سیاست روز - پربيننده ترين عناوين :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/ Thu, 23 Mar 2017 17:38:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Thu, 23 Mar 2017 17:38:10 GMT 60 جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد. سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد. وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود. سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود. اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود. سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود. سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است. وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد. وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود. وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند. به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است. وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد. سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند. سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است. وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است. سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است. سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد. ]]> جامعه Tue, 19 Apr 2011 07:59:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟ http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟ ]]> جامعه Wed, 30 Dec 2009 02:03:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html انتقام‌ شکست آستانه مقابل ساختمان دادگستری http://siasatrooz.ir/vdchi6nw.23n6zdftt2.html دشمنان سوریه که در نشست آستانه نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند بار دیگر سیاست انفجارهای خونین را در پیش گرفته‌اند چنانکه یک انفجار تروریستی در داخل ساختمان دادگستری در منطقه «الحمیدیه» واقع در دمشق، پایتخت سوریه به وقوع پیوست که به دنبال آن ده‌ها نفر کشته شدند. یک انفجار تروریستی در داخل ساختمان دادگستری در دمشق به وقوع پیوست. این انفجار در منطقه الحمیدیه واقع در پایتخت سوریه به وقوع پیوست. انفجار تاکنون ده‌ها کشته برجای گذاشته است. شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که عامل انتحاری پیش از انفجار خود، اقدام به تیراندازی بی‌هدف کرده و سپس ضامن انتحاری را کشیده است. خبر دیگر آنکه نماینده هیأت اعزامی گروهک ارتش آزاد سوریه در مذاکرات آستانه استعفای خود را اعلام کرد. «اسامه ابوزاید» نماینده هیأت اعزامی گروهک ارتش آزاد سوریه در مذاکرات آستانه چهارشنبه اعلام کرد که به دلایل کاملا شخصی استعفا کرده است. ابوزاید در پیامی که در حساب کاربری توئیتر خود منتشر کرد، نوشت: «من به سران نظامی خود اعلام کرده بودم که به دلایل شخصی قادر به ادامه کار نیستم. خبرنگاران عزیز، من متأسفم که هیچ بیانیه‌ای در این رابطه منتشر نخواهد شد». پیش از این، «اسامه ابوزاید» سخنگوی معارضان اعلام کرده بود که معارضان سوریه تصمیم نهایی را گرفته‌اند و قصد ندارند در این مذاکرات که قرار است از روز سه‌شنبه در آستانه آغاز شود، شرکت کنند. گروه‌های معارض سوریه شنبه گذشته درخواست کرده بودند که مذاکرات تحت حمایت روسیه در قزاقستان به تعویق بیفتد و اعلام کرده بودند که نشست‌های بعدی به این بستگی دارد که دولت سوریه و متحدانش به آتش‌بس سوریه پایبند باشند. از سوی دیگر رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه با بیان اینکه ترکیه ضامن گروه‌های مسلح است گفت: این دور از مشورت‌ها سازنده بود. بشار جعفری رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه در مذاکرات آستانه در نشستی خبری گفت که ترکیه به عنوان یک کشور ضامن گروه‌های مسلح، به دنبال ایجاد موانع در مذاکرات آستانه است. وی افزود: جمهوری عربی سوریه از تلاش‌های صادقانه روسیه برای پیشبرد حل سیاسی بحران، قدردانی می‌گند. جعفری تاکید کرد که عدم پایبندی به تاریخ مشخص شده برای حضور در نشست آستانه، به منزله به تسمخر گرفتن آن است. وی در ادامه اظهار داشت: به جز یک پیشنهاد درخصوص مین‌زدایی از شهر تدمر، پیشنهاد رسمی دیگری مطرح نشده است. رئیس هیئت نمایندگان دولت سوریه گفت: ما با دوستان روس و ایرانی خود تلاش‌های زیادی برای پیشبرد موفقیت‌آمیز این دور از مذاکرات انجام دادیم و به نتایج رضایت‌بخشی رسیدیم. وی افزود: مشورت‌ها سازنده بود و بر ضرورت آتش‌بس و مبارزه با تروریسم و جداسازی گروه‌های تروریستی از گروه‌های معارض مسلح تمرکز داشت. الکساندر لاورینتیف رئیس هیئت روسیه در مذاکرات آستانه نیز طی سخنانی گفت که ما امیدواریم مناطق دیگر در سوریه نیز به آتش‌بس بپیوندند. وی افزود: عدم حضور معارضان در این دور از مذاکرات آستانه، به نفعشان نیست. لاورینتیف اظهار داشت که بعدش از اجرایی شدن نظام آتش‌بس در سوریه، سطح خشونت در این کشور خیلی کاهش یافته است. «خیرات عبدالرحمان‌اف» وزیر خارجه قزاقستان نیز گفت: ما به نتایج مشخصی در مذاکرات آستانه رسیدیم، و امیدهایی برای حل بحران وجود دارد. «خیرات عبدالرحمان‌اف» وزیر خارجه قزاقستان گفت که این دور از نشست‌های آستانه بخش مهمی از مذاکرات چندجانبه به حساب می‌آید و باعث غنای مذاکرات ژنو خواهد شد. عبدالرحمان‌اف در ادامه بر ضرورت حفظ میراث تمدنی و بشری سوریه و همچنین راه حل سیاسی بحران در این کشور و آغاز مذاکرات ژنو تاکید کرد. وزیر خارجه قزاقستان همچنین گفت: به یک ساز و کار سه‌جانبه برای نظارت بر آتش‌بس و ادامه مذاکرات در سوریه دست پیدا کردیم. سومین دور مذاکرات آستانه درباره حل بحران سوریه، روز سه‌شنبه با برگزاری نشست‌های مشورتی بین طرف‌های شرکت‌کننده در این مذاکرات آغاز شد. وی افزود که دور بعدی نشست کارشناسی مذاکرات آستانه، در تهران برگزار خواهد شد. ]]> جهان Wed, 15 Mar 2017 18:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdchi6nw.23n6zdftt2.html «شهلا» پاي چوبه دار چه گفت ؟ http://siasatrooz.ir/vdcdxs0k.yt0sf6a22y.html گروه حوادث – «خدیجه جاهد» معروف به «شهلا» كه نامش به يكي از پيچيده ترين پرونده هاي جنايي ايران گره خورده بود سرانجام در زندان «اوين» تهران به دار آويخته شد. به گزارش خبرنگار ما ، از نخستين ساعت بامداد چهارشنبه - دهم آذر- خانواده «شهلا» به همراه شماري از هنرمندان سينما و تلويزيون ، فعالان حقوق زنان ، ده‌ها خبرنگار وعكاس و ساير كساني كه سالها خبرهاي پرونده اين زن را پيگيري كرده بودند مقابل در زندان «اوين» تجمع كرده اند و در سكوتي وهم‌انگيز و پراضطراب منتظر فرجام ماجرا هستند. با آمدن عبدالصمد خرمشاهي - وكيل شهلا- خبرنگاران و عكاسان دورش حلقه مي زنند و و هر كدام سوالي مي‌پرسند.«خرمشاهي» هم كه نگراني در چهره و صدايش موج مي‌زند مي گويد: «فقط اميدوارم اتفاق خوبي بيفتد. البته هنوز چند ساعتي وقت باقي مانده و تمامي تلاشمان را مي كنيم تا شايد در آخرين لحظه‌ها رضايت بگيريم.» چند لحظه بعد خودرويي از پيچ خيابان مي گذرد و وارد سربالايي منتهي به زندان مي شود. خبرنگاران با ديدن چهره حسن رحيمي - مديركل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضاييه - كه در صندلي جلو نشسته است به طرف وي مي دوند. «رحيمي» كه انگار از ديدن اين همه خبرنگار زن و مرد متعجب شده با خنده مي گويد: «مگر شما خواب و زندگي نداريد كه نيمه شب آمده ايد اينجا؟!» خبرنگاران علت حضورش را مي پرسند كه جواب مي دهد : «به دستور رييس قوه قضاييه آمده‌ام تا اگر بتوانم كاري انجام بدهيم و شايد موفق به جلب رضايت اولياي دم بشويم!» همان موقع در فولادي زندان باز و خودروي «رحيمي» وارد محوطه سرد مي شود.دقايقي بعد عصمت‌ا... جابري – رييس واحد اجراي احكام دادسراي جنايي تهران- نيز به همراه همكارش «پورمكري» به محاصره خبرنگاران درمي آيد و با وعده تلاش براي جلب رضايت ، وارد زندان مي شود. در ميان حاضران ، مهناز افضلي - بازيگر و كارگردان سينما - مريلا زارعي و فرشته صدرعرفایي ـ بازيگران سينما - با چشماني اشكبار كنار خانواده «شهلا» هستند.اين بازيگران محبوب ، بارها تلاش كرده بودند رضايت خانواده «لاله سحرخيزان» را جلب كنند و حتي به خانه خواهر و مادر زن نگون بخت در شيراز رفته بودند. مادر «شهلا» كه از شدت ضعف به سختي قدم بر‌مي‌دارد ناگهان با سر رسيدن خودروي خانواده «لاله» قرآن به دست به مقابل دستگاه چهار چرخ مي دود. به دنبال وي ، خواهران و برادران «شهلا» و چند نفر از حاضران نيز دور خودرو حلقه و همگي فرياد مي‌زنند: «شهلا را به خاطر خدا ببخشيد.» در آن بين «شهلا» در زندان كوهستان‌هاي شمال تهران ، هنوز به گذشت شاكيان خصوصي مي انديشد و با گام‌هاي لرزان با قاضي اجراي احكام دادسراي امور جنايي ، نماينده دستگاه قضا ، مسوولان ندامتگاه و پزشكي قانوني رو به‌ رو مي شود.تلاش مي كند خود را خونسرد نشان دهد اما نمي تواند.نگراني در چهره اش موج مي زند كه قاضي اجراي احكام براي آخرين بار حكم قصاص «شهلا» را مي خواند. پزشك قانوني هم او را معاينه مي كند و سلامتش تاييد مي شود.چند لحظه بعد نماينده قوه قضاييه به «شهلا» مي گويد : بارها اعلام كرده‌اي كه موقع اجراي حكم حرف‌هايي براي گفتن داري و مي‌خواهي مسائلي را مطرح كني. حالا آن لحظه فرا رسيده و ما آماده شنيدن ناگفته‌هاي شما هستيم.فرصت چنداني باقي نمانده و هر چه مي خواهي بگو. «شهلا» پس از سكوتي كوتاه به آرامي مي گويد: قصدم از نوشتن نامه‌ها به مسئولان قوه قضائيه اين بود كه تكليفم هر چه زودتر روشن شود.از زندان و بلاتكليفي و كابوس‌هاي سلول خسته شده بودم و... زن جوان سپس به گريه مي افتد و از قاضي اجراي احكام اجازه مي خواهد نماز بخواند. همزمان با پايان نماز، مادر، دو برادر و خاله «لاله» به همراه ناصر محمدخاني – شوهر قرباني - وارد اتاق مي شوند.قاضي «رحيمي» با ديدن اولياي دم به طرفشان مي رود و پس از گفت ‌وگو با مادر «لاله» و بستگان اين زن ، آنان را به صلح و سازش و بخشش «شهلا» دعوت مي كند.خانواده داغدار اما به هيچ عنوان رضايت نمي دهد. با اين حال وساطت ادامه مي يابد و چون شاكيان بر اجراي حكم پافشاري مي كنند چاره‌اي جز ادامه تشريفات پيش از اعدام باقي نمي ماند.دقايقي بعد «شهلا» براي نوشتن وصيتنامه‌اش كاغذ و قلم مي خواهد.وي با دستان ‌لرزان و صورت رنگ پريده دست به قلم مي شود و سه صفحه‌اي مي نويسد.«شهلا» بيشتر با مادرش درددل مي كند و از همه اعضاي خانواده‌اش حلاليت مي طلبد.وي وصيت مي كند بخشي از سهم ارث زميني كه در شهريار دارد به برادرزاده‌اش و بقيه اموالش به مادرش برسد.بعد وصيتنامه‌اش را به «پورمكري» مي دهد با پايان تشريفات ، اولياي دم كه بي‌صبرانه منتظر اجراي حكم هستند با راهنمايي ماموران به محوطه زندان مي روند.يكي از زندانبانان «شهلا» را با گام‌هاي لرزانش به طرف چوبه دار مي برد. شهلا كه ناي حرف زدن ندارد وقتي از دور، چشمش به طناب دار مي افتد نگاهي ملتمسانه به خانواده «لاله» مي اندازد.بعد به پاي مادر «لاله» مي افتد و شيون سر مي دهد.مادر «لاله» پاهايش را به عقب مي كشد و با عصبانيت مي گويد: فقط بگو چرا دخترم را كشتي؟ اگر راستش را بگويي مي‌بخشمت! «شهلا» با گريه و التماس پاسخ مي دهد: حلالم كنيد و مرا ببخشيد. مادر «لاله» جواب مي دهد: مطمئن باش هرگز تو را نمي‌بخشم چون جگرگوشه‌ام را كشتي. قاضي «جابري» براي آخرين بار خانواده داغدار را به صلح و سازش دعوت مي كند كه بي نتيجه است. طلوع آفتاب نزديك است كه طناب دار بر گردن «شهلا» مي افتد.وي همچنان زير لب دعا مي خواند و با گريه درخواست عفو مي كند. «ناصر محمدخاني» هم كه ناراحت به نظر مي‌رسد نگاهش را به زمين دوخته است اما هيچ حرفي نمي‌زند.البته «شهلا» از او درخواست عفو و بخشش نمي كند.سرانجام يكي از برادران «لاله» به طرف چوبه دار مي رود كه «شهلا» سه بار به حاضران مي گويد «حلالم كنيد.» بدين ترتيب با اجراي حكم اعدام 3063 شبانه روز انتظار براي تعيين تكليف پرونده قطور وي به سر مي رسد. ساعت 5:50 بامداد است كه به بيرون زندان خبر مي رسد «شهلا اعدام شد.» به دنبال اجراي حكم كه بازتاب گسترده اي در رسانه هاي بين المللي دارد دادستاني تهران در بيانيه اي اعلام مي كند : هيچ‌ شبهه‌اي در پرونده« شهلا» وجود نداشت و وي به طور قطع و يقين قاتل «لاله سحرخيزان» بود. آنچه گذشت .... ساعت 14 چهارشنبه - ۱۷ مهر ۸۱ - همزمان با فریادهاى پسر خردسالى ، ساکنان خانه های خیابان شماره ۴۶ خیابان گل نبى میدان «کتابى» تهران باخبر شدند همسایه ۳۳ ساله آنان که «لاله سحرخیزان» نام داشت به طرز مرموزى کشته شده است.در آن میان وقتى مشخص شد قربانى ، همسر یکى از فوتبالیست هاى سرشناس است ماجراى این جنایت ، جنجالى شد.سرانجام افسران دایره 10 آگاهی مرکز کلید معماى پیچیده را در دستان شهلا - همسر صیغه اى ناصر - یافتند. تحقیق کارآگاهان نشان مى داد «شهلا» از ۱۳ سالگى عاشق «ناصر» بود و در ۲۸ سالگى با آگاهى از این که وی همسر و دو پسر دارد زندگى مشترک پنهانى را آغاز کرد.۱۲ مهر 1382 «شهلا» پس از ۱۱ ماه سکوت لب به اعتراف گشود و گفت : «لاله» را با سه ضربه چاقو از پا درآوردم. این زن خبرساز اما در جریان محاکمه ها ، اعتراف هایش را پس گرفت و مدعى شد کسى را نکشته و فقط به خاطر این که «ناصر» به جنایت متهم شده بود خود را قاتل خواند. «شهلا» از كودكي عاشق فوتبال و از طرفداران دو آتشه تيم پرسپوليس بود.وي پوسترهاي اين تيم و بازيكن شماره هشت (ناصر محمد خاني) را روي در و ديوار اتاقش چسبانده بود و با آنها زندگي مي كرد. «شهلا» بعد از اتمام دبيرستان در رشته پرستاري قبول و مدتي را در يك مهدكودك مشغول به كار شد.بعد از آن در يك بيمارستان فعاليت‌هايش را شروع كرد.«شهلا» خواستگاران زيادي داشت اما هميشه مي‌گفت دوست ندارد ازدواج كند چون شغلش را دوست دارد.او حتي براي اينكه يكي از خواستگاران سمجش را از خود براند به دروغ گفته بود با شخص ديگري نامزد كرده است.«شهلا» عاشق «ناصر» بود. بهار پارسال با دستور ريیس وقت دستگاه قضا ، پرونده مرگ «لاله سحرخیزان» که همسر ناصر محمدخانی (فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران و پرسپولیس) بود از شعبه 20 تشخیص به مجتمع قضایی «بعثت» فرستاده شد.بدين ترتيب شعبه 1147 این مجتمع که قاضی «حسین‌پور» ریاست آن را بر عهده داشت در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت و خبرنگاران ، منتظر ماندند تا ببینند سرانجام حکم قطعی «شهلا» با گذشت چندين سال از کشته شدن «لاله» چه خواهد بود ؟ در آن نشست «ناصر محمدخانی» بدون این که به پرسش های خبرنگاران پاسخی بدهد وارد شعبه 1147 شد.«شهلا» پیش تر گفته بود : «امیدوارم با این روزنه‌ ای که باز شده است همه چیز مشخص شود.من بار دیگر با صدای بلند اعلام می‌کنم قاتل نیستم . حرف‌هایم را زده ‌ام و هنوز درباره گناهکار بودن من اتفاق نظر وجود ندارد.گروهی از قضات که پرونده را مطالعه کرده‌اند مرا گناهکار می‌دانند و برخی دیگر بی‌گناه.بالاخره باید صبر کرد تا مشخص شود چه تصمیمی برای من که از زندان خسته‌ شده‌ام گرفته خواهد شد.امیدوارم هر حکمی که صادر می‌شود به این بلاتکلیفی پایان دهد.باور کنید دیگر از زندان خسته شده‌ام.» همان طور که پیش بینی می شد قاضی «حسین ‌پور» دوباره حکم به مرگ «شهلا» داد و همه نگاه ها به واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران دوخته شد. در نشست اعضای این واحد ، باز هم خانواده «سحرخیزان» و خود «ناصر» اعلام کردند به هیچ عنوان از خونخواهی نمی گذرند و فقط قصاص می خواهند. هشت سال از آن جنايت جنجالي گذشته بود كه «شهلا» در نامه‌اي به رييس دستگاه قضا ، خواستار تعيين تكليف نهايي شد. «شهلا» باز هم گفته بود از اين همه بلاتكليفي خسته است : «اگر ابهامي در پرونده وجود دارد آن را برطرف كنيد و در غير اين صورت ، حكم قصاص را به اجرا بگذاريد.» ]]> Fri, 03 Dec 2010 05:16:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdxs0k.yt0sf6a22y.html وقتی ترکیه بر اهداف پنهانی خود اصرار می‌کند! http://siasatrooz.ir/vdcjxoeh.uqeovzsffu.html کشورهای ایران، روسیه و ترکیه با صدور بیانیه‎ای مشترک در سومین دور مذاکرات آستانه بر پایبندی به تقویت آتش‌بس در سوریه تاکید کردند. نشست «آستانه ۳» دیروز در حالی با تاکید بر پایبندی به تقویت آتش‌بس در سوریه به کار خود ادامه داد که معارضان سوریه در روزهای اخیر اعلام کرده بودند حاضر نیستند در مذاکرات آستانه که از دو روز پیش در پایتخت قزاقستان برگزار شده شرکت کنند. وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که دور سوم مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان به دلیل ورود هیأت معارضان سوریه به مدت یک روز دیگر تمدید شده است و به این ترتیب امروز نیز ادامه خواهد یافت. در این نشست که با حضور هیات‌های نمایندگی سه کشور ایران (به سرپرستی حسین جابری‌انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه)، روسیه (به سرپرستی لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه) و ترکیه (به سرپرستی اونال معاون خاورمیانه و آفریقایی وزارت خارجه) برگزار شد، معاون وزیر خارجه قزاقستان به عنوان میزبان اجلاس، گزارشی درباره دستاوردهای روند آستانه ارائه کرد. سه کشور ضامن آتش‌بس در سوریه، در طول این نشست ضمن توافق درخصوص تحکیم رژیم ترک مخاصمات، گفت‌وگوهایی درباره اجرای نظام نظارت سه جانبه بر آتش‌بس و تنظیم ترتیبات کاری روند آستانه انجام دادند. مطابق توافق بعمل آمده در این نشست، اجلاس آتی کارشناسی روند آستانه در تاریخ ۲۹ و ۳۰ فروردین ۹۶ در تهران و دور چهارم کنفرانس آستانه در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۹۶ در آستانه برگزار خواهد شد. ترکیه می‌خواهد مذاکرات را به شکست بکشد پایبندی بر ادامه آتش‌بس در سوریه در حالی از سوی تهران و مسکو و آنکارا تاکید شده که به نظر می‌رسد ترکیه نمی‌خواهد مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه به نتیجه قابل قبولی برسد. برخی تحلیلگران بر این باورند که ترکیه به دنبال مکر و فریب است و بسیاری از فعالیت‌هایی که ضد ارتش سوریه می‌شود، سرمنشاء آن ترکیه است. ناظران معتقدند ترکیه به دنبال تحقق دو هدف است؛ نخست حفظ منافع خود در سوریه که زمانی بخشی از امپراتوری عثمانی بود و دوم مهار کُردهایی که آن را دشمن سرسخت خود می‌داند. ترکیه زمانی که بشار اسد با فتح حلب ضربه قوی به گروههای مسلح مورد حمایت ترکیه زد به همکاری گسترده با مسکو برای اینکه بتواند به مانور در شمال سوریه ادامه بدهد، روی آورد. ترکیه علاوه بر اهداف پنهانی که در سوریه دنبال می‌کند به دنبال این است که مانع از قدرت گرفتن کُردها سوریه و گستردگی قلمرو مناطع تحت نفوذ آنها شود. اگر ترکیه در جریان فتح حلب به دست ارتش سوریه و همپیمانانش سکوت اختیار کرد در واقع به خاطر این بود که بتواند به تحرکات خود در شمال سوریه ادامه دهد. هدف از همکاری ترکیه با روسیه و در واقع هدف اصلی آنکارا مهار کُردهاست. در این میان ترور سفیر روسیه در ترکیه نیز مانعی در مسیر ادامه همکاری‌های مسکو-آنکارا ایجاد نکرد. در همین رابطه رئیس هیات دولت سوریه در مذاکرات آستانه ترکیه را به تلاش برای به شکست کشاندن روند مذاکرات متهم کرد. همزمان دولت قزاقستان اعلام کرد دور جدید مذاکرات در آستانه ماه مه آتی برگزار می‌شود. بشار الجعفری، رئیس هیات اعزامی دولت سوریه به مذاکرات در آستانه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد: ما در نشست آستانه ۳ گفت‌وگوهای سازنده‌ای درخصوص موضوعات مختلف با هدف تقویت آتش‌بس داشتیم. این مذاکرات بدون حضور هیات‌های مخالف مسلح برگزار شد چراکه ترکیه که ضامن گروه‌های مسلح سوری است می‌خواهد نشست آستانه را به شکست بکشاند. الجعفری عنوان داشت: هیات دولت سوریه در مذاکرات آستانه آمادگی‌اش برای بررسی هرآنچه به توقف خشونت‌ها در سوریه منجر شود، را اعلام کرده و ما در این نشست مساله مین زدایی و خنثی کردن مواد منفجره در شهر باستانی پالمیرا (تدمر) را مورد بررسی قرار دادیم. رئیس هیات اعزامی دولت سوریه مذاکرات آستانه را "سازنده" خواند و اعلام کرد که این مذاکرات بر توقف خشونت‌ها، مبارزه با تروریسم و تفکیک گروه‌های تروریستی از مخالفان سوری متمرکز بود. وی گفت: ما و دوستان روس و ایرانی‌مان تلاش‌های زیادی برای موفقیت نشست‌های آستانه و رسیدن به نتایج رضایت بخش انجام دادیم اما دولت ترکیه می‌خواهد روند مذاکرات را به چالش بکشاند که این به فضل تلاش‌های روسیه و ایران و جدیت هیات دمشق اجرایی نشد. الجعفری گفت: هیچ برگه یا سند رسمی در این مذاکرات ارائه نشد بلکه تنها برخی دیدگاه‌ها درباره مسائل مختلف رد و بدل شد و ما با روسیه یک سند مشترک درباره خنثی‌سازی مین و بمب‌ها در شهر تدمر را بررسی کردیم. از سوی دیگر معاون وزیر امور خارجه قزاقستان با بیان اینکه حاضران در مذاکرات آستانه به نتایج مهمی در این نشست‌ها دست یافتند غیبت هیات مخالفان مسلح در این مذاکرات را به ضرر آنها دانست. قدر مسلم آن است که موفقیت این نشست منوط به جدیت گروه‌های مسلح و آمادگی آنها برای راهکار سیاسی حل بحران سوریه است. آنها باید به سوریه متعهد باشند و سلاح خود را بر زمین بگذارند و وارد فاز سیاسی شوند. اما گویا با حضور نیافتن در این نشست به نوعی نمی‌خواهند بحران سوریه حل شود. از سوی دیگر غیرت عبدالرحمان‌اف، وزیر امور خارجه قزاقستان اعلام کرد: این دور از مذاکرات آستانه بخش مهمی از مذاکرات چندجانبه است و نقش مهمی در مذاکرات ژنو دارد. وی گفت: ما برای ادامه مذاکرات در آستانه تا رسیدن به راهکاری سیاسی درباره سوریه مصمم هستیم. قرار است نشستی فنی در سطح کارشناسان ماه آینده در تهران برگزار شود اما دور بعدی مذاکرات ماه مه برگزار خواهد شد. تلاش گسترده ایران برای حل بحران سوریه که با همسویی مسکوبا سیاست‌های جمهوری اسلامی روند تندتری را به خود گرفته در حالی ادامه دارد که نباید از کارشکنی سعودی‌ها و اسرائیل نیز غافل شد که همه تلاش خود را برای به شکست نرساندن این نشست می‌کنند. نشست آستانه در واقع افق جدیدی مغایر با آنچه آمریکا دنبال می‌کرد یعنی جنگ فرسایشی در سوریه و ادامه کشتار و ویرانی این کشور پس از ناتوانی در براندازی نظام سوریه و تجزیه این کشور با هدف دست‌اندازی بر آن است. این در واقع روند مورد نظر آمریکا مبنی بر تحویل قدرت به گروه‌های مسلح و انتقال قدرت و دولت انتقالی را کنار می‌زند و اصل احترام به اراده ملت سوریه و اصل مشروع قانون اساسی و واقعیت کنونی را مورد توجه قرار می‌دهد. ]]> سیاست Wed, 15 Mar 2017 18:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjxoeh.uqeovzsffu.html دستاوردهای ایران از ملی شدن نفت http://siasatrooz.ir/vdcfxcd1.w6dcyagiiw.html نهضت ملی شدن نفت، الگویی برای کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد و نیز کشورهای مستعمره گردید. با توجه به تأثیرگذاری جهانی و منطقه‌ای ملی شدن صنعت نفت ایران، این حرکت انقلابی، به سردمداران استعمار انگلیس شوک عمیقی وارد کرد. در گذشته، ایجاد وابستگی، یکی از ترفندهای کشورهای استعمارگر برای ایجاد سلطه بر کشورهای فقیر دنیا بود. کشورهای استعمارگر از همان ابتدا که شروع به استثمار کشورهای جهان سوم کردند، درصدد ایجاد وابستگی به‌منظور بهره‌برداری از منابع و ثروت آنان بودند، زیرا وابستگی ضمن تأمین منافع کشورهای استعمارگر، مانع از توسعه و استقلال مستعمرات در درازمدت می‌شد؛ چراکه شرط دستیابی به پیشرفت، آزادی و استقلال است و تاریخ تحولات سیاسی‌اجتماعی این کشورها، این موضوع را اثبات کرده که سلطه‌ی خارجی یکی از عوامل بازدارنده‌ی توسعه‌ی سیاسی کشورهای جهان سوم و فلج‌کننده‌ی اقتصاد آن‌ها بوده است. در این رابطه، مقام معظم رهبری نیز رژیم پهلوی را نمونه‌ای از آن دولت‌های وابسته می‌دانستند که «با نابود کردن کشاورزى ملى و وابسته کردن صنعت ناقص و معیوب و باز گذاشتن دست بیگانگان حریص و نوکران دربار و غارت منابع نفتى و بذل و بخشش ثروت ملى به اربابان آمریکایى، اروپایى و... کشور را تسلیم اراده‌ى قدرت‌هاى خارجى کرده بود.» ایشان راه برون‌رفت از این وابستگی‌ها را آگاهی و بیداری ملت‌ها می‌دانند و معتقدند: «اراده‌ی خداوند بر بیداری ملت‌ها تعلق گرفته است.» یکی از نمودهای عینی این سخن را می‌توان در مسئله‌ی ملی شدن صنعت نفت یافت که در آن مردم ایران با آگاهی و بیداری تمام، به مخالفت با استعمار انگلیس، به‌خصوص در زمینه‌ی نفت پرداختند که البته با مخالفت و کارشکنی قدرت‌های بزرگ، یعنی آمریکا و انگلیس و در نهایت کودتای ۲۸ مرداد روبه‌رو گردید. انتظار چنین چیزی هم می‌رفت، زیرا با تحقق این جنبش، اولاً دولت انگلستان منافع اقتصادی حاصل از امتیازات نفتی را از دست می‌داد و ثانیاً نهضت ملی شدن با الگوسازی خود و رهبرانش، می‌توانست زنجیره‌ی ملی شدن و استقلال در سایر کشورها، مانند مصر، اندونزی و... را ایجاد کند و همین امر ترس کشورهای استعمارگر را به دنبال داشت. به همین منظور، به نگاهی اجمالی درباره‌ی این نهضت خواهیم پرداخت. استعمار، وابستگی و عدم توسعه‌ی درون‌زا استعمار در ساده‌ترین تعریف، تسلط سیاسی، نظامی، اقتصادی و... یک یا چند دولت بر دولت‌های دیگر به بهانه‌ی آبادانی آنجا، اما در واقع برای تأمین منافع خود است. ماهیت استعمار به‌گونه‌ای است که برای نیل به اهداف خود و «بهره‌برداری از کره‌ی زمین، ارتش عظیمی از داوطلبان و امدادگران را که شامل هزاران نفر از نمایندگان مالی و بازرگانی، کارشناسان ارتشی، پزشکان، مهندسان، جغرافی‌دانان،»[۱] زمین‌شناسان، کارشناسان دیگر سیاسی و صنعتی، آموزگاران و حتی مبلغان مذهبی می‌شود، بسیج می‌کند. در این رابطه، پیشگامان اولیه‌ی استعمار، دو کشور اروپایی اسپانیا و پرتغال بودند. بعد از آن، بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، تحت استعمار سایر کشورهای اروپایی درآمدند و بنابراین باید گفت استعمار در مفهوم جدیدش، که مربوط به چند صد سال اخیر می‌شود، مفهومی کاملاً اروپایی بود. این قدرت‌ها برای حفظ منافع اقتصادی خود، معمولاً یا آن کشورها را مستقیماً تحت عنوان مستعمره، استثمار می‌کردند یا اینکه آن‌ها را به‌عنوان کشورهای تحت‌الحمایه اداره می‌نمودند و با اعمال زور، بر آنان مسلط می‌شدند و شروع به چپاول و غارت منابع و ثروت آنان می‌کردند. به‌عنوان مثال، هندوستان که به مدت یک ‌قرن ‌و نیم مستعمره‌ی انگلستان بود، «یک منبع ثروت بیکران برای انگلستان به حساب می‌آمد.»[۲] در حالی که هیچ آبادانی یا اقدام مثبتی برای مردم فقیر آن با استفاده از منابع خودشان صورت نگرفت. یا «در کشور نپال، طی صد سال‌ و اندی، رژیم دست‌نشانده‌ی انگلیس حتی یک واحد مهم صنعتی احداث نکرد. مردم این کشور کوهستانی، همیشه از نداری، بی‌سوادی و بیماری‌های گوناگون رنج می‌بردند.»[۳] زیرا ماهیت سیستم استعماری به‌گونه‌ای است که همواره مانع هرگونه توسعه‌ی درون‌زا در کشورهای مستعمره می‌شود. توسعه‌ی درون‌زا توسعه‌ای است خودمدار که مفهوم آن تکیه بر خود برای اداره‌ی کشور و نیز تعامل با دنیای خارج است. البته کشورهای آمریکای لاتین هم از این قاعده مستثنا نبودند. «کشتارهایی که در زمان تصرف مناطق آمریکای لاتین و بعد از تسلط بر آن‌ها شد، با میکروب‌ها و ویروس‌های بیماری‌های مسری که اروپاییان با خود به ارمغان آورده بودند و پیش از آن در آمریکا وجود نداشت و با استثمار شدید افراد، چه در بخش کشاورزی و چه در بخش استخراج معادن، دست‌به‌دست هم دادند و بنیان این مردم را برانداختند.»[۴] نمونه‌ی ملموس‌تر استعمار، کشور ایران است. ایران به دلیل منابع سرشار طبیعی، اعم از منابع نفتی و کشاورزی و همچنین موقعیت جغرافیایی خاصش، همواره مورد تهاجم کشورهای استعمارگر بوده است. آغاز استثمار ایران به مفهوم جدیدش، به اوایل قرن نوزدهم و نیز دوره‌ی قاجار برمی‌گردد که طی قراردادی، ایران رسماً به‌عنوان مستعمره‌ی روسیه و انگلیس بین دو کشور تقسیم گردید. از آن دوره به بعد، تا قبل از پیروزی انقلاب، کشور وابسته به بیگانگان بود. طی این دوره، جنبش‌هایی چون انقلاب مشروطه، نهضت تنباکو یا ملی شدن نفت صورت گرفت، اما کارشکنی بیگانگان و به‌خصوص انگلیس و بعدها آمریکا مانع از موفقیت کامل آن‌ها می‌گردید. با این حال، جنبش ملی شدن نفت، در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای آسیایی زیر یوغ استعمارگران بودند، جنبشی مهم برای رهایی از وابستگی بود که با آگاهی کامل مردم و نیز همراهی روحانیون صورت گرفت. ملی شدن نفت، فرار از وابستگی نفت یا طلای سیاه از همان ابتدای کشف، با طمع قدرت‌های استعمارگر بین‌المللی مواجه شد. البته ریشه‌ی تسلط انگلیس بر نفت ایران را باید در قرارداد دارسی جست. یکی از امتیازات این قرارداد، که در سال ۱۹۱۰ با دارسی بسته شد، حق کشف و استخراج نفت به مدت شصت سال بود که سهم ایران در صورت کشف و استخراج، تنها شانزده درصد بود. زمانی که اولین چاه نفت در ایران در منطقه‌ی مسجد سلیمان در استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد، دولت وقت ایران هیچ آگاهی و درکی از این اتفاق مهم نداشت. اما کاشفان آن به‌خوبی می‌دانستند به چه ثروت عظیمی در ایران دست یافته‌اند و پایه‌های استعمار خود در ایران را با قراردادهای استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام ایران بنا نهادند و وارد حوزه‌ی فعالیت‌های نفتی ایران شدند و سال‌ها سرمایه‌ی مردم ایران را به تاراج بردند. اما زمانی که ایرانیان پی بردند منابع نفت به‌وسیله‌ی خارجیان چپاول می‌شود و سهمیه‌ای که حق ملت ایران است، پایمال می‌گردد، زبان به اعتراض گشودند. در یکی از اقدام‌های عملی، مجلس شورای ملی در ۱۰ آذر ۱۳۱۱ اقدام به لغو قرارداد دارسی کرد که در شرایط استبداد تحصیل شده بود و اعتبار قانونی نداشت، اما دولت انگلیس زیر بار این قانون نرفت. در نهایت، با اوج گرفتن اعتراضات مردم، انگلستان مجبور به عقد قرارداد گس-گلشائیان شد که البته تفاوت چندانی با قرارداد دارسی نداشت و تنها سهم ایران از شانزده درصد به بیست درصد تغییر کرده بود و باز هم نتوانست موجبات رضایت مردم را فراهم کند. اما در ادامه و با گذشت زمان و علی‌رغم اعتراض دولت انگلستان، مجلس شورای ملی در جلسه‌ی ۲۴ اسفند ۱۳۲۹، قانون ملی کردن صنعت نفت را در یک ماده و دو تبصره به تصویب گذاشت و در ۲۹ اسفند، مجلس سنا هم بر آن صحه گذاشت. ملی کردن صنعت نفت ایران یکی از مهم‌ترین گام‌های اقتصادی در تاریخ نوین ایران بود که در ابتدا با اعتراض و مخالفت جدی دولت انگلستان و سپس آمریکا مواجه شد. دولت انگلیس، که با تصویب این قانون منافع خود را در خطر می‌دید، برای جلوگیری از به ثمر نشستن حرکت ملی شدن صنعت نفت، از تمامی شگردهای ممکن استفاده کرد. یکی از این شگردها، تحریم نفت ایران در نیمه‌ی اول سال۱۳۳۰با هدف به خطر انداختن ثبات سیاسی و اقتصادی کشور بود. البته اتخاذ چنین رویکردی از دولت انگلستان چندان هم عجیب نبود، چون در درازمدت، این اقدام از بُعد سیاسی، اقتصادی و حتی جهانی کاملاً به زیانش بود. سود‌ها و زیان‌های ناشی از امتیازات نفت حرکت ملی شدن صنعت نفت در شرایطی شکل گرفت که ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریکا، ونزوئلا و شوروی سابق، چهارمین تولیدکننده‌ی معتبر نفت خام دنیا محسوب می‌شد. این در حالی بود که بیشترین سود حاصل از تولید و فروش نفت، نصیب دولت انگلستان و سایر شرکت‌های نفتی می‌شد. آنان در ازای امتیازاتی که گرفته بودند، مبالغ بسیار ناچیزی به ایران پرداخت می‌کردند. بنابراین طبیعی بود که در برابر سود کلانی که می‌بردند، مخالف ملی شدن نفت و نیز حل بحران نفت باشند. در این رابطه، مصدق معتقد بود یکی از عللی که مانع حل بحران نفت گردید، «منافعی بود که بعضی از شرکت‌های عظیم نفتی در منطقه‌ی خاورمیانه دنبال می‌کردند و می‌ترسیدند که در صورت حل مشکل نفت براساسی که دولت ایران پیشنهاد می‌کند، منافع آن‌ها دچار مخاطره گردد؛»[۵] «زیرا طبق آمارهای رسمی، درآمد خالص شرکت نفت ایران و انگلیس ۸۹۵ میلیون لیره بوده که فقط ۱۰۵ میلیون لیره‌ی آن به دولت ایران رسیده بود. این مبلغ، ۹/‌۱۱ درصد درآمد کل شرکت بود، در حالی ‌که طی همین دوره، فقط شرکت ۱۷۵میلیون لیره به دولت انگلستان پرداخت کرد که ۵/‌۱۹ درصد از درآمد آن را شامل می‌شد.»[۶] «یا طبق آمارهای دیگر، حق‌السهم ایران بابت عایدات نفت در سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۲ هزار لیره بود.»[۷] و تا پایان سلطنت رضاشاه شرکت نفت مجموعاً در حدود پنجاه میلیون لیره به عنوان حق‌السهم دریافت کرد که قسمت اعظم آن به‌صورت اسلحه و مهمات برای ارتش ایران بود و آن هم پس از حمله‌ی متفقین، به دست خودشان افتاد.»[۸] آنچه از این آمارها مشخص می‌گردد این است که عملاً ایران از درآمد حاصل از فروش نفت طی سال‌هایی که شرکت‌های خارجی بر نفت استیلا داشتند، در واقع محروم بوده و در مقابل، دولت انگلستان سود کلانی را از این بابت کسب کرده است. بنابراین اولین نتیجه‌ی جنبش ملی شدن نفت، ضررهای اقتصادی بود که البته تنها شامل مسئله‌ی اقتصادی نمی‌شد، بلکه در سایر ابعاد نیز این کشور را با مشکل مواجه می‌کرد: تأثیرات جهانی ملی شدن نفت علت دیگر مخالفت انگلستان با نهضت ملی شدن نفت این بود که این جنبش الگویی برای کشورهای مشابه ایران گردد که البته همین‌طور هم شد. نهضت ملی شدن نفت، که بر استقلال و آزادی از قدرت‌های خارجی به‌خصوص انگلیس تأکید داشت، الگویی برای کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد و نیز کشورهای مستعمره گردید. با توجه به تأثیرگذاری جهانی و منطقه‌ای ملی شدن صنعت نفت ایران، این حرکت انقلابی، به سردمداران استعمار انگلیس شوک عمیقی وارد کرد. به فاصله‌ی چهار ماه پس از ملی شدن نفت ایران، روزنامه‌ی الاهرام در تاریخ ۹ تیر ۱۳۳۰ در مقاله‌ای با نام «در پیرامون ملی کردن صنایع و مؤسسات در مصر و لزوم انجام آرمان‌های ملی»[۹] موضوع ملی کردن کانال سوئز را مطرح کرد. چند سال بعد نیز در اقدامی عملی، جنبش ملی شدن کانال سوئز به رهبری جمال عبدالناصر صورت گرفت که همسو با نهضت ملی کردن نفت بود و همان‌طور که خود جمال عبدالناصر نیز اعلام کرد، وی از تأثیر ملی شدن صنعت نفت ایران درس آموخته بود.احمد سوکارنو نیز از رویکرد ایران در مبارزه با استعمار انگلیس برای مبارزه با هلندی‌ها استفاده کرد و از آن الهام گرفت. تأثیر ملی شدن نفت ایران در حدی بود که «ایران‌زمین از لحاظ تأثیرگذاری بر تحولات قاره‌ی آسیا، فرانسه‌ی آسیا خوانده شد.»[۱۰] این در حالی بود که جنبش ملی کردن نفت نتوانسته بود به اهداف واقعی خود برسد. حال اگر این نهضت به موفقیت کامل می‌رسید، قطعاً می‌توانست تأثیرات عمیق‌تری داشته باشد. بنابراین سکوت و موافقت انگلستان با جنبش ملی ایرانیان می‌توانست به منزله‌ی پایان سلطه‌ی سیاسی‌اش در ایران و حتی خاورمیانه نیز باشد. ژاز دست دادن تسلط سیاسی طی دوران مذکور، انگلستان اولین و مهم‌ترین بازیگر خارجی و رسمی در امور سیاسی و اقتصادی ایران بود. این کشور که از دوران قاجار توانسته بود ایران را تحت سلطه‌ی خود درآورد، از طریق نفت سلطه‌ی سیاسی هم یافته بود، زیرا تمام اقتصاد ما بر پایه‌ی نفت بود و نفت در اختیار انگلستان قرار داشت. بنابراین از دست دادن امتیازات نفت به‌نوعی پایان سلطه‌ی سیاسی نیز محسوب می‌شد. نفوذ سیاسی انگلیس در حدی بود که شاه عملاً در بسیاری از امور، کاملاً تابع دولت انگلستان بود: «انگلیسی‌ها نفوذ فوق‌العاده و شناخت بسیار از اوضاع اجتماعی‌اقتصادی ایران در طول یک قرن و نیم به صورت ممتد داشتند که قدرت مانور شاه را شدیداً محدود می‌کرد.»[۱۱] طی این دوران، دولت انگلستان در بسیاری از امور سیاسی ایران، اعم از انتقال قدرت از رضاشاه به فرزندش و... نقش مستقیم داشت و از این راه منافع خود را تأمین می‌کرد. از طرفی محمدرضاشاه نیز به‌نوعی مجبور به تبعیت از خواسته‌های انگلیس بود. بنابراین طبیعی بود که استقلال اقتصادی، زمینه‌ی استقلال سیاسی را نیز فراهم کند. تبعات ملی شدن صنعت نفت آن‌چنان ضربه‌ی هولناکی بر استعمار انگلستان وارد نمود که به تحریم صادرات نفت ایران مبادرت کرد. این موضوع «دولت را با مشکلات حاد اقتصادی مواجه کرد و علاوه بر سیاست خارجی و داخلی اقتصاد نیز درگیر مشکل نفت شد. این مشکلات اقتصادی بدون شک در زمینه‌سازی کودتا و سقوط دولت ملی، مؤثر بود.»[۱۲] و متأسفانه با تشکیل دولت کودتا، دولت انگلستان، به همراه رقیب نوظهور خود، آمریکا توانست بسیاری از امتیازات ازدست‌رفته را به دست آورد. بنابراین گرچه حرکت ملی شدن صنعت نفت تاحدودی توانست منافع مردم ایران را در قراردادهای نفتی حفظ کند، اما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از خارج وارد می‌شد و پایانی برای حضور شرکت‌های نفتی خارجی در صنعت نفت ایران متصور نبود. با این حال، این جنبش قدمی مهم در مبارزه با استعمار و رهایی از وابستگی از کشورهای استعمارگر برداشت که نشان از آگاهی مردم و روحانیون و نیز عزم آنان در مبارزه با غارت و چپاول بیگانگان داشت. همان‌طور که رهبر انقلاب نیز فرمودند: «انگلیسی‌ها نفت ایران را مِلک شخصى خود به حساب آورده بودند و ده‌ها سال استفاده‌ی غاصبانه مى‌کردند و مال ملت ایران را تقریباً مفتِ مفت مى‌بردند... اما این بساط را نهضت ملى شدن صنعت نفت به هم زد.» بنابراین هرچند این نهضت نتوانست اهداف آرمانی خود را تحقق بخشد، اما پیشرو در راه آزادی و استقلال بود و با الگوسازی خود برای سایر کشورها، موقعیت استعمار انگلیس را در منطقه‌ی خاورمیانه به‌شدت به خطر انداخت و نقطه‌ی آغاز خروج انگلیس استعمارگر از منطقه‌ی خاورمیانه را رقم زد. پی‌نوشت: [۱]شیخ نوری، محمد امیر (۱۳۸۶)، «عملکرد استعمار در جهان و ایران»، نشریه‌‌ی زمانه، شماره‌ی ۵۶، ص ۱۹. [۲] شیخ نوری، همان، ص ۱۹. [۳] همان، ص ۲۰. [۴] همان. [۵] ازغندی، علیرضا (۱۳۸۴)، روابط خارجی ایران ۵۷-۱۳۲۰، نشر قومس، ص ۲۲۱. [۶] محمدعلی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ج ۱، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی، تهران، پاپیروس، ۱۳۶۶، ص ۶۵. [۷] هوشنگ مهدوی، عبدالرضا (۱۳۸۵)، روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، انتشارات امیرکبیر، ص ۳۸۸. [۸] همان، ص ۳۹۰. [۹] فرهمند عراقی، علی (۱۳۸۲)، «تأثیرات خارجی جنبش ملی نفت ایران»، فصلنامه‌ی تاریخ روابط خارجی، شماره‌ی ۱۵، ص ۲۳. [۱۰] همان، ص ۱۴. [۱۱] ازغندی، علیرضا (۱۳۸۴)، روابط خارجی ایران ۵۷-۱۳۲۰، نشر قومس، ص ۴۶. [۱۲] «از بلای سیاه تا نفرین منابع»، اقتصاد انرژی، ۱۳۸۸، شماره‌ی ۱۲۴، ص ۲.(برهان) ]]> سیاست Wed, 15 Mar 2017 18:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfxcd1.w6dcyagiiw.html سال را با یاد شهدا بدرقه کنیم http://siasatrooz.ir/vdccm4qo.2bq4s8laa2.html موسم بهار از راه می‌رسد و کم‌کم باید سال ۹۵ را به خاطره‌ها سپرد و چه زیباست سنتی که ایرانیان در یاد کردن خاطره‌های سال‌های قبلشان داشته و بر همین اساس بر سر مزار عزیزان از دست رفته خود در روزهای پایانی سال حاضر می‌شوند زیبایی دیدن این لحظات وقتی مضاعف می‌شود که عده‌ای را می‌بینی که لحظات پایانی سال را در مزار شهدا سپری کرده به یاد آنهایی که امروز گمنام در زیر خروارها خاک خوابیده‌اند، آنها رفتند تا امروزمان درگیر آرامش باشد و امروز عده‌ای برای قدردانی از آنهایی‌که حتی نخواستند نامشان به عنوان قهرمان ملی ثبت شود به صف شده‌اند. آمده‌اند تا سالشان را به یاد ایثارگرانی به پایان برسانند که در لحظه لحظه زندگی و هشت سال دفاع مقدس بی‌آنکه به گذر زمان توجه کنند برای آبادی و آرامش این آب و خاک جنگیده‌اند. این روزها دیدن صحنه حضور مردم قدردان بر سر مزار شهدای گمنام، شهدای انقلاب و جنگ و شهدای مدافع حرم دیدنی است چون به خانواده‌هایی‌که برای آرامش امروز مردم عزیزانشان را فدا کرده‌اند یادآوری شود که مردم ایران قدرشناسند هر چندکه ممکن است دلخوری‌ای از مسئولان و برخی دست‌اندرکارانی که مسبب ایجاد املاک نجومی، اختلاف طبقاتی، حقوق‌های نجومی و برخی رانت‌ها و اختلاس‌ها هستند دلخور باشند و به قول رهبری از این اتفاقات گله داشته باشند اما با همه گلایه‌های به حق از مسئولانی که امروز قصورشان آنها را آزرده کرده است، قدر ایثارگرانی را که فداکارانه جانشان را پای اعتلای کشور گذاشتند می‌دانند و حاضرند بهترین ساعات عمرشان را که به دلیل تعطیلات کنار خانواده هستند همراه با عزیزانشان بر سر مزار گمنامانی سپری کنند که آرامش امروزشان را مدیونشان هستند. اما به همین مناسبت بهشت زهرای تهران هر ساله میزبان میلیون‌ها زائر اهل قبور و شهدا است، در همین زمینه مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) نیز از توزیع گل و گلاب رایگان همزمان با روزهای آخر سال در میان زائران اهل قبور خبر داد. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) در این‌باره گفت: به مناسبت روزهای آخر سال مراسم ویژه در بهشت زهرا(س)ی تهران برگزار خواهد شد.بر همین اساس مقرر شده ۵ هزار نیروی پلیس راهور از میدان تجریش تا بهشت زهرا(س) مسئولیت راهنمایی زائران را بر عهده داشته باشند. اکبر توکلی با اشاره به نصب ۱۰۰ تابلوی ترافیکی در سطح بهشت زهرا(س) اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۰۰ تابلوی ترافیکی در سطح بهشت زهرا(س) نصب شده تا شهروندان بتوانند راحت‌تر به قطعات مورد نظر خود راه پیدا کنند. وی از رفع برخی موانع فیزیکی در سطح بهشت زهرا(س) خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده موانع فیزیکی، راهبندها و همچنین برخی مشکلات پیشین در سطح بهشت زهرا(س) برای تردد شهروندان برطرف شود. وی با اشاره به توزیع بروشور راهنما در میان شهروندان خاطر نشان کرد: قرار است همزمان با شب جمعه آخر سال بروشورهای راهنما در اختیار شهروندان قرار گیرد تا آنها بتوانند راحت‌تر به مسیرهای مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) درخصوص نصب بالن راهنما در بهشت زهرا(س) اظهار کرد: قرار است در ۱۵ نقطه اصلی بهشت زهرا(س) بالن‌های راهنما نصب شود و این بالن‌ها بیشتر در اطراف درهای اصلی و قطعات شهدا نصب می‌شوند. توکلی اهدای گل به زائران قبور شهدا را یکی دیگر از برنامه‌های سازمان دانست و گفت: قرار است در میان زائران حاضر در قطعات شهدا گل،‌ گلدان و گلاب توزیع شود. وی از عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا خبر داد و گفت: کار عطر افشانی و غبارروبی مزار شهدا به خصوص شهدای گمنام در دستور کار قرار گرفته است، ضمن اینکه نسبت به نصب پرچم‌های جدید بر سر مزار شهدا اقدام شده است. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با اشاره به برپایی آخرین دعای کمیل و دعای ندبه سال در مجموعه بهشت زهرا(س) بیان کرد: آخرین دعای کمیل و دعای ندبه در سالن دعای ندبه برگزار می‌شود. وی برپایی ایستگاه‌های صلواتی را از دیگر اقدامات سازمان بهشت زهرا(س) طی روزهای آتی خبر داد و اظهار کرد: مقرر شده ۸ ایستگاه صلواتی نسبت به خدمات‌رسانی اقدام کرده تا شهروندان در روزهای آخر سال با مشکل مواجه نشوند. وی با تاکید بر لزوم فراهم کردن شرایط به منظور تردد آسان زائران قبور شهدا و سایر اموات تصریح کرد: برای تردد آسان زائران حرم مطهر امام خمینی(ره) به سمت قطعات شهدا ۴۰ دستگاه خودروی برقی جهت جابه‌جایی شهروندان به صورت رایگان در نظر گرفته شده است. توکلی از راه‌اندازی میدان میوه و تره‌بار در مجموعه بهشت زهرا(س) خبر داد و عنوان کرد: قرار شده مرکزی تحت عنوان میدان میوه و تره‌بار در مجموعه بهشت زهرا(س) راه‌اندازی شود تا شهروندان بتوانند نسبت به خرید محصولات مورد نظر خود اقدام کنند. وی با اشاره به برپایی مراسم ویژه تحویل سال در قطعات شهدا اظهار کرد: امسال مراسم ویژه تحویل سال را در قطعات شهدا خواهیم داشت ضمن اینکه نمایشگاه گردشگری عطر یار که شامل نمایش توانمندی اقوام و عشایر می‌شود را در ایام نوروز خواهیم داشت. مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) با ارائه توصیه‌ای به شهروندان حاضر در بهشت زهرا(س) در ایام پایانی سال گفت: انتظار ما این است که شهروندان برای حضور در بهشت زهرا(س) از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده ضمن اینکه زمان حضور مراقب کودکان خود باشند. اما به جز موارد یاد شده امسال در بهشت زهرا(س) به مناسبت ولادت حضرت زهرا جشنی را تحت عنوان ماران آسمانی برپا کرده و آنهایی که مادرشان آسمانی شده است می‌توانند در این مراسم شرکت کرده و به گرامی داشت یادمادرشان در جمع کثیری از افراد بپردازند. در عین حال یکی از نکاتی را که قرار شد سازمان بهشت زهرا(س) دنبال کند پیگیری مراسمی تحت عنوان ولادت شهدا و در عین حال پذیرفتن یک شهیدی که پدر و مادرش فوت کرده‌اند توسط زوجهای جوان باشد که البته هنوز این موارد به طورعملیاتی به اجرا در نیامده اما با همه این تفاسیر علاقه‌مندان خودش را جذب کرده است. مائده شیرپور ]]> جامعه Wed, 15 Mar 2017 18:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdccm4qo.2bq4s8laa2.html پیام‌های آستانه http://siasatrooz.ir/vdcgq79y.ak97q4prra.html نشست آستانه با محوریت سوریه با حضور نماینده نظام سوریه، ایران، ترکیه و روسیه در حالی برگزار شد که این نشست پیام‌های قابل تاملی به همراه داشت. نخست آنکه محور این نشست ادامه آتش‌بس و افزایش کمک‌های مردمی بوده است این مساله نشانگر اراده نظام سوریه برای برقراری امنیت و ثبات پایدار است. نکته دیگر رفتار معارضه در قبال این نشست است گروه‌هایی که به ادعای امریکا به دنبال راهکار سیاسی بوده و نظام سوریه را به سرکوب آنان متهم می‌کند بسیاری از این گروه‌ها حاضر به حضور در نشست آستانه نشده‌اند این امر نشانگر ماهیت غیرمردمی و زیاده‌خواهانه این گروه‌هاست که موجب می‌شود تا این گروه‌ها در کنار گروه‌های تروریستی قرار بگیرند. گروه‌هایی که مورد حمایت برخی کشورهای عربی و غربی هستند در این نشست به دنبال کارشکنی در روند مذاکرات بوده‌اند که این امر از یک‌سو نشانگر حقانیت مواضع سوریه مبنی بر عدم مذاکره با این گروه‌ها است و از سوی دیگر واهی بودن ادعای امریکا و شرکای منطقه را مبنی بر رویکرد راه حل سیاسی نشان می‌دهد. آنچه در ورای این نشست به چشم می‌خورد آن است که سوریه و متحدانش از همه ظرفیت‌ها برای تحقق صلح و ثبات در کشور بهره می‌گیرند اما معارضان تحت حمایت امریکا و شرکایش همچنان در مسیر بحران‌سازی گام برمی‌دارند که زمینه‌ساز تشدید تنش‌ها در سوریه می‌شود. نکته قابل تامل نوع رفتارهای ترکیه در نشست وین است در حالی آنکارا با حضور در این اجلاس ادعای می‌کرد حل بحران سوریه را مطرح می‌سازد اما همچنان تحرکات نظامی آن علیه دمشق ادامه دارد دوگانگی رفتاری ابهامات بسیاری را در صداقت آنکارا برای حل بحران سوریه ایجاد کرده است که پایان دادن به اقدامات نظامی و حضور صادقانه در روند مذاکره راهکار آنکارا برای پایان دادن به نگاه منفی جهانی به رفتارهایش در قبال سوریه است. در جمع‌بندی کلی از آنچه در باب نشست سوریه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که همچنان یک مانع بزرگ برای تحقق راهکار سیاسی در قبال حل بحران سوریه وجود دارد و آن عدم صداقت امریکا و شرکای منطقه‌ای آن است که موجب شده تا گروه‌های معارض به دنبال استمرار رفتارهای غیراصولی در قبال مذاکرات باشند. در این میان نقش سازمان ملل و عدم اقدامات آن برای مقابله با این خرابکاری‌ها ابهامات بسیاری را در باب صداقت این سازمان برای حل بحران سوریه در افکار عمومی جهان ایجاد کرده است بر این اساس اگر سازمان ملل به قضاوت افکار عمومی درباره خود اهمیت می‌دهد باید هر چه سریع‌تر با اقدامی قاطع به حواشی و شایعات ایجاد شده پایان دهد. ]]> علي تتماج جهان Wed, 15 Mar 2017 18:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgq79y.ak97q4prra.html روابط آنکارا - برلین بر لبه پرتگاه http://siasatrooz.ir/vdcipva3.t1avz2bcct.html نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن تنش در روابط آلمان با ترکیه، بیشتر مردم آلمان از خروج نظامیان این کشور از ترکیه حمایت می‌کنند. بنابر گزارشی که روزنامه آلمانی «ولت» منتشر کرده است، ۷۹.۶ درصد افراد پرسش شونده از خروج نظامیان کشورشان از ترکیه حمایت کرده‌اند. ۴۰.۸ درصد از آنها گفته‌اند که خواستار حضور این نیروها در کشور دیگری هستند در حالی که ۳۸.۸ درصد از آنها گفته‌اند که می‌خواهند نظامیان کشورشان به آلمان باز گردند. فقط ۱۴.۸ درصد با ماندن این افراد در ترکیه موافقند. قانونگذاران آلمانی از طیف‌های مختلف سیاسی هم از ارتش این کشور خواستند تا نظامیان خود را از پایگاه نظامی خود در ترکیه خارج کند. حزب سوسیال‌مسیحی آلمان با اشاره به متشنج شدن روابط میان آنکارا - برلین، از دولت آلمان خواست تا نیروهای نظامی این کشور را از پایگاه اینجرلیک خارج کند. اینجرلیک پایگاه هوایی بسیار مهمی در ترکیه و در نزدیکی مرز سوریه است. «فلورین هان» سخنگوی سوسیال‌مسیحی‌ها در امور خارجی و امنیتی در این مورد به روزنامه «بیلد‌آم‌زونتاگ» گفت: «در این شرایط متشنج، امکان اینکه دولت ترکیه بتواند حمایت از نظامیان را در اینجرلیک تضمین کند.» وی افزود: «آلمان نباید اجازه بدهد که نظامیان این کشور وسیله‌ای برای چانه‌زنی اردوغان تبدیل شوند.» رئیس دفتر صدراعظم آلمان در انتقاد شدید از رویکرد سیاستمداران ترکیه‌ای در برابر تنش‌های کنونی گفت که آلمان این اختیار را دارد و می‌تواند از سفر سیاستمداران ترکیه‌ای به آلمان جلوگیری کند. «پتر آلتمایر» رئیس دفتر صدراعظم آلمان سیاست‌مداران ترکیه را تهدید کرد که به آنها اجازه ورود به آلمان داده نخواهد شد. وی ضمن انتقاد از سیاست‌های انتخاباتی مقامات ترکیه‌ای در آلمان همچنین به مقایسه سیاست‌های کشورش با نازی‌ها واکنش نشان داد. آلتمایر در این مورد به فونکه مدین گروپه گفت: «ممنوعیت سفر آخرین اقدام است که ما چنین حقی خواهیم داشت.دولت آلمان مقایسه با نازی‌ها و اتهامات عجیب و غریب را تحمل نخواهد کرد. ترکیه همیشه به ارزش‌های بزرگی اشاره می‌کند که احترام کشورش را از بین نمی برد اما آلمان هم افتخار خود را دارد.» در این میان «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور فرانسه ضمن اعلام اینکه اتحادیه اروپا به ترکیه نیاز دارد، از گفت‌وگو برای حل مناقشات به وجود آمده میان این کشور و اتحادیه اروپا حمایت کرد. کشورهای اروپایی اصلاحات قانون اساسی ترکیه را گامی در جهت تثبیت قدرت «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه تا نیمه دهه آینده میلادی می‌دانند و آن را اقدامی غیردموکراتیک خوانده‌اند. اردوغان در تلاش است تا با جلب حمایت مردمی، نظام سیاسی این کشور را از نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل کند. وزیر خارجه ترکیه تهدید کرد از توافقی که با اتحادیه اروپا بر سر مهاجران داشته، خارج خواهد شد. «مولود چاووش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد کشورش دیگر دلیلی برای پایبند ماندن به توافق با اتحادیه اروپا حول ممانعت از ورود مهاجران به این قاره نمی‌بیند. درپی تنش‌های میان هلند و ترکیه، رئیس‌جمهور ترکیه دستور داد توافق خواهرخواندگی دو شهر استانبول و روتردام لغو شود. «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه مجددا با متهم کردن دولت هلند به دست داشتن در قتل‌عام ۸هزار بوسنیایی، به قرارداد «خواهرخواندگی» دو شهر استانبول و روتردام پایان داد. موشه یعلون وزیر جنگ سابق اسرائیل ضمن هشدار نسبت به بی‌ثباتی اوضاع در خاورمیانه، گفت: رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه قصد دارد امپراتوری جدید عثمانی را تشکیل دهد. یعلون قصد دارد کمپینی را تشکیل دهد تا نخست‌وزیر آینده رژیم صهیونیستی شود. وی درباره نگرانی‌هایش درخصوص اوضاع منطقه با خبرنگاران خارجی صحبت کرده است. ]]> جهان Wed, 15 Mar 2017 18:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipva3.t1avz2bcct.html رشد اقتصادی کاغذی http://siasatrooz.ir/vdcamano.49na615kk4.html روز گذشته سخنگوی دولت در آخرین نشست خود از اعداد و ارقامی لب به سخن گشود که در طول یکسال گذشته برای هر یک از آنها اما و اگر و ابهامات گسترده‌ای وجود داشته است. محمدباقر نوبخت در آخرین نشست خبری خود ار پرداخت تسهیلات به تولید سخن گفت و اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون به ۲۴ هزار و ۱۳۳ واحد تولیدی کوچک و متوسط نیمه فعال و فعال اعتباری حدود ۱۶ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش تسهیلات داده شده است. این گفته وی در حالی مطرح شده که در یکسال گذشته اخبار و مستندات زیادی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در کشور صادر شده و هیچ‌یک از متولیان پاسخی برای آن نداده‌اند و همواره به گونه‌ای عمل کرده‌اند که حوزه صنعت و تولید رو به رونق بوده و خبری از رکود؛ نبود نقدینگی و سایر مشکلات از این دست وجود ندارد. سخنگوی دولت در حالی اعلام کرد که اشتغال‌زایی در کشور روند مطلوبی داشته که براساس آمار مرکز آمار به عنوان نهاد رسمی کشور؛ نرخ بیکاری در کشور به جای تک‌رقمی شدن بیشتر شده و به رقم ۱۲.۴ درصد رسیده است. به گفته نوبخت "در پاییز ۹۲ جمعیت شاغل ۲۰ میلیون و ۸۷۳ هزار نفر بودند که این میزان در پاییز ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۴۱۶ نفر رسیده‌ است که جمعیت شاغل از پاییز ۹۲ تا ۹۵، یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۱۳ نفر افزایش پیدا کرده است." نکته جالب در گفته‌های نوبخت آن بود که وی در پاسخ به انتقادات کارشناسان مبنی بر رقم رشد اقتصادی مدعی شد که "لزوماً نباید نرخ رشد منجر به افزایش نیروی کار شود، تا زمانی که ما در رکود هستیم، تعداد کارکنان باید کم شود." این گفته وی در حالی مطرح می‌شود که طبق گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به عنوان دو شاخص اقتصادی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد به این معنی که رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود. براساس آمار موجود؛ در سال ۹۱ نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصد کاهش یافته و منفی ۵.۴ درصد شده که با وجود این کاهش قابل توجه، نرخ بیکاری فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پیدا کرده است . اما در سال ۹۲ تقریبا رابطه معناداری بین دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشاهده شده به طوریکه در این سال در حالی که نرخ رشد اقتصادی با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۲.۲ درصد رسید، اما نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافته است؛ به طوریکه با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۳ به میزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است. همچنین طی سال ۹۴ نیز نرخ رشد اقتصادی با ۲ درصد کاهش به مثبت یک درصد و در مقابل نرخ بیکاری با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسید. سخنگوی دولت در واکنش به انتقادهای صورت گرفته به دولت مدعی است "هیچ اشکالی نیست و منتقدان دولت در هر موضوعی می‌توانند چالش کنند، منتهی وقتی آمار رسمی قانوناً اعلام می‌شود، همین‌جوری کلی گفتن که نیست و القای شبهه، چیزی را حل نمی‌کند." این گفته نوبخت درحالی مطرح می‌شود که طبق آمار مرکز آمار که در دی‌ماه ۹۵ منتشر شد؛ شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز با ۰.۹درصد کاهش، تورم منفی ۷ درصدی برای این بخش ایجاد کرده است. مرکز آمار دراین گزارش خود آورده است که شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷.۵رسیده که نسبت به شاخص فصل قبل (۱۹۹.۱)، ۰.۸ درصد کاهش و شاخص فصل مشابه سال قبل (۱۹۹.۴)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است. همچنین این مرکز به عنوان نهاد رسمی اعلام آمار آورده است که درصد تغییرات شاخص کل در۴ فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) منفی ۰.۷ درصد بوده است که نسبت به تورم ۴ فصل منتهی به فصل تابستان ۱۳۹۵(منفی ۱۰.۱ درصد)، افزایش داشته است. همچنین در سایر گزارش مرکز آمار ایران که بهمن‌ماه ۹۵ اعلام شد؛ تورم کل در دوازده ماهه منتهی به بهمن ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بود؛ ضمن اینکه در این گزارش آمده است که تورم نقطه به نقطه هم به ۷.۱ درصد رسیده است. نوبخت بر این ادعاست که "وقتی می‌گوییم «رشد اقتصادی» این عدد است، می‌توانیم سؤال کنیم این عدد محصول کدام اقدام است و ما هم باید آمار، عدد و رقم بگوییم، همین‌طوری کلی و کیلویی حرف زدن که به نظر نمی‌رسد چنین عددی باشد، این حرف‌ها جواب عملی و کارشناسی نسبت به آمارهای رسمی دولت نیست." اگر چه نوبخت مدعی است که روند اقتصاد در شرایط مطلوبی است اما آنچه از شواهد امر بر می‌آید اکثریت مردم با مشکل معیشتی روبه‌رو هستند و برخلاف ادعای متولیان هیچ اتفاق خاصی در سبد معیشت مردم به خصوص قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه رخ نداده بلکه کم شدن قدرت خرید مردم را به همراه داشته است به طوریکه این افراد مجبور به حذف حجم وسیعی از کالاهایی اساسی که نقش اساسی در سلامت و تندرستی افراد شده‌اند اما با این وجود متولیان همچنان معتقدند شرایط معیشتی برای مردم مطلوب و جای نگرانی وجود ندارد و رسانه‌ها در این خصوص همواره درصدد سیاه‌نمایی هستند. ]]> اقتصاد Wed, 15 Mar 2017 18:02:28 GMT http://siasatrooz.ir/vdcamano.49na615kk4.html