میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۸
 
 
فرصت‭ ‬پشت‭ ‬كردن‭ ‬به‭ ‬آمريكا
فرصت‭ ‬پشت‭ ‬كردن‭ ‬به‭ ‬آمريكا
 

بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬خواهان‭ ‬لغو‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬آمريكا‭ ‬عليسه‭ ‬ايران‭ ‬شده‌اند،‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬فرصت‭ ‬مناسبي‭ ‬براي‭ ‬پشست‭ ‬كردن‭ ‬به‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬استقلال‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشورهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬تبعيت‭ ‬مي‌كنند‭.‬
در‭ ‬حالي‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬همانند‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاي‭ ‬جهان‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬درگير‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬تحريم‭ ‬هاي‭ ‬ظالمانه‭ ‬آمريكا‭ ‬مانعي‭ ‬براي‭ ‬واردات‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬مواد‭ ‬خام‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬البته‭ ‬محافل‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬اي‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬بر‭ ‬لغو‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬عليه‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬تاكيد‭ ‬كردند،‭ ‬تاكيدي‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬حرف‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬كدام‭ ‬تاكنون‭ ‬اقدام‭ ‬عملي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬انجام‭ ‬نداده‭ ‬اند‭.‬
نظم‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬ريخته‭ ‬است،‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬آمار‭ ‬جانباختگان‭ ‬و‭ ‬شيب‭ ‬صعودي‭ ‬تعداد‭ ‬مبتلايان‭ ‬معادلات‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬برهم‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬گويا‭ ‬همچنان‭ ‬توان‭ ‬رويارويي‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬سياست‭ ‬هاي‭ ‬مغرضانه‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬ندارند‭. ‬
در‭ ‬روزهاي‭ ‬اخير‭ ‬مقامات‭ ‬چندين‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬نمايندگان‭ ‬كنگره‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬مقامات‭ ‬آمريكايي‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬ترامپ‭ ‬خواسته‌اند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬منافع‭ ‬مشترك‭ ‬بين‌المللي،‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬خود‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬بردارد‭ ‬تا‭ ‬بخش‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬ايران‭ ‬بهتر‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬روند‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬مقابله‭ ‬كند‭.‬
اما‭ ‬مقامات‭ ‬دولت‭ ‬ترامپ‭ ‬كه‭ ‬به‌نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬را‭ ‬فرصت‭ ‬خوبي‭ ‬براي‭ ‬افزايش‭ ‬فشار‭ ‬بر‭ ‬ايران‭ ‬قلمداد‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬نه‌تنها‭ ‬تاكنون‭ ‬هيچ‭ ‬واكنش‭ ‬مثبتي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬درخواست‌ها‭ ‬نشان‭ ‬نداده‌اند،‭ ‬بلكه‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬تازه‌اي‭ ‬را‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬شركت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬به‌زعم‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬همكاري‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬وضع‭ ‬كرده‌اند‭.‬
اخيرا‭ ‬موسسه‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ديپلماسي‭ ‬كانادا‭ ‬نامه‭ ‬سرگشاده‭ ‬اي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬امضاي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۴۰۰‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬چهره‌هاي‭ ‬برجسته‭ ‬دانشگاهي‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬مدني‭ ‬منتشر‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬امضاي‭ ‬چهره‌هاي‭ ‬برجسته‌اي‭ ‬همچون‭ ‬نوآم‭ ‬چامسكي‭ ‬روشنفكر‭ ‬و‭ ‬فيلسوف‭ ‬آمريكايي‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬ام‭ ‬اي‭ ‬تي‭ ‬در‭ ‬ذيل‭ ‬آن‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شود‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬نامه‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬در‭ ‬اين‭ ‬هفته،‭ ‬تعداد‭ ‬مبتلايان‭ ‬تاييد‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬۵۸۶،۰۰۰‭ ‬نفر‭ ‬گذشت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬گسترش‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬در‭ ‬خاورميانه،‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آمريكا،‭ ‬تعداد‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬مير‭ ‬جهاني‭ ‬به‭ ‬۲۶،۸۰۰‭ ‬نفر‭ ‬رسيد‭.‬
اين‭ ‬نامه‭ ‬مي‌افزايد‭: ‬با‭ ‬تعداد‭ ‬۲‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬۳۰۰‭ ‬كشته‭ ‬و‭ ‬۳۲‭ ‬هزار‭ ‬مورد‭ ‬ابتلا،‭ ‬ايران‭ ‬جزو‭ ‬كشورهايي‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬آسيب‭ ‬ديده‭ ‬است‭. ‬ايران‭ ‬همچنين‭ ‬تنها‭ ‬كشوري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬چنين‭ ‬سطحي‭ ‬از‭ ‬ميزان‭ ‬آلودگي،‭ ‬تحت‭ ‬تحريم‭ ‬هاي‭ ‬شديد‭ ‬اقتصادي‭ ‬مقابله‭ ‬مي‭ ‬كند‭.‬
امضا‭ ‬كنندگان‭ ‬اين‭ ‬نامه‭ ‬تاكيد‭ ‬كرده‌اند‭: ‬دولت‭ ‬ترامپ‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۸‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نقض‭ ‬قطعنامه‭ ‬۲۲۳۱‭ ‬شوراي‭ ‬امنيت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬برجام،‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬يك‭ ‬جانبه‌اي‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬اعمال‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬سياست‭ ‬فشار‭ ‬حداكثري‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬گرفت‭.‬
در‭ ‬اين‭ ‬نامه‭ ‬تاكيد‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬در‭ ‬هفته‌هاي‭ ‬اخير،‭ ‬انگليس،‭ ‬روسيه،‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬پاكستان‭ ‬از‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬درخواست‭ ‬كرده‌اند‭ ‬كه‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬شيوع‭ ‬بي‭ ‬سابقه‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬همه‌گير‭ ‬كاهش‭ ‬دهد‭ ‬اما‭ ‬دولت‭ ‬ترامپ‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬اين‭ ‬درخواست‌ها‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬گرفته،‭ ‬بلكه‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬عليه‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬اعمال‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
صدها‭ ‬دانشگاهي‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬مدني‭ ‬يادآور‭ ‬شده‌اند‭: ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باور‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬گذاشتن‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬بحران‭ ‬جهاني‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬ناعادلانه‭ ‬است،‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬نقض‭ ‬حقوق‭ ‬غيرقابل‭ ‬انكار‭ ‬ايرانيان‭ ‬براي‭ ‬دسترسي‭ ‬به‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬هاي‭ ‬پزشكي‭ ‬است‭.‬
اين‭ ‬نامه‭ ‬اظهار‭ ‬مي‌دارد‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باور‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬همه‌گير‭ ‬يك‭ ‬تهديد‭ ‬مشترك‭ ‬جهاني‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬شكست‭ ‬دادن‭ ‬آن‭ ‬اتحاد‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬حمايت‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬يكديگر‭ ‬است‭.‬
همچنين‭ ‬روزنامه‭ ‬واشنگتن‌پست‭ ‬در‭ ‬گزارشي‭ ‬نوشت‭: ‬محدوديت‌‌ها‭ ‬و‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬وسيعي‭ ‬كه‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬عليه‭ ‬نظام‭ ‬بانكي‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬ايران‭ ‬اعمال‭ ‬كرده،‭ ‬توانايي‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تأمين‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬خريد‭ ‬اقلام‭ ‬ضروري‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دارو‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل،‭ ‬محدود‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
به‌نوشته‭ ‬اين‭ ‬روزنامه،‭ ‬گزارش‌‌هاي‭ ‬فصلي‭ ‬دفتر‭ ‬كنترل‭ ‬دارايي‌‌هاي‭ ‬خارجي‭ ‬وزارت‭ ‬خزانه‌داري‭ ‬آمريكا‭ (‬اوفك‭) ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬دونالد‭ ‬ترامپ‭ ‬رييس‭ ‬جمهوري‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬شمار‭ ‬مجوزهايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شركت‌ها‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬اقلام‭ ‬خاص‭ ‬پزشكي‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬كاهش‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬فهرست‭ ‬كالاهايي‭ ‬كه‭ ‬نيازمند‭ ‬مجوز‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نهاد‭ ‬است،‭ ‬شامل‭ ‬دستگاه‭ ‬توليد‭ ‬اكسيژن،‭ ‬ماسك‭ ‬تنفسي‭ ‬با‭ ‬پوشش‭ ‬كامل‭ ‬صورت‭ ‬و‭ ‬تجهيزات‭ ‬تصويربرداري‭ ‬حرارتي‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬به‌گفته‭ ‬پزشكان،‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬بيماران‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬كادر‭ ‬درمان‭ ‬ضروري‭ ‬است‭.‬
اين‭ ‬گزارش‭ ‬همچنين‭ ‬افزود‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬آنكه‭ ‬مقام‌هاي‭ ‬دولت‭ ‬ترامپ‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬‮«‬مايك‭ ‬پمپئو‮»‬‭ ‬وزير‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬آمريكا‭ ‬گفته‌اند‭ ‬كه‭ ‬كالاهاي‭ ‬غذايي،‭ ‬پزشكي‭ ‬و‭ ‬دارويي‭ ‬شامل‭ ‬تحريم‭ ‬نمي‌شود‭ ‬و‭ ‬كانالي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تسهيل‭ ‬تراكنش‭ ‬مالي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬اقلام‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬سوئيس‭ ‬ايجاد‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عمل‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬به‌ويژه‭ ‬آن‌ها‭ ‬كه‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬بانك‌ها‭ ‬و‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالي‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بانك‭ ‬مركزي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬طرف‌هاي‭ ‬غربي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬بي‌ميل‭ ‬مي‌كند‭. ‬به‌نقل‭ ‬از‭ ‬ايرنا،‭ ‬يك‭ ‬كارشناس‭ ‬و‭ ‬وكيل‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬دفتر‭ ‬كنترل‭ ‬دارايي‌هاي‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬واشنگتن‌پست‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬معافيت‌هاي‭ ‬تحريمي‭ ‬جريان‭ ‬بدون‭ ‬مانع‭ ‬كالاهاي‭ ‬ضروري‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬تضمين‭ ‬نمي‌كند‭. ‬وي‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬"يك‭ ‬فضاي‭ ‬حقوقي‭ ‬و‭ ‬تجاري"‭ ‬تشبيه‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬معادل‭ ‬"راه‭ ‬رفتن‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬ميدان‭ ‬مين"‭ ‬است‭.‬
واشنگتن‌پست‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬گزارش‌هاي‭ ‬فصلي‭ ‬اوفك‭ ‬افزود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬نيمي‭ ‬از‭ ‬شركت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬دريافت‭ ‬مجوز‭ ‬براي‭ ‬صادرات‭ ‬كالاهاي‭ ‬پزشكي‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬اقدام‭ ‬كرده‭ ‬بودند،‭ ‬مجوز‭ ‬دريافت‭ ‬كردند‭. ‬اما‭ ‬گزارش‭ ‬اوفك‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سه‌ماهه‭ ‬سوم‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬كمتري‭ ‬براي‭ ‬دريافت‭ ‬مجوز‭ ‬اقدام‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬اوفك‭ ‬نيز‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬۱۵‭ ‬درصد‭ ‬اين‭ ‬شركت‌ها‭ ‬مجوز‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬سه‌ماهه‭ ‬اول‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬نيز‭ ‬تنها‭ ‬۱۰‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬۱۱‭ ‬سناتور‭ ‬حزب‭ ‬دموكرات‭ ‬در‭ ‬نامه‌اي‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مايك‭ ‬پامپئو‭ ‬وزير‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬استيو‭ ‬منوشين‭ ‬وزير‭ ‬خزانه‌داري‭ ‬آمريكا‭ ‬خواستار‭ ‬كاهش‭ ‬تحريم‭ ‬هاي‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ونزوئلا‭ ‬شدند‭.‬
اين‭ ‬سناتورهاي‭ ‬دموكرات‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ (‬بيماري‭ ‬كوويد‌ــ‌۱۹‭) ‬در‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ونزوئلا‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬باعث‭ ‬ايجاد‭ ‬مانع‭ ‬در‭ ‬ارسال‭ ‬اقلام‭ ‬درماني‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬خواستار‭ ‬اين‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬عليه‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬به‌طور‭ ‬موقت‭ ‬برداشته‭ ‬شود‭.‬
دبيركل‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬سازمان‭ ‬بهداشت‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬كميسارياي‭ ‬عالي‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬به‌همراه‭ ‬روسيه،‭ ‬چين،‭ ‬پاكستان،‭ ‬انگليس،‭ ‬عراق،‭ ‬ونزوئلا،‭ ‬نيكاراگوئه،‭ ‬كره‭ ‬شمالي‭ ‬و‭ ‬كوبا‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬گسترده‌اي‭ ‬براي‭ ‬لغو‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬يكجانبه‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬همه‌گيري‭ ‬ويروس‭ ‬جديد‭ ‬كرونا‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭.‬
هشت‭ ‬كشور‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نامه‌اي‭ ‬به‭ ‬دبيركل‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬شرايط‭ ‬فعلي‭ ‬را‭ ‬زماني‭ ‬براي‭ ‬چندجانبه‌گرايي‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬يكجانبه‭ ‬آمريكا‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬تصريح‭ ‬كرده‌اند‭ ‬تروريسم‭ ‬اقتصادي‭ ‬آمريكا‭ ‬عليه‭ ‬ايران،‭ ‬خلاف‭ ‬منشور‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬مصوبات‭ ‬متعدد‭ ‬مجمع‭ ‬عمومي‭ ‬اين‭ ‬سازمان‭ ‬است‭. ‬معاون‭ ‬رئيس‭ ‬پارلمان‭ ‬آلمان‭ ‬خواستار‭ ‬كاهش‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬آمريكا‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬به‌منظور‭ ‬مقابله‭ ‬مؤثرتر‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬همه‌گير‭ ‬شد‭.‬
"توماس‭ ‬اوپرمن‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬از‭ ‬آمريكا‭ ‬كاهش‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬درخواست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گفتگويي‭ ‬با‭ ‬تيم‭ ‬تحريريه‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬"آر‌تي‌ال"‭ ‬و‭ ‬"ان‌تي‌وي"‭ ‬آلمان‭ ‬درباره‭ ‬شرايط‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬فشارهاي‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬ابراز‭ ‬نگراني‭ ‬كرد‭.‬
اوپرمن‭ ‬در‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬گفتگو‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭: ‬من‭ ‬از‭ ‬آمريكا‭ ‬درخواست‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬حداقل‭ ‬به‌صورت‭ ‬موقتي‭ ‬كاهش‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬بتواند‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادي‭ ‬فعاليت‭ ‬بيشتري‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬
وي‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬عاقلانه‭ ‬دانست‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬آلمان‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راستا‭ ‬اقدام‭ ‬كند‭. ‬وي‭ ‬كاهش‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬سياسي‭ ‬بسيار‭ ‬خوب‭ ‬براي‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بحران‭ ‬دانست‭.‬
معاون‭ ‬رئيس‌جمهور‭ ‬سابق‭ ‬آمريكا‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭ ‬ادعاي‭ ‬دولت‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬آمادگي‭ ‬براي‭ ‬ارائه‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا،‭ ‬اگر‭ ‬با‭ ‬گام‌هاي‭ ‬عملي‭ ‬همراه‭ ‬نشود،‭ ‬مشكلي‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬نخواهد‭ ‬كرد‭.‬
جو‭ ‬بايدن‭ ‬طي‭ ‬بيانيه‌اي‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬دولت‭ ‬ترامپ‭ ‬خواست‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬كاهش‭ ‬تحريم‌هايي‭ ‬كه‭ ‬مانع‭ ‬ارسال‭ ‬اقلام‭ ‬پزشكي‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬گام‌هاي‭ ‬عملي‭ ‬بردارند‭.‬
وي‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬خود‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬حضورش‭ ‬در‭ ‬كاخ‭ ‬سفيد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬معاون‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬نقش‭ ‬مؤثري‭ ‬در‭ ‬اعمال‭ ‬فشارهاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬سياسي‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬ايفا‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بيانيه‭ ‬بدون‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬دست‌كم‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬كنوني‭ ‬دولت‭ ‬ترامپ‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬همان‭ ‬تحريم‌هايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬قبلي‭ ‬آمريكا‭ ‬طراحي‭ ‬شده‌‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬پيشنهاد‭ ‬اين‭ ‬دولت‭ [‬دولت‭ ‬ترامپ‭] ‬براي‭ ‬ارائه‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬كافي‭ ‬نيست،‭ ‬مگر‭ ‬اينكه‭ ‬با‭ ‬گام‌هاي‭ ‬عملي‭ ‬براي‭ ‬تضمين‭ ‬اينكه‭ ‬آمريكا‭ ‬نمي‌خواهد‭ ‬اين‭ ‬بحران‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رشد‭ [‬كرونا‭] ‬را‭ ‬تشديد‭ ‬كند،‭ ‬همراه‭ ‬شود‭.‬
نامزد‭ ‬دموكرات‌ها‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬رياست‭ ‬جمهوري‭ ‬آمريكا‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬مانع‭ ‬رسيدن‭ ‬دارو‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬است،‭ ‬خواستار‭ ‬لغو‭ ‬اين‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬شد‭.‬
برني‭ ‬سندرز‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬وزراي‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬خزانه‌داري‭ ‬آمريكا‭ ‬گفت‭: ‬بياييد‭ ‬اختلافات‭ ‬كشورمان‭ ‬با‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها‭ ‬را‭ ‬كنار‭ ‬بگذاريد‭ ‬و‭ ‬تحريم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬كاهش‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‌هاي‭ ‬انساني‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬لغو‭ ‬كنيد‭. ‬در‭ ‬هفته‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬ايران،‭ ‬مقامات‭ ‬ايراني‭ ‬خواستار‭ ‬لغو‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬ضدانساني‭ ‬عليه‭ ‬ايران‭ ‬شدند‭.‬
مسئولان‭ ‬ايراني‭ ‬بارها‭ ‬تاكيد‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬ادعاهاي‭ ‬واهي‭ ‬آمريكا‭ ‬كه‭ ‬مواد‭ ‬دارويي‭ ‬و‭ ‬غذايي‭ ‬تحريم‭ ‬نيستند،‭ ‬عملا‭ ‬راه‭ ‬هرگونه‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬بانكي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬بستند‭.‬
نكته‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬اينكه‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬آمريكا‭ ‬گفته‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬درخواستي‭ ‬براي‭ ‬كاهش‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬نداده‭ ‬تا‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬ارسال‭ ‬شود‭.‬
دونالد‭ ‬ترامپ‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالي‭ ‬درباره‭ ‬كاهش‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬گفت‭: ‬ضربه‭ ‬بسيار‭ ‬سختي‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬ارتش‭ ‬ايران‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬نيز‭ ‬بسيار‭ ‬آسيب‭ ‬ديدند‭. ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬درخواستي‭ ‬براي‭ ‬كاهش‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬مطرح‭ ‬نكرده‭ ‬تا‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬ارسال‭ ‬شود‭.‬
از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬وزير‭ ‬خارجه‭ ‬سوئد‭ ‬در‭ ‬ديدار‭ ‬سفير‭ ‬ايران‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬نزديك‭ ‬با‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬يافتن‭ ‬راه‭ ‬هايي‭ ‬براي‭ ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬تحريمي‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬تجاري‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬هستيم‭. ‬تروئيكاي‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬كلمات‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬اكتفا‭ ‬مي‌كنند‭ ‬وزير‭ ‬اسبق‭ ‬امورخارجه‭ ‬ايران‭ ‬گفت‭: ‬تروئيكاي‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬كلمات‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬اكتفا‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬خبري‭ ‬از‭ ‬اقدام‭ ‬جدي‭ ‬نيست‭. ‬منوچهرمتكي‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بدعهدي‭ ‬هاي‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬برجام‭ ‬اظهار‭ ‬كرد‭:‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سابقه‭ ‬تروئيكاي‭ ‬اروپايي‭ ‬به‭ ‬عملياتي‭ ‬شدن‭ ‬وعده‭ ‬هاي‭ ‬آنها‭ ‬خوشبين‭ ‬نيستم،‭ ‬چراكه‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬وقت‭ ‬تلف‭ ‬كردن‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬نتيجه‭ ‬انتخابات‭ ‬در‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬آمريكا‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بعيد‭ ‬مي‭ ‬دانم‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬باقيمانده‭ ‬آنها‭ ‬هيچ‭ ‬قدمي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬بردارند‭.‬
متكي‭ ‬به‭ ‬مقامات‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬كشورمان‭ ‬توصيه‭ ‬كرد‭: ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبري‭ ‬فرمودند،‭ ‬شرايط‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬برداشتن‭ ‬گام‌هاي‭ ‬اساسي‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬مبتني‭ ‬بر‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتي،‭ ‬شرطي‭ ‬نكنند‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬راهگشا‌‭ ‬بودن‭ ‬برجام‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تعاملات‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬تجاري‌‭ ‬خوشبين‭ ‬نيستم،‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬اگرچه‭ ‬معمولا‭ ‬اين‭ ‬مراودات‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬و‭ ‬ديدار‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬با‭ ‬مقامات‭ ‬كشور‌ها‭ ‬فرصتي‭ ‬است‭ ‬براي‭ ‬اينكه‭ ‬ما‭ ‬مواضع‭ ‬اصولي‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬بيان‭ ‬كنيم‭. ‬البته‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ملاقات‌ها‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬كلمات‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬بسنده‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬عملي‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬ندارد‭.‬
او‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬اروپا‭ ‬امكان‭ ‬مستقل‭ ‬عمل‭ ‬كردن‭ ‬از‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭: ‬من‭ ‬در‭ ‬۱۰‭ ‬ماه‭ ‬آينده‭ ‬چشم‭ ‬اندازي‭ ‬براي‭ ‬تحقق‭ ‬وعده‭ ‬هاي‭ ‬اروپايي‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬برحام‭ ‬نمي‭ ‬بينم‭.‬
متكي‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬طفره‭ ‬رفتن‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬اندازي‭ ‬كانال‭ ‬مالي‭ ‬اينستكس‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭: ‬اروپا‭ ‬معمولا‭ ‬مشكلاتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انتقال‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬مبادلات‭ ‬بانكي‭ ‬و‭ ‬پولي‭ ‬مطرح‭ ‬مي‭ ‬كند،‭ ‬انتظار‭ ‬مي‭ ‬رود‭ ‬در‭ ‬ماه‌هاي‭ ‬آينده‭ ‬فشار‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬هم‭ ‬افزايش‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬واروپا‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬محتاط‌تر‭ ‬عمل‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.‬
وزير‭ ‬امورخارجه‭ ‬اسبق‭ ‬كشورمان‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ظرفيت‭ ‬هاي‭ ‬بازارهاي‭ ‬آسيايي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬نبايد‭ ‬نگاهمان‭ ‬را‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬كنيم،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬فناوري‌هاي‭ ‬نوين‭ ‬توانمندي‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬بدست‭ ‬آورده‭ ‬ايم‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬تمركز‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬بازار‌هاي‭ ‬آسيا‭ ‬معطوف‭ ‬كنيم؛‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬دنيا‭ ‬يك‭ ‬فن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬اين‭ ‬آنرا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مكتوب‭ ‬بياموزيم‭ ‬تا‭ ‬بتوانيم‭ ‬موضوع‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬را‭ ‬مديريت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬مراودات‭ ‬خود‭ ‬نيز‭ ‬ادامه‭ ‬دهيم‭.‬

کد مطلب: 113243
 
Share/Save/Bookmark