سیاست روز - پربيننده ترين عناوين :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/ Wed, 22 Feb 2017 02:17:30 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Wed, 22 Feb 2017 02:17:30 GMT 60 جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد. سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد. وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود. سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود. اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود. سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود. سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است. وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد. وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود. وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند. به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است. وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد. سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند. سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است. وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است. سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است. سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد. ]]> جامعه Tue, 19 Apr 2011 08:59:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟ http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟ ]]> جامعه Wed, 30 Dec 2009 03:03:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html «شهلا» پاي چوبه دار چه گفت ؟ http://siasatrooz.ir/vdcdxs0k.yt0sf6a22y.html گروه حوادث – «خدیجه جاهد» معروف به «شهلا» كه نامش به يكي از پيچيده ترين پرونده هاي جنايي ايران گره خورده بود سرانجام در زندان «اوين» تهران به دار آويخته شد. به گزارش خبرنگار ما ، از نخستين ساعت بامداد چهارشنبه - دهم آذر- خانواده «شهلا» به همراه شماري از هنرمندان سينما و تلويزيون ، فعالان حقوق زنان ، ده‌ها خبرنگار وعكاس و ساير كساني كه سالها خبرهاي پرونده اين زن را پيگيري كرده بودند مقابل در زندان «اوين» تجمع كرده اند و در سكوتي وهم‌انگيز و پراضطراب منتظر فرجام ماجرا هستند. با آمدن عبدالصمد خرمشاهي - وكيل شهلا- خبرنگاران و عكاسان دورش حلقه مي زنند و و هر كدام سوالي مي‌پرسند.«خرمشاهي» هم كه نگراني در چهره و صدايش موج مي‌زند مي گويد: «فقط اميدوارم اتفاق خوبي بيفتد. البته هنوز چند ساعتي وقت باقي مانده و تمامي تلاشمان را مي كنيم تا شايد در آخرين لحظه‌ها رضايت بگيريم.» چند لحظه بعد خودرويي از پيچ خيابان مي گذرد و وارد سربالايي منتهي به زندان مي شود. خبرنگاران با ديدن چهره حسن رحيمي - مديركل روابط عمومي و اطلاع‌رساني قوه قضاييه - كه در صندلي جلو نشسته است به طرف وي مي دوند. «رحيمي» كه انگار از ديدن اين همه خبرنگار زن و مرد متعجب شده با خنده مي گويد: «مگر شما خواب و زندگي نداريد كه نيمه شب آمده ايد اينجا؟!» خبرنگاران علت حضورش را مي پرسند كه جواب مي دهد : «به دستور رييس قوه قضاييه آمده‌ام تا اگر بتوانم كاري انجام بدهيم و شايد موفق به جلب رضايت اولياي دم بشويم!» همان موقع در فولادي زندان باز و خودروي «رحيمي» وارد محوطه سرد مي شود.دقايقي بعد عصمت‌ا... جابري – رييس واحد اجراي احكام دادسراي جنايي تهران- نيز به همراه همكارش «پورمكري» به محاصره خبرنگاران درمي آيد و با وعده تلاش براي جلب رضايت ، وارد زندان مي شود. در ميان حاضران ، مهناز افضلي - بازيگر و كارگردان سينما - مريلا زارعي و فرشته صدرعرفایي ـ بازيگران سينما - با چشماني اشكبار كنار خانواده «شهلا» هستند.اين بازيگران محبوب ، بارها تلاش كرده بودند رضايت خانواده «لاله سحرخيزان» را جلب كنند و حتي به خانه خواهر و مادر زن نگون بخت در شيراز رفته بودند. مادر «شهلا» كه از شدت ضعف به سختي قدم بر‌مي‌دارد ناگهان با سر رسيدن خودروي خانواده «لاله» قرآن به دست به مقابل دستگاه چهار چرخ مي دود. به دنبال وي ، خواهران و برادران «شهلا» و چند نفر از حاضران نيز دور خودرو حلقه و همگي فرياد مي‌زنند: «شهلا را به خاطر خدا ببخشيد.» در آن بين «شهلا» در زندان كوهستان‌هاي شمال تهران ، هنوز به گذشت شاكيان خصوصي مي انديشد و با گام‌هاي لرزان با قاضي اجراي احكام دادسراي امور جنايي ، نماينده دستگاه قضا ، مسوولان ندامتگاه و پزشكي قانوني رو به‌ رو مي شود.تلاش مي كند خود را خونسرد نشان دهد اما نمي تواند.نگراني در چهره اش موج مي زند كه قاضي اجراي احكام براي آخرين بار حكم قصاص «شهلا» را مي خواند. پزشك قانوني هم او را معاينه مي كند و سلامتش تاييد مي شود.چند لحظه بعد نماينده قوه قضاييه به «شهلا» مي گويد : بارها اعلام كرده‌اي كه موقع اجراي حكم حرف‌هايي براي گفتن داري و مي‌خواهي مسائلي را مطرح كني. حالا آن لحظه فرا رسيده و ما آماده شنيدن ناگفته‌هاي شما هستيم.فرصت چنداني باقي نمانده و هر چه مي خواهي بگو. «شهلا» پس از سكوتي كوتاه به آرامي مي گويد: قصدم از نوشتن نامه‌ها به مسئولان قوه قضائيه اين بود كه تكليفم هر چه زودتر روشن شود.از زندان و بلاتكليفي و كابوس‌هاي سلول خسته شده بودم و... زن جوان سپس به گريه مي افتد و از قاضي اجراي احكام اجازه مي خواهد نماز بخواند. همزمان با پايان نماز، مادر، دو برادر و خاله «لاله» به همراه ناصر محمدخاني – شوهر قرباني - وارد اتاق مي شوند.قاضي «رحيمي» با ديدن اولياي دم به طرفشان مي رود و پس از گفت ‌وگو با مادر «لاله» و بستگان اين زن ، آنان را به صلح و سازش و بخشش «شهلا» دعوت مي كند.خانواده داغدار اما به هيچ عنوان رضايت نمي دهد. با اين حال وساطت ادامه مي يابد و چون شاكيان بر اجراي حكم پافشاري مي كنند چاره‌اي جز ادامه تشريفات پيش از اعدام باقي نمي ماند.دقايقي بعد «شهلا» براي نوشتن وصيتنامه‌اش كاغذ و قلم مي خواهد.وي با دستان ‌لرزان و صورت رنگ پريده دست به قلم مي شود و سه صفحه‌اي مي نويسد.«شهلا» بيشتر با مادرش درددل مي كند و از همه اعضاي خانواده‌اش حلاليت مي طلبد.وي وصيت مي كند بخشي از سهم ارث زميني كه در شهريار دارد به برادرزاده‌اش و بقيه اموالش به مادرش برسد.بعد وصيتنامه‌اش را به «پورمكري» مي دهد با پايان تشريفات ، اولياي دم كه بي‌صبرانه منتظر اجراي حكم هستند با راهنمايي ماموران به محوطه زندان مي روند.يكي از زندانبانان «شهلا» را با گام‌هاي لرزانش به طرف چوبه دار مي برد. شهلا كه ناي حرف زدن ندارد وقتي از دور، چشمش به طناب دار مي افتد نگاهي ملتمسانه به خانواده «لاله» مي اندازد.بعد به پاي مادر «لاله» مي افتد و شيون سر مي دهد.مادر «لاله» پاهايش را به عقب مي كشد و با عصبانيت مي گويد: فقط بگو چرا دخترم را كشتي؟ اگر راستش را بگويي مي‌بخشمت! «شهلا» با گريه و التماس پاسخ مي دهد: حلالم كنيد و مرا ببخشيد. مادر «لاله» جواب مي دهد: مطمئن باش هرگز تو را نمي‌بخشم چون جگرگوشه‌ام را كشتي. قاضي «جابري» براي آخرين بار خانواده داغدار را به صلح و سازش دعوت مي كند كه بي نتيجه است. طلوع آفتاب نزديك است كه طناب دار بر گردن «شهلا» مي افتد.وي همچنان زير لب دعا مي خواند و با گريه درخواست عفو مي كند. «ناصر محمدخاني» هم كه ناراحت به نظر مي‌رسد نگاهش را به زمين دوخته است اما هيچ حرفي نمي‌زند.البته «شهلا» از او درخواست عفو و بخشش نمي كند.سرانجام يكي از برادران «لاله» به طرف چوبه دار مي رود كه «شهلا» سه بار به حاضران مي گويد «حلالم كنيد.» بدين ترتيب با اجراي حكم اعدام 3063 شبانه روز انتظار براي تعيين تكليف پرونده قطور وي به سر مي رسد. ساعت 5:50 بامداد است كه به بيرون زندان خبر مي رسد «شهلا اعدام شد.» به دنبال اجراي حكم كه بازتاب گسترده اي در رسانه هاي بين المللي دارد دادستاني تهران در بيانيه اي اعلام مي كند : هيچ‌ شبهه‌اي در پرونده« شهلا» وجود نداشت و وي به طور قطع و يقين قاتل «لاله سحرخيزان» بود. آنچه گذشت .... ساعت 14 چهارشنبه - ۱۷ مهر ۸۱ - همزمان با فریادهاى پسر خردسالى ، ساکنان خانه های خیابان شماره ۴۶ خیابان گل نبى میدان «کتابى» تهران باخبر شدند همسایه ۳۳ ساله آنان که «لاله سحرخیزان» نام داشت به طرز مرموزى کشته شده است.در آن میان وقتى مشخص شد قربانى ، همسر یکى از فوتبالیست هاى سرشناس است ماجراى این جنایت ، جنجالى شد.سرانجام افسران دایره 10 آگاهی مرکز کلید معماى پیچیده را در دستان شهلا - همسر صیغه اى ناصر - یافتند. تحقیق کارآگاهان نشان مى داد «شهلا» از ۱۳ سالگى عاشق «ناصر» بود و در ۲۸ سالگى با آگاهى از این که وی همسر و دو پسر دارد زندگى مشترک پنهانى را آغاز کرد.۱۲ مهر 1382 «شهلا» پس از ۱۱ ماه سکوت لب به اعتراف گشود و گفت : «لاله» را با سه ضربه چاقو از پا درآوردم. این زن خبرساز اما در جریان محاکمه ها ، اعتراف هایش را پس گرفت و مدعى شد کسى را نکشته و فقط به خاطر این که «ناصر» به جنایت متهم شده بود خود را قاتل خواند. «شهلا» از كودكي عاشق فوتبال و از طرفداران دو آتشه تيم پرسپوليس بود.وي پوسترهاي اين تيم و بازيكن شماره هشت (ناصر محمد خاني) را روي در و ديوار اتاقش چسبانده بود و با آنها زندگي مي كرد. «شهلا» بعد از اتمام دبيرستان در رشته پرستاري قبول و مدتي را در يك مهدكودك مشغول به كار شد.بعد از آن در يك بيمارستان فعاليت‌هايش را شروع كرد.«شهلا» خواستگاران زيادي داشت اما هميشه مي‌گفت دوست ندارد ازدواج كند چون شغلش را دوست دارد.او حتي براي اينكه يكي از خواستگاران سمجش را از خود براند به دروغ گفته بود با شخص ديگري نامزد كرده است.«شهلا» عاشق «ناصر» بود. بهار پارسال با دستور ريیس وقت دستگاه قضا ، پرونده مرگ «لاله سحرخیزان» که همسر ناصر محمدخانی (فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران و پرسپولیس) بود از شعبه 20 تشخیص به مجتمع قضایی «بعثت» فرستاده شد.بدين ترتيب شعبه 1147 این مجتمع که قاضی «حسین‌پور» ریاست آن را بر عهده داشت در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت و خبرنگاران ، منتظر ماندند تا ببینند سرانجام حکم قطعی «شهلا» با گذشت چندين سال از کشته شدن «لاله» چه خواهد بود ؟ در آن نشست «ناصر محمدخانی» بدون این که به پرسش های خبرنگاران پاسخی بدهد وارد شعبه 1147 شد.«شهلا» پیش تر گفته بود : «امیدوارم با این روزنه‌ ای که باز شده است همه چیز مشخص شود.من بار دیگر با صدای بلند اعلام می‌کنم قاتل نیستم . حرف‌هایم را زده ‌ام و هنوز درباره گناهکار بودن من اتفاق نظر وجود ندارد.گروهی از قضات که پرونده را مطالعه کرده‌اند مرا گناهکار می‌دانند و برخی دیگر بی‌گناه.بالاخره باید صبر کرد تا مشخص شود چه تصمیمی برای من که از زندان خسته‌ شده‌ام گرفته خواهد شد.امیدوارم هر حکمی که صادر می‌شود به این بلاتکلیفی پایان دهد.باور کنید دیگر از زندان خسته شده‌ام.» همان طور که پیش بینی می شد قاضی «حسین ‌پور» دوباره حکم به مرگ «شهلا» داد و همه نگاه ها به واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران دوخته شد. در نشست اعضای این واحد ، باز هم خانواده «سحرخیزان» و خود «ناصر» اعلام کردند به هیچ عنوان از خونخواهی نمی گذرند و فقط قصاص می خواهند. هشت سال از آن جنايت جنجالي گذشته بود كه «شهلا» در نامه‌اي به رييس دستگاه قضا ، خواستار تعيين تكليف نهايي شد. «شهلا» باز هم گفته بود از اين همه بلاتكليفي خسته است : «اگر ابهامي در پرونده وجود دارد آن را برطرف كنيد و در غير اين صورت ، حكم قصاص را به اجرا بگذاريد.» ]]> Fri, 03 Dec 2010 06:16:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdxs0k.yt0sf6a22y.html بد مستی ترکیه! http://siasatrooz.ir/vdccipqo.2bq4o8laa2.html ترکیه مست از ائتلافی است که با اسرائیل و عربستان سعودی بسته است،‌ گمان می رود دولتمردان این کشور که با سیاست‌های خود کشورشان را به لبه پرتگاه کشانده‌اند، لطمات بسیاری بر پیکر مردم ترکیه وارد ساخته اما هنوز برای آنها درس عبرت نشده است. کافی است این مستی از سر دولتمردان آنکارا برود آنگاه دیگر دیر است. ضرب المثل پا را از گلیم خود درازتر کردن حکایت این روزهای ترکیه است که مقامات این کشور با گستاخی هرچه تمام مواضعی تند علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده‌اند. چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست امنیتی مونیخ مدعی شده: سیاست فرقه گرایانه ایران صلح را در بسیاری از کشورها تضعیف می‌کند؛ ایران در تلاش است که سوریه و عراق را به دو دولت شیعه تبدیل کند؛ ایران با دخالت در یمن، بحرین و عربستان ثبات را تضعیف می‌کند. اظهارات گستاخانه این وزیرخارجه در حالی مطرح شده که با مواضع و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی بطور کامل منافات دارد. این کشور از سوی ایران برای مشارکت و هم اندیشی در نشستی که جز صلح، ثبات و حفظ تمامیت ارضی ملت و دولت سوریه دعوت شده اما گویا ظرفیت حسن نیت و روی خوش نشان دادن را ندارد. مقامات ترکیه از این فضا بیشتر به دنبال بهره برداری‌های سیاسی خود هستند و هم رنگ شدن با مواضع سعودی- آمریکایی نیز بطورحتم برای آنها امتیازاتی دارد که زبان گزاف و گستاخی علیه جمهوری اسلامی ایران را برگزیدند. حتی خود آنکارا می‌داند سیاست ایران بر اساس حسن همجواری، توجه به استقلال کشورها و پرهیز از هرگونه تفرقه و جدایی میان مذاهب در منطقه است به همین دلیل در مبارزه با گروهک‌های تروریستی ایران پیش قراول است. البته در کنار اظهارات اوغلو همتای سعودی وی نیز اتهامات بی‌اساسی را علیه ملت ایران روا داشت چنانچه عادل‌الجبیر مدعی شد: " ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم است؛ حمایت‌های ایران از تروریسم افزایش پیدا کرده است؛ ایران و شبه نظامیان تحت حمایت این کشور از ناامنی در چندین کشور حمایت می‌کنند؛ ایران با ارسال سلاح برای نیروهای یمنی قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است." این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همه افکار جهانی می‌داند که ترکیه و عربستان و متحدان غربی آنها پول‌های فراوانی خرج تجهیز تروریست‌ها کرده‌اند تا با ایجاد تفرقه و آشوب و جنگ، ثبات و‌آرامش را از منطقه بگیرند و بتوانند طرح خاورمیانه جدید را به سهولت پیاده کنند. البته پاسخ این گزافه گویی‌ها را دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری با خبرنگاران داد چنانچه وی مطرح کرد در مورد ترکیه صبوری خواهیم کرد ولی صبوری حدی دارد. وی افزود: بعد از کودتای نافرجام در ترکیه، ایران حمایت‌های لازم را در مواقع حساس از ترکیه انجام داد و ما نمی‌دانیم که باید به آنها بابت برخی مواضعی که اتخاذ می‌کنند، حق بدهیم یا نه؛ اما به هر حال به دلیل وضعیت بی‌ثبات و نگران‌کننده‌ای که در آن کشور حاکم است، برخی سیاسیون آن کشور، رفتارهایی را از روی عصبانیت و فرافکنی انجام می‌دهند، چرا که می‌خواهند بر مشکلات داخلی و خارجی خود سرپوش بگذارند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: باید آرزو کرد که ترکیه به عنوان کشوری قدرتمند و همسایه خوبی برای ما باقی بماند و به صلح و ثبات منطقه کمک کند و دعا کنیم که آنها بتوانند از این مرحله حساس خارج شوند و نهایتاً امیدواریم همکاری‌های خوبی را که از گذشته با آن کشور داشتیم را بتوانیم همچنان ادامه دهیم. قاسمی دو شب پیش نیز گفته بود: کسانی که در سودای خام بازگشت به امپراطوری‌اند و به اقدامات مداخله‌گرایانه، غیرقانونی و غیرمشروع و حمایت از گروه‌های تروریستی دست زده و موجب خونریزی و افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه می‌شوند، نمی‌توانند با فرافکنی از زیربار مسئولیت چنین اقداماتی شانه خالی کنند. اتهامات مقامات ترکیه نسبت به ایران قابل فراموشی نیست وابسته نظامی سابق ایران در عربستان سعودی با بیان اینکه همه می‌دانند که الگوی ترکیه کنونی "جمهوری اسلامی ایران" بوده است، خاطرنشان کرد: آنها در چند سال اخیر به اشتباه فکر می‌کردند مجددا می‌توانند امپراطوری عثمانی را شکل دهند غافل از آنکه شرایط جهانی و منطقه‌ای به هیچ وجه اجازه این کار را به آنها نخواهد داد. عباسعلی منصوری آرانی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، با اشاره به صحبت‌های ضدایرانی مطرح شده در نشست امنیتی مونیخ توسط مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اظهار کرد: ما طی سالیان گذشته شاهد اشتباهات استراتژیک فراوانی در تصمیمات ترکیه‌ای‌ها بوده‌ایم که این تصمیمات اشتباه هم در درون ترکیه، هم در منطقه، هم در میان کشورهای مسلمان و هم در سطح بین‌الملل، تبعات منفی فراوانی را به دنبال داشته است. وی با بیان اینکه اتهام زنی‌های اخیر مقامات ترکیه علیه ایران در نشست امنیتی مونیخ نشان دهنده اشتباه آنها در محاسباتشان است، افزود: "اشتباه در محاسبات"، زوایه گرفتن‌های طولانی مدت را به دنبال دارد؛ این اشتباهات می تواند تاثیرات منفی فراوانی را در روابط ایران و ترکیه در سالهای آتی ایجاد کند که جبران آن بسیار سخت خواهد بود. منصوری آرانی در ادامه با بیان اینکه گزافه‌گویی‌های مقامات ترکیه مبنی بر اینکه "ایران می‌خواهد حکومتهای شیعه در عراق و سوریه مستقر کند"، صرفا برای منحرف کردن اذهان مردم سوریه و عراق است، تاکید کرد: این اتهامات مقامات ترکیه نسبت به ایران به این سادگی‌ها قابل پاک شدن و فراموشی نیست. استاد دانشگاه نظامی دافوس در ادامه این سوال را مطرح کرد: جمهوری اسلامی ایران به رای مردم دو کشور عراق و سوریه احترام می‌گذارد اما آیا واقعا ترکیه نیز برای رای مردم این دو کشور بحران‌زده احترامی قائل است؟ وابسته نظامی سابق ایران در عربستان سعودی در پایان با بیان اینکه همه می‌دانند که الگوی ترکیه کنونی "جمهوری اسلامی ایران" بوده است، خاطرنشان کرد: آنها در چند سال اخیر به اشتباه فکر می‌کردند مجددا می‌توانند امپراطوری عثمانی را شکل دهند غافل از آنکه شرایط جهانی و منطقه‌ای به هیچ وجه اجازه این کار را به آنها نخواهد داد. گفتنی است مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه یکشنبه در نشست امنیتی مونیخ اتهاماتی بی‌اساس و نخ نما شده را با هدف فرافکنی و منحرف کردن افکار عمومی مطرح کرد. او مدعی شد: "سیاست فرقه‌گرایانه ایران صلح را در بسیاری از کشورها تضعیف می‌کند؛ ایران در تلاش است که سوریه و عراق را به دو دولت شیعه تبدیل کند؛ ایران با دخالت در یمن، بحرین و عربستان ثبات را تضعیف می‌کند". رجزخوانی‌‌های ضدایرانی ترکیه به پشتوانه ترامپ است کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: رجزخوانی‌های اخیر "عادل‌الجبیر و مولود چاووش اوغلو" وزرای خارجه آل‌سعود و ترکیه در نشست امنیتی مونیخ و مواضع و صحبتهای ضدایرانی آنها، نشان از تکیه دادن عربستان و ترکیه به ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا داشت. رضا سراج در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به صحبت‌های ضدایرانی مطرح شده در نشست امنیتی مونیخ اظهار کرد: رجزخوانی‌های اخیر "عادل‌الجبیر و مولود چاووش اوغلو" وزرای خارجه آل‌سعود و ترکیه در نشست امنیتی مونیخ و مواضع و صحبتهای ضدایرانی آنها، نشان از تکیه دادن عربستان و ترکیه به ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا داشت. ]]> جهان Mon, 20 Feb 2017 18:42:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdccipqo.2bq4o8laa2.html «تحدید» مردم؟! http://siasatrooz.ir/vdciqqa3.t1avu2bcct.html «مردم» همواره در تعریف یک حکومت به عنوان یکی از «مولفه»‌های اثرگذار در سیاست‌های راهبردی و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تعریف شده‌اند. وزن معیار و شاخصی به نام مردم ، در سنجش کارکرد یک حکومت به گونه‌ای سنگین و وزین بوده که حتی حکومت‌های دست‌نشانده و جائر نیز در ژستی عوام‌فریبانه می‌کوشند تصویرکی از مردم را دنباله خود داشته باشند! در چنین فضای متظاهرانه، به اعتراف صاحب‌نظران و تحلیلگران منصف،‌ ظهور و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تعریفی راستین و واقعی از نقش مردم در یک حکومت را ارائه داده و تئوری‌ها و نظریه‌های متعدد جهان امروزی را به چالش کشیده است. مروری بر چگونگی شکل‌گیری، ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران گواه این واقعیت است که مردم نقشی بی‌بدیل را در تمامی این مراحل ایفا کرده و همچنان به عنوان اولین مدافعان حفظ و تقویت ان به شمار می‌آیند. طبعا در این شکل حکومت مردم بر مردم و به عبارتی مردم‌سالاری دینی ، «پرسشگری» و « مطالبه» از حقوق تعریف شده مردم در مواجهه با کارکردها و عملکردهای نمایندگان خود در شورا‌های اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، هریک از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب شده‌اند و باید خود را نسبت به حقوق مردم پاسخ‌گو بدانند. حال این که بخوانیم و بدانیم که گروهی صرفا با نگاه سیاسی درصدد مواجهه با روحیه پرسشگری و مطالبه‌گری مردم و به ویژه نخبگان، صاحب‌نظران و دانشجویان برآمده‌اند، بسیار تامل‌برانگیز است. به تازگی طرحی در فراکسیونی موسوم به امید در خانه ملت تهیه و تدوین شده است که در نگاه اول به عنوان یکی از عوامل «تهدید» مردم و همچنین «تحدید» دامنه اثرگذاری آنان در تصمیم‌سازی‌های آتی به شمار می‌آید. بازخوانی دوباره اجمالی از طرح مذکور به فهم بیشتر موضوع کمک می‌کند. براساس آن‌چه در رسانه‌ها منتشر شده است؛‌ «یک طرح دو فوریتی - به بهانه تامین امنیت مراسم رسمی، عرفی و معمولی - توسط فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تدوین شده که احتمالا به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. با تصویب این طرح هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجب ۶ ماه تا ۲ سال حبس شود و نیروی انتظامی موظف به بازداشت فوری فرد یا افراد و تحویل به مقامات قضایی می‌شود.» سوای از این که درباره محتوای این طرح سوالات بسیاری به ذهن متبادر می‌شود در وحله نخست باید نوشت که از محتوای این طرح این‌گونه استنباط می‌شود که تا پیش از این طرح، شاید فضای مخوفی بر مراسم‌ها حاکم بوده و سخنرانان و مدعوین در اضطراب و استرس مواجهه با رفتاری غیرمعقول از سوی مردم بوده‌اند و فراکسیون امید با درک سریع این نکته طرحی با قید دو فوریت را آماده ارائه در صحن علنی کرده است! مهمترین سوالات این که آیا این طرح مهمترین عامل تحدید حضور پررنگ و اثرگذار مردم در صحنه‌های آینده نظام نخواهد بود؟ این سوال وقتی اهمیت مضاعفی به خود می‌گیرد که بخوانیم و بدانیم که مردم در ماه‌های آتی حضور و مشارکتی مثال‌زدنی را رقم می‌زنند. آیا تا پیش از این طرح، اصولا هیچ مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، برگزار نشده است و اگر پاسخ منفی است - که قطعا منفی است - به راستی این طرح بر اساس چه ضرورت‌هایی تدوین شده است؟ آیا تاکنون با آنانی که به زعم طراحان این طرح «با طرح سوال یا غیر آن» نسبت به یک مراسم واکنش نشان داده‌اند، برخورد نشده است؟ و....... سوال دیگری که طراحان طرح مذکور باید درباره آن پاسخ‌گو باشند این که آیا قائل به حفظ و تقویت روحیه پرسشگری و مطالبه‌گری آحاد مردم از مسئولان و مدیران نیستید؟ بی‌تردید یکی از جلوه‌های بصری و افتخار‌آفرین نظام مردم‌سالاری دینی حضور مردم در صحنه و پرسشگری و مطالبه‌گری فی‌الحال آنان از منتخبان خود است. فراکسیون امید که اتفاقا با امیدوار کردن مردم - مردمی که درصدد تحدید دامنه اثرگذاری آنان است - نسبت به آینده بخشی از آرای مردم را به سمت و سوی خود معطوف کرده است و علی‌الظاهر باید امیدآفرین و انگیزه‌بخش حضور بی‌مثال مردم بی‌ادعا و بی‌ریای ایران اسلامی باشد چه توضیح و نه توجیهی نسبت به طرح مذکور دارد؟ سوگمندانه این که این طرح در میان هیاهوهای روزمره سیاسی جامعه از یک‌سو و همچنین در آوار اخبار تلخ و گزنده بحران‌های روزهای اخیر از جمله قطعی آب و برق چندین روزانه مردم دلاور و خون‌گرم استان خوزستان، پنهان مانده است. بحران‌هایی که همچنان نبود مدیریت تخصصی و برنامه‌های راهبردی را عریان‌تر می‌کند. امیدوارانه باید به انتظار نشست که با فرونشست امواج این اتفاقات و هیاهوها، نخبگان و صاحب‌نظران و دانشگاهیان نسبت به طرحی که می‌تواند دست‌مایه جریان ضد انقلاب و نفاق شود واکنش نشان دهند. محمد کریمی ]]> سیاست Tue, 21 Feb 2017 18:13:59 GMT http://siasatrooz.ir/vdciqqa3.t1avu2bcct.html روحانی به‌خاطر خوزستان جواب پس می‌دهد http://siasatrooz.ir/vdchqmnw.23n6wdftt2.html خوزستان نفس ندارد، خوزستان برق ندارد، خوزستان آب ندارد، خوزستان تعطیل است، خوزستان... همه این‌ها عنوان خبرهایی است که در دو هفته اخیر از استان خوزستان شنیده‌ایم خبرهایی که به دلیل تکرار مکرر و البته تشکیل نشدن جلسه مدیران ارشد در این استان باعث شد تا رهبر معظم انقلاب هم نسبت به احقاق حق مردم این خطه به مسئولان کشوری تذکر بدهند، چیزی که حالا شنیده شده باعث کلید خوردن طرح سوال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس خواهد شد، طرحی که چراغ خاموش فعلا ۳۷ امضا جمع کرده و به عقیده نمایندگان استان در صورت علنی شدن می‌تواند امضای اکثر قریب به اتفاق نمایندگان را بگیرد. تماس تلفنی ابتکار با وزیر بهداشت عراق! می‌گویند دنبال کانون‌های داخلی بروید، می‌گویند بررسی کنید و مشکل را برطرف کنید تا مردم این استان نفس بکشند، کار به جایی رسید که حتی مقام معظم رهبری با اشاره به این جمله که «حوادث اخیر جنوب کشور حقیقتاً دل انسان را می‌خراشد» تذکر دادند که مسئولان باید موضوع را پیگیری کنند، اما خانم ابتکار همچنان از تهران در حال پیگیری ماجرا در خارج از مرزهاست. بر همین اساس چند ساعت بعد از تذکر رهبری ابتکار با وزیر بهداشت عراق درخصوص گرد وغبار صحبت و با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی خود با "عدلیه حمود" وزیر بهداشت عراق، گفت: مهم‌ترین محور این گفت وگوی تلفنی، توفان‌های گرد و غبار و ضرورت مهار کانون‌های گرد و غبار عراق به ویژه کانون‌های موثر بر مناطق غربی و جنوبی ایران همچون تالاب‌های مرزی بود! اینکه این مسئول حاضر به حضور در صحنه نشده و هنوز دنبال حل مشکل در خارج از مرزها را دارد جای بسی تامل دارد!! اما نمایندگان استان که ظاهرا از پیگیری‌ای اینچنینی ناامید شده‌اند طرح سوال از رئیس‌جمهور را کلید زده‌اند. آنهایی که پاسخگو نیستند چهار روز است با موبایل و ثابت استاندار خوزستان را می‌گیریم و کسی بر نمی‌دارد و جوابمان بوق ممتد است، معاون درمانی این استان همچنین، مسئولان محیط‌زیست و برخی نمایندگان هم در دسترس نیستد. سیدشریف حسینی با وعده یک ساعت بعد دل‌خوشمان می‌کند اما از آن یک ساعت ساعت‌ها می‌گذرد و در دسترس نیست. در این بین اما دل‌خوشیم که مسئولان به دلیل درگیری‌هایی که برای پیگیری ماجرای خوزستان دارند وقت پاسخ تلفن را ندارند. در این بین اما دو نماینده فعلی و یک نماینده قبلی که در بازرسی مجلس مشغول است پاسخگوی ما می‌شوند تا یادمان برود در نشست‌های خبری خانم ابتکار به دلیل نوشتن از حق مسلم رد دعوت نمی‌شویم و این معاونت دوست ندارد سوالات روزنامه را پاسخ دهد. ناصری‌نژاد: طرح سوال از رئیس‌جمهور در دستور است مجید ناصری‌نژاد رئیس مجمع نمایندگان خوزستان دل پری از جای خالی دولت در بین مردم خوزستان دارد و با اشاره به اینکه از روز اول این موضوع را به رئیس‌جمهور گفته است، می‌گوید: شرایط خوزستان بحرانی است و این بحران به سطح بالایی رسیده است، موضوع از ده سال قبل آغاز و با بی‌تفاوتی تشدید شد. مسئولان رسیدگی نکردند و بر همین اساس می‌گویم که مشکلات بیشتر خواهد شد ما قبل از این در مراحل مختلف پیگیری داشتیم سوال و استیضاح و مکاتبه با دولت اما به هیچ جایی برای احقاق حقوق مردم خوزستان نرسیدیم. وی ادامه داد: در دور هفتم مجلس خودم از متکی سوال پرسیدم، از باقی وزرا هم همینطور در این دوره از همان اول از وزیر نیرو سوال دارم، دنبال تحقیق و تفحص و انتقال آب هستیم و استیضاح وزیر نیرو را در دستور کار داریم، همزمان با ورود بحران به همراه همه نمایندگان استان در هیات رئیسه تجمع کردیم، پزشکیان در هیات زئیسه مجلس حتی اطلاعیه تذکر به رئیس‌جمهور را پیشنهاد کرد بنویسیم و این کار نوشته و قرائت شد. رئیس مجمع نمایندگان خوزستان ادامه داد: تقریبا همه نمایندگان تذکر دادند و مصاحبه‌های مختلف داشتند حالا در دستور نمایندگان برای سوال از رئیس‌جمهور در دستور کار قرار دارد و باید بگویم که این موضوع را ما دنبال می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی خوزستان مسئولین اجرایی هستند که برخورد جدی با حوادث نکردند و زمانی برای حل ماجرا نگذاشتند ادامه داد: سال گذشته همین اوضاع بود اما وقتی جو آرام شد و بحران فروکش کرد موضوع را فراموش کردند و اگر مسئولان سال ۹۳ مشکل پیش آمده را تدبیر می‌کردند اوضاع اینچنین پیش نمی‌رفت. مدیریت سهل‌انگار و بی‌تفاوتی ناصری‌نژاد ادامه داد: متاسفانه مدیریت در این ماجرا سهل‌انگارانه و بی‌تفاوت بوده است. داد زدیم و گفتیم جلوی عامل اصلی را بگیرید که انتقال آب است اما این موضوع را ملی ندیده و فکر کردند ما استانی با ماجرا برخورد می‌کنیم و مثلا به دنبال رای در استان هستیم.گفتند بحث منطقه‌ای می‌کنید و برخی‌ها فکر کردند خوراک تبلیغاتی دارد، اما هنوز هم می‌گویم انتقال آب به صلاح نیست و یکی از تبعات آن تاثیرات ریزگردها است، و وقتی آب خوزستان کم و تالاب خشک و جنگل خشک به صحرا تبدیل می‌شود اینها به منشا گرد و غبار تبدیل می‌شود و معتقدم نود درصد مشکلات از داخل است. وی در پاسخ به ابتکار که موضع خوزستان را تنها مربوط به داعش می‌داند گفت: آرزو داریم داعش نابود شود اما خشک شدن شادگان و هورالعظیم چه ربطی به داعش دارد؟! مارون و جراحی و زهره هندیجان سه چهار سال است که آب ندارد داعش دشمن ماست اما نمی‌شود همه چیز را به گردن آن انداخت و مشکلات داخلی را ندید. وی با اشاره به سفر نمایندگان به استان درباره سفری جمعی نیز گفت: رئیس کمیسیون انرژی نماینده ماهشهر در منطقه مستقر است و از دولت دعوت کردیم که جلسه را ببرد به خوزستان، از رئیس مجلس هم خواستیم که به جای رئیس دولت که حاضر به سفر نشده این سفر را انجام دهد. رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: در همین راستا جلسه کمیسیون و مجمع وزیر نیرو و سازمان محیط‌زیست در کمیسیون انرژی روز پنج‌شنبه با اعضا، حضور وزیر نفت و نیرو و جهاد کشاورزی در خوزستان برگزار می‌شود. تلاش می‌کنیم رئیس‌جمهور یا معاون اول وی را با خود همراه کنیم هر چند که چند بار درخواستمان را بی‌پاسخ گذاشتند. ناصری‌نژاد گفت: از مقام معظم رهبری نهایت تشکر را داریم و از خداوند درخواست سلامت ایشان را داریم، ایشان در بزنگاه ورود پیدا کردند راه‌حل خروج دادند اما کاش مسئولین به فرمایشات آقا توجه می‌کردند. وی با اشاره به این نکته که اگر رئیس‌جمهور روز اول سفر می‌کردند به اهواز تجمعی برگزار نمی‌شدگفت: امیدواریم مسئولین بیدار بشوند و به هوش بیایند و رسیدگی کنند تصمیمات عملیاتی بگیرند نه‌اینکه فقط توصیه بوده و مسایل کلی گفته بشود، رسیدگی مهم است، باید در عمل رسیدگی جدی کنند، حتی تاحالا نتوانستیم تعطیلات مردم را سامان بدهیم یکی می‌گوید تعطیل و دیگری می‌گوید تعطیل نیست! این خوب نیست.وی با اشاره به اینکه مشکلات تنفسی چهل درصد افزوده شده گفت: این موضوع نگران کننده است و از دولت همه بیایند به مردم تصمیمات اجرایی بگیرند و بودجه لازم را در نظر بگیرند. به روحانی گفتم حداقل به فکر رای خودت باش رئیس مجمع نمایندگان خوزستان ادامه داد: به رئیس‌جمهور گفتم اگر به فکر مردم نیستید حداقل به فکر رای خودتان باشید، یک روز گرفتاری خوزستان ۸۰۰هزار بشکه تولید نفت را کم کرده است. این موضوع ثروت ملی است، گفتم به فکر مسایل باشید موضوعات امنیتی شوخی بردار نیست. ناصری‌نژاد خاطر نشان کرد: وقتی ماجرا به جایی می‌رسد که رهبری نگران می‌شود یعنی بحران است و این شوخی بردار نیست. حالا مساله استان نیست کل کشور درگیر است و من فکر می‌کنم روحانی اگر یک روز می‌گذاشتند و خودشان به خوزستان می‌آمدند کار عاقلانه‌ای بود که مردم را آرام می‌کرد. ۳۷ نماینده طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا کردند جلیل مختار نماینده مردم آبادان هم به سیاست روز گفت: پیشنهاداتی درخصوص کنترل ریزگرد و مالچ‌باشی داده‌اند هزاران مصاحبه صورت گرفته که امیدوارم اثر کند. وی گفت: بحث ریزگردها و برخورد با آن بحث ملی است، مجلس و دولت به دنبال حل مشکل باشند نه اینکه فقط شعار بدهند. ورود پر برکت رهبری دیروز به این موضوع نشان بر اهمیت موضوع دارد. نماینده مردم آبادان ادامه داد: اینکه رهبری به مسئولین هشدار بدهند می‌تواند فصل‌الخطابی باشد از دادن شعارها و انداختن مشکلات و دلایل به دوش هم و به دولت قبل پرهیز کنند. به دنبال حل معضل باشند امیدوارم شاهد این باشیم بحث از حالت شعاری از قول و وعده و وعید مسئولین خارج بشود و موضوعیت اجرایی شود و بحران حل شود تا مردم خوزستان آرام شوند. وی گفت: هنوز جدی وارد سوال از رئیس‌جمهور نشده ۳۷ امضا جمع شده هنوز رسما به هیات رئیسه داده نشده و این موضوع تا حدودی رسانه‌ای نشده و با اینکه مجمع روز پنج شنبه در استان خوزستان گرفته شود در روزهای آینده افزایش پیدا می‌کند و بالا می‌رود. مختار گفت: به دنبال مطالبات سیاسی نیستیم و تنها خواسته به حق مردم را پی گرفته و اجازه برخورد سیاسی با امضا را نمی‌دهیم. نماینده مردم آبادان گفت: مردم خوزستان ۸ سال از کشور دفاع کردند و از جان و مال گذشتند شایسته نیستند خوزستانی‌ها بیایند و قضیه را با تفکر سیاسی دنبال کنند و آن چیز که شایسته است احقاق حق مردم است. وی درباره صحبت ابتکار درباره تقصیر داعش و نبود کانون داخلی ریزگرد نیز خاطرنشان کرد: ما برای اینکه مساله را به گردن دیگران انداخته و شانه خالی کنیم این موضوع را بیان می‌کنیم. هیچ وقت به دنبال ضعف خودمان نرفته‌ایم در حالی که اول منشا داخلی را باید بررسی کنیم و اگر منشا دیگری بود آن وقت می‌گویم خانم ابتکار شما درست می گویید اما وقتی هنوز دنبال حل منشا داخلی نرفتیم ارائه این صحبت‌ها درست نیست. مختار گفت: الحمدالله مردم خوزستان صبور هستند و عاشق نظام و ولایت و رهبری هستند و اجازه نمی‌دهند هیچ‌کس از پیگیری به حق خواسته‌هایشان بهره‌برداری کند. الحمدلله اعتراضات با مجوز انجام شده و یک بار هم نا بهنجاری در آن نبوده و مردم براساس آن مطالبات به حق می‌کنند. حضور دولت و هیات دولت برای پیگیری موضوع بسیار تاثیر گذار و بارقه امیداست و از روز اول دنبال آن بودیم ولی... به نظر می‌رسد اگر دولت گلایه‌مندی خوزستان را پاسخ ندهد باید حداقل به نمایندگان آنها در صحن پاسخ داده و مجددا رای اعتماد بگیرد.مائده شیرپور ]]> جامعه Mon, 20 Feb 2017 18:42:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdchqmnw.23n6wdftt2.html تیغ تورم بر سفره مردم http://siasatrooz.ir/vdcg3n9y.ak97y4prra.html براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم کل در دوازده ماهه منتهی به بهمن ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد شد؛ ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه هم به ۷.۱ درصد رسید. اما با این وجود هیچ اتفاق خاصی در سبد معیشت مردم به خصوص قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه رخ نداده است. به سخن دیگر نه تنها این کاهش تورم موثر نبوده است بلکه کم شدن قدرت خرید این افراد منجر به آن شده که مردم و اقشار کم‌درآمد مجبور به حذف حجم وسیعی از کالاهایی اساسی که نقش اساسی در سلامت و تندرستی افراد شده‌اند. با این وجود متولیان همچنان معتقدند شرایط معیشتی برای مردم مطلوب شده است. کاهش ۲۵ درصدی سرانه مصرف گوشت براساس داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، سهم انواع گوشت از هزینه خانوار از ۶.۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است؛ ضمن اینکه سرانه مصرف گوشت قرمز طی سال‌های گذشته نوسانات زیادی داشته و به ۱۱.۴۳ کیلوگرم در سال گذشته رسیده است؛ درحالی که براساس آمار بانک مرکزی، سرانه مصرف گوشت قرمز در خانوار شهری طی دهه گذشته، بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است. بر همین اساس میزان تولید گوشت قرمز نیز از ۶۹۰ هزار تن سال ۱۳۸۷ به بیش از ۸۰۶ هزار تن در سال ۱۳۹۴ رسیده و ۴۵ درصد میزان تولید گوشت قرمز در کشور مربوط به گوشت گوسفند و بز است. طبق اعلام نظر کارشناسان بهای تمام‌شده تولید دام در کشور حدود سه برابر قیمت جهانی است که کم‌آبی و از بین رفتن مراتع و نیز ارسال دام‌های مولد به کشتارگاه از جمله دلایل افزایش قیمت دام سبک به شمار می‌رود. به عبارت دیگر طی ۱۰ سال اخیر بهای دام سنگین در کشور نیز ۵ برابر افزایش یافته است. فعالان این بازار معتقدند افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در بازار گوشت قرمز، ناشی از افزایش هزینه‌های تولید نیست و دلایل دیگری را باید برای این رشد قیمتی جست‌وجو کرد. سرانه مصرف لبنیات در ایران براساس آمار سازمان جهانیFAO سرانه مصرف شیر در ایران حدود ٦٦,١٢ کیلوگرم در سال است و این درحالی است که میانگین جهانی مصرف سرانه شیر ١٥٠ کیلوگرم است که در برخی کشورهای اروپایی حتی به ٣٠٠ کیلوگرم هم می‌رسد. کارشناسان دلایل متعددی را در بروز چنین اتفاقی را مطرح می‌کنند و می‌گویند در کنار سایر سوء‌مدیریت و عدم نظارت‌ها بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ازجمله مسایلی بود که منجربه آن شد تا سرانه مصرف شیر در ایران از ١٠٠ تا ٩٠ کیلوگرم به کمتر از ٧٠ کیلوگرم برسد و در همین راستا با وجود اینکه میانگین سن پوکی استخوان در جهان ٧٠‌ سال است اما این سن در ایران به ٣٥‌ سال رسیده است. در همین راستا، چندی پیش وزیر کشاورزی پیشنهاد کرده بود دوباره به بخش لبنیات یارانه تعلق بگیرد که البته این پیشنهاد هنوز کارشناسان این حوزه با اشاره به اینکه ایران به‌عنوان کشوری که در حوزه تولید شیر تقریبا خودکفاست اعلام می‌کنند که سرانه مصرف شیر درایران طی این سال‌ها کاهش یافته و در رده کشورهای آفریقایی مانند نیجریه (٥٠ کیلوگرم)، آفریقای‌جنوبی (٥٧.٩٢) یا کوبا (٧٥.٥ کیلوگرم) قرار گرفته است. افت مصرف ماهی در کشور طبق آمار ومستندات موجود میزان سرانه مصرف ماهی و آبزیان در کشور ۹/۲ کیلوگرم است در حالی که این سرانه در بسیاری از کشورهای جهان ۱۹/۲ کیلوگرم است. در شرایطی که میزان مصرف تخم‌مرغ در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۵۰ عدد است اما این رقم در ایران در بهترین شرایط به ۱۹۱ عدد تخم‌مرغ در سال رسیده است که به اعتقاد کارشناسان کافی نیست. در حال حاضر سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور مالزی ۳۲۶، ژاپن ۳۲۸، مکزیک ۳۳۵، اوکراین ۳۱۴ و میانگین مصرف در کشورهای اروپایی بین ۲۶۰ تا ۲۷۰ عدد است.تورم به قلم بانک مرکزی مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد. ۱- شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۸.۳را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۷.۱ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶.۳ درصد)، ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی‌ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. ۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۸۲.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است ... شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۸۰.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۶.۹ درصد است. ۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۳.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ (۶.۹ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. ]]> اقتصاد Mon, 20 Feb 2017 18:42:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcg3n9y.ak97y4prra.html كنكوري‌هايي كه كد رهگيري ندارند با سازمان سنجش تماس بگيرند http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html معاون سازمان سنجش گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري ثبت‌نام را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور خود مطلع شوند با سازمان سنجش تماس بگيرند. ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با فارس با تأكيد بر اين‌كه براي دريافت نتايج كنكور، داوطلبان بايد شماره پرونده يا كد رهگيري خود را بدانند، افزود: واحد پاسخگويي تلفني سازمان سنجش در اين مورد با شماره تلفن‌هاي 9 - 88923595 پاسخگوي داوطلبان است. وي گفت: داوطلباني كه شماره پرونده و كد رهگيري خود را فراموش كردند و نمي‌توانند از نتيجه كنكور مطلع شوند. مي‌توانند با ارائه مشخصات فردي خود از جمله نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه و تاريخ تولد، كد رهگيري و شماره پرونده خود را دريافت كنند. ]]> جامعه Sat, 01 Aug 2009 08:17:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5par.t1arv2bcct.html لزوم نگاه ویژه به توان داخلی و خودکفایی در کشور http://siasatrooz.ir/vdcdf90n.yt0jz6a22y.html فرمانده کل سپاه پاسداران با با تاکید بر اهمیت اعتماد راسخ به توان ملت ایران، نگاه به خودکفایی، به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی گفت: سپاه پاسداران مفتخر است در همه ماموریت‌ها، شامل عرصه دفاعی و امنیتی سربلند بوده و امروز هم در عرصه سازندگی موفق است. سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری دیروز در مراسم بهره برداری از فاز نخست خط ۲ قطار شهری مشهد مقدس اظهار داشت: یاد همه شهیدان دفاع‌مقدس، انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم و امام شهیدان را گرامی می‌داریم؛ از همه دست اندرکاران این پروژه بسیار مهم برای حل مشکل ترافیک و حمل‌ونقل شهری کلانشهر مشهد مقدس تقدیر و قدردانی می‌کنم. وی افزود: پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد با همتی بی‌نظیر به نتیجه رسید؛ آنچه بدون تردید باید به آن اشاره کنیم و در این جلسه جا دارد به آن بپردازیم، علل و عوامل اصلی موفقیت و کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی است که از جمله علل آن در گزارش آن در سخنان مسئولان مطرح شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: نخستین عامل در موفقیت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، ایمان به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی است که به‌لطف و عنایت الهی، در نیروهای مجموعه سپاه، بسیج و بسیاری از نیروهایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف به‌ویژه شهرداری مشهد و شهردار مشهد فعالیت دارند، وجود داشته و بسیار تعیین‌کننده بوده و انگیزه اصلی برای کار و تلاش ایمان به نظامی است که تحت آن نظام زندگی می‌کنیم. سرلشکر جعفری ادامه داد: عامل دوم "تعهد انقلابی" است. این تعهد انقلابی به انقلاب اسلامی، متعهدبودن و اعتماد و باور داشتن و تلاش‌ برای نشان‌دادن کارآمدی نظام و تلاش برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی، عامل دوم انگیزه‌ساز است که اگر این ۲ عامل انگیزشی وجود نداشته باشد فعالیت‌ها و تلاش‌ها، اینگونه به نتیجه نمی‌رسد. وی با اشاره به عامل سوم در موفقیت و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: عامل سوم، "مدیریت جهادی" بوده که برگرفته از دوران دفاع‌مقدس و تجریبات آن دوران است،‌ درسی است که از شهدا، ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع‌مقدس گرفتیم و امروز در عرصه‌های مختلف اجتماعی و... برای مردم استفاده می‌کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه سخنانش با تاکید براینکه سپاه پاسداران مفتخر است در همه ماموریت‌ها، شامل عرصه دفاعی و امنیتی سربلند بوده و امروز هم در عرصه سازندگی موفق است، افزود: این عوامل در عرصه جهاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، کارآمد است و اگر این عوامل نباشد ما به نتیجه نمی‌رسیم و شاهد ناکارآمدی خواهیم بود. سرلشکر جعفری اضافه کرد: عامل چهارم در موفقیت و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی که برون‌سازمانی و فراسازمانی بوده و بسیار تعیین‌کننده است؛ همدلی، هم‌افزایی و هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های اجرایی است. هماهنگی و همدلی که امروز بین شهرداری مشهد، شورای شهر و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) وجود دارد، عامل اصلی و تعیین‌کننده در پیشرفت این پروژه است. وی افزود: در واقع این چهار عامل ذکر شده، کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی را تضمین می‌کند و اگر شاهد مشکلاتی در بخش‌های مختلف هستیم، دلیلش را باید در ضعف این عوامل جستجو کرد. در مقاطع مختلف و سرنوشت‌ساز آینده این نظام مقدس، شما مردم عزیز که سرنوشت این کشور به‌دست خود شما سپرده شده است با این اختیار گسترده‌ای که در پای صندوق رای دارید، سرنوشت خود را تعیین می‌کنید؛ چه در انتخابات شورای شهر، چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه در قوه مجریه که تمام مسائل اجرایی کشور در اختیار آن است. فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اهمیت اعتماد راسخ به توان ملت عظیم ایران، نگاه به خودکفایی، به توان داخلی و اقتصاد مقاومتی به اضافه چهار عامل عنوان شده به‌عنوان عوامل موفقیت و کارآمدی در نظام مقدس جمهوری اسلامی بیان کرد: پروژه قطار شهری مشهد نیز بیانگر همین ادعاست و امیدواریم در آینده شاهد هم‌افزایی، همدلی و هماهنگی بیشتر و اعتقادی راسخ‌تر به توان داخلی کشور باشیم و رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در آینده رقم بخورد. محرومیت‌زدایی در دستور کار قرارگاه سازندگی خاتم فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: کل پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد در ۳۳ ماه به اتمام رسید. سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی اظهار داشت: امسال سال ویژه‌ای بود و به نام سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری شد و یک سال استثنایی بود و بر همه تکلیف بود که به این دستور لبیک بگوییم. وی افزود: براساس تأکید سردار سرلشکر جعفری، محرومیت‌زدایی را در دستور کار قرار دادیم و امسال هم آماده‌باش ۱۰۰ درصدی بودیم. امسال را باید سال استثنایی قرار می‌دادیم و بر همین اساس اولویت‌بندی کرده و تعداد ۶۵ پروژه در حوزه‌های مختلف عمرانی، صنعتی و نفتی را احصاء کردیم که پیشرفت فیزیکی این‌ها حدود ۶۵ تا ۸۵ درصد بوده و ۵۵ پروژه در حوزه عمرانی قرار داشت. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: میزان اعتباری که برای این پروژه‌ها هزینه شده بود، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان بود و ظرف دو سال باید به بهره‌برداری می‌رسید که عایدی ۱۴۰ هزار میلیاردی برای کشور داشت، آن ۱۰ پروژه نفتی بزرگ است و زمان و هزینه بیشتری می‌خواهد اما در حوزه عمرانی از ۵۵ پروژه، ۴۹ پروژه به بهره‌برداری رسید. سردار عبداللهی در ادامه خاطرنشان کرد: امسال در ۹ماهه اول سال در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات زیادی انجام شد و ۵۶ کیلومتر تونل در حوزه مترو و آب و راه داشتیم که رکوردی بی‌نظیر است و از این ۵۶ کیلومتر، ۲۲ کیلومتر خط مترویی بود که یکی از آ‌ن‌ها قطار شهری مشهد است که مشکلات خاص خود را داشت. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) افزود: زمانی این پروژه ۱۴ درصد پیشرفت داشت، اما ظرف ۳۳ ماه کل پروژه خط ۲ را به اتمام رساندیم و به رکورد خوبی رسیدیم و در حفاری و سگمنت‌گذاری رکورد زدیم و امروز پروژه به مردم عزیز مشهد مقدس هدیه می‌شود. ]]> سیاست Mon, 20 Feb 2017 18:42:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdcdf90n.yt0jz6a22y.html سنگ متیس پیش پای عملیات موصل http://siasatrooz.ir/vdceen8o.jh8voi9bbj.html وزیر دفاع آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شده تا با مقامات عراق و همچنین با نیروهای آمریکایی حاضر در این کشور دیدار کند که روند تحولات نشانگر ماموریت وی برای جلوگیری از عملیات موصل است. «جیمز متیس» وزیر دفاع جدید آمریکا در آستانه عملیات موصل در سفری از قبل اعلام نشده، وارد پایتخت عراق شد.متیس در بدو ورود بر خلاف سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که او به عراق نیامده که بر نفت این کشور مسلط شود.دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر و همچنین اخیرا در یک سخنرانی خطاب به کارکنان سازمان سیا گفت «در صورتی که آمریکا میادین نفت عراق را تصرف کرده بود، داعش به وجود نمی‌آمد... اگر درباره این فکر کنید، اگر ما آن نفت را بر‌می‌داشتیم، احتمالاً داعش به وجود نمی‌آمد، چون این همان منبعی است که آنها پولشان را از آن به دست می‌آورند، بنابراین ما بایستی آن نفت را نگاه می‌داشتیم. اما، بسیار خوب؛ شاید ما باز هم شانس داشته باشیم».این سخنان سبب شد که حیدرالعبادی نخست‌وزیر عراق به آن واکنش نشان بدهد و تأکید کند که نفت عراق، متعلق به مردم عراق است. روزنامه هافینگتون پست نیز در تحلیل این اظهارات ترامپ نوشت این همان سخنانی است که ترامپ در تبلیغات انتخاباتی هم بیان کرده بود.در عین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با اشاره به سفر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که او برای بررسی «شکست» داعش و دیدار با سران عراق به این کشور رفته است. لازم به ذکر است رئیس‌جمهوری عراق ضمن ابراز رضایت از پیشرفت عملیات آزادسازی موصل، پیش‌بینی کرد، نیروهای کشورش به زودی در این شهر به پیروزی کامل برسند.فؤاد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق در بیانیه‌ای ضمن تقدیر از تلاش نیروهای مسلح عراقی در پیشروی‌های پیروزمندانه در ساحل راست موصل، پیش‌بینی کرد، کار داعش به زودی در عراق یکسره شود.وی خاطرنشان کرد، مناطقی که به تازگی پاکسازی شدند، برای تحقق پیروزی بسیار راهبردی هستند.معصوم ضمن تمجید از فداکاری‌های نیروهای عراقی در حمایت و پذیرایی از شهروندانی که از جهنم داعش گریخته‌اند، بر ضرورت تلاش برای آسیب نرسیدن به مردم در جریان جنگ تاکید کرد. در ادامه توجیه دخالت آمریکا و انگلیس در عراق، یک روزنامه انگلیسی در گزارشی مدعی شد، نیروهای ویژه انگلیس و آمریکا که برای مشاوره و آموزش نظامی در عراق حضور دارند با اقدام نظامی در آزادسازی غرب موصل مشارکت داشتند.روزنامه انگلیسی تایمز نوشت، نیروهای ویژه انگلیس و نیروهای ویژه آمریکایی به همراه یگان‌های نیروهای کُرد و عراقی در اقدام نظامی آزادسازی غرب موصل شرکت کردند.تایمز مدعی شد، این عملیات که انتظار می‌رفت چند ماه به طول بینجامد تا ۶۵۰ هزار شهروند غرب موصل را آزاد کند، با حضور نیروهای ویژه انگلیس و آمریکا انجام شد.این نیروها که قرار بوده تنها برای مشاوره در عراق حضور داشته باشند، وارد مبارزه نظامی در آزادسازی موصل شدند. خبر دیگر آنکه سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به مستندات مربوط به بازداشت خودسرانه، شکنجه، ازدواج اجباری و هتک حرمت زنان و دختران عرب سنی مذهب عراقی توسط تروریست‌های داعش پرداخت.دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش که بر روی پایگاه اطلاع رسانی‌اش منتشر کرد، نوشت: گرچه در گذشته روایت‌هایی مبتنی بر خشونت جنسیتی در مناطق تحت کنترل داعش منتشر شده، اما این نخستین موردی است که دیده‌بان حقوق بشر توانسته درباره بدرفتاری و خشنونت علیه زنان سنی مذهب عرب در عراق مستندسازی کند. دیده‌بان حقوق بشر و دیگر نهادها، در گذشته به طور مفصل درباره جنایات داعش علیه زنان و دختران ایزدی عراق گزارش داده‌اند، اما در موارد قبلی، از جمله زنان ایزدی، قربانیان نه عرب بودند نه سنی مذهب، و داعش نیز مدعی می‌شد که این افراد کافر هستند.'لاما فقیه' معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در این باره نوشت: اطلاعات اندکی درباره بدرفتاری جنسی علیه زنان عرب سنی مذهب در مناطق تحت اشغال داعش وجود دارد، اما امیدوار هستیم که جامعه بین‌المللی و مقام‌های محلی همه توانشان را برای حمایت از این گروه قربانیان نیز به کار بگیرند. ]]> جهان Mon, 20 Feb 2017 18:42:39 GMT http://siasatrooz.ir/vdceen8o.jh8voi9bbj.html