میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۲
 
 
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تحول راهبردی درمسیر گام دوم انقلاب
ازآنجا که سیاست‌های کلی نظام در مقوله «امنیت قضایی»...

ازآنجا که سیاست‌های کلی نظام در مقوله «امنیت قضایی»ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ رهبر معظم انقلاب اسلامی و در بندهای ۱۳و ۱۶آن به ترتیب، تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای همه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها و گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه مورد اهتمام خاص واقع
و در اصل در امر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و اجرای بهینه آن در میان آحاد عموم جامعه موثر که از مولفه های مهم امنیت پایدار قضایی محسوب وموجبات رضایتمندی بیشترمردم و رونق وتوسعه بیشتر توسعه عالی قضایی و محور گسترش فرهنگ وکالت در کشوررا مهیا و رقم خواهد زد و امر اصلاح «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» با توجه به سپری شدن ۶۴سال از تاریخ تصویب آن امری ضروری واجتناب ناپذیر و بر خلاف قانون اساسی نبوده و تعیین ضوابط اسلامی مناسب در حوزه وکالت، به زعم متصوره بعضی از مخالفین اصلاح آن، که مراتب اصلاح در حیطه صلاحیت قوه قضاییه نبوده و تداخل با محور صلاحیت قوه مقننه داشته، برعکس زعم شخصی مذکور، براساس سیاست های کلی نظام درقسمت امنیت قضایی داخل درحوزه وظایف قوه قضاییه و تحقق آن موجبات ارتقاء بیشتر فرهنگ وکالت و صیانت از جایگاه واستقلال آن رافراهم خواهد نمود و دردستگاه عدالت محور قضا مقوله عدالت و اجرای آن از مهم‌ترین ارکان و حوزه وظایف آن در نیل به حفظ منافع فردی و اجتماعی عمومی است. دراصل ۱۵۶ازقانون اساسی به عنوان میراث گهربار تعالیم قانونی نیز به آن اهتمام خاصی معطوف و لذا تحقق اصلاح آیین نامه مورد بحث در اصل تحولی عظیم وگامی نوین و راهبردی قوه قضاییه، در گام دوم انقلاب و در نیل به صیانت از حقوق عموم مردم و تحکیم بیشتر استقلال نهاد وکالت و نظارت برعملکرد نهاد وکالت در کشور تلقی و هیچگونه مانعی در حذف استقلال و ایجاد تزلزل در جایگاه رفیع آن محسوب نمی گردد و محور و رکن محوری عظیم گام دوم انقلاب که از سوی رهبر انقلاب تبیین شده، مقوله عدالت و عدالت محوری است.
لذا اصلاح آیین نامه استنادی تحولی راهبردی از سوی قوه قضاییه در مسیر گام دوم انقلاب و از حقوق بنیادین و مهم مردم و وکلا محسوب می‌شود که مقوله وجایگاه امنیت قضایی درمحور نهاد وکالت را که در سیاست‌های کلی نظام، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری مورد تأکید محتوم قرارگرفته و بیش از پیش تحکیم و تعالی خواهد بخشید، تا به زعم پاره‌ای ازعقاید، به منزله نفی استقلال جایگاه رفیع وکالت محسوب شود و به یقین نیز مسیر در پیش رو بر حفظ استقلال نهاد وکالت استوار خواهد بود. 

نویسنده: قربان نگاری
عضو وکیل مرکز وکلا، کارشناسان ومشاوران خانواده قوه قضاییه

کد مطلب: 113829
 
Share/Save/Bookmark