سیاست روز - آخرين عناوين فرهنگ http://siasatrooz.ir/fa/culture Sun, 22 Oct 2017 00:10:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 22 Oct 2017 00:10:02 GMT فرهنگ 60 جشنواره جمع و جور می‌شود http://siasatrooz.ir/vdcao6n6a49nwy1.k5k4.html ]]> فرهنگ Sat, 21 Oct 2017 20:38:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcao6n6a49nwy1.k5k4.html پول، رسانه، سلبریتی و موانع اندیشه‌ورزی http://siasatrooz.ir/vdcb98b89rhbgap.uiur.html ]]> فرهنگ Sat, 21 Oct 2017 20:38:02 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb98b89rhbgap.uiur.html آنها که جایزه می‌گیرند ولی دیده نمی‌شوند http://siasatrooz.ir/vdcc4sqss2bqx08.ala2.html ]]> فرهنگ Fri, 20 Oct 2017 19:34:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc4sqss2bqx08.ala2.html فیلم‌های خارجی باید ضوابط اکران را داشته باشند http://siasatrooz.ir/vdcftydyew6dxja.igiw.html ]]> فرهنگ Wed, 18 Oct 2017 23:47:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcftydyew6dxja.igiw.html پول فیلم‌های ایرانی در «تحریم» بانک‌های فرانسوی http://siasatrooz.ir/vdcgnq9q7ak9zt4.rpra.html ]]> فرهنگ Wed, 18 Oct 2017 23:47:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgnq9q7ak9zt4.rpra.html توقف بعد از چند سال توقف! http://siasatrooz.ir/vdchmznzw23nvkd.tft2.html ]]> فرهنگ Wed, 18 Oct 2017 23:47:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdchmznzw23nvkd.tft2.html تقصير آقاي قرائتي نيست! http://siasatrooz.ir/vdcbf8b8srhbgap.uiur.html ]]> فرهنگ Tue, 17 Oct 2017 19:28:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbf8b8srhbgap.uiur.html جشنواره فیلم فجر از رسالت اصلی‌اش فاصله گرفته است http://siasatrooz.ir/vdcc1sqse2bqx08.ala2.html ]]> فرهنگ Tue, 17 Oct 2017 19:28:46 GMT http://siasatrooz.ir/vdcc1sqse2bqx08.ala2.html دستاویزی زیبا یا بیانی هولناک http://siasatrooz.ir/vdcb88b8zrhbgap.uiur.html ]]> فرهنگ Mon, 16 Oct 2017 19:10:41 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb88b8zrhbgap.uiur.html ارزش‌های ناب دفاع‌مقدس بهترین منبع الهام شاعران جوان http://siasatrooz.ir/vdci3zazyt1aup2.cbct.html ]]> فرهنگ Sun, 15 Oct 2017 22:40:54 GMT http://siasatrooz.ir/vdci3zazyt1aup2.cbct.html