازید، شما را از ادامه پیگیری پول‌هایی که پرداخت کرده‌اید، منصرف می‌کنند و به همین خاطر، همکاری با کارفرمایی که به اندازه تمام ساعاتی که فرد جویای کار، کاری را انجام می‌دهد، حق‌الـــــزحمه پرداخت کند و قبول کند شما تحت استانداردهای قانون کار فعالیت کنید، کمتر به وقوع می‌پیوندد. هشدار درباره افزایش سوء‌استفاده‌های اخلاقی و مالی از بیکاران رئیس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور از افزایش چشمگیر کلاهبرداری و سوءاستفاده از متقاضیان کار توسط سایت‌ها، کانال‌ها و شرکت‌های کاغذی کاریابی خبر می‌دهد می‌گوید: متاسفانه آمار کلاهبرداری و سوءاستفاده به ویژه سوءاستفاده جنسی از زنان سرپرست خانوار توسط شرکت‌های قلابی کاریابی و سایت‌های بدون مجوز رو به افزایش است. بابک هاشمی‌پور تعداد بیکارانی که طی یک سال گذشته مورد سوء‌استفاده و یا کلاهبرداری قرار گرفته اند را بیش از یک میلیون نفر اعلام کرد و گفت: بالاترین آمار کلاهبرداری و سوءاستفاده از افراد جویای کار متعلق به استان‌های تهران و البرز است. در این بین بخشی از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها توسط شرکت‌های بدون مجوز صورت می‌گیرد که با ایجاد دفاتر کار موقت، اقدام به کلاهبرداری از افراد جویای کار می‌کنند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌ها اشاره‌ای نیز به شیوه‌های مختلف کلاهبرداری توسط این افراد کرد و اظهار داشت: تعدادی از این شرکت‌ها به بهانه‌های مختلفی مانند هزینه معرفی به شرکت‌های نیازمند نیروی کار، هزینه برگزاری آزمون استخدامی و ... از افراد جویای کار پول دریافت می‌کنند و پس از مدتی متواری می‌شوند. هاشمی‌پور از فعالیت بیش از هزار کانال تلگرامی بدون مجوز در زمینه کاریابی، انتشار آگهی‌های استخدامی و تشکیل بانک اطلاعاتی نیروهای جویای کار و شرکت‌های جویای نیروی کار خبر داد و گفت: براساس هماهنگی‌های صورت گرفته بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پلیس فتا، تمامی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های غیرمجاز موجود در فضای مجازی طی یک ماه آینده فیلتر و ادمین‌هایشان توسط دستگاه قضایی احضار خواهند شد. او البته به ترفند برخی ادمین‌های کانال تلگرامی برای افزایش فالور‌های خود از طریق موضوع اشتغال و آگهی‌های استخدامی نیز اشاره کرد و گفت: این افراد با انتشار آگهی‌های دروغین و یا تاریخ گذشته سعی در جذب فالوئر دارند تا در نهایت با تغییر اسم کانال و محتوای موجود، جذب آگهی و درآمد کنند.(مشرق) ]]> جامعه Sat, 24 Jun 2017 20:20:29 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb0wb9.rhb9gpiuur.html مسئولان جرات داشته باشند و اشتباهاتشان را بپذیرند http://siasatrooz.ir/vdcamano.49now15kk4.html شب شنبه، حضرت آیت‌الله العظمى ناصر مکارم‌شیرازى در برنامه چشمه معرفت نکاتی به نقد سند ۲۰۳ پرداختند. ایشان در ادامه مباحث خود که هر شب پس از افطار از شبکه سوم سیما پخش می‌گردد به حقوق پدر و مادر برفرزندان اشاره و طی آن به نقد و بررسی سند ۲۰۳۰ پرداختند. مشروح سخنان ایشان را در ادامه می‌خوانید: «با الهام از کلام، اما سجاد در صحیفه سجادیه وارد بحث خانواده شدیم. هم پدر و مادر بر فرزند حق دارند و هم فرزندان بر پدر و مادر؛ و همانگونه که عرض کردم حق در عالم یک جانبه نیست. حقوق همیشه دوجانبه است. حتی خدا بر ما حق دارد، ما هم بر خدا حق داریم. حق داریم پیغمبران را بفرستد، کتاب‌های آسمانی را، به ما فکر، روحیه، عقل و قوت دهد. توانایی دهد تا بتوانیم اطاعت کنیم. او بر ما حق دارد ما هم بر او حق داریم. اشاره‌ای بر حق پدر و مادر بر فرزندان کردم. الان به سراغ حق فرزندان بر پدر و مادر می‌روم. ولی از آنجایی که این ایام بحثی در مورد سند ۲۰۳۰ است که خانواده را و فرزندان را هدف گرفته ناچارم در حدی که وقت اجازه می‌دهد اشاره فشرده‌ای به این سند داشته باشم. در سال ۲۰۱۵ عده‌ای از سران کشور‌ها که سردرمداران آن دولت‌های زورمند بودند، و عده‌ای که جز اقمار آن‌ها محسوب می‌شدند، نشستند و تصمیم گرفتند و یک عنوان بسیار جالبی دادند؛ گفتند: «برای دگرگون ساختن جهان، برای توسعه پایدار» این دو عنوان را برای این سند ذکر کردند. معمولشان این است با عناوین جذاب وارد می‌شوند افکار استعماری را در آن می‌ریزند و به خورد ملت‌ها می‌دهند. اصلا کار غربی‌ها معمولا این است. چیزی می‌نویسند تصویب می‌کنند و دیگران را به هر صورت وادار می‌کنند که آن را بپذیرند و تحت قیومیت آن‌ها قرار گیرند. تعبیراتی هم از آن دیده می‌شود. مثلا می‌گویند: «ما تصمیم گرفته‌ایم!» شما چکاره هستید تصمیم گرفته‌اید؟ یا مثلا می‌گویند: «ما تعهد می‌کنیم.» این عباراتی است که در این سند آمده. ما دنیا را دگرگون می‌سازیم. شما می‌خواهید، برای خود انجام دهید، چرا برای ما تصمیم می‌گیرید. چرا به ما پیشنهاد می‌کنید که ملحق به آن شویم. ما کشوری هستیم دارای سابقه درخشان تمدنی. دارای مذهب، نظامی اسلامی. فرهنگ خاص خود. ما تصمیم گرفتیم، تعهد می‌کنیم، دنیا را دگرگون می‌سازیم. من عرض می‌کنم مسئول این تعبیرات را فراموش نکنند. همه این تعبیرات، تعبیرات استعماری است. یک استعمارگر همچین منطق و ادبیاتی را بکار می‌برد. متاسفانه من با بعضی از مسئولین محترم صحبت کردم، دیدم مطالعه کافی درباره آن ندارند و ما بیشتر از آن‌ها مطالعه کردیم. درحالی که می‌بینم گاهی تعریض می‌کنند که نه شما مطالعه نکردید و... اما باید بگویم که آن‌ها خودشان کمتر مطالعه کرده‌اند. در اینجا چند نکته است که من باید عرض کنم: ۱- اولین نکته این است که بسیاری از موارد این سند با مذهب و نظام ما سازگار نیست. شوخی‌بردار هم نیست. سندی است به تمام معنا سکولار، مادی‌گری و منافی مذهب. پیداست همچنین سندی با تشکیلات نظام جمهوری ما نمی‌تواند هماهنگ باشد. مسئولین محترم می‌گویند بله ما شرط گذاشتیم هر کجا بر خلاف فرهنگ و نظام و مذهب ما باشد ما اعتنا نکنیم. درست است، همچنین شرطی گذاشته‌اند. اما آن‌ها هم روی همین شرط، شرط گذاشته‌اند. می‌گویند شرط شما تا آنجا قبول است که با روح سند مخالفت نداشته باشد. این شرطی که شما گذاشته‌اید مخالف روح سندی است. ۲- از این گذشته سوالی که ما در اینجا داریم این است که ما اگر آن را بپذیریم، باید سر سال که می‌شود گزارش دهیم. گزارش در مورد آموزش و پرورش، مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی و ... همه مسائل در این سند است. برخلاف آنچه که بعضی‌ها خیال می‌کنند، تنها مسائل آموزشی است، این طور نیست. ۱۷ هدف دارد که بعضی مسائل آموزشی است. این‌ها می‌آیند ۱۰۰ تا ۱۲۰ سوال طراحی می‌کنند در مورد تمام مسائل مربوط به نظام ما. برنامه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و همه چیز ما. باید به همه آن‌ها پاسخ دهیم؛ که اگر ما دروغ بگوییم واویلا است؛ و اگر راست بگوییم، آن‌ها از تمام نظام و فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی، آموزشی ما با خبر می‌شوند. چه دلیلی دارد ما خودمان جاسوس را به دست خودمان در کشورمان راه دهیم؟ آیا این کار درست است؟ ۳- نکته دیگری که وجود دارد بعضی از مسئولین متاسفانه فراموش کرده‌اند و گاهی کنایه هم می‌زنند ما هم تحمل می‌کنیم و هم قبول می‌کنیم. ولی محترمانه جواب می‌دهیم. این است که آن‌ها می‌گویند کلماتی که در این سند است ما باید تفسیر کنیم. اگر گفتیم خشونت در جامعه بشری نباید باشد، باید بگوییم جهاد نباشد، چون خشونت است، شهادت نباشد، خشونت است. بسیج نباشد خشونت است! رهبر بزرگ انقلاب فرمودند که در کتاب‌های درسی مساله جهاد و مسئله شهادت در حال کمرنگ شدن است؛ بنابراین معلوم می‌شود این سند دارد اجرایی می‌شود! اگر ما جهاد و شهادت را برداریم مملکت و نظام ما آسیب‌پذیر می‌شود. ما اگر توانستیم این کشور را حفظ کنیم در جنگ تحمیلی ۸ ساله در سایه همین جهاد بود. نباشد این مساله، کفن‌پوشان نباشند گزینه‌ای که روی میز است یا زیر میز فورا عملی می‌کنند و حمله می‌کنند. زیرا که آن‌ها از این روحیه‌ای که داریم می‌ترسند، اما بعضی از مسئولین محترم از این نکته غافل هستند! بنابراین باید از همان ابتدا جوانان را با این مسائل آشنا کرد. آن‌ها از بسیج وحشت دارند از سپاه و جهاد وحشت دارند. از شهادت وحشت دارند؛ و ما نباید این‌ها را فراموش کنیم. ۴- می‌گویند: «نوشته‌ایم خانواده» ما خانواده را تفسیر می‌کنیم. خانواده ممکن است زن و شوهر باشد. ممکن است دو همجنس باز باشد. آن‌ها هم خانواده است از نظر ما؛ بنابراین کار به جایی می‌رسد که سند را خودشان می‌نویسد، الفاظ را تفسیر می‌کنند معانی را هم خودشان می‌گویند ما هم اگر تخلف کنیم تخلف کردیم از چیزی که پذیرفته ایم! ۵- این سخن بحث طولانی دارد. اما اشاره کوتاهی کنم به اینکه چرا این عزیزان این سند را آورده‌اند و در کتابهای درسی هم می‌بینیم به تدریج در حال عملی شدن است. اخباری هم می‌رسد که در بعضی از مدارس چه برنامه‌هایی بوده؟ ما می‌گوییم همه این‌ها درست، اما شما چرا یواشکی این‌ها را اجرا کردید؟ چرا مسئولین بالادستی را خبر نکردید؟ از چنین مساله‌ای که برای ۱۵ سال نقشه می‌کشد، همه باید با خبر می‌شدند و در مجلس مطرح شود، در شورای عالی انقلاب فرهنگی که متولی این گونه مسائل است باید مطرح شود. من امیدوارم عزیزان تامل بیشتری کنند و تعصب به خرج ندهند. هیچ عیبی ندارد انسان شجاع باشد و بگوید این را پذیرفتم بعد مطالعه کردم و متوجه شدم درست نیست و پس گرفتم. امیدوارم مسئولین محترم در مورد این مطلب که بحث مهمی است با دقت قدم بردارند و انشاالله مشمول لطف الهی خواهند شد.» ]]> جامعه Sat, 24 Jun 2017 20:20:29 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamano.49now15kk4.html دانشجو‌پزی در اهواز! http://siasatrooz.ir/vdccxeqo.2bqoo8laa2.html خوزستان درد دارد، خوزستان تابستان ریزگرد و زمستان وارونگی دما دارد. خوزستان اینبار اما در دمای ۵۰ درجه‌ای میهمانانی دارد که با بی‌توجهی مسئولان رمضانی آتشین را تجربه کردند.خوزستان کم کم دمای بالای ۴۰ درجه را تجربه می‌کند و همزمان نبود سیستم تهویه و وسایل سرمایشی در خوابگاه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز باعث شد، صدای اعتراض دانشجویان بالا برود. ماجرا از این قرار بود که دانشجویان دختر در خوابگاه دانشجویی دانشگاه چمران اهواز با توجه به گرمای اهواز در اتاق‌های خود از وجود سیستم تهویه و سرمایشی محروم بودند و در گرمای بالای چهل درجه تنها پنکه‌ای در اتاق دارند. حالا اینکه چطور می‌تواند پنکه در گرمای اهواز جوابگوی دانشجویان باشد، در نوع خود جای تعجب دارد. در ادامه دانشجویان دختر این دانشگاه اعتراض صنفی خود را نخست در صحن به گوش مسئولان رساندند. به گزارش خبرآنلاین؛ اما برخورد نامناسب مسئولان دانشگاه چمران اهواز یعنی بستن در‌های خوابگاه دانشگاه برای مقابله با اعتراض دانشجویان آتش‌ زیر خاکستر را در آن گرمای اهواز را شعله‌ور کرد و اعتراضات پشت درهای بسته خوابگاه دختران دانشگاه چمران اهواز به درهای باز شبکه‌های اجتماعی رسید. در ابتدا دانشجویان وضعیت خود را در شبکه‌های اجتماعی به گوش افکار عمومی رساندند و در ادامه کاربران شبکه‌های اجتماعی در حمایت از دانشجویان کمپین‌هایی را راه انداختند. رسیدن صدای دانشجویان به گوش افکار عمومی همانا و آمدن رییس دانشگاه به جمع دانشجویان همانا. از تکذیب‌های دانشگاه چمران اهواز که بگذریم، اظهارات رییس دانشگاه در جمع دانشجویان باز با واکنش مواجه شد و دانشجویان خواستار تعهد کتبی رییس دانشگاه برای حل موضوع شدند. اتفاقی که رخ نداد. غلامحسین خواجه، رییس دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به این که خوابگاهی در سطح شهر با ظرفیت ۲۲۰ نفر برای اسکان دانشجویان دختر خوابگاه حضرت معصومه (س) آماده شده است، گفت: متأسفانه تنها سه یا چهار نفر از دانشجویان از این کار استقبال کردند. رییس دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: دلیل عدم استقبال دانشجویان از محل جدید در نظر گرفته‌شده برای آنها به احتمال فراوان آن است که در فصل امتحانات جابجایی وسایل برای دانشجویان سخت و زمان‌بر است؛ اگرنه این خوابگاه در مرکز شهر است و مشکلی از نظر دسترسی ندارد. وی درخصوص هشتگ #دانشجوپزی که توسط دانشجویان شهید چمران برای رسیدگی به وضعیت خوابگاه‌ها در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: در فضای مجازی هرکسی می‌تواند هر چیزی بگوید و کسی جلوی دانشجویان را نیز در این زمینه نگرفته است. ما کارهایی که می‌توانستیم برای دانشجویان انجام داده‌ایم و تا حدودی زمینه‌ها برای حل مشکلات دانشجویان فراهم شده است. رییس دانشگاه شهید چمران اهواز درباره شایعه برخورد با تعدادی از دانشجویان معترض به شرایط خوابگاه‌ها نیز گفت: با هیچ دانشجویی در خصوص اعتراضات روز گذشته برخوردی انجام نگرفته است و شایعات در خصوص تهدید دانشجویان یا احضار آنها به کمیته انضباطی کاملا تکذیب می‌شود. دانشجویان یک‌ماه قبل پیگیر تهویه خوابگاه بودند اگرچه رییس دانشگاه می‌گوید برخی دانشجویان همراهی نمی‌کنند اما واقعیت نشان می‌دهد از حدود یک ماه پیش بود که تعدادی از دانشجویان دختر مجتمع خوابگاهی حضرت معصومه(س) دانشگاه شهید چمران اهواز با مراجعه به مسئولان، خواستار رسیدگی به وضع سیستم‌های تهویه سرمایشی بلوک‌های این مجتمع خوابگاهی با توجه به روند افزایش دمای هوا شدند. مراجعات و درخواست‌های دانشجویان در ابتدا به‌صورت فردی بود اما با توجه به روند افزایش دما در اهواز ناشی از تغییر اقلیم و اینکه سیستم‌های سرمایشی خوابگاه دیگر پاسخگوی گرمای هوا نبود، دانشجویان دختر این خوابگاه از روز سه شنبه گذشته از ساعت هفت عصر برای اعتراض به این وضعیت در محل درب ورودی خوابگاه تجمع کردند و مانع از بستن درب ورودی در موقع مقرر توسط نگهبان شدند. دانشجویان با شعار "سیستم سرمایشی حق مسلم ماست"، خواستار رسیدگی به وضعیت تهویه اتاق‌های خوابگاه شدند؛ تداوم این اقدام دانشجویان موجب شد تا برخی از اعضای هیات‌رییسه دانشگاه برای رسیدگی به اعتراض آن‌ها در محل حاضر شوند و توضیحاتی را در خصوص تعمیر و رسیدگی به وضع سیستم‌های خنک‌کننده خوابگاه ارائه دهند. استاندار: بسیج امکانات استان برای دانشجویان معترض استاندار خوزستان در خصوص اعتراض دانشجویان دختر خوابگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به وضعیت سیستم‌های تهویه این خوابگاه، گفت: اگر دانشجویان همکاری لازم را انجام دهند، تمام امکانات استان را برای حل مشکلات آنها بسیج خواهم کرد. غلامرضا شریعتی گفت: مرکزی را در منطقه برومی اهواز با همکاری شرکت نفت آماده کرده‌ایم که دارای ۱۵۰ اتاق و بسیار شیک، مجهز و استاندارد است و به دانشگاه اعلام کردیم تا در صورت نیاز دانشجویان را به این خوابگاه منتقل کنند.وی افزود: همچنین حدود ۱۵۰ پنکه خریداری شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است تا شرایط اندکی بهتر شود. به دنبال حل مشکلات دانشجویان هستیم و در این زمینه همه امکانات را به کار خواهیم گرفت. استاندار خوزستان تصریح کرد: اگر دانشجویان همکاری لازم را انجام دهند و از اقدامات انجام‌ گرفته برای اسکان آنها در خوابگاه‌های دیگر استقبال کنند، تمام امکانات استان را برای حل مشکلات آنها بسیج خواهم کرد. شریعتی با بیان این که خوابگاهی نیز در مرکز شهر آماده شده است که حدود ۲۲۰ نفر گنجایش دارد اما تنها حدود دو تا سه نفر از دانشجویان حاضر شدند که در آنجا مستقر شوند، عنوان کرد: اگر دانشجویان این آمادگی را داشته باشند تا در خوابگاه‌های دیگر استقرار پیدا کنند، همه امکانات استان را به کار خواهیم گرفت تا مشکلات دانشجویان دختر خوابگاه حضرت معصومه (س) حل شود. وی اظهار کرد: طبق صحبت‌هایی که با رییس دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفته، گفته شد که اعتبار لازم برای خرید چیلر نو و تعمیرات چیلرها فراهم شده است اما مسئولان مربوطه در این زمینه اقدامی انجام نداده‌اند.استاندار خوزستان افزود: در این زمینه از رییس دانشگاه خواسته‌ام که اگر واقعا چنین مساله‌ای صحت دارد، به‌طور جدی با کسانی که کوتاهی کرده‌اند، برخورد شود. واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی چه بود؟ همزمان با اعتراضات دانشجویان در مقابل درب خوابگاه حضرت معصومه(س) دانشگاه شهید چمران، تعدادی از کاربران فضای مجازی نیز با راه‌اندازی هشتگ دانشجوپزی به این اتفاقات واکنش نشان دادند در این بین برخی چهره‌های مشهور چون مهدی یراحی هم از دانشجویان این خوابگاه حمایت کردند. یکی از کاربران در توییتر خود نوشته است: "تغییر اسم فصل خرماپزون توی خوزستان به #دانشجوپزی کاریه که فقط از دانشگاه چمران اهواز بر میاد و میشه این افتخار رو تبریک گفت." همچنین یکی دیگر از کاربران فضای مجازی در توییت خود نوشته است: "سیستم سرمایشی تو هوای ۵۰ درجه مثل اکسیژن برای تنفس و زنده موندن می‌مونه، حالا دخترای خوابگاه دانشگاه چمران از این اکسیژن محرومند". یکی دیگر از کابران توییت کرد: "وقتی مسئولان دانشگاه یخ رو چاره حل گرمای ۵۰ درجه اهواز می‌دونند، قطعا قطب، بهترین محل احداث دانشگاه است ." کاربری دیکر نوشته است: "بیایید منطقی باشیم. دانشگاه داره روش‌های جدید طبخ دانشجو رو یاد دانشجوها میده. برای زندگی آیندشون لازمه" ]]> جامعه Fri, 16 Jun 2017 22:49:58 GMT http://siasatrooz.ir/vdccxeqo.2bqoo8laa2.html