میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۴
 
 
ظهره‌وند
لیست سیاه اف.ای.تی.اف پیامد خاصی به دنبال نخواهد داشت

دیپلمات با سابقه کشورمان با بیان اینکه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف ، اتفاق و پیامد خاصی به دنبال نخواهد داشت، گفت: بیشتر جنبه‌های روانی این موضوع مورد توجه است و غربی‌ها نیز قصد دارند در این زمینه بهره‌برداری کنند.
ابوالفضل ظهره وند دیپلمات با سابقه کشورمان ضمن تصریح بر اینکه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، اتفاق و پیامد خاصی به دنبال نخواهد داشت، گفت: بیشتر جنبه های روانی این موضوع مورد توجه است و غربی ها نیز قصد دارند در این زمینه بهره برداری کنند. از ۴۱ بندی که کارگروه ویژه اقدام مالی دارد و توصیه های ویژه آن، ۳۹ بند آن را اجرا کرده‌ایم و تنها بابت سی.اف.تی و پالرمو ایران را در لیستی که به لیست سیاه معروف شده است قرار دادند.
وی اشاره کرد: با پذیرش بندها و مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی وضع کشور در حوزه اقتصادی و مبادلات بانکی بهتر نمی‌شود و در حقیقت آن ها تلاش دارند ایران را قورباغه پز کنند. کارگروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین دولتی است که چند کشور گروه هفت را تشکیل دادند و شورای حکام که اعضای اصلی آن را تشکیل می دهند، ۳۵ کشور و دو ناظر هستند. اگر ایران عضو شورای حکام می‌شد، ایرادی به توصیه‌های این کارگروه نبود زیرا می‌توانستیم در تصمیم گیری شرکت کنیم. این دیپلمات با سابقه کشورمان بیان کرد: کارگروه ویژه اقدام مالی می‌گوید آنچه کنترل نظام بین‌الملل اعلام می کند، باید انجام شود و کشورهایی مانند ایران که با اهداف این سازمان ناسازگار هستند را تحت فشار و کنترل قرار می دهند و نقطه انتهایی این کنترل فروپاشی از درون است. وی به توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی اشاره و بیان کرد: توصیه‌هایی که این کارگروه تجویز می‌کند، کشور با کشور فرق می‌کند. تا زمانی که مقررات را نپذیریم هیچ الزامی به رعایت این توصیه نامه‌ها نداریم و فقط فشار می‌آورند.

کد مطلب: 112982
 
Share/Save/Bookmark