میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۰
 
 
مدیران دانشگاه آزاد تقصیر را گردن قبلی‌ها نیندازند

رئیس فراکسیون امید گفت: هنر این نیست که کوتاهی خود را متوجه مدیران قبلی کنید و تقصیر را بر گردان دیگران بیاندازید.
محمدرضا عارف با بیان اینکه بی‌توجهی به مطالبان دانشگاهیان می‌تواند برای کشور تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد به حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اشاره کرد و گفت: این حادثه ناگوار نتیجه‌ای جز غفلت، کوتاهی و بی‌تدبیری مدیریت دانشگاه نیست. هنر این نیست که کوتاهی خود را متوجه مدیران قبلی کنید و تقصیر را بر گردان دیگران بیندازید.

کد مطلب: 107438
 
Share/Save/Bookmark