میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۱
 
 
اشتغال‌زایی بازهم مغفول ماند؛
چک سفید ۶۷ هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت
چک سفید ۶۷ هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت
 

یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اشتباهات کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷، عدم اشاره به جزئیات برنامه اشتغال‌زایی دولت در تبصره ۱۸ این لایحه بوده است که به معنای اعطای چک سفید ۶۷ هزار میلیارد تومانی به دولت است.
به گزارش فارس؛ هفته گذشته، حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت تبصره‌های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ به عنوان تبصره‌های اصلی بودجه سال آتی، گفت: «اگر این تبصره‌ها مورد توجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست.»
نگاهی به لایحه بودجه ۹۷ و همچنین اظهارات مقامات ارشد دولتی در هفته‌های اخیر از جمله اظهارات رئیس‌جمهور که به آن اشاره شد، به خوبی نشان می‌دهد که تبصره ۱۸ این لایحه با موضوع برنامه دولت دوازدهم برای اشتغال‌زایی در سال آینده، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه از نظر دولت است. مطابق با این تبصره، قرار است مجموعا ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی، به اشتغال اختصاص داده شود.
از سوی دیگر، اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته درباره اشتغال نشان می‌دهد که دولت قصد دارد قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را در سال آینده اجرایی کند و ۶ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات این قانون به اشتغال روستایی اختصاص دهد.
در نتیجه، مجموع بودجه پیش‌بینی شده توسط دولت برای اشتغال‌زایی در سال آینده، ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و دولت انتظار دارد با تخصیص این بودجه و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده در این زمینه، حدود ۱ میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال آینده ایجاد شود و در نتیجه، نرخ بیکاری سال ۹۷ به ۱۱.۲ درصد کاهش یابد.
اواسط هفته گذشته و در حاشیه نشست خبری سخنگوی دولت، جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال دولت در سال ۹۷ توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد ولی در متن تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده، هیچ اشاره‌ای به جزئیات این برنامه دولت نشده و صرفا ذکر شده است که بودجه ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی «در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرورزی ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ» پرداخت خواهد شد و آیین نامه اجرایی این تبصره هم به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری برخی وزارتخانه‌ها، تهیه شده و به تصویب دولت خواهد رسید.
بنابراین در صورتی که این بخش از تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ اصلاح نشود و کلیه رئوس هزینه کرد بودجه پیشنهادی دولت برای اشتغال در سال آینده مطابق با برنامه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، صراحتا در این تبصره ذکر نگردد، دولت هیچ الزام قانونی برای اجرای این برنامه ندارد و مجلس شورای اسلامی هم هیچ ابزار قانونی برای نظارت بر این موضوع ندارد. به عبارت دیگر، تصویب این تبصره بدون ذکر محورهای اصلی برنامه دولت برای اشتغال در سال آینده، به معنای اعطای چک سفید ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از سوی مجلس به دولت به بهانه اشتغال و واگذاری اختیار کامل هزینه‌کرد آن به دولت در هر محلی است که صلاح بداند.
با وجودی که در آستانه پایان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس هستیم، تاکنون این کمیسیون هیچ اقدامی در راستای اضافه شدن محورهای اصلی برنامه دولت برای اشتغال در سال آینده به تبصره ۱۸ این لایحه انجام نداده است. اگر شاهد تغییر این رویه عجیب و غیرقابل توجیه کمیسیون تلفیق مجلس در مهلت کوتاه باقی مانده نباشیم، اعطای چک سفید ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی به دولت دوازدهم به بهانه اشتغال زایی به عنوان یکی از بزرگترین و مهم‌ترین اشتباهات این کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در تاریخ ثبت خواهد شد.
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به ضرورت بیان محورهای اصلی برنامه دولت برای اشتغال در سال آینده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ توجه داشته باشند و این اقدام در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، صورت گیرد تا هم دولت ملزم به اجرای برنامه‌اش در زمینه اشتغال‌زایی در سال آینده شود و هم مجلس ابزار لازم برای نظارت بر روند اجرای این برنامه را داشته باشد.

اشتغال‌زایی به سبک بودجه ۹۷
هفته گذشته سخنگوی دولت با بیان اینکه ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا و ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب مجلس، انجام اختصاص خواهد یافت.
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه یکی از مهمترین مطالبات مردم و جوانان امروز موضوع اشتغال است، گفت: در برنامه ششم توسعه و در برنامه اعلامی به مردم و همچنین در برنامه مکتوبی که از سوی دولت در جریان رای اعتماد به مجلس ارائه شده بود، اشتغال مورد توجه دولت قرار گرفت.
به گفته نوبخت؛ اشتغال بدون توجه به سرمایه‌گذاری ممکن و میسر نخواهد بود و برای سال آینده یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده که برای این میزان فرصت شغلی سیاست‌های رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای اشتغال‌زایی در سال آینده اعلام کرد: برای سال ۹۷ در نظر داریم سیاست‌های اشتغال‌زایی را به صورت کامل‌تری اجرا کنیم. به این ترتیب در چارچوب بودجه ۹۷ حدود ۳۲۷ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال پیش‌بینی شده است. به این ترتیب که ۷۳ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان برای اختصاص به طرح‌های تولیدی و اشتغال و ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هدفگذاری شده است. بنابراین برای اینکه در سال آینده هدف ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل محقق شود، در مجموع حدود ۳۲۷ هزار میلیارد تومان منابع در لایحه بودجه ۹۷ پیش‌بینی شده است.

کد مطلب: 102802
 
Share/Save/Bookmark