سیاست روز - پربيننده ترين عناوين اقتصاد http://siasatrooz.ir/fa/economy Thu, 19 Jul 2018 00:56:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Thu, 19 Jul 2018 00:56:04 GMT اقتصاد 60 خط قرمزي به‌نام فاركس http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html ]]> اقتصاد Fri, 08 Apr 2011 05:08:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdox09.yt0ff6a22y.html تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت جسور نیست http://siasatrooz.ir/vdcj8iev8uqey8z.fsfu.html د‌‌‌‌‌‌ر بخش د‌‌‌‌‌‌وم مصاحبه‌ای که با حید‌‌‌‌‌‌ر مستخد‌‌‌‌‌‌مین‌حسینی د‌‌‌‌‌‌رباره مسایل مهمی چون اف‌ای‌تی‌اف، تغییر تیم اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌‌ولت، توسعه تعاونی‌ها براساس قانون اساسی و راه‌ حل مسکّن گونه و کوتاه د‌‌‌‌‌‌ر کنار چگونگی یافتن راهکار بلند‌‌‌‌‌‌ مد‌‌‌‌‌‌ت برای د‌‌‌‌‌‌رمان اقتصاد‌‌‌‌‌‌ با هم همکلام شد‌‌‌‌‌‌یم. او که تقریبا د‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌ولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب د‌‌‌‌‌‌ر مید‌‌‌‌‌‌ان‌های اقتصاد‌‌‌‌‌‌ی بسیاری کسب تجربه کرد‌‌‌‌‌‌ه است، د‌‌‌‌‌‌رباره این مسایل مفصل برایمان توضیح د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ بخوانید‌‌‌‌‌‌ قسمت د‌‌‌‌‌‌وم مصاحبه سیاست روز را. ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcj8iev8uqey8z.fsfu.html بسته‌های ضدتحریم بازبینی شد http://siasatrooz.ir/vdcipwazut1aur2.cbct.html ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipwazut1aur2.cbct.html نقدینگی خطرناک‌تر از آسیب‌های ارزی http://siasatrooz.ir/vdchxmnzw23nvid.tft2.html ]]> اقتصاد Tue, 17 Jul 2018 18:01:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdchxmnzw23nvid.tft2.html قانون فصل‌الخطاب حرکت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مسیر توسعه http://siasatrooz.ir/vdcezn8zvjh87wi.b9bj.html ]]> اقتصاد Mon, 16 Jul 2018 19:02:51 GMT http://siasatrooz.ir/vdcezn8zvjh87wi.b9bj.html حاتم‌بخشی از جیب مردم http://siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9zx4.rpra.html ]]> اقتصاد Tue, 17 Jul 2018 18:01:57 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgwn9q7ak9zx4.rpra.html ٩٢٥٠ تومان؛ نرخ جدید مرغ http://siasatrooz.ir/vdcb5sb8srhbg8p.uiur.html ]]> اقتصاد Tue, 10 Jul 2018 18:21:06 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb5sb8srhbg8p.uiur.html برگزاری هشتمین نمایشگاه ایران پلاست با حضور۵۰۰ شرکت ایرانی و خارجی http://siasatrooz.ir/vdcauon0.49n0i15kk4.html ]]> اقتصاد Wed, 31 Oct 2012 02:27:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcauon0.49n0i15kk4.html حكم برائت قطعي مهرداد صفري http://siasatrooz.ir/vdcdno0j.yt0no6a22y.html ]]> اقتصاد Tue, 07 Oct 2014 18:18:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdno0j.yt0no6a22y.html تولید کالای کیفی با قیمت مناسب راهکار تحقق شعال امسال است http://siasatrooz.ir/vdcjmteviuqeyaz.fsfu.html ]]> اقتصاد Mon, 02 Apr 2018 17:42:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjmteviuqeyaz.fsfu.html