میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۷
 
 
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
نماینده تهران: مگر ٣٠ میلیون تومان «وام ازدواج» رقمی است که فرد بخواهد به ازدواج‌های صوری دست بزند؟ ...

نماینده تهران: مگر ٣٠ میلیون تومان «وام ازدواج» رقمی است که فرد بخواهد به ازدواج‌های صوری دست بزند؟
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) وضع مالی نماینده های مجلس خیلی خوب است.
ب) بعضی ها سی میلیون تومان را با خاک کوچه مالامال می کنند و آنوقت می گویند مگر سی میلیون تومان هم پول است؟
ج) خیلی ها به خاطر وام ازدواج حاضرند ازدواج صوری کنند و بچه های صوری هم بزایند.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

برادر صادق خرازی: امروز می‌بینید مردکی که نمی‌تواند حرف بزند ۵۰۰ میلیون دلار از بانک مرکزی می‌گیرد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) متقاضیان وام های نجوبی باید «زبان دار» باشمد تا پول «بی زبان» را بالا بکشند.
ب) خیلی ها بلد نیستند حرف بزنند ولی در کانادا زبان باز می کنند.
ج) واحد وام گیرنده نجومی در ایران «مردکی» می باشد.
د) هر سه گزینه بالا صحیح است.

برادر حسام آشنا: کاری نکنید وزیر خارجه مجبور شود به جای دفاع صرف، به موانع داخلی تحقق سیاست خارجی عزت‌مند هم حمله کند. بدانید او در هنگام حمله چندان هم ظریف نیست.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) بعضی ظریف ها موقع حمله کلفت می شوند.
ب) بعضی زمخت ها موقع حمله ظریف می شوند.
ج) بعضی ضخیم ها موقع حمله ظریف می شوند.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

کد مطلب: 110390
 
Share/Save/Bookmark