میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۵
 
 
هوا، هوای کاناداست
نماینده اصفهان: فردی در راهروی مجلس می‌گوید می‌خواهید این فرد را به عنوان رئیس فولاد قرار...

نماینده اصفهان: فردی در راهروی مجلس می‌گوید می‌خواهید این فرد را به عنوان رئیس فولاد قرار بدهیم که به من و شما چیزی برسد.
به عمل "فرد توی راهروی مجلس" چه می‌گویند؟
الف) تعامل
ب) تساهل
ج) تطاول
د) تجاهل 

با افزایش دلار گوشت قرمز از سفره مردم حذف شده است و در حال‌ حاضر به تدریج مرغ هم حذف می‌شود. ننگ بر مسئولان و نمایندگانی که سیر هستند و غم و درد مردم گرسنه را نمی‌چشند.
عبارت فوق از کیست؟
الف) یکی از بوق‌های استکباری
ب) یکی از عوامل فتنه
ج) ننجون خودفروخته
د) برادر شهریاری - نماینده زاهدان در مجلس

وکیل بابک زنجانی: رأی دیوان عالی می‌گوید اگر آقای زنجانی استرداد وجه و اظهار ندامت کند مورد عفو قرار می‌گیرد.
به نظر شما منظور از "ندامت" در عبارت فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) بابک زنجانی پسر خوبی باشد و به والدینش احسان کند.
ب) بابک زنجانی بعد از هر وعده غذایی و قبل از خواب مسواک کند.
ج) بابک زنجانی کمربند ایمنی را ببندد.
د) بابک زنجانی هوای کانادا به سرش نزند.

کد مطلب: 107466
 
Share/Save/Bookmark