میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۲۴
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


محمد
۱۳۹۵-۰۸-۱۷ ۰۸:۴۸:۴۰
به اين ميگن آپديت شركت هاي هرمي كه با گرفتن مجوز هاي قانوني از دولت دهن منتقدين رو بستن ، حالا شما اگر اينقدر ساده لوحيد كه فكر ميكنيد بعد از زيان گسترده افراد پايين هرم ، شخص يا نهادي به شما پاسخگو مي باشد ،! پس يك لحظه هم معطل نكنيد بفرماييد جلو
حماقت با طعم حرص و طمع فراوان
كاش بجاي حسين حسين گفتن خالي در ايام محرم كمي هم به حرفها و تعاليم اسلامي مراجعه ميكرديم و با توسل به خدا و معصومين هرگز گول اين موضوعات را نميخورديم .
با تشكر
سعید
۱۳۹۵-۰۸-۱۱ ۱۶:۱۵:۴۹
سلام دوستان بنده وکیل رسمی دادگستری هستم دوستانی از شرکت ها بد گفتن میدونستید که اگر از شرکت هایی که شناسه صنفی دارند و جواز کسب دارن نام ببرید و بد بگید این شرکت ها میتونن از شما شکایت رسمی کنند؟ لطفا مراقب هرف زدنتون باشید.
حسین
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۳:۰۷:۳۸
این متنی که فرستادم از روزنامه شرق درتاریخ2آبان بود که (چراازنتورک مارکتینگ میترسیم؟)
حسین
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۱۳:۰۴:۴۹
رضا خاقان: اگر به ســایت وزارت بازرگانی، صنایع و معادن مراجعه کنید، متوجه می شــوید بخشی باعنــوان بازاریابی شــبکه ای وجــود دارد. فعلا اسامی حدود ۲۲ شــرکت دارای مجوز به همراه مشــخصات نمایندگی ها و محصولات شان، آنجا فهرست شــده اند. همچنین در این بخش قوانین حاکم بر این شــرکت ها برای اطلاع مراجعه کننده منتشــر شــده و حتی به تفکیک و جزئیات، موارد تخلفاتی که ممکن اســت در این شــرکت ها رخ دهد، آمده است. اگر به سایت »ایران هشدار« هم مراجعه کنید، هم اسامی شــرکت های بازاریابی شــبکه ای، تاریخ صــدور و انقضای مجــوز، نام مدیرعامل و کالاهایــی را که می توان عرضه کرد، می بینید. اگر شــرکتی بــه هر علتــی از قواعد و قوانین بازاریابی شــبکه ای تخطی یا تخلفی کرده باشــد، همان جــا گزینه ای به نام »تعــداد اخطار دریافتی« وجــود دارد. شــما به راحتی می توانید شــرکتی را ببینید که به علت تعــدد اخطار، لغو مجوز شده یا شرکتی که تابه حال یکی، دو اخطار گرفته ولی مجوز فعالیتش لغو نشده و در مقابل، تعداد بیشتری شــرکت هم تاکنون اصلا اخطاری دریافت نکرده اند. علاوه بــر این نظارت ها، اگر به ســایت هریک از این ۲۲ شــرکت هم که مراجعه کنید، متوجه می شــوید نشــان مجــوز بازاریابی شبکه ای جلو دید مخاطب به صورت چشمک زن خودنمایی می کند. اگر نشــان به رنگ سبز است، یعنی شرکت اجازه فعالیت دارد. اگر به رنگ زرد بود یعنی یک جای کارش ایراد دارد و به او زمان داده شــده تا آن را برطــرف کند، اگر به رنگ قرمز بود، یعنی شــرکت فعلا تا مدتی بــرای رفع ایراد به طور موقت تعطیل شــده است. این شرکت ها مجوز دارند تا محصول خود را به شــیوه مستقیم به فروش برسانند، یعنی خریدار به جای مراجعه بــه فروشــگاه، محصول را از ســایت ســفارش می گیرد و دریافت می کند. با همه این توضیحــات، چرا در ایران ما همچنان فوبیــای بازاریابــی شــبکه ای داریــم؟ این همه نت ورک هراســی از کجا می آید؟ پاســخش ساده اســت؛ »شــرکت های هرمی«. بســیاری از ما که زمانی خود یا نزدیکانمان در شــرکت های هرمی فعال بوده انــد، فکر می کنند بازاریابی شــبکه ای هم مساوی با شرکت های هرمی، حقه، کلک و از دست دادن سرمایه و اتلاف وقت و حتی خطرات احتمالی دیگر است. این درحالی است که شرکت های هرمی در همه دنیــا غیرقانونی اســت، ولی بازاریابی شــبکه ای قدمتی ۰۵ساله دارد. یک نفر می گفت به علت آن سابقه ناخوشایند
شــرکت های هرمی، جاافتادن بازاریابی شبکه ای که به آن فروش مســتقیم کالا هم می گویند، نیاز به فرهنگ سازی دارد. بازاریابی شبکه ای تجارتی اســت که بیش از ۰۵ ســال قدمــت دارد. نکات کوچکــی در توضیــح بازاریابی شــبکه ای وجود دارد کــه اگر به آن توجه نشــود، درک مفهوم آن را ســخت می کند. شــکل کار از این قرار است که تولید کننده وب سایتی طراحی می کند و محصول خود را به همان قیمت خرده فروشــی و نه تولید در کارخانه که ارائه می کند. واضح است، سودی که به واسطه ها می رســید، از مابه التفاوت تولید و عرضــه نهایی بود که در این شــیوه در دســت تولید کننده باقی می ماند و تولید کننده سود کلانی می برد، اما مشــکل اینجاست که چون تبلیغات و واسطه های سنتی حذف شده اند، ویترین محصول صرفا وب سایت شــرکت تولید کننده است و برای همین مشــتریانی که آن محصــول را می بینند یا تهیه می کنند، بسیار ناچیز ند. این خلأ با بهترین شــیوه تبلیغات و با کمترین هزینه پر می شود؛ تبلیغ شفاهی. من محصولی را که اســتفاده کرده و از آن رضایت دارم به دوستم معرفــی می کنم و دوســتم هــم آن را می خرد. اصطلاحی به نام »مشــتری راضی« وجود دارد، یعنی هر مشتری که از محصول استفاده کرد و از آن رضایت داشت، می تواند بدل به یک بازاریاب یا تبلیغ کننده شود و بابت آن پورسانت دریافت کند و این چرخه می توانــد به همین ترتیب ادامه پیدا کند و تعداد این مشتریان راضی بیشتروبیشتر شود. این کار به توزیع عادلانه ثروت و اشتغال زایی هم کمــک می کند. امروزه ۳۰۱ میلیــون نفر بازاریاب شــبکه ای حرفه ای در دنیا به ایــن تجارت مدرن مشغول هستند. با همه این توصیفات، آیا به نظر شما همچنان دلیلی برای نت ورک مارکتینگ هراســی یا فوبیای بازاریابی شــبکه ای در ایران وجود دارد؟ نظارتی که روی فعالیت شــرکت های بازاریابی شبکه ای در ایران وجود دارد، اگــر روی همه فعالیت های اقتصادی در همه حوزه ها وجود داشت، ما قطعا با چیزی با عنوان»فساد سیستمی« روبه رو نبودیم. از این نکته نباید غافل شد هرجا پای سود در میان است حتما سر و کله ســودجو هم پیدا می شود. همان طــور که با چاقو می تــوان هم جراحی کرد و هم آدم کشــت، بازاریابی شبکه ای نیز اگر تحت نظارت و کنترل نباشد، آسیب زاست. خوشبختانه کارگروهــی از وزارت بازرگانــی، وزارت اطلاعات، نیــروی انتظامی و دادگســتری روی صدور مجوز و پرداخت ها در شــرکت های بازاریابی شــبکه ای نظارت دقیق دارند.
محمد
۱۳۹۵-۰۸-۰۹ ۱۷:۳۸:۱۸
با سلام خدمت همه دوستان . نتورک خوبه منتهی از نوع سالم نه اینکه سر کسیو بخوای کلاه بذاری، مثل شرکت های هرمی امثال کیونت که داره عین آب خوردن تو تهران و کرج فعالیت میکنن و 15 میلیون پول بی زبون از مردم به جیب میزنن اسمشم میذارن بزرگترین شرکت نتورک مارکتینگ ، من چون خودم مال باخته این شرکت بودم خواستم که شماها گول ظاهر زیبای افراد نخورین کوئست نت همسر منو ازم گرفت بچمو ازم گرفت به خاطر محدودیت هایی که واسم درست کردن و فریبم دادن و متاسفانه نه عزیزان در نیروی انتظامی و نه سازمان وزارت اطلاعات که منحل کردن این شرکت براشون مث آب خوردنه و وظیفه اصلی به دوش این عزیزان هستش هیچ اقدامی نمیکنن و این افراد هنوز دارن به صورت پنهانی فعالیت میکنن و همین ها هستن که چهره یک نتورک سالم خراب میکنن و مانع فکر مثبت در اقشار مردم جامعه میشن، امیدوارم که هر چی سریعتر جلوی فعالیت این شرکت گرفته بشه و ما بتونیم شاهد یک نتورک موفق و یک زندگی سالم و جذاب باشیم
عباس
۱۳۹۵-۰۸-۰۹ ۱۴:۳۵:۲۵
با تشکر از مطالب خوبتون
بازاریابی شبکه ای
جلال
۱۳۹۵-۰۸-۰۶ ۲۳:۲۸:۵۱
من سال ٨٤تقريبا يازده دوازده سال پيش سه و نيم ميليون ضرر دادم سر گلدكويست حالا رفيقم اومده ميگه مهندس بيا جوراب وشامپو بفروش پنج درصد سودبگير.😂😂😂😂😂😂😂
بدبختي ما ميبيني تو را خدا
اون موقع اولش بود ما خر شديم حالا اگه كسي بره تواين بازي واقعا عقلش كمه
زینب
۱۳۹۵-۰۸-۰۶ ۱۲:۰۸:۳۱
دوستان عزیز این پست و روزنامه تاریخ داره، بهش توجه کنید برای سال 88 لطفا اطلاعاتی رو که میخونید به روز کنید،،، این پست برا زمانیست که هنوز بازاریابی شبکه ای، مجوز نداشته،،، اخه منابع اطلاعاتی خودتون رو به روز کنید
متين فهيمي
۱۳۹۵-۰۸-۰۳ ۰۸:۲۷:۳۳
درصد موفقيّت مردم در بازار سنتي بين ١ الي ٢ درصد است
اما در نتورك ماركتينگ بين ٤ الي ٥ درصد است
ما كه داريم پول در مياريم
٩ درصد هم ماليات به دولت ميديم
كه ماه پيش حدود ٢/٥ ميليارد تومن بوده
حالا شما هرچي دوس دارين بگين
۱۳۹۵-۰۷-۲۸ ۱۴:۴۵:۱۰
به هر چیزی میشه به چشم بد یا خوب نگاه کرد این خود ما هستیم که تعین میکنیم که چی خوبه یابده باید ادم که نباید همیشه بدی هارو مدنظر داشته باسه بهترین راه واسه بهتر زندگی کردن اینه که همیشه نیمه پر لیوانو ببینیم . موفق باشید هموطنای گلم بهترینارو براتون ارزو میکنم.
زهره
۱۳۹۵-۰۷-۲۲ ۲۱:۰۶:۴۳
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت همه شما عزیزان.تورو خدا کمکم کنید.من میخوام چندتا شرکت معروف جهانی که اصول بازاریابی رو با وجود معروف بودنشون رعایت نکردن برام بگین
رحیم
۱۳۹۵-۰۷-۲۱ ۰۱:۰۴:۰۳
به نظرم تجارت مواد مخدر به مراتب از چنین کارهای کاذب و غیر مولدی که باعث میشن عده کمی به قیمت سرکیسه شدن عده زیادی به پول و ثروت برسن ، شرافتمندانه تره!!!
Tanha
۱۳۹۵-۰۷-۲۰ ۰۲:۵۰:۴۷
یه سوال دارم از کسایی که اینهمه تعریف میکنن از نتوورک
قبول دارین چین بزرگترین غول اقتصادی جهان است؟؟
چرا چین تو سال ۱۹۹۸ نتوورک مارکتینگ رو ممنوع اعلام کرده تو کشورش
قبول دارین امریکا یکی از سه کشور ثروت مند جهان هست
چرا فعالیت ها نتورک و بازار یابی شبکه ای توی امریکا اینقدر محدوده
چرا شرکت های بازاریابی شبکه ای توی امریکا اینقدر ضرر دادت و فقط سرشاخه ها سود بررن
اینم مطلبم سنر‌

تنها ۱۰ درصد فروشندگان شرکت Amway’s (از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت های مبتنی بر بازاریابی شبکه ای در آمریکا و جهان) در انگلستان موفق شده اند درآمدی کسب کنند.
از ۳۳۰۰۰ فروشنده مورد بررسی از شرکت Amway’s تنها ۹۰ نفر موفق به کسب درآمد در حد متوسط جامعه شده بودند؛ که نشان دهنده ۹۹٫۷ درصد عدم موفقیت است.
در سال ۲۰۰۷ تنها ۱ درصد از فروشندگان شرکت Mona Vie’s موفق به دربافت سود شده بودند.
در سال ۹۸ درآمد سالانه ۹۰ درصد از بازاریاب ها در امریکا از ۵۰۰۰ دلاردر سال کمتر بود که با درآمد حداقلی برای زندگی تفاوت فاحشی دارد.
در سال ۲۰۱۰ درآمد ۸۴ درصد از فروشندگان شبکه Fortune در آمریکا از ۶۰۰۰ دلار در سال کمتر بود و ۳۰ درصد کل فروشندگان هیچ درآمدی نداشتند.
تنها ۰٫۱۴ درصد از میان ۲٫۷ میلیون فروشنده شرکت Herbalife (از شرکت های بزرگ مبتنی بر بازاریابی شبکه ای آمریکایی) توانسته اند درآمد بالای ۲۰ هزار دلار در سال داشته باشند (این درآمد در آمریکا به مراتب از خط فقر کمتر است!) و ۹۳ درصد از فروشندگان هیچ سودی از محل فروش دریافت نکرده اند.
حامد
۱۳۹۵-۰۷-۱۹ ۱۳:۲۸:۱۳
سلام دوستان بنده مدتي در اين شركتها مشغول بكار بودم. با افرادي اشنا شدم كه بعضياشون خوب بودن بعضياشونم ...
فقط يكسري نكات رو ميگم اونايي كه تصميم دارن برن بايد اينارو بدونن...
من توي شركت سيمرغ كار ميكردم طبق خريدي كه زدم جنسا رو دو ماه بعد !!!!!!واسم فرستادن بعدش وقتي كارتن رو باز كردم همه جنسا خورد و خاكشير بود شايد بگم نصف محصولات قابليت فروش رو نداشتن وقتي ب ليدر گفتم گفت كه زياد خودتو با اين چيزا درگير نكن و بفكر هدفت باش در صورتي كه حقم پايمال شده بود...
بعد نصف محصولاتي كه سفارش داده بودم اصلا نيومدن يعني بعدشم كه تماس گرفتيم با شركت و تيكت زديم و فلان و فلان هي ميگفتن پولشو ميريزيم به حسابتون كه هنوز كه هنوزه و ٧ ماه ازين داستان ميگذره هيچكس پولي به ما نداده... تيكت زدم باز واسه چيزي حقم بود التماس كردم اما بازم ندادن يعني پولمو بعبارتي خوردن...
جالبه بمدت يكماه هر روز با خود شركت تماس تلفني ميگرفتم هيچكي جواب نميداد...
به معرفم گفتم ، گفت ليدرها دارن روش كار ميكنن فكرشو بكن من اگه با پاي پياده ميرفتم تهران پول رو ميگرفتم و برميگشتم شهرمون كمتر از هفت ماه طول ميكشيد.. بعبارتي ليدرها عين خيالشون نبود
از همه اينا بگذريم ميرسيم به قسمت جالب ماجرا:
من تصميم گرفتم كه به كميته نظارت تماس برقرار كنم پس يك ايميل با تمامي مدارك فرستادم و جالب بود كه اصلا جواب ايميلو ندادن بعد از چند هفته با كميته نظارت تماس هم گرفتم تلفن رو جواب ندادن ... فكرشو بكن ميگفتن دولت از بازاريابا حمايت ميكنه حتي تلفنشونم جواب نميده...
اينم بكنارپول مارو كشيد بالا سيمرغ و رفت
كسي كه ميره توي اينكار حمايتي نميشه و اگرم حقشو خوردن هيچ جايي
وجود نداره كه شكايت كنيد تا پولتونو پس بگيرين
از سر بي اطلاعيم نميگم چون سرم اومده
زمانيم كه ميخواستم از كار بيرون بيام بزور ميگفتن بيا صحبت كنيم و فلان و فلان يبارم توي همين صحبتا مجبورم كردن مشاوره بذارم فكرشو بكن من ميگفتم نميخام كار كنم ميگفتن مشاوره بذار :))))
اين تجارت بنفسه تجارت خوبيه و اصولش كاملا صحيح هست اما توي ايران ازين خبرا نيست
همه نتوركرا برايان تريسي رو ميشناسن احتمالا ... ايشون توي كتاب getting rich with your own way يجا در باره نتورك توي امريكا ميگه كه شما وقتي سفارش ميدي محصولات ٢٤ تا ٧٢ ساعت بعد از سفارش ميرسه دستتون درصورتي كه توي ايران اين فرايند ممكنه حداقل يكماه زمان ببره اخه نا سلامتي قراره برج ايفل رو حمل كنند تازه بايد خدا خدا كني محصولاتت بدون كم و كسر و سالم برسن دستت از طرفي ميگن قانون باز پس گيري و اينا ولي من ترسيدم اگه همين محصولاتيو كه از دستشون در اومده برگردونم پول همينارم بهم ندن... :|
از طرفي ديگه توي نتورك فقط ياد گرفتم چطور كتاب بخونم و بيشتر كتاب بخونم تا دانشم رو نسبت به يك امر بالا ببرم و بعد اقدام كنم تنها سودش براي من همين بودو يكسري جلسه كه تكو تووك حرفاي جالب و كاربردي توشون بود و هنوزم دارم ازين اصول استفاده ميكنم
نكته اخر اينكه توي جلسه مشاوره كه ميرين بقول برايان تريسي "فرضيه منفي" رو بكار ببرين يعني اينكه اگر يچيزي ميبينين خيلي خوبه يا فكر ميكنين خيلي خوبه سعي كنيد ايراد بگيريد از اون قضيه و مدام از خودتون سوال كنيد اگر جواب همه سوالاتتون رو تونستيد بديد و هيچ ايرادي به اون امر وارد نبود ميتونيد شروع كنيد...
امین
۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۱۹:۱۶:۱۶
خیلی از کامنت ها رو خوندم...90 % کامنتهای دوستان از سر بی اطلاعی از این صنعت و متاسفانه توقع بیجا از سیستم بود...کسائی هم که نظر کارشناسی میدن حتی 20% اطلاعات راجب نتوورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای ندارن...دوستان و سروران گرامی شما چه بخواهید چه نخواهید نتوورک مارکتینگ وارد ایران شده و در چند سال آینده همگی جزئی از این سیستم خواهید شد پس عاقلانه و بدور از تعصب بیجا قضاوت کنید...در این صنعت کسانی هستند که دارن زحمت میکشن و پول هم در میارن ولی نه با دروغ بلکه با صداقت کامل...فقر فرهنگی و تفکر سنتی ما هم باعث شده به جای حمایت از یه پدیده جدید تا میتونیم بکوبیمش زمین ... شما اگر به یک کارخانه دار بگید من ماهی 200 میلیون درآمد دارم به شما خواهد خندید ولی اگر همین حرف رو به یک رئیس بانک با حداکثر 8 میلیون درآمد در ماه بزنید شمارو دیوونه خطاب میکنه...پس ما باید دیدگاهمون رو نسبت به این موضوع تغییر بدیم...مشکل نتوورک مارکتینگ نیست مشکل شما افکار شماست که شمارو برده بار آورده تا آخرین نفس کار کنید و به چندرغاز حقوق کارمندی قانع باشید...اون کارخانه دار و اون سرمایه دار به این افکار نیازمنده تا بهترین بهره برداری رو از شما بکنه...از همین الان بشینید فکر کنید من میخام برده کسی دیگه باشم یا راهی هست به آرزوهام برسم؟؟؟؟!!!!