میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۳
 
 
ابوترابی:
اختیارات رئیس در مجلس یازدهم کاهش می یابد
اختیارات رئیس در مجلس یازدهم کاهش می یابد
 

عضو کمیسیون قضایی پارلمان از برنامه مجلس یازدهم برای تغییر آیین نامه داخلی و کاهش اختیارات و قدرت رئیس مجلس خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی ضمن تاکید بر تغییر آیین نامه داخلی و ساختار مجلس، گفت: در حال حاضر تقریبا ۸۰ درصد اختیارات پارلمان دست رئیس مجلس است که این اشکال به آیین نامه داخلی پارلمان باز می گردد.
وی با بیان اینکه رئیس مجلس معاون قوانین، معاون اجرایی، رئیس مرکز پژوهش ها و ... را انتخاب می‌کند و نمایندگان در این موضوعات دخیل نیستند، افزود: از طرف دیگر رئیس مجلس معمولا مسئول انتخاب رئیس فراکسیون های سیاسی تاثیرگذار مجلس نیز می‌باشد که می‌تواند بر رأی و نظر اعضای فراکسیون در رابطه با موضوعی خاص تاثیر بگذارد؛ لذا به اعتقاد بنده رئیس مجلس به تنهایی ۸۰ درصد قدرت مجلس را در اختیار دارد.

کد مطلب: 113793
 
Share/Save/Bookmark