سیاست روز - آخرين عناوين جامعه http://siasatrooz.ir/fa/society Tue, 21 Feb 2017 22:03:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Tue, 21 Feb 2017 22:03:32 GMT جامعه 60 مالچ‌پاشی مشکلات خوزستان را دو چندان می‌کند http://siasatrooz.ir/vdcaaino.49naw15kk4.html ]]> جامعه Tue, 21 Feb 2017 18:26:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaaino.49naw15kk4.html روحانی به‌خاطر خوزستان جواب پس می‌دهد http://siasatrooz.ir/vdchqmnw.23n6wdftt2.html ]]> جامعه Mon, 20 Feb 2017 18:42:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdchqmnw.23n6wdftt2.html جای خالی مدیریت بحران قبل از حوادث http://siasatrooz.ir/vdcgun9y.ak9774prra.html ]]> جامعه Sun, 19 Feb 2017 20:32:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgun9y.ak9774prra.html دولت محیط‌زیست وعده برگزاری نشست جهانی می‌دهد http://siasatrooz.ir/vdcdkk0n.yt0j56a22y.html ]]> جامعه Sat, 18 Feb 2017 19:47:36 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdkk0n.yt0j56a22y.html مسئولان پاسخ مردم خوزستان را بدهند http://siasatrooz.ir/vdcaemno.49nai15kk4.html ]]> جامعه Sat, 18 Feb 2017 06:43:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdcaemno.49nai15kk4.html گلایه‌های مردم را چه کسی ارج می‌نهد؟! http://siasatrooz.ir/vdcbasb9.rhbw0piuur.html ]]> جامعه Sat, 18 Feb 2017 06:43:26 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbasb9.rhbw0piuur.html تلاش برای زنان کشور یا خط دادن به...؟! http://siasatrooz.ir/vdcirwa3.t1avw2bcct.html ]]> جامعه Wed, 15 Feb 2017 23:29:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcirwa3.t1avw2bcct.html عینک بزنید‌ تا پیچید‌ه‌ترین پروند‌ه مفاسد‌ اقتصاد‌ی را ببینید‌ http://siasatrooz.ir/vdcipwa3.t1av52bcct.html ]]> جامعه Wed, 15 Feb 2017 06:22:37 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipwa3.t1av52bcct.html ناکارشناسان طرح‌هایم را به خاطر منافعشان وتو می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌ http://siasatrooz.ir/vdcfytd1.w6dcmagiiw.html د‌‌‌‌‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌‌‌‌‌امه صحبت با پروفسور کرد‌‌‌‌‌‌‌‌وانی د‌‌‌‌‌‌‌‌رباره پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌‌‌ برای بهتر شد‌‌‌‌‌‌‌‌ن حال و هوای این روزهای خوزستان توضیحاتی ارائه د‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌ و البته تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌ موکد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌اشت که نباید‌‌‌‌‌‌‌‌ فراموش کنیم که برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌ با پد‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌ه تثبیت شن‌های روان و مقابله با ریزگرد‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌ یکسان باشد‌‌‌‌‌‌‌‌ و از آن بد‌‌‌‌‌‌‌‌تر نباید‌‌‌‌‌‌‌‌ یک نسخه را برای همه مناطق کشور تجویز کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌ر هر منطقه باید‌‌‌‌‌‌‌‌ با توجه به شرایط راهکاری را پیشنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌؛ البته وی به حضور ناکارشناسانی که د‌‌‌‌‌‌‌‌ر استان‌ها فعالند‌‌‌‌‌‌‌‌ و به د‌‌‌‌‌‌‌‌لیل نفعی که احتمالا از انجام پروژه‌ها به روش سنتی می‌برند‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گلایه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است که قسمت د‌‌‌‌‌‌‌‌وم این گفت‌وگو را نیز مانند‌‌‌‌‌‌‌‌ قسمت قبلی خواند‌‌‌‌‌‌‌‌نی کرد‌‌‌‌‌‌‌‌ه است، بخوانید‌‌‌‌‌‌‌‌ اد‌‌‌‌‌‌‌‌امه مصاحبه تفصیلی ‌‌ما را با پد‌‌‌‌‌‌‌‌ر کویرشناسی ایران. ]]> جامعه Mon, 13 Feb 2017 18:57:15 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfytd1.w6dcmagiiw.html ۵۰ کشور را دعوت کردیم تا اشتباه گذشته را تکرار کنیم! http://siasatrooz.ir/vdcjaieh.uqeovzsffu.html نفس خوزستان بارها و بارها در دو سال اخیر به شماره افتاده و حتی این اواخر رسوب ریزگردها در رگه‌های حیاتی برق‌رسانی و آب‌رسانی را با مشکل مواجه کرده است تا جایی که وزیر نیرو را به عذرخواهی واداشته، ابتکار راه‌حل را نابودی داعش و دیگر کارشناسان با طرح‌هایی برای مالچ پاشی به مبارزه آمده‌اند، عده‌ای نیز موافق تشخیص کانون ریزگردها هستند، اما راه‌حل واقعی را از زبان پروفسور پرویز کردوانی جویا شدیم، پروفسوری که همیشه داوطلبانه طرح‌هایش را ارائه داده و به قول خودش اصراری به ذکر نامش بعد از به ثمر نشستن آنها ندارد اما انگار آنطور که این پروفسور نقل می‌کند برخی‌ها منافعشان در نشنیدن طرح‌های دلسوزانه ایست که این پروفسور دوست‌دار محیط‌زیست ارائه می‌کند. بخوانید ماحصل گفت‌و‌گوی سیاست روز را با پروفسور پرویز کردوانی: ]]> جامعه Sun, 12 Feb 2017 20:20:34 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjaieh.uqeovzsffu.html