میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۰
 
 
بازی بحران ساز
رویکرد به شرق یکی از راهبردهای بلند مدت آمریکا را تشکیل می دهد چنانکه در راهبرد سال ۲۰۲۵ این کشور، شرق آسیا از محورهای اصلی چالشهای آن را تشک

رویکرد به شرق یکی از راهبردهای بلند مدت آمریکا را تشکیل می دهد چنانکه در راهبرد سال ۲۰۲۵ این کشور، شرق آسیا از محورهای اصلی چالشهای آن را تشکیل می دهد. برخی بر این عقیده‌اند که تحرکات آمرکیا در افغانستان برای ادامه بحران در این کشور و نیز تحرکاتی که علیه روابط هند و پاکستان صورت می گیرد از جمله ابعاد این تحرکات است که هدف از آن زمینه سازی برای نهادینه کردن بحران در این منطقه است. نکته قابل توجه در باب تحرکات آمریکا در حوزه شرق آسیا اجرای بازی دو جانبه‌ای است که اخیرا به پا کرده است. بخشی از این سناریو در قالب سیاست‌های تقابلی با چین و کره شمالی صورت می گیرد که چنانکه از یک سو از اجرای تعهداتش در قبال کره شمالی خودداری می کند و از سوی دیگر تحرکاتش علیه پکن شدت گرفته است که مداخله در امور هنگ برای استمرار بحران در این منطقه و نیز اعمال تعریفه‌های اقتصادی علیه پکن نمودی از این رفتار است. تحرکات آمریکا علیه چین چنان بوده که حتی کیسینجر تئوریسین بزرگ آمریکا درباره پیامدهای استمرار این وضعیت هشدار داده است.
بخش دیگر تحرکات شرقی واشنگتن را در اقداماتش در قبال کره جنوبی و ژاپن می‌توان مشاهده کرد. هر چند که این کشورها به عنوان متحد آمریکا در منطقه شناخته می شوند و در این کشورها دارای دهها هزار نیروی نظامی است اما نوع رفتار واشنگتن در قبال این کشورها نیز جای تامل دارد. گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که آمریکا خواستار افزایش سهم پرداختی ژاپن برای تامین هزینه‌های نیروهای آمریکایی در این کشور شده و از سوی دیگر سعی دارد تا خرید ۸ میلیارد دلار تسلیحات را به ژاپن تحمیل نماید. در قبال کره جنوبی نیز آمریکا خواستار پرداختن بخش عمده ای از هزینه‌های نیروهای آمریکایی حاضر در این کشور توسط سئول شده است که عملا هزینه‌های بسیاری را بر این کشور تحمیل می سازند. نوع رفتارهای آمریکا در شرق آسیا نشان می دهد که آمریکا بازی دو جانبه‌ای را برای بحران سازی در این منطقه در پیش گرفته است که بخشی از آن تشدید تنشها با پکن و کره شمالی است و بخشی از آن نیز وادار سازی کره جنوبی و ژاپن به افزایش هزینه‌های نظامی است. آمریکا سعی دارد تا توان اقتصادی شرق آسیا را به سمت مولفه ها و هزینه‌های نظامی سوق دهد تا ضمن کاهش توان اقتصادی این منطقه، از فضای رقابت تسلیحاتی در منطقه برای افزایش فروش تسلیحات بهره گیرد. در اصل آمریکا به دنبال شرق آسیایی ملتهب و بی ثبات است که نتیجه آن نیز حفظ برتری دلار در عرصه اقتصاد جهانی و نیز کسب منافع اقتصادی بیشتر در لوای فروش تسلیحات آمریکایی است. در اصل آمریکا در حال اجرای بازی بحران سازی است که جز تشدید تنش در منطقه کارکردی ندارد هر چند که در ظاهر ادعای حمایت از متحدانش در برابر تهدیدات چین و کره شمالی را سر می‌دهد. 

نویسنده: فرامرز اصغری 

کد مطلب: 111631
 
Share/Save/Bookmark