میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۲
 
 
امنیت و اقتدار
ارزش پاسخگویی نداشت

امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت یاوه‌گویی‌هایی از برخی از رسانه‌های دشمنان درخصوص پرواز هواپیماهایی در کشور شنیده شد که ارزش پاسخگویی نداشت اما همین جا می گویم که اگر کشوری حماقتی انجام دهد و هواپیمایش نزدیک شود قطعا پدافند هوایی پاسخ کوبنده می‌دهد. العالم
برخوردی که فرمانده پدافند هوایی با شایعه‌ای بی‌اساس داشته می‌تواند مورد استفاده دیگر حوزه‌ها قرار گیرد و اینطور جا بیفتد که به جای پاسخ به هر شایعه‌ای و ایجاد تشویش و بیان حرف‌های التهاب‌آفرین، به برخوردهای عملی پرداخته و آن چیزی را که قرار است در سخن بگویند در عمل نشان دهند کاری که امیر اسماعیلی در برخورد با گزافه‌گویی‌های معاندان از آن بهره گرفته است. الگو گرفتن از همین مساله‌ به ظاهر کوچک می‌تواند بسیاری از مناقشات را کم کرده و نیروی عظیمی را برای بالفعل درآوردن نقاط قوتمان ذخیره کند.

کد مطلب: 103893
 
Share/Save/Bookmark