سیاست روز - پربيننده ترين عناوين :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/ Wed, 16 Oct 2019 22:30:51 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 16 Oct 2019 22:30:51 GMT 60 سرگیجه دستگاه‌های جاسوسی جهان http://siasatrooz.ir/vdcjtvevxuqev8z.fsfu.html ]]> سیاست Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjtvevxuqev8z.fsfu.html همگام با ۱۱۳ سال تورم قانون و قانونگذاری!؟ http://siasatrooz.ir/vdcipzazpt1azr2.cbct.html مقدمه «آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی آن عمل می کند و ریاست آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی منصوب می شود. گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش ها سندی رسمی و متقن با قابلیت استنادی، اطمینان بخشی، روایی و پایایی نتایج است. سفارش دهنده این پژوهش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و مجری آن دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) است که هر دو از بخش های تابعه مستقیم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هستند. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش تحقق آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات و تحلیل آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست. رسمیت گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید این حقیقت است که در انتخاب موضوع و روش و مراحل انجام پژوهش، کلیه ملاحظات علمی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مضافا اینکه شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نزد پژوهشگران و فرآیند پژوهش حفظ و رعایت شده است. به عبارت دیگر انجام پژوهش و انتشار این گزارش، وظیفه ذاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و نوعی نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه است. انتشار این گزارش به معنای واقعی کلام، دلیل روشن و قاطع برای ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کشور و ناتوانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در انجام وظایف ذاتی خویش است. پرداختن به آسیب های قانونگذاری و پرسشگری مستمر پیرامون علل و آثار آن می تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای کارآمدی قوانین در راستای حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشمان ملت بزرگوار ایران مجسم سازد. ۱۴ آسيب های مربوط به مرحله پيش از آغاز فرايند قانونگذاري نمايندگان به عنوان اصلي ترين ركن قوه مقننه، نقشي اساسي در پيشبرد اهداف و انجام وظايف مجلس شوراي اسلامي دارند. نگاهي اجمالي به وظايفي كه به موجب قانون اساسي بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است، جايگاه حياتي اين بخش از نظام جمهوري اسلامي را نمايانتر مي كند. تصويب قوانين مورد نياز خصوصا قوانين برنامه و بودجه به عنوان تنها مرجع عام قانونگذاري، نظارت بر قوه مجريه، رسيدگي به شكايات از طرز كار قواي سه گانه، تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله مهم ترين وظايف نمايندگان مجلس است كه بي ترديد، حضور نمايندگان متخصص، متعهد و كارآمد، تأثيري مستقيم در حسن انجام اين وظايف دارد. تنها اگر بخواهيم وظيفه مهم قانونگذاري را مورد مداقه قرار دهيم، خواهيم ديد كه طرح ها و لوايح مختلفي براي تصويب و تبديل شدن به قانون، در موضوعات و حوزه هاي گوناگون و متفاوت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، امنيتي و... به مجلس ارائه مي شوند كه بررسي آنها نيازمند مطالعات دقيق كارشناسي در حوزه هاي ذيربط بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع شخصي، جناحي و محلي است؛ چه آنكه در بسياري از موارد، تصويب صحيح يك قانون مي تواند راهگشاي رفع بسياري از مشكلات مردم و حكومت باشد و در مقابل اتخاذ يك تصميم نابجا آثار زيان بار و جبران ناپذيري را به مردم و كشور تحميل كند. بررسي سابقه ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد، در هر دوره، در كنار نمايندگان متخصص، متعهد و كارآمدي كه به مجلس راه پيدا كرده اند، نمايندگاني نيز حضور داشته اند كه فاقد توانايي هاي لازم بوده و در مواقع لزوم، مشاركتي در اتخاذ تصميمات مجلس نداشتند. معيارها و ضوابط حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نحوه انتخاب نمايندگان به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است كه قانون در كنار ساير قوانين و مقررات مرتبط در حوزه انتخابات، همراه با نهادها و دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص، نظام انتخابات كشور را شكل داده است. با عنايت به توضيحات پيشگفته، گام اول در فراهم كردن زمينه حضور نمايندگان طراز جمهوري اسلامي و جلوگيري از راهيابي افراد ناكارآمد به مجلس، اصلاح بخش هايي از نظام انتخاباتي است كه در اين مهم نقش تعيين كننده اي دارد. ۱۵ عدم تعيين ضوابط تبليغات انتخاباتي و نحوه تأمين مالي آن و عدم نظارت صحيح و كامل بر اين موارد يكي از موضوعاتي كه در نظام هاي سياسي متكي به آراي عمومي، در بهره گيري از راهكار انتخابات داراي اهميت زيادي است، تبليغات انتخاباتي است. اين امر در هر نظام حقوقي در چارچوب ارزش هاي بومي و تجارب تاريخي موجب ايجاد مقررات متنوعي شده است تا به اين وسيله از هرگونه تبليغ مخرب جلوگيري و انتخاباتي سالم برگزار شود. تبليغات انتخاباتي تابع اصول بسيار مهمي همانند وجود آزادي هاي سياسي در امر تبليغات، قرار دادن فرصت برابر رسانه ها در اختيار داوطلبان نمايندگي، صداقت، احترام به داوطلبان و ديگر اشخاص، رعايت حدود مقرر در قانون و ... است. اما از سوي ديگر با توجه به اينكه رقابت ناسالم همواره بين داوطلبان يك انتخابات محتمل است و برخي از نامزدها و احزاب از ابزارهاي قانوني و عملي كه در اختيار دارند به گونه اي استفاده مي كنند كه روند طبيعي انتخاب و حاكميت مردم را تحتالشعاع قرار مي دهند، نظارت بر مراحل مختلف انتخابات، ضرورت مي يابد خصوصا مرحله تبليغات كه به عنوان يكي از مهم ترين مراحل، نقش مهمي در نتيجه و سلامت انتخابات دارد؛ ازاين رو نظارت بر روند انتخابات و تبليغات يكي از سازوكارهاي كليدي تأمين سلامت انتخابات است. همچنين بدون شك منابع پولي و مالي تبليغات و نيز هزينه هايي كه كانديداها در رقابت هاي انتخاباتي انجام مي دهند، تأثير انكارناپذيري در نتيجه انتخابات دارد. به همين جهت، از يكسو تنظيم ضوابط مربوط به تبليغات و از سوي ديگر نظارت بر اين مرحله از انتخابات و هزينه هاي آن امري ضروري و حياتي تلقي مي شود و نهاد ناظر به عنوان مسئول تضمين سلامت انتخابات مي بايست به اين موضوع توجه كرده و احراز نمايد كه اولا تبليغات به نحو صحيح و مطابق قانون صورت گرفته است، و ثانيا منابع مالي و پولي نامزدها در تبليغات انتخاباتي شفاف بوده و از طرق غيرمشروع و غيرقانوني تأمين نشده است و ثالثا، تبليغات و هزينه هاي آن اراده واقعي مردم را تحت تأثير قرار نداده است. با توجه به اهميت اين موضوع، امروزه تقريبا در تمامي كشورهاي دنيا، قوانين و مقرراتي براي تنظيم فعاليت هاي تبليغاتي نامزدها و احزاب سياسي و نظارت بر فعاليت هاي مالي آنها در جريان انتخابات وجود دارد. اين قوانين شامل مواردي همچون ممنوع يا محدودسازي دريافت كمك هاي مالي از برخي منابع خاص، تعيين سقف مشخص براي هزينه هاي انتخاباتي احزاب سياسي و نامزدها در جريان انتخابات و تعيين شرايطي براي برخورداري احزاب و نامزدها از كمكهاي دولتي در جريان انتخابات مي شود. لكن نظام حقوقي ما تاكنون از چنين نظاماتي برخوردار نبوده است. در ايام رقابت هاي انتخاباتي شاهد گونه هاي مختلفي از تبليغات در قالب هاي متفاوتي هستيم اعم از نصب بنر و بيلبورد، چاپ و توزيع پوستر، بروشور و تراكت، توليد و پخش مستند و نماهنگ تبليغاتي، برگزاري همايش ها و ميتينگ هاي انتخاباتي، راه اندازي كارناوال و در زمان حاضر نيز از ظرفيت هاي فضاي مجازي در سطح وسيعي استفاده مي شود. اما در كنار اين موارد بعضا گونه هاي خاصي از تبليغات نيز به چشم مي خورد كه تا حد زيادي نامتعارف است. حضور نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در مناطق مختلف حوزه انتخابيه و ارائه كمك هاي متنوع مالي اعم از هداياي نقدي و غيرنقدي، تجهيز منازل، اماكن عمومي، ضيافت هاي مكرر اطعام همراه با هزينه هاي قابل توجه ازجمله اين اقدامات نامتعارف تبليغاتي است كه تلاش مي شود به كمك آن، رأي و نظر واجدان شرايط حوزه هاي انتخابيه جلب شود. در مواردي نيز سخنراني هاي برخي نامزدهاي نمايندگي مجلس، شامل وعده هاي متنوع و بي اساس درخصوص فراهم كردن زمينه اشتغال در شهر، رفع مشكلات زيرساختي و اجرايي و ارائه تجهيزات و امكانات و... است كه در كنار تخريب كانديداهاي رقيب، مجموعه اي از تبليغات غيرصحيح، ناسالم و دور از شأن نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را به نمايش مي گذارد. مواد مذكور در فصل ششم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بيانگر الزامات حاكم بر تبليغات انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. اين مواد به اصولي همانند حد و مرزهاي تبليغات، عدم استفاده از امكانات عمومي، عدم تخريب ساير داوطلبان نمايندگي و ... اشاره دارد اما اين اصول، با توجه به مقدمه پيشگفته جامع و كامل نيست و لازم است با رعايت اصول حاكم بر تبليغات سالم و شفافيت مالي هزينه هاي تبليغاتي و مبتني بر تجربيات دوره هاي مختلف انتخاباتي، اصلاح شود. در اين راستا ازجمله مواردي كه لازم است در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، احصاي حصري روش هاي تبليغاتي است كه در كنار اين امر لازم است، بسترهاي لازم در صدا و سيما و رسانه هاي جمعي براي تبليغات نامزدها فراهم شود. علاوه بر اين لازم است امكانات و زمينه هاي مورد نياز براي اشراف كامل و نظارت همه جانبه مراجع نظارتي در ايام تبليغات انتخاباتي فراهم شود تا به درستي بر حسن اجراي ضوابط مندرج در قانون نظارت شود. همچنين با توجه به گستردگي حوزه هاي انتخابيه همراه با اقدام برخي نامزدها در شروع زودهنگام تبليغات انتخاباتي، لازم است ضمن واقعي و منطقي كردن ضوابط انتخاباتي و تعيين دقيق و حصري روش هاي صحيح تبليغات، مصاديق تخلفات نيز به وضوح تعيين شده و ضمانت اجراي كافي براي آن در نظر گرفته شود و علاوه بر اين امكانات و اختيارات لازم براي مراجع نظارتي فراهم گردد تا بر نظارتي فراگير و مثمر ثمر بر فعاليت هاي انتخاباتي قادر باشند. همه اين موارد باعث شد تا مقام معظم رهبري در بندهاي متعددي از سياست هاي كلي انتخابات به صورت مستقيم و غيرمستقيم، تبليغات و ضروريات و ضوابط كلي آن را مورد توجه قرار دهند كه از آن جمله مي توان به بندهاي ۳ الي ۶ اين سياست ها اشاره كرد. لذا با توجه به همه اين موارد ضرورت دارد در راستاي تأمين اهداف مذكور ضمن پيش بيني ضوابط لازم الرعايه در تبليغات انتخاباتي و نظارت مالي بر انتخابات، مؤلفه هاي لازم جهت تنظيم تبليغات انتخاباتي و تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغاتي احصاء و در مرحله بعد، حسب مورد ضمانت اجراهاي مناسب در اين خصوص مشخص شود. به منظور واکاوی دقیق آسیب های فوق الذکر و ریشه یابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگویی بموقع تقسیم کار ملی موجب تقویت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقیمانده تا انتخابات دوره جدید مجلس شورای اسلامی می شود. پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیا وضع تخصصی موجود مجلس شورای اسلامی قابلیت تحقق چشم انداز بیست ساله نظام را در حوزه قانونگذاری دارد؟ - آیا راه یابی نمایندگان کارآمد به مصلحت کشور است؟ - آیا راه یابی افراد ناتوان از طریق ضعف های موجود در قانون انتخابات به مصالح انقلاب و کشور است؟ - آیا وجود تعداد زیاد نمایندگان ناتوان در طراز جمهوری اسلامی ایران می تواند قانونگذاری بر طیق سیاست های کلی نظام را به انجام برسلند؟ - توانایی علمی و عملی نمایندگان ادوار ده گانه مجلس شورای اسلامی از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه ارزیابی می شود؟ پرسشگری از دولت - وظیفه دولت در کمک به ملت در انتخاب نمایندگان کارآمد برای مجلس شورای اسلامی چیست؟ - آیا شائبه حضور و حمایت دولت ها در انتخابات به انتخاب نمایندگان کارآمد می انجامد یا ناکارآمد؟ - ناکارآمدی قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی ناکارآمد، دولت را در مقام اجرا به چه مشکلاتی مواجه می سازد. - هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی در آشنایی نمایندگان در با اقتضائات اجرایی کشور چه نقشی در کارآمدی قوانین دارد؟ - آیا تدوین لوایح کارآمد در دولت می تواند به کارآمد قانونگذاری در کشور بیانجامد؟ پرسشگری از مجلس شورای اسلامی - علت راه یابی افراد ناکارآمد به مجلس شورای اسلامی چیست؟ - چرا اعتبارنامه افراد ناکارآمد در مجلس شورای اسلامی تایید و تصویب می شود؟ - روش راستی آزمایی کارآمدی تخصصی و تجربی نمایندگان برای تایید اعتبارنامه آنها در مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می شود؟ - چرا نمایندگان ناکارآمد بر اساس الگویی خاص از سوی مجلس شورای اسلامی به ملت ایران معرفی نمی شود؟ - ویژگی های طراز کارآمدی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ پرسشگری از شورای نگهبان - آیا خیل فراوان نمایندگان ناکارآمد، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند؟ - آیا اساسا کارآمدی افراد در تایید صلاحیت آنها به عنوان یکی از ویژگی های مهم لحاظ می شود؟ - چرا شورای محترم نگهبان از نظارت استصوابی خود در راستای کارایی قانون و قانونگذاری استفاده نمی کند؟ - دلیل افت شدید صلاحیت های فنی و تخصصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی چند دوره اخیر از نظر شورای محترم نگهبان چیست؟ - آیا جلوگیری از حیف و میل شدن بیت المال و حمایت از منافع عمومی بر اساس قاعده فقهی لاضرر موجب نمی شود که شورای محترم نگهبان از تایید صلاحیت افراد ناکارآمد برای مجلس شورای اسلامی خودداری کند؟ پرسشگری از قوه قضاییه - نحوه نظارت بر کارآمدی قوانین به عنوان دستاورد کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور چگونه انجام می شود؟ - شاخص های ارزیابی قانون و قانونگذاری کارآمد از نظر سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ - نحوه تعامل نظارتی سازمان بازرسی کل کشور با مجلس شورای اسلامی در راستای ارتقای کارآمدی قانونگذاری در کشور چگونه است؟ - از نظر سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر حسن اجرای قوانین، چرا با وجود هزاران قانون و مصوبه در کشور، مشکلات متعدد در زندگی مردم بر طرف نمی شود؟ - گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ارزیابی کارآمدی قوانین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی - علت ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در ایران چیست؟ - گزارش عملکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتقای کارآمدی قوانین چیست؟ - چرا گزارش های کارشناسی منتشره از سوی مرکز پژوهش ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد؟ - آسیب شناسی عملکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتقای کارآمدی قانون و قانونگذاری چیست؟ - چرا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری علمی و پژوهشی موجود در مرکز پژوهش ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار نمی گیرد؟ نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه ]]> سیاست Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcipzazpt1azr2.cbct.html اعتماد به انگلیس با کدام پشتوانه http://siasatrooz.ir/vdcau6n6i49n6u1.k5k4.html نشست هماهنگی ایران و روسای مشترک کارگروه مدرن سازی راکتور تحقیقاتی خنداب ( اراک) با حضور هیأتی از سازمان انرژی اتمی ایران و هیأت‌هایی از چین و انگلیس دیروز در محل سازمان انرژی اتمی ایران در حالی برگزار شد که یک سوال اساسی همچنان باقی است و آن اینکه اعتماد به انگلیس با کدام پشتوانه صورت می‌گیرد. نگاهی بر سیاست های انگلیس از گذشته تاکنون نشان می دهد که آنها هرگز صداقت رفتاری نداشته و در مقاطع حساس خیانت‌های بزرگی علیه ملت ایران داشته اند از قحطی تحمیلی به ایران در طول جنگ جهانی گرفته که ۹ میلیون نفر را به کام مرگ برده تا کودتای ۲۸ مرداد و جنایاتی که علیه ملت ایران در دوران پهلوی صورت داده و زنجیره گسترده‌ای از جنایات علیه نظام اسلامی و ملت ایران از جنگ تحمیلی گرفته تا تحریم و تهدید و خباثت‌های گسترده علیه حقوق هسته‌ای ملت ایران، طراحی و مدیریت فتنه‌هایی همچون ۸۸ و... تنها بخش های کوچکی از جنایات و اقدامات ضد ایرانی، لندن است که البته حمایت‌های گسترده از تروریست‌های منافقین را نیز باید به آن افزود. برجام نیز در حالی میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید که انگلیس بیشترین کارشکنی را در اجرای برجام صورت داده و همگام با آمریکا و فرانسه با تشدید تحریم‌ها و عدم اجرای تعهداتشان عملا برجام را نقض و کنار نهاده‌اند. آنها حتی مقابل گام‌های ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامی در واکنش به بدعهدی طرف‌های مقابل ایستاده و به جای اجرای تعهداتشان به تحریم بیشتر تاکید کرده‌اند. با این شرایط این سوال اساسی مطرح است که با کدام پشتوانه می تواند به انگلیس و ادعای آنها مبنی بر طراحی جدید راکتور اراک اطمینان کرد. با سابقه‌ای که انگلیسی‌ها دارند اقدامات اخیر هسته‌ای آنها می تواند گامی برای خرید زمان و جلوگیری از گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی باشد که در قالب راکتور اراک صورت می‌گیرد هر چند که آنها سعی دارند تا چنان القا سازند که به دنبال اجرای تعهدات برجامی هستند چنانکه سفیر انگلیس در تهران تاکید کرده همکاری‌های غیرنظامی هسته‌ای یکی از مهمترین منفعت‌های برجام برای ایران است.«راب مک ایر» سفیر انگلیس در تهران با انتشار دو تصویر از جلسه دیروز هماهنگی ایران و روسای مشترک کارگروه «مدرن‌سازی رآکتور تحقیقاتی خنداب» در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: همکاری‌های غیرنظامی هسته‌ای یکی از مهمترین منفعت‌های برجام برای ایران می‌باشد. وی ادامه داد: خوشحالیم از اینکه میزبان پروفسور رابین گرایمز به همراه هیئتی از بریتانیا و چین برای گفت‌وگوهای فنی در مورد پروژه مدرن‌سازی راکتور اراک می‌باشیم. جلسه هماهنگی ایران و روسای مشترک کارگروه «مدرن‌سازی رآکتور تحقیقاتی خنداب» با حضور هیأتی از سازمان انرژی اتمی ایران و هیأت‌هایی از چین و انگلیس صبح امروز دوشنبه در محل سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. «بهروز کمالوندی» معاون امور بین‌الملل، حقوقی و مجلس، «راب مک‌ایر» سفیر انگلیس در تهران و هیأت کارشناسی از چین به ریاست «وی کینگ مینگ» از بخش همکاری‌های بین‌المللی کمیسیون انرژی اتمی چین (CAEA)، هیأت‌های سه کشور را در این جلسه سرپرستی می‌کردند. سفیر ایران در لندن از سفر هیأتی از متخصصان هسته‌ای انگلیس به ایران برای تکمیل فرآیند مدرن سازی راکتور اراک خبر داد. «حمید بعیدی‌نژاد» سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در صفحه توئیترش از سفر هیأتی از متخصصان هسته‌ای انگلیس به ایران خبر داد و نوشت: «هیأتی از متخصصان هسته‌ای انگلیسی برای تکمیل فرآیند مدرن سازی رکتور اراک که بر اساس مقررات برجام‌ صورت می‌گیرد به تهران عزیمت کرده‌اند.» وی افزود: «گروه کاری مدرن سازی رآکتور اراک علاوه بر ایران، با عضویت آمریکا و چین برگزار می‌شد که بعد از خروج آمریکا از برجام،‌ با عضویت چین و انگلیس برگزار می‌شود.» علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اخیرا در اظهاراتی اعلام کرد که حداکثر تا سه هفته آینده قسمت ثانویه رآکتور آب سنگین اراک راه‌اندازی می‌شود و افزود: بخش عمده آب سنگین اراک در قسمت ثانویه است. دوستان در ۴ سال گذشته قسمت ثانویه را به جایی رساندند که تا سه هفته آینده رونمایی خواهیم کرد و ماشین ناقص جابه جایی سوخت نیز کامل شده و تا سه هفته آینده نصب می‌شود.رئیس سازمان انرژی اتمی اوایل مهر ماه نیز با اشاره به بازطراحی مفهومی، پایه و تفصیلی راکتور آب سنگین اراک توسط متخصصان ایرانی و ارزیابی علمی و تأیید از سوی متخصصان چینی، آمریکایی و سپس انگلیسی گفته بود: انشاء الله در دو سه ماه آینده خبر خوبی در خصوص این پروژه اعلام می‌شود و اقدامات خوبی را شاهد خواهیم بود. این راکتور از نظر طراحی، اعتبار جهانی دارد. امیدواریم روزی بتوانیم اسناد علمی درباره فعالیت‌های صورت گرفته در این پروژه را در معرض رأی و قضاوت متخصصان و افکار عمومی قرار بدهیم. لازم به ذکر است وزارت امور خارجه تصمیم ایران برای اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام را «ناامیدکننده» خواند. وزارت امور خارجه انگلیس در این بیانیه اظهار داشته است: «تصمیم ایران برای تعلیق محدودیت‌هایش در فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای عمیقاً نگران‌کننده است. گام سوم ایران در کاهش تعهداتش ذیل برجام ناامیدکننده است زیرا درست زمانی این گام برداشته شده است که ما و شرکای اروپایی و بین‌المللی‌مان در حال تلاش برای کاهش تنش‌ها با ایران هستیم.» انگلیس و دیگر طرف‌های اروپایی برجام در حالی ایران طی ماههای اخیر ایران را به دلیل کاهش تعهداتش ذیل برجام سرزنش کرده و پس از هر گام ایران در کاهش تعهداتش خواستار پرهیز از برداشتن گام‌های بعدی شده‌اند که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه ایران، طرف‌های اروپایی برجام از جمله فرانسه تنها به دادن وعده و وعید اکتفا کرده و گام محسوسی در راستای تأمین منافع مشروع ایران طبق برجام برنداشته‌اند. از طرفی با وجود ادعای دولت انگلیس مبنی بر تلاش برای کاهش تنش‌ها با ایران و حمایت از برجام، در اواسط تیرماه سال جاری نیروی دریایی این کشور اقدام به توقیف یک فروند نفتکش ایرانی حامل ۲.۱ میلیون بشکه نفت خام در تنگه جبل‌الطارق کرد؛ اقدامی که وزارت امور خارجه ایران آن را به مثابه «دزدی دریایی» خواند. ایران که پیش از این در پاسخ به بدعهدی طرف‌های اروپایی برجام در عمل به تعهداتشان طی دو مرحله اقدام به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده بود، شامگاه چهارشنبه با اعلام رسمی رئیس‌جمهور حسن روحانی روند اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را کلید زد. مقامات ایران بارها تأکید کرده‌اند که منتظر اقدامات عملی از سوی اروپایی‌ها در راستای اجرای تعهداتشان ذیل برجام هستند و تا زمانی که چنین اقداماتی صورت نگیرد، کاهش مرحله به مرحله تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجام متوقف نخواهد شد. در همین حال وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به آغاز گام دوم کاهش سطح تعهدات برجامی ایران ، ضمن ابراز نگرانی در این باره گفت که هنوز مایل به پیدا کردن راهی برای حفظ توافق است.جرزی ایونینگ پست گزارش داد، جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس گفت که خواهان پیدا کردن راهی برای حفظ کردن توافق هسته‌ای بوده اما به جهت اعلان ایران [برای آغاز گام دوم کاهش سطح تعهدات برجامی‌اش] «بسیار نگران» است. هانت همچنین گفت: ما همراه با [شرکای] فرانسوی و آلمانی بر این باوریم مهم‌ترین اولویت این است که ایران فاقد [تسلیحات] هسته‌ای باشد. از نظر ما، اینکه ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند، برای خاورمیانه بسیار خطرناک‌تر است. وی افزود: ما هنوز مایلیم راهی پیدا کنیم که باعث شود این توافق کارآمد باشد، ما درباره اخباری که منتشر شده بسیار نگرانیم و پیش از تصمیم‌گیری برای اقدامات بعدی منتظر راستی‌آزمایی نهاد بین‌المللی مربوطه خواهیم ماند. وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه هشدار داد: مشخصاً اگر ایران در حال نقض توافق هسته‌ای باشد، عواقبی بسیار جدی در کار خواهد بود. مجموع رفتارهای انگلیس در قبال گام‌های ایران نشان می دهد که این کشور جز رویکرد خصمانه و غیر منطقی و مقابله با حقوق هسته‌ای ایران طرحی ندارد و با این نوع رفتارها قطعا احتیاط در قبال اقدام اخیر آنها در قبال راکتور اراک امری ضروری می‌نماید. ]]> سیاست Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcau6n6i49n6u1.k5k4.html عربستان با شکست استراتژیک مواجه است http://siasatrooz.ir/vdcb58b8zrhb85p.uiur.html یک نویسنده و کارشناس عمان در امور استراتژیک با اشاره به اینکه عربستان سعودی با شکست‌های راهبردی مواجه است، دست داشتن این کشور در حمله اخیر به نفت‌کش ایرانی را بعید دانست. «عبدالله الغیلانی» نویسنده و کارشناس عمان در امور استراتژیک می‌گوید که دست داشتن عربستان در حمله به نفت‌کش ایرانی در دریای سرخ بعید است چرا که عربستان با شکست‌های استراتژیک در چند جبهه مواجه است. وی افزود که این حمله در حالی رخ داد که منطقه با تنش مواجه است و شکی نیست که عامل این حمله بر اساس محاسبات سیاسی با دقت این زمان و مکان را انتخاب کرد و در حقیقت بر اساس این محاسبات جنگ نفت‌کش‌ها از خلیج‌فارس به دریای سرخ کشیده شد. طبق گزارش وبگاه «الخلیج‌ اونلاین»، این کارشناس عمانی با اشاره به شکست عربستان در یمن و نزاع منطقه‌ای با ایران و حمله اخیر به تأسیسات نفتی آرامکو که دلیلی دیگر بر شکننده بودن نظام دفاعی عربستان بود، این کشور به تقاضا برای بهبود روابط با تهران روی آورد.الغیلانی همچنین با اشاره به تلاش‌های منطقه‌ای اعم از پاکستان، عراق و چه بسا عمان برای انجام گفت‌وگوهای ریاض و تهران، تأکید کرد که به شکست کشاندن این تلاش‌ها با منفجر کردن یک نفت‌کش، دور از درایت سیاسی است. وی متذکر شد که انفجار نفت‌کش ایرانی در آستانه سفر «عمران خان» نخست‌وزیر پاکستان به تهران رخ داد و تاکید کرد که «بهبود روابط عربستان و ایران به مذاق برخی برخی طرف‌های بین‌المللی همانند آمریکا و اسرائیل خوش نمی‌آید چرا که در صورت تحقق بهبودی روابط بین دو کشور، تحولی در معادلات درگیری و ترتیبات امنیتی در منطقه رخ می‌دهد.» وی همچنین گفت که چنانچه بهبودی در روابط ریاض و تهران حاصل شود تنها در سطح تاکتیکی خواهد بود و به بعُد استراتژیک ارتقا نمی‌یابد و دلیل آن هم اختلافات دو کشور از یک سو و سیطره واشنگتن بر تصمیمات استراتژیک کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از سوی دیگر است. ]]> سیاست Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcb58b8zrhb85p.uiur.html اهداف ترکیه از حمله به سوریه چیست؟ http://siasatrooz.ir/vdcgwq9qqak9qx4.rpra.html عملیات «چشمه صلح» سومین اقدام نظامی ترکیه علیه سوریه از سال ۲۰۱۶ و در امتداد عملیات «شاخه زیتون» علیه کردهای سوریه است. دولت ترکیه شاخه نظامی کردهای سوری را تروریست و خطری جدی برای امنیت ملی خود می‌داند. ازنظر دولت ترکیه شاخه نظامی کردهای سوریه تحت عنوان ارتش دموکراتیک سوریه (SDF) قرابت زیادی با حزب «پ.ک.ک» ترکیه دارد. دولت ترکیه سال‌هاست که با شبه‌نظامیان حزب «پ.ک.ک» که خواهان ایجاد خودمختاری برای کردها در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه هستند در جنگ است. عده‌ای معتقد هستند که عملیات نظامی «چشمه» می‌تواند یک‌بار دیگر نقشه درگیری در مرز سوریه را تغییر دهد و ضربات جدی به گروه‌های نظامی کُرد در نزدیکی مرز با ترکیه وارد کند. از سوی دیگر این عملیات بار دیگر زمینه ظهور داعش در شمال و شمال شرق سوریه که تحت کنترل کردها هست را فراهم کند. چراکه بسیاری از عناصر تروریستی داعش در زندان‌های شاخه نظامی کردها یعنی ارتش دموکراتیک هستند و آماده استفاده از هر فرصتی برای نجات خود و احیای دوباره وحشی‌گری‌های خود در سوریه هستند. کردهای سوریه بارها هشدار داده‌اند که اگر با حمله ترکیه اوضاع اردوگاه‌ها از کنترلشان خارج شود توان دربند نگه‌داشتن تروریست‌های داعش را نخواهند داشت. از سوی دیگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز که به‌عنوان چراغ سبز به حمله ترکیه به کردها، نیروهای خود را از مناطق تحت کنترل کردها بیرون کشید نیز اعلام کرد که ترکیه باید مسئولیت زندانیان داعش را بپذیرد. گذشته از تبعات این حمله، نکته مهم این است که ترکیه چه هدفی را در حمله به کردها دنبال می‌کند؟ به نظر می‌رسد ترکیه به دنبال دو هدف اصلی در سوریه است. هدف اول عقب راندن کردها از مرزهای ترکیه برای دفع خطرات به‌زعم ترک‌ها تروریستی است. البته شواهد نشان می‌دهد که درنهایت هدف ترکیه خلع سلاح کردهای سوریه است. چراکه دولت ترکیه از همکاری نزدیک ارتش دموکراتیک سوریه (SDF) به‌عنوان شاخه نظامی کردهای سوریه و نیز حزب «پ.ک.ک» ترکیه بسیار واهمه دارد. همکاری که در زمان جنگ کردها با داعش به اوج خود رسید به‌طوری‌که حزب «پ.ک.ک» و ارتش دموکراتیک سوریه (SDF) باهم تبادل نیروی نظامی داشتند. هدف دوم ترکیه از این عملیات و گسترش پهنه منطقه امن به عمق ۳۲ کیلومتر و مساحت ۴۶۰ کیلومتری در سوریه که شامل سه استان «حسکه»، «رقه» و «حلب» می‌شود، استقرار پناهندگان سوری در این منطقه امن است. ترکیه قصد دارد تا بیش از ۳ میلیون پناهنده سوری را که در ترکیه به سر می‌برند را با وعده‌هایی چون شهرک سازی و تهیه مسکن در این منطقه اسکان اجباری دهد. چرا که بسیایر از پناهجویان ساکن شمال سوریه نیستند.این اقدام نیز با واکنش دولت سوریه مواجه است. دولت سوریه این اقدام ترکیه را اقدام برای تغییر بافت جمعیتی مناطق شمال وشمال شرق سوریه می‌داند. تحقق این اهداف وابسته به واکنش کردهای سوریه و نوع همکاری آن‌ها با دولت سوریه دارد. ممکن است کردها برای افزایش توانایی خود در مقابله با ترک‌ها به ارتش سوریه ونیز نیروهای روسی اجازه ورود به مناطق تحت کنترل خود را بدهند. روندی که اگر رخ بدهد علاوه درگیر کردن ترک‌ها در باتلاق شمال سوریه، دستاورد بزرگی نیز برای دولت سوریه خواهد بود. چراکه یکی از دغدغه‌های دولت سوریه نوع تعامل با کردها برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل آن‌ها بود. نویسنده: صمد محمدی ]]> جهان Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgwq9qqak9qx4.rpra.html مسئله کردهای ترکیه و کردهای ایران http://siasatrooz.ir/vdcba8b8srhb85p.uiur.html چهار کشور در منطقه وجود دارد که بخشی از آن متعلق به استان های کردنشین است. با پیشینه تاریخی این قوم کاری نیست که پیشینه دیرینه ای دارند، به یژه کردهای ایرانی که اصیل ترین قوم ایران هستند و خود را ایرانی می‌دانند. هر چند برخی از احزاب غیر قانونی کرد در ایران همچون کوموله و دموکرات در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سعی کردند تا کردستان عزیز را از ایران جدا کنند، اما قاطبه مردم کردستان با اقدام آن دو گروهک مخالف بودند و همین امر از جدایی کردستان از ایران جلوگیر کرد. هر چهار منطقه کردنشین در چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه با دولت مرکزی اختلافاتی دارند، تاکنون بیشترین اختلافات در ترکیه دیده شده و البته عراق و سوریه نیز دارای اختلافاتی هستند، اما خوشبختانه کردستان ایران به خاطر آگاهی و درک بالای مردم کردستان کشورمان از کمترین اختلافات برخوردار بوده است. هر چند سعی و تلاش بسیاری از سوی دشمنان برای ایجاد فتنه و اختلاف در میان مردم کردستان شده است، اما تاکنون هیچیک از آن توطئه ها به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید. حتی هم اکنون گروه های ضد انقلاب در خاک کردستان عراق مستقر هستند و تحرکاتی را هر از گاهی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهند که با واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان روبرو می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران بارها به دولت عراق و مسئولین اقلیم کردستان عراق هشدار داده است که اگر نیروهای ضد انقلاب کوموله و دموکرات از خاک کردستان عراق علیه جمهوری اسلامی ایران عملیات انجام دهند و در صورت وقوع چنین عملیات تروریستی با واکنش شدید ایران روبرو خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران توانسته با وجود برخی ناامنی ها، ترورها و اقداماتی که گروه‌های تروریستی کوموله و دموکرات و برخی دیگر از گروه های کرد ضد انقلاب انجام می دهند، امنیت را در کردستان ایران برقرار کند و اجازه ندهد مداخلات دیگر رژیم ها باعث اعتراض و اختلاف در کشور شود. مردم هر چهار بخش کردنشین این چهار کشور باید درک کنند که استقلال و تجزیه آنها بدترین اتفاقی است که می‌تواند بیفتد. جدایی این چهار منطقه به سادگی نخواهد بود، بلکه بحرانی را برای مردم آن ایجاد خواهد کرد که سال‌های سال ادامه خواهد داشت. این مسئله را مردم کردستان ایران به خوبی درک کرده و می‌دانند که اختلافات پس از وقوع جدایی و استقلال، تازه آغاز خواهد شد و یقین بدانید که به جنگ داخلی میان کردهای منطقه کشیده می‌شود. قطعاً مشکلات دیگری نیز بروز خواهد کرد، این چهار منطقه در صورت جدایی از سرزمین مادری خود، با دولت‌های اطراف به مشکل بر می‌خورند، محصور شدن در میان چهار کشوری که تا پیش از این بخشی از خاک آن بودند، به شدت شکل خواهد گرفت. حتی اگر هر یک از این بخش های چهارگانه کردنشین در چهار کشور ترکیه، عراق، ایران وسوریه خود به تنهایی به خواسته استقلال خود برسند، ضعیف و فقیرتر از اکنون خواهند بود. مشکل اصلی دولت‌های مرکزی ساز مخالفی است که مناطق کردنشین می‌زنند، اگر آنها با شرایط سازگار باشند قطعاً دولت مرکزی رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری و آبادانی مناطق کردنشین خود خواهد داشت. ضمن آن که این مناطق ظرفیت‌های بسیار بالایی دارند. تا زمانی که کردهای کشورهای ترکیه، عراق، سوریه مبارزه مسلحانه را در پیش گرفته و با تشکیل گروه های تروریستی همچون پ.ک.ک، ی.پ.گ، کوموله و دموکرات با دولت مرکزی در جنگ باشند، نمی‌توان به آینده مناطق کردنشین امیدوار بود. دولت ها و حکومت های مرکزی هنگامی انگیزه سرمایه گذاری و ایجاد تأسیسات و کارخانجات صنعتی در منطقه را خواهند داشت که اطمینان داشته باشند آن استان پایبند به حاکمیت ملی کشور است. اما در این میان جنگ و خونریزی، ویرانی و آوارگی نیز راه درست پایان اختلافات نیست. ترکیه که درگیرترین کشور با کردهای خود است، چند روزی است به کردستان سوریه حمله نظامی کرده و در حال کشتار مردم کردستان این منطقه است. اکنون سوریه به خاطر شرایط موجود در سرزمین خود، با مشکلات روبرو است، گروه‌های تروریستی تکفیری وهابی داعش تازه در حال نابودی هستند و بخش های زیادی از خاک این کشور از چنگ داعش بیرون آمده است. بخش شمالی سوریه پس از بحرانی که با حضور گروه های تروریستی در این کشور به وجود آمد، بجای آن که با دولت مرکزی و مردم سوریه در راه مبارزه با تروریست‌ها همراه شود، از فرصت استفاده کرد و راه خود را از دولت و ملت سوریه جدا کرد. مردم کرد سوریه در این تصمیم اشتباه بزرگی کردند و حتی اعتماد آنها به آمریکا نیز یک اشتباه بزرگ دیگری بود که مرتکب شدند.اکنون ارتش ترکیه به کردستان سوریه حمله نظامی کرده و بخش های زیادی از خاک سوریه را به بهانه مبارزه با تروریسم اشغال کرده است.شاید بتوان به دولت ترکیه حق داد چرا که همواره از سوی کردهای خود و آن سوی مرزها در سوریه و حتی عراق، حملات تروریستی خود را علیه ترکیه تدارک می‌بینند. اما اقدامی که ترکیه در حمله به خاک سوریه برای سرکوب کردهای این کشور انجام داد، راه درستی نبوده و نیست. چنین اقدامات و گرفتن چنین تصمیماتی برای مرحله آخر است، هرگاه راه حل دیگری وجود نداشته باشد، شاید بتوان تصمیم به اقدام نظامی گرفت، اما ترکیه می‌توانست موضوع کردستان سوریه را به دولت مرکزی واگذار کند، چرا که دولت سوریه اکنون در شرایط بسیار بهتری از چند سال گذشته به سر می‌برد و توانسته حاکمیت خود را قوت ببخشد و با پایان کار داعش در این کشور، به دوران اقتدار خود باز خواهد گشت. از سوی دیگر مقامات ترکیه می‌توانستند با بهره بردن از تجارب ایران و نفوذی که در سوریه و حتی میان کردهای این کشور دارد، بدون جنگ که هزینه‌های زیادی برای ترکیه و کردها خواهد داشت، مسئله را حل کنند. آیا ایران تاکنون همچون ترکیه عمل کرده است؟ اما می بینیم که گرچه مشکل گروه‌های ضد انقلاب پایان نیافته اما با درایت و هوشیاری فرماندهان نیروهای مسلح، این مسئله از کمترین خطر برخوردار است. ترکیه شاید در اقدام نظامی علیه کردهای سوریه حق داشته باشد، اما بیراهه‌ای است که جز زیان برای آنکارا سودی نخواهد داشت. هم اکنون همه کردهای منطقه و حتی در دیگر کشورهای دنیا علیه اقدام اردوغان تظاهرات برپا کرده و با شعارهای تند علیه ترکیه خواهان پایان تجاوز ارتش این کشور به کردستان سوریه شده اند، تشدید نفرت کردها از ترکیه به ویژه دولت و شخص اردوغان اتفاق خوبی برای آنکارا نیست. نویسنده: اتاق خبر ۲۴ ]]> سیاست Tue, 15 Oct 2019 18:31:03 GMT http://siasatrooz.ir/vdcba8b8srhb85p.uiur.html اسامی ۵ دستگاه کم‌کار و بی‌توجه به بهبود فضای کسب‌وکار http://siasatrooz.ir/vdchxznzi23nzid.tft2.html معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در صدور مجوزهای الکترونیکی کم‌کار بوده‌اند، گفت: وزارت بهداشت و علوم، سازمان برنامه، سازمان اداری و شهرداری‌ها از جمله این نهادها بوده‌اند. محمدعلی دهقان‌دهنوی با بیان اینکه سال ۹۷ یکی از سخت ترین سال ها برای کشور به شمار می رفت که عمده دلیل آن مباحث تحریمی و شرایط سخت اقتصادی بود، اظهار داشت: طبیعتا این شرایط سخت اقتصادی بر تولید کنندگان و کسانی که رونق تولید را رقم می زنند نیز اثر گذاشت به طوری که جایگاه رقابت پذیری ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان از ۸۹ به ۹۹ تنزل پیدا کرد. معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه شاخص ها و داده های برخی از دستگاه های متولی در امر فضای کسب و کار مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفت و همین امر در سال ۹۷ شرایط سختی را برایمان رقم زد. وی با بیان اینکه خبرهای خوب و امید بخشی از بخش تولید به گوش می رسد، گفت: اتاق بازرگانی طی چند سال گذشته آماری را تحت عنوان شاخص فضای کسب و کار منتشر می کند؛ درجه بندی این گزارش در ۱۰ رتبه مشخص شده است که هر چه قدر به عدد ۱۰ نزدیک می شود وضع وخیم تر می شود. در این گزارش آمده است که شاخص فعالیت کسب و کار در کشور در سال ۹۶ برابر رتبه ۵.۶، بهار ۹۷ برابر رتبه ۶.۱۵، تابستان ۹۷ برابر رتبه ۶.۴، پاییز ۹۷ برابر رتبه ۶.۴۸، زمستان سال ۹۷ برابر رتبه ۶.۲۷ بوده است. آمار نشان دهنده شرایط بد اقتصادی در سال گذشته است. دهقان‌دهنوی تصریح کرد: اما این ارقام در سال ۹۸ بهبود پیدا کرد به طوری که در بهار ۹۸ این رقم به ۶.۱۷ و در تابستان به رتبه ۶.۰۷ رسید. ضعف همکاری برخی دستگاهها معاون وزیر اقتصاد از ضعف همکاری برخی دستگاه در سهولت استعلام و صدور مجوزهای الکترونیکی خبر داد و گفت: برخی نهادها اگر صدور پروانه ها و استعلام های خود را در سامانه سام پایه گذاری کنند قطعا شفافیت حکمفرما می شود. وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، شهرداری های کل کشور و سازمان اداری و امور استخدامی از جمله دستگاه هایی هستند که در پایه گذاری اطلاعات ضعف دارند. وی در ادامه به صدور کد «یکتا» برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: به شکل مستمر به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم؛ تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه ملی «مجوزهای کسب و کار»، درج و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد صادر شده است. دهقان دهنوی با بیان اینکه برای امسال یک اقدام ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است، با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی و جمع‌بندی را در قالب دو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رؤسای این دو سازمان ابلاغ کردیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مهلت اجرای این دو بخشنامه ۹۰ روز است، افزود: اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرآیند ثبت‌نام مؤدیان بود. همچنین سازمان امور مالیاتی باید در بازرسی‌ها، به اطلاعات موجود استناد کند. وی ادامه داد: اقدام بعدی، اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود که در ادارات مختلف، رویه‌های گوناگونی داشت؛ از این رو قرار شد تمامی بخشنامه‌ها در قالب یک شیوه‌نامه واحد ابلاغ شود که البته سازمان امور مالیاتی هنوز این شیوه‌نامه را ارائه نکرده است. دهقان دهنوی گفت: اقدام دیگر مربوط به ابلاغ بدهی و پرداخت قسطی مالیات بود که این مسئله در استان قم و اداره غرب تهران در حال انجام است. همچنین آسان‌سازی مفاصاحساب مالیاتی باید به مدت ۴۸ ساعت صورت می‌گرفت که این اقدام انجام شده است بنابراین گواهی ثبت‌نام ارزش افزوده دائمی شده و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: مورد بعدی، تنقیح قوانین بود که تاکنون ۱۶۹۹ قانون از مجموع ۱۹۹۲ قانون بررسی شده است. ۵ تکلیف گمرک برای سهولت در فرآیندهای کسب و کار وی به وظایف گمرک اشاره کرد و گفت: در بخش گمرک خواستار اجرای ۵ اقدام در فرآیندهای کسب و کار بودیم که اولین مورد مربوط به تسهیل شرایط ثبت اظهارنامه‌ها بود که برای انجام این اقدام تنها ۱۲ روز مهلت باقی مانده است. دهقان دهنوی ادامه داد: مورد بعدی، سهولت در ارزش‌گذاری کالاهای اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای اجرا دارد. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در این میان، پذیرش انبارهای اختصاصی تا ۵۰ کیلومتر و شفافیت در اعلام نرخ‌های انبارداری، موارد دیگری بود که انجام شده است. وی با اشاره به تسهیل شرایط برای کسب و کارهای کوچک گفت: تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد؛ برای این امر ۴۲ روز دیگر فرصت وجود دارد. دهقان دهنوی اظهار داشت: در مکاتبه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم، خواستار تعیین ضرب‌الاجل برای بهبود محیط کسب و کار شدیم و این مهلت از سوی رئیس‌جمهور تا ۱۵ مهرماه تعیین شد که البته این مهلت به پایان رسیده است. تنزل رتبه ایران در شاخص ادراک فساد معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یک پویش تحت عنوان «بهبود محیط کسب و کار» در نظر گرفته شده که از نهادهای متولی می‌خواهیم به این پویش بپیوندند. در گام نخست، از سازمان غذا و دارو و سازمان تأمین اجتماعی که نقاط قابل بهبود فراوانی دارند، درخواست می‌کنیم که به این پویش بپیوندند. وی در پاسخ به این سؤال که در شاخص فساد، جایگاه کشور چه تغییری کرده است؟ افزود: متأسفانه در شاخص ادراک فساد، تنزل رتبه داشته‌ایم و از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ سقوط کرده‌ایم البته این شاخص‌ها چندان قابل اتکا نیستند چرا که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی‌گیرند. بیمه‌ها باید به سامانه مجوزها متصل شوند دهقان دهنوی در خصوص اتصال بانک‌ها و بیمه‌ها به سامانه مجوزها تصریح کرد: وظایف بانک‌ها، ارائه خدمات اعتباری به مردم است؛ از این رو این خدمت در قالب سامانه مجوزها قرار نمی‌گیرد اما بیمه‌ها برای فعالیت و نمایندگی‌های خود، باید به این سامانه متصل باشند. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی می‌تواند در بهبود شرایط کسب و کار مؤثر باشد که در این زمینه اقدامات خوبی توسط معاونت بانک و بیمه وزارتخانه دنبال شده است. وی در خصوص فعالیت هیئت مقررات‌زدایی گفت: هیئت مقررات‌زدایی هر دو هفته، سه جلسه برگزار می‌کند و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه در این هیات حذف شده است. دهقان دهنوی درباره رشد اقتصادی اظهار داشت: هنوز گزارش رسمی از رشد اقتصادی نیمه نخست سال دریافت نکرده‌ایم اما برخی علائم نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۷ رشد خوبی در بخش غیرنفتی خواهیم داشت. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تشکیل صندوق ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد چندی پیش پیشنهادی در رابطه با تشکیل صندوق ودیعه مسکن داده بود که به سازمان برنامه و بودجه منعکس شد و هم‌اکنون در حال بررسی است. وی در رابطه با ایراداتی که شورای فقهی بانک مرکزی به راه‌اندازی این صندوق وارد کرده بود، افزود: شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقد پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات این صندوق ایراد گرفته بود اما این موضوع نمی‌تواند مشکل اساسی ایجاد کند چرا که می‌توان از عقود دیگر برای اعطای تسهیلات استفاده کرد و این موضوع ایرادی نیست که بتواند مانعی در پیشبرد کار ایجاد کند. استفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت‌های داخلی ممنوع است معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در رابطه با ارزهای دیجیتال اظهار داشت: در حوزه ارزهای دیجیتال دو مقوله داریم؛ یکی بحث ماینینگ است که فرد دستگاه می‌آورد و اقدام به معدن‌کاوی می‌کند و ارز را به دست می‌آورد. این فعالیت به مثابه صنعت است و ملاحظات خود را دارد. کسی مخالفتی با تولید ارز دیجیتال ندارد. دهقان دهنوی افزود: اگر کسی بخواهد از طریق ماینینگ یا خرید، از ارز دیجیتال خود در شبکه پرداخت‌های کشور استفاده کند، با ممنوعیت مواجه خواهد شد چرا که این موضوع مرتبط با سیاستگذاری پولی کشور است. با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز به الگوی مشخصی نرسیده، این ممنوعیت همچنان پایدار است. وی به مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی مبارزه با پولشویی است و باید در این مرکز به صورت کلی، شرایطی که در قالب ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با ارزهای دیجیتال باید با دقت اقدام شود چرا که این صنعت ماهیتی پویا دارد. وزارت اقتصاد آمادگی شنیدن صحبت‌های فعالان این حوزه را دارد و در صورت نیاز، حمایت خواهد کرد. همه چیز علیه استارت‌آپ‌ها معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا به وضعیت استارت‌آپ‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ گفت: متأسفانه در کشور ما همه چیز بر علیه استارت‌آپ‌ها به عنوان بنگاه‌های کوچک است. وی بیان کرد: باید قوانین مشخصی تحت عنوان «قوانین کسب و کارهای کوچک» داشته باشیم و مباحثی همچون مالیات، قوانین کار و تأمین اجتماعی این کسب و کارها را جداگانه، بررسی و شرایط آسان و عادلانه‌ای را برقرار کنیم. دهقان دهنوی همچنین درباره برنامه «رونق تولید» وزارت اقتصاد گفت: روز گذشته پیش‌نویس برنامه «رونق تولید» تهیه شد و امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر برنامه‌های خود را در این حوزه آغاز کنیم. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اینکه تاکنون چه اقدامات ویژه‌ای برای حذف مجوزها انجام شده است، اظهار داشت: رویکرد ما در وزارت اقتصاد، حذف مجوزها نیست بلکه ما به دنبال تسهیل مجوزها هستیم. وی خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی با ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار تعامل نکند، ما اعلام می‌کنیم که فعالین کسب و کار، دیگر نیازی به گرفتن مجوز مربوطه نخواهند داشت. ]]> اقتصاد Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdchxznzi23nzid.tft2.html برهم خوردن معادلات اشغالگران شمال سوریه http://siasatrooz.ir/vdcfmydyxw6dy0a.igiw.html در اقدامی که برهم زننده معادلات اشغالگران شمال سوریه از جمله ترکیه است، یگان‌های ارتش سوریه پس از پنج سال وارد شهر «عین عیسی» در شش کیلومتری مرز با ترکیه شدند. تلویزیون رسمی سوریه از ورود یگان‌های ارتش این کشور به شهر «عین عیسی» در میان استقبال گسترده اهالی خبر داد. نهاد موسوم به «دیده بان حقوق بشر سوریه» نیز گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه در مقر تیپ ۹۳ ارتش در عین عیسی مستقر شده‌اند. این مرکز اعلام کرد که ارتش سوریه با ورود به این شهر، تنها شش کیلومتر با مرز ترکیه فاصله دارد. تلویزیون رسمی سوریه اعلام کرد که پرچم این کشور بر فراز ساختمان‌های دولتی و مدارس در شهر «قامشلی» و «حسکه» که در کنترل کردها بود، برافراشته شده است. صبح دیروز نیز نیروهای ارتش سوریه وارد شهرک «تل تمر» در استان حسکه شدند که با استقبال گرم ساکنان مواجه شدند.به نوشته دیده‌بان، ارتش سوریه همزمان کنترل شهر «طبقه» در شمال رقه را به دست گرفته و طبق گفته منابع محلی کاروان نظامی ارتش سوریه در ما بین شهر «حسکه» و «رأس العین» مشاهده شده است. طی روزهای گذشته و پس از قطع امید کردهای سوری از آمریکایی‌ها چندین نشست بین دولت سوریه و کُردها در دمشق و قامشلی برگزار شده است. پس از این نشست‌ها، یک نشست دیگر بین کُردها و یک هیئت روس در پایگاه «حمیمیم» روسیه در سوریه برگزار شد. این نشست چند ساعت به طول انجامید و به توافق اولیه برای هماهنگی کامل بین نیروهای سوری و کُرد منجر شد. این توافق، مقدمه‌ای برای تسلط کامل دولت سوریه بر مناطق تحت کنترل کُردهاست.یکی از فرماندهان محلی کرد در این باره به خبرنگاران گفت: «هرکاری می‌توانستیم کردیم.کشوری نمانده که با آن گفت‌و‌گو نکرده باشیم. -دیروز با اتحادیه عرب دیدار کردیم. -دیدید امروز آمریکایی‌ها آمدند گفتند کاری نمی‌توانیم بکنیم. -امروز با روس‌ها و نظام توافق کردیم. در ساعات آتی وارد اینجا می‌شوند.» عملیات ارتش ترکیه در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان کرد در شمال سوریه هفته گذشته و پس از آن آغاز شد که آمریکا که تاکنون خود را متحد کردها می‌خواند، اعلام کرد از مواضع خود در شمال سوریه عقب‌نشینی می‌کند. کردها که پیشتر با پشت‌گرمی به دولت آمریکا از هماهنگی با دولت مرکزی خودداری کرده بودند، تصمیم واشنگتن را «خنجر از پشت» توصیف کرده‌اند. تلویزیون رسمی سوریه از برافراشته شدن پرچم این کشور بر فراز شهر «حسکه» و «قامشلی» در شمال سوریه خبر داد. در همین حال منابع محلی از حملات توپخانه‌ای ارتش ترکیه به مناطق اطراف حسکه خبر می‌دهند. خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز نوشت که نیروهای ارتش این کشور وارد تعداد زیادی شهرک و روستا در جنوب، جنوب غربی و شمال استان رقه شده‌اند. تجاوز نظامی ترکیه به شمال و شمال شرق سوریه در حالی وارد ششمین روز متوالی خود شده است، که ساکنان استان‌های حسکه و دیرالزور اعلام کردند که باید ارتش سوریه به این منطقه بازگردد تا بتواند با حملات ترکیه مقابله کند. نیروهای نظامی ترکیه و تروریست‌های موسوم به «ارتش آزاد» سوریه از روز چهارشنبه ۱۷ مهر ماه عملیات خود را در شمال و شمال شرق سوریه آغاز کردند و همچنان به تجاوز خود ادامه می‌دهند. وی به روزنامه «الوطن» سوریه گرفت که «این ورود با هماهنگی بخشی از کُردهایی که در این شهر حضور داشتند، صورت گرفته است». در همین ارتباط، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) درباره آخرین تحولات تجاوز ترکیه گزارش داد که نظامیان ترکیه‌ای شدت حملات هوایی و توپخانه‌ای را در روستاها و شهرک‌های استان‌های حسکه (شمال شرق) و رقه (شمال) افزایش داده است. در این میان کاخ الیزه اعلام کرد که به زودی تدابیری برای حفاظت از نظامیان فرانسوی در سوریه اتخاذ خواهد کرد. همچنین وزیر امور خارجه ترکیه با بیان اینکه آنکارا تحت هر شرایطی به عملیات در شمال سوریه ادامه می دهد، گفت سخنان رئیس‌جمهور ترکیه درخصوص رهاسازی پناهجویان به سمت اروپا بلوف نیست. همچنین اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه پیش از سفر به جمهوری آذربایجان، به عملیات ارتش این کشور در شمال سوریه پرداخت و مدعی شد که هدف از این عملیات، مبارزه با تروریسم است.در این میان ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ترکیه و نیروهای کرد خواست اجازه ندهند عناصر زندانی داعش فرار کنند و از اروپا خواست آنها را تحویل بگیرند. ]]> جهان Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcfmydyxw6dy0a.igiw.html خاورمیانه بدون آمریکا جای امن‌تری است http://siasatrooz.ir/vdcj8veviuqev8z.fsfu.html بیان اعترافات تلخ، اما عبرت‌آموز از سوی هیئت حاکمه آمریکا، موجب شده که بسیاری از کشورهای حوزه غرب آسیا، حتی آن گروهی که سالها زمینه‌ساز و میزبان حضور آمریکا در منطقه بوده‌اند، به این واقعیت اعتراف کنند که "خاورمیانه بدون آمریکا جای امن‌تری است". به گزارش دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در یادداشتی کوتاه نوشت: سه اظهار نظر صریح از سوی مقامات عالی آمریکا طی دو ماه گذشته نشان‌دهنده مکشوف شدن حقایقی است که پیش از این ساختار حاکمیت در این کشور شجاعت پذیرش و ابراز آن را نداشته است. پس از حمله پهپادی انصارالله یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی و در واکنش به فشارهای دربار سعودی برای برخورد با عاملین این حمله، دولت‌مردان آمریکا به‌صراحت بر عدم اجابت درخواست عربستان تأکید کردند و اعلام شد که عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفته نه آمریکا. به‌دنبال شکست‌های پی‌درپی سیاسی و نظامی در منطقه، از هزینه ۸بیلیون دلاری حضور نظامی آمریکا در منطقه رونمایی گردید و اعلام شد که حضور آمریکا در خاورمیانه هیچ حاصلی نداشته، و اقدامی حماقت‌بار بوده است. اخیراً و پس از تجاوز ترکیه به شمال سوریه و پشت کردن آمریکا به متحدان کُرد خود مقامات آمریکا ضمن اعتراف به ایجاد جنگی خونبار در عراق با ادعای دروغ وجود تسلیحات کشتار جمعی در این کشور اعلام کردند که ورود به دام خاورمیانه بدترین تصمیمی است که تاکنون در تاریخ آمریکا گرفته شده است. به‌نظر می‌رسد هیئت حاکمه آمریکا بر اساس تجربیات عینی به این جمع‌بندی رسیده است که معادله قدرت و هندسه سیاسی جهان، به‌ویژه در قلب آن یعنی خاورمیانه تغییر کرده و ایالات متحده آمریکا بر خلاف تمام تبلیغات پرحجم خود، دیگر نمی‌تواند ادعای سروری مطلق بر امورات نظام بین‌الملل را داشته باشد. آمریکا به این واقعیت پی برده که تنها دو راه پیشِ‌رو دارد، یا باید با تحمل هزینه‌های فراوان، تنها به داشتن صورتکی توخالی از یک ابرقدرت جهانی دلخوش کند و یا با رویکردی واقع‌گرایانه، حقیقت حال حاضر جهان را بپذیرد و خود را از زیر بار هزینه‌های هنگفت این نمایش لورفته، رهایی بخشد. به‌عبارت بهتر؛ هیئت حاکمه آمریکا متوجه این موضوع شده است که این کشور امروز به هر دلیلی، لوازم ابرقدرتی را در اختیار ندارد و بازگشت به دوران اوج، امری محال و دور از دسترس است، چه، ناتوانی او در اجرای پروژه‌های راهبردی «تجزیه خاورمیانه»، «معامله قرن»، «تغییر رژیم در ایران»، «ژاندارمی عربستان در منطقه»، «جنگ یمن»، «صلح افغانستان»، «بحران سوریه» و... بر همگان اثبات شده است. بیان اعترافات تلخ، اما عبرت‌آموز از سوی هیئت حاکمه آمریکا، موجب شده که بسیاری از کشورهای حوزه غرب آسیا، حتی آن گروهی که سالها زمینه‌ساز و میزبان حضور آمریکا در منطقه بوده‌اند، به این واقعیت اعتراف کنند که "خاورمیانه بدون آمریکا جای امن‌تری است". ]]> سیاست Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcj8veviuqev8z.fsfu.html پیام‌های یک انتخابات http://siasatrooz.ir/vdcdxf0fnyt0fx6.2a2y.html انتخابات ریاست جمهوری تونس برگزار و سرانجام قیس سعید به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد. این انتخابات در حالی برگزار شد که از سال ۲۰۱۱ یعنی از زمان سرنگونی حکومت بن علی، تونس دورانی پر فراز و نشیب را سپری کرده که در کنار بحران‌های اقتصادی و سیاسی با دخالت‌های گسترده خارجی نیز مواجه بوده که شرایطی به نسبت ناپایدار را برای این کشور رقم زده است. با تمام این تفاسیر وجود طبقه نخبه و البته جریان‌های اسلام گرا و انسجام مردمی موجب شده تا این کشور برخلاف کشورهایی مانند لیبی و مصر که پس از تحولات سال ۲۰۱۱ سراسر بحران و نابسامانی شده‌اند از ثبات نسبی برخوردار و ساختاری دموکراتیک تر را تجربه نماید. در این میان یک سوال اساسی مطرح است که چطور قیس سعید توانست به پیروزی دست یافته و آرای اکثریت مردمی را کسب نماید.؟ پاسخ به این پرسش را در مواضع و شعارهای انتخاباتی وی می توان جستجو کرد. نخست آنکه وی از مخالفان بن علی دیکتاتور سابق تونس بوده و در عین حال حامی مطالبات قیام سال ۲۰۱۱ مردم بوده است. وی تلاش کرده تا خود را همسو با مردمی نشان دهد که در طول ۸ سال گذشته چنانکه باید مطالباتشان محقق نشده است. دوم آنکه یک اصل کلیدی در مواضع قیس وجود دارد و آن ضدیت با رژیم صهیونیستی و تاکید بر حمایت از فلسطین است. او بارها تاکید داشته که رویکرد به سازش خیانت بزرگ به مردم تونس و فلسطین است و او هرگز وارد این عرصه نخواهد شد. قیس سعید اولویت سیاست خارجی دولت خود را مسئله فلسطین و مخالفت با عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی قرار داده و تاکید دارد که اولیت برنامه‌هایش در این عرصه خواهد بود. همین رویکرد موجب شده تا جریان‌های اسلام گرا نیز به حمایت از وی روی آورند چنانکه جنبش النهضه نیز پیروزی سعید را تبریک گفت و از هوادارانش خواست به جمع مردم در خیابان «الحبیب بورقیبه» پیوسته و شادی خود را ابراز کنند. بر اساس گزارش‌های منتشره مردم تونس در جشن‌ پیروزی قیس با برافراشتن پرچم فلسطین بر حمایت از سیاست‌های ضد صهیونیستی تاکید کرده‌اند. این نوع واکنش های مردمی و جریان‌های سیاسی به پیروزی وی نشان می دهد که ریشه اصلی پیروزی وی رویکرد در سیاست خارجی با اولویت فلسطین است که چنین رویکردی با تکیه بر همگرایی با جبهه مقاومت می تواند مولفه‌ای مهم برای تحقق اهداف و سیاست‌های اعلامی قیس باشد. در این میان انتخابات مذکور یک درس بزرگ با خود دارد و آن اینکه رویکرد ضد صهیونیستی به رغم تمام تحرکات کشورهای غربی و سازشکاران عربی، همچنان اولویت ملت‌های منطقه است چنانکه حتی از عوامل مهم و تاثیرگذار در روند انتخابات کشوری مانند تونس شده است. این مسئله را می توان شکستی برای سازشکاران و آمریکایی دانست که با ادعای معامله قرن برای سازش با صهیونیست‌ها و نابودی فلسطین از هیچ اقدامی فروگذار نبوده‌اند. این انتخابات را می‌توان نور امیدی تازه برای فلسطین دانست که حمایت ملت‌ها از فلسطین و نفی سازش را بیش از گذشته آشکار می‌سازد. نویسنده: علی تتماج ]]> جهان Mon, 14 Oct 2019 20:44:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdxf0fnyt0fx6.2a2y.html