میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۵
 
 
برایان هوک؛
مامور گسترش پروپاگاندای ضد ایرانی

یک کارشناس روابط بین‌الملل گفت: برایان هوک می‌خواهد در گسترش پروپاگاندای ضد ایرانی با استفاده از دروغ‌های بزرگ، آمریکا را به ورطه سقوط و جنگ تمام عیار نزدیک نماید.
سعید محمدی، کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی با عنوان گسترش ایده‌های مخرب نژادپرستانه در دولت ترامپ نوشت: برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در روزنامه نیویورک پست با انتقاد ازعملکرد جاری فعالیت بخش فارسی صدای آمریکا گفت: درباره عملکرد صدای آمریکا به او دائما شکایت می‌شود. در این زمینه از سنا خواسته مدیریت آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده را تعیین کند و در صورتی که شرایط تغییر نکند، کنگره باید قطع بودجه بخش فارسی صدای آمریکا را در نظر بگیرد.
دو سئوال مهم در باره این اظهار نظر برایان هوک" راجع به آنچه او کم کاری بخش فارسی صدای آمریکا علیه ایران نامیده " در ذهن متبادر می گردد؟ چه کسانی به برایان هوک دسترسی دارند و دائما از کم کاری این رسانه دولتی نزد او شکایت می نمایند؟ چرا بریان هوک به این سطح از جنگ روانی و تبلیغات منفی این شبکه دولتی علیه ایران قانع نیست؟پاسخ مشخص است؟ برایان هوک با مقامات ضد ایرانی و مسئولین سازمان های تروریستی ارتباط تنگاتنگ دارد . افرادی که دستشان به خون ملت ایران آغشته است و او مستقیما از آنها برای تنظیم فعالیت های تبلیغی دولت ترامپ علیه ایران دستور العمل و مستشاری دریافت می نماید.
برایان هوک به این سطح از عملیات روانی متکی نیست چرا که او در پی ایجاد سازوکار جنگ تمام عیار تبلیغاتی مشابه سیستم گوبلز در آلمان نازی علیه ایران است. برایان هوک در واقع می خواهد در گسترش پروپاگاندای ضد ایرانی با استفاده از دروغ های بزرگ، آمریکا را به ورطه سقوط و جنگ تمام عیار نزدیک نماید. برایان هوک با تزویر ، فریبکاری و به قصد گمراه نمودن افکار عمومی می خواهد با یک تیر چند نشان بزند؛اذهان عمومی مردم آمریکا را از واقعیت‌های حاکم در دولت این کشور دور کند، شاید بار دیگر از ترامپ یک قهرمان پوشالی بسازد.

کد مطلب: 113972
 
Share/Save/Bookmark