سیاست روز - آخرين عناوين فرهنگ http://siasatrooz.ir/fa/culture Sun, 30 Apr 2017 20:46:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 30 Apr 2017 20:46:47 GMT فرهنگ 60 دولت یازدهم در هیچ زمینه‌ای از فرهنگ و هنر اتفاق مثبتی ایجاد نکرد http://siasatrooz.ir/vdcbf8b9.rhb9gpiuur.html ]]> فرهنگ Sun, 30 Apr 2017 16:14:42 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbf8b9.rhb9gpiuur.html تسلیت‌گویان امروز فراموش‌کاران دیروز http://siasatrooz.ir/vdci5ua3.t1a3y2bcct.html ]]> فرهنگ Fri, 28 Apr 2017 10:14:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5ua3.t1a3y2bcct.html یا علی و خدانگهدار آقای نویسنده http://siasatrooz.ir/vdcjiyeh.uqehazsffu.html ]]> فرهنگ Fri, 28 Apr 2017 10:14:04 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjiyeh.uqehazsffu.html صدا، دوربین، کاندیدا http://siasatrooz.ir/vdcaawno.49nom15kk4.html ]]> فرهنگ Tue, 25 Apr 2017 17:54:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaawno.49nom15kk4.html نمایشگاه کتاب انتخاباتی شد! http://siasatrooz.ir/vdcb9gb9.rhb9spiuur.html ]]> فرهنگ Tue, 25 Apr 2017 17:54:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb9gb9.rhb9spiuur.html پایتختی‌ها سر سفره افطار نمی‌نشینند http://siasatrooz.ir/vdciyua3.t1a352bcct.html ]]> فرهنگ Mon, 24 Apr 2017 06:23:16 GMT http://siasatrooz.ir/vdciyua3.t1a352bcct.html «پویانمایی» برای پویایی همراه با اندیشه http://siasatrooz.ir/vdcee78o.jh8oxi9bbj.html ]]> فرهنگ Sat, 22 Apr 2017 20:21:45 GMT http://siasatrooz.ir/vdcee78o.jh8oxi9bbj.html یک دورهمی اشرافی و بدون نشانی از سینما http://siasatrooz.ir/vdcdoz0n.yt0nx6a22y.html ]]> فرهنگ Sat, 22 Apr 2017 06:56:44 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdoz0n.yt0nx6a22y.html مبارک باشد آقای کارتونیست انقلابی http://siasatrooz.ir/vdchmwnw.23n6qdftt2.html ]]> فرهنگ Sat, 15 Apr 2017 21:00:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmwnw.23n6qdftt2.html سینمای ایران از مردم و آرمان‌های نظام و انقلاب دور است http://siasatrooz.ir/vdccsoqo.2bq4e8laa2.html ]]> فرهنگ Fri, 14 Apr 2017 16:53:19 GMT http://siasatrooz.ir/vdccsoqo.2bq4e8laa2.html