میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۴۹
 
 
چهارجوابی
تنگ یا گشاد، مساله این است
ئیس سازمان استاندارد: با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و فعالان عرصه پوشاک و مد در وزارت...

رئیس سازمان استاندارد: با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و فعالان عرصه پوشاک و مد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندارد ملی سایز لباس تدوین می‌شود.
به نظر شما "سایز لباس" در عبارت فوق مربوط به کدام یک از ویژگی‌های آن است؟
الف) تنگی
ب) گشادی
ج) تنگی و گشادی
د) هیچکدام 

رئیس اتحادیه پوشاک: گشت پوشاک برای لباس‌های بی‌دکمه آغاز به کار کرد.
به نظر شما گشت بعدی در کدام راستا خواهد بود.
الف) در راستای شلوارهای راسته
ب) در راستای فاق‌های کوتاه
ج) در راستای زیپ
د) در راستای درز و مسائل مبتلابه آن 

شلوار پاره و مانتوی بدون دکمه در شأن پوشاک ایرانی نیست.
اظهارنظر زیر مربوط به کدام یک از شخصیت‌های زیر است؟
الف) پدر پسر شجاع
ب) دختری به نام نل
ج) عمه رهبرکره شمالی
د) هیچکدام

کد مطلب: 100660
 
Share/Save/Bookmark