میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۱۷
 
 
هیچکدام از گزینه‌های زیر صحیح نیست
برادر جهانگیری: رئيس‌جمهور در دوره فعلى بيش از دولت قبل به اقتصاد اهميت مى‌دهد..

برادر جهانگیری: رئيس‌جمهور در دوره فعلى بيش از دولت قبل به اقتصاد اهميت مى‌دهد.
منظور از "دولت قبل" در عبارت فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) دولت قبلی خودشان
ب) دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
ج) دولت هوخشتره
د) هیچکدام 

همچنان برادر جهانگیری: به شخصه وعده مى‌دهم اگر در اين شرايط ملت ايران با هم متحد باشند، آمريكا سر عقل مى‌آيد.
با توجه به وعده‌های قبلی ایشان درخصوص تثبیت نرخ ارز به نظر شما این وعده با کدام یک از گزینه‌های زیر ارتباط تنگاتنگ‌تری دارد؟
الف) کشکک زانو
ب) کشک پاستوریزه
ج) پشم بز کوهی
د) هیچکدام 

تا مرگ با برادر جهانگیری: تاكنون اجازه بركنارى منشى خود را هم نداشته‌ايم چطور انتظار داريد راه برويم و بركنارى يک مدير را امضا كنيم.
روش پیشنهادی شما در این خصوص به جای "راه رفتن" کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) خوابنما می‌روند و مدیران را در خواب برکنار می‌کنند.
ب) دراز می‌کشند و مدیران را در هواپیما برکنار می‌کنند.
ج) با پیژامه در خانه می‌نشینند و مدیران را برکنار می‌کنند.
د) هیچکدام

کد مطلب: 106583
 
Share/Save/Bookmark