میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۲
 
 
تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬بسيار‭ ‬ظالمانه‭ ‬است
تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬بسيار‭ ‬ظالمانه‭ ‬است
 

كارگردان‭ ‬معروف‭ ‬آمريكايي‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬واشنگتن‭ ‬عليه‭ ‬ايران،‭ ‬ونزوئلا‭ ‬و‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬فعلي‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬بسيار‭ ‬ظالمانه‭ ‬توصيف‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬تعداد‭ ‬زيادي،‭ ‬قرباني‭ ‬اين‭ ‬حماقت‭ ‬شوند،‭ ‬آمريكا‭ ‬بايد‭ ‬رويه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تغيير‭ ‬دهد‭.‬
اوليور‭ ‬استون‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬يادداشت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬كوبا‭ ‬در‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬براي‭ ‬پهلو‭ ‬گرفتن‭ ‬يك‭ ‬كشتي‭ ‬تفريحي‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نگراني‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬اجازه‭ ‬پهلو‭ ‬گرفتن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نمي‌دادند‭. ‬استون‭ ‬تصريح‭ ‬كرد،‭ ‬برخي‭ ‬شايد‭ ‬شاهد‭ ‬داستان‭ ‬زيباي‭ ‬كوبا‭ ‬بوده‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬كشتي‭ ‬تفريحي‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬نگراني‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬اجازه‭ ‬پهلو‭ ‬گرفتن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نمي‌دادند،‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬پهلو‭ ‬بگيرد‭. ‬طبق‭ ‬اين‭ ‬گزارش،‭ ‬اكثر‭ ‬سرنشينان‭ ‬اين‭ ‬كشتي‭ ‬تفريحي‭ ‬بريتانيايي‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬كوبا‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬كشورشان‭ ‬بازگردند‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬كوبا‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬چين‭ ‬پزشكان‭ ‬و‭ ‬تجهيزاتي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬براي‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بيماري‭ ‬همه‌گير‭ ‬كرونا‭ ‬فرستاد‭.‬
استون‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬داستان‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬اينگونه‭ ‬اقدامات‭ ‬نشانه‌اي‭ ‬از‭ ‬اتحاد‭ ‬و‭ ‬يكپارچگي‭ ‬جامعه‭ ‬بين‌المللي‭ ‬و‭ ‬نمايش‭ ‬انسانيتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نياز‭ ‬دارد‭. ‬اين‭ ‬كارگردان‭ ‬آمريكايي‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬يكجانبه‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬عليه‭ ‬كشورهايي‭ ‬چون‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ونزوئلا‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬فعلي‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬متأسفانه،‭ ‬دولت‭ ‬فدرال‭ ‬در‭ ‬واشنگتن‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬فعلي‭ ‬كاملاً‭ ‬برعكس‭ ‬رفتار‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬تمامي‭ ‬كاركنان‭ ‬سپاه‭ ‬صلح‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬حذف‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬بدتر‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬عليه‭ ‬كشورهايي‭ ‬چون‭ ‬كوبا،‭ ‬ايران،‭ ‬ونزوئلا‭ ‬و‭ ‬نيكاراگوئه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬شيوع‭ ‬كوويد‭-‬۱۹‭ ‬تشديد‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬دقيق‭ ‬مي‌توان‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬آمريكا‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سلاحي‭ ‬عليه‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬تبديل‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬وي‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬وضعيت‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬وضعيت‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬موجب‭ ‬نگراني‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬بين‌المللي‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬اوضاع،‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا،‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬مشكل‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظام‭ ‬خدمات‭ ‬درماني‭ ‬و‭ ‬توانمندي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بيماري‭ ‬همه‌گير‭ ‬كرونا‭ ‬لطمه‭ ‬وارد‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬
استون‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نقش‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬وضعيت‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬ايران‭ ‬گزارش‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ [‬حدوداً‭] ‬هر‭ ‬ده‭ ‬دقيقه‭ ‬يك‭ ‬ايراني‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬كوويد‭-‬۱۹‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مي‌دهد‭ ‬

کد مطلب: 113260
 
Share/Save/Bookmark