میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۸
 
 
میزان پول سرقتی از خانه نماینده مجلس صدیورو کمتر بوده
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: فصل سرما نزدیک شده و شما برای "قیر" کاری نکرده‌اید...

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: فصل سرما نزدیک شده و شما برای "قیر" کاری نکرده‌اید.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ "قیر" و "آموزش" تاسیس کدام یک از نهادهای زیر را الزامی می دانید؟
الف) معاونت امور قیر وزارت علوم
ب) وزارت قیر و قیف و امور نخبگان کشور
ج) سازمان حمایت از تولیدکنندگان قیر و قیف ایران
د) راه اندازی هر سه گزینه فوق الزامی است
رییس کل بانک مرکزی: با توجه به بی‌ارزش شدن واحد‌های پولی عملا سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده است.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از مدل های اقتصادی را برای مملکت مفیدتر می دانید؟
الف) مبادله کالا به کالا
ب) مبادله کالا به ماچ
ج) مبادله پول به پشکل
د) مبادله مسکوک به افراد مفلوک
جراید: دویست و پنجاه هزار یورو از خانه یک نماینده مجلس به سرقت رفت.
ما از این اتفاق نتیجه می گیریم که ...
الف) اگر شپش توی جیب مردم قاپ بازی می کند لااقل وضع نمایندگانشان خوب است و این جای شکر دارد.
ب) نمایندگان همین چند وقت پیش از مردم خواستند ارز را احتکار نکنند و احتمالا در همین راستا ایشان ارزهای احتکاری مردم را خریده و قبل از آنکه در راستای تقویت اقتصاد کشور به بانک مرکزی تحویل بدهد دزد نابکار آمده و به کار خیر ایشان گند زده!
ج) این خبر را بووق های استکباری ساخته اند و واصلا و ابدا صحت ندارد. نمایندگان دویست و پنجاه میلیون ریال ارز در خانه نگه نمی دارند بلکه در بانک های کانادا سپرده گذاری می کنند. فوق فوقش دویست و چهل و نه هزار و نهصد یورو پول بوده که دزد برده!
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

کد مطلب: 111010
 
Share/Save/Bookmark